กรมการขนส่งทางบก เปิดโหวต!... เลขสายใหม่

โหวต!... #เลขสายใหม่ ครั้งแรกที่พวกเราจะ ‘มีส่วนร่วม...มีส่วนเลือก’ 21-28 พฤศจิกายนนี้...

เมล์เดย์ อยากชวนทุกคนมาร่วมกันเลือกรูปแบบ ‘เลขสายรถเมล์ใหม่ทั้งหมด’ เพื่อออกแบบระบบที่เป็นระเบียบ และ #ง่ายต่อการเข้าใจของประชาชนผู้ใช้งานทั้งในวันนี้และอนาคต

การเปลี่ยนแปลงเลขสายรถเมล์ กำลังจะเกิดขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่เราเชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงที่ดีของเมือง คือ #การฟังเสียงจากคนในเมือง เมล์เดย์อยากให้เราร่วมกันใช้โอกาสนี้ เพื่อออกแบบอนาคตที่ลงตัวกับทุกคนไปด้วยกัน

ร่วมกันออกแบบเลขสายรถเมล์ได้ที่ https://forms.gle/H3y1vY2j84TfqjwM8