อัพเดทล่าสุดเมื่อ 3 ชั่วโมง 42 นาที ที่ผ่านมา

ยูนิเซฟ

2018-09-13 14:04
รายงานใหม่ขององค์การยูนิเซฟ ชี้ว่า ประมาณครึ่งหนึ่งของนักเรียนอายุระหว่าง 13-15 ปีทั่วโลก หรือประมาณ 150 ล้านคน เคยถูกกระทำรุนแรงโดยเพื่อนภายในบริเวณโรงเรียนหรือบริเวณรอบ ๆ ยูนิเซฟเรียกร้องให้ทุกคนร่วมกันปกป้องเด็กจากความรุนแรงในโรงเรียน
2018-09-08 11:29
งานศึกษาชี้เด็กชาติพันธุ์ที่ไม่ได้พูดภาษาไทยเป็นภาษาแม่ มีผลการเรียนและทักษะการรู้ภาษาไทยที่ดีขึ้น เมื่อพวกเขาได้เรียนโดยใช้ภาษาแม่เป็นฐาน (ที่มาภาพ: UNICEF Thailand/2016/Preechapanich)
2018-08-09 16:17
วันแม่ปีนี้ 'ยูนิเซฟ' เปิดตัวแคมเปญ #ออฟฟิศนี้มีที่เพื่อแม่ จัด เสวนาพิเศษ “Mom Means Business” ดันให้เกิดการสนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในที่ทำงาน และสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการจัดมุมนมแม่ให้กับพนักงานหญิงที่อยู่ในช่วงให้นมบุตร ให้สามารถจัดเก็บน้ำนมระหว่างวันเพื่อนำกลับไปให้ลูกกินที่บ้านได้
2018-06-15 14:22
ยูนิเซฟเรียกร้องให้เกิดนโยบายที่เอื้อให้ครอบครัวมีความพร้อมในการพัฒนาเด็กปฐมวัย ได้แก่ สิทธิการหยุดพักระหว่างวันในที่ทำงานเพื่อบีบเก็บน้ำนม สิทธิลาคลอดและเลี้ยงลูกโดยเฉพาะบทบาทของพ่อซึ่งมีงานศึกษารองรับว่าส่งผลต่อจิตวิทยาเด็กระยะยาว ยูนิเซฟประเดิมให้พ่อลาเลี้ยงลูกได้นานถึง 16 สัปดาห์ จากเดิม 4 สัปดาห์ อินเดียก็กำลังผลักดันกฎหมายเอื้อพ่อลาเลี้ยงลูกนาน 3 เดือน
2018-03-17 11:24
องค์กรพันธมิตร 7 หน่วยงานร่วมมือกันเปิดตัว Lovecare YM2M Young Men’s Health Station สถานีสุขภาพวัยรุ่นชาย ผ่านคลินิกออนไลน์แบบครบวงจร เพื่อให้การปรึกษาเรื่องเพศเรียลไทม์แก่วัยรุ่นชาย    
2018-01-01 11:26
คิดเป็นร้อยละ 0.49 ของเด็กที่เกิดในวันขึ้นปีใหม่ทั่วโลก ซึ่งมีจำนวนราว 385,793 คน ทารกทั้งหมดราว 2.6 ล้านคนเสียชีวิตภายในหนึ่งเดือนหลังคลอด โดยร้อยละ 80 เสียชีวิตจากสาเหตุที่ป้องกันได้ เช่น การคลอดก่อนกำหนด ภาวะแทรกซ้อนระหว่างคลอด และการติดเชื้อ ที่มาภาพ: ยูนิเซฟ/เมธี เถื่อนทัพ
2017-12-11 19:44
รายงานฉบับใหม่ของยูนิเซฟชี้ความเหลื่อมล้ำทางดิจิทัล พร้อมเจาะลึกผลกระทบของอินเทอร์เน็ตและสื่อสังคมออนไลน์ที่มีต่อความปลอดภัยและความอยู่ดีมีสุขของเด็ก
2017-11-29 20:53
ยูนิเซฟเปิดตัวหลักสูตรออนไลน์ด้านการคุ้มครองเด็กครั้งแรกในไทย หวังแก้ปัญหาการละเมิดเด็กและการกระทำรุนแรงต่อเด็กซึ่งเป็นปัญหาที่น่ากังวลในปัจจุบันและมีแนวโน้มทวีความรุนแรงมากขึ้น
2017-11-21 00:16
จากกิจกรรมวันเด็กสากลที่จัดใน 130 ประเทศทั่วโลก ประเทศไทยได้จัดเวทีสิทธิเด็กขึ้นที่รัฐสภา โดยมีตัวแทนเด็กกว่า 200 คนร่วมประกาศเจตนารมณ์ และยื่นข้อเสนอแนะเพื่อยุติความรุนแรงต่อเด็ก
2017-11-01 15:40
รายงานฉบับใหม่ของยูนิเซฟเผยยังมีเด็กจำนวนมหาศาลที่กำลังเผชิญกับความรุนแรง ซึ่งมักเกิดจากคนใกล้ชิดของเด็ก โดยเด็กบางคนมีอายุเพียง 12 เดือนเท่านั้น ไทยเด็กหญิง 9 ใน 10 ที่ถูกกระทำรุนแรงทางเพศ ถูกกระทำโดยบุคคลที่เด็กรู้จัก   ภาพจากยูนิเซฟ

Pages

Subscribe to ยูนิเซฟ