Skip to main content
sharethis

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาแพร่ประกาศโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งพันเอกหญิงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงดำรงตำแหน่ง ผู้ชำนาญการกองทัพบก พระราชทานพระยศ พลตรีหญิง ไม่มีชื่อผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

10 มี.ค.66 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศ ให้นายทหารรับราชการและพระราชทานพระยศทหาร พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ความว่าพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายทหารรับราชการและพระราชทานพระยศทหาร อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 15 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560

ประกอบมาตรา 25 และมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม พ.ศ. 2551และมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติยศทหาร พุทธศักราช 2479 และที่แก้ไขเพิ่มเติม จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง พันเอกหญิง สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงดำรงตำแหน่ง ผู้ชำนาญการกองทัพบก และพระราชทาน พระยศเป็น พลตรีหญิง

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน พุทธศักราช 2566

ประกาศ ณ วันที่ 10 มีนาคม พุทธศักราช 2566 เป็นปีที่ 8 ในรัชกาลปัจจุบัน

 

อย่างไรก็ตามในวันเดียวกัน (10 มี.ค.) มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายทหารรับราชการสนองพระเดชพระคุณ โดยออกเป็นประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ จำนวน 249 ราย ซึ่งในจำนวนนี้มีแต่งตั้งเป็นผู้ชำนาญการกองทัพบก และผู้ชำนาญการกองทัพอากาศด้วย แต่มีชื่อ พล.อ.ประยุทธ์ จัทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

ทั้งนี้ตำแหน่ง ผู้ชำนาญการ เป็นหนึ่งในเป้าหมายที่กองทัพประกาศลดการแต่งตั้ง โดยเมื่อวันที่ 4 มี.ค.64 ไทยพีบีเอส รายงานว่า พล.ต.ธีรพงศ์ ปัทมสิงห์ ณ อยุธยา โฆษกกองทัพไทย กล่าวว่า ในการประชุมคณะผู้บัญชาการทหาร ได้หารือเรื่องการปรับโครงสร้าง ระบบงานของ กองบัญชาการกองทัพไทยตามแนวทางของกลาโหม หากได้รับภารกิจใหม่ จะให้หน่วยที่มีภารกิจใกล้เคียงกันรับทำหน้าที่ไป และให้ยุบหน่วยที่ไม่จำเป็น และให้ชะลอการตั้งหน่วยใหม่ ที่ผู้บังคับหน่วยระดับ พลตรี พลเรือตรี พลอากาศตรี ขึ้นไป ลดการแต่งตั้งนายทหารปฏิบัติการ ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ชำนาญการ ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ อย่างเคร่งครัด เมื่อเกษียณราชการแล้วก็ไม่บรรจุเพิ่ม โดยคาดว่า จะสามารถลดจำนวนนายทหารชั้นนายพลได้ร้อยละ 5-10

สำหรับมาตรา 15 ตามรัฐธรรมนูญ 2560 บัญญัติไว้ว่า 

การแต่งตั้งและการให้ข้าราชการในพระองค์พ้นจากตำแหน่ง ให้เป็นไปตามพระราชอัธยาศัย

การจัดระเบียบราชการและการบริหารงานบุคคลของราชการในพระองค์ ให้เป็นไปตามพระราชอัธยาศัยตามที่บัญญัติไว้ในพระราชกฤษฎีกา

อนึ่งเมื่อวันที่ 24 ก.ค.61 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระยศทหาร ให้ ว่าที่พันเอกหญิง พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน (พระนามขณะนั้น) พระอาจารย์หัวหน้าแผนก โรงเรียนทหารม้า ศูนย์การทหารม้า (อัตรา พันเอก) โดยในครั้งนั้นไม่ปรากฏชื่อผู้รับสนองพระบรมราชโองการ แต่ก่อนหน้านั้นคือเมื่อวันที่ 23 มิ.ย.60 มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระยศ พันโทหญิงให้ ว่าที่พันโทหญิง พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ ซึ่งได้รับราชการมาด้วยความเรียบร้อยเป็นผลดีแก่ทางราชการ ตั้งแต่วันที่ 2 ก.พ.60 ซึ่งออกเป็นประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี โดยมีชื่อ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นผู้รับสนองพระราชโองการ

สแกน QR Code เพื่อร่วมบริจาคเงินให้กับประชาไท

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไท ได้ทุกช่องทาง Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube, TikTok หรือสั่งซื้อสินค้าประชาไท ได้ที่ https://shop.prachataistore.net