ยูนิเซฟ

พม.-ยูนิเซฟ-ศุภนิมิต- และเครือข่ายสิทธิเด็กประเทศไทย ขานรับอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ความเห็นทั่วไปข้อ 26 ว่าด้วยสิทธิเด็กและสิ่งแวดล้อม พร้อมขับเคลื่อนเปลี่ยนแปลงวิกฤตสิทธิเด็ก
2023-12-01 13:03
"อันนา" ขอยูนิเซฟทบทวนการเป็นพาร์ทเนอร์ร่วมกับ พม. จากกรณีตำรวจและเจ้าหน้าที่ พม. เข้าควบคุมตัว 3 เยาวชนไปไว้ที่ พม. เมื่อสงกรานต์ปีที่แล้วโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย แม้ กสม.จะเคยมีผลวินิจฉัยออกมาแล้วแต่ทาง พม.ก็ทำเป็นมองไม่เห็นปัญหาคุกคามเด็ก
2023-11-14 16:10
ยูนิเซฟเรียกร้องให้ภาครัฐและภาคธุรกิจเพิ่มการสนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่โดยเฉพาะแม่ที่ต้องทำงาน หลังพบทารกเพียง 1 ใน 3 คนในประเทศไทยได้กินนมแม่อย่างเดียว 6 เดือน ซึ่งต่ำกว่าเป้าหมายโลก
2023-08-01 10:56

Pages