เหมืองแร่อมก๋อย

‘ชาวอมก๋อย – กะเบอะดิน’ เดินขบวนคัดค้าน #เหมืองแร่อมก๋อย ทบทวนเส้นทางการต่อสู้ตลอด 4 ปี มีการถือป้ายผ้าเขียนข้อความ หยุดสร้างอิทธิพลเถอะ #ไอ้เราก็อยู่ที่นี่ก่อนซะด้วยทีนี้ก็ว้าวุ่นเลย, STOP MINE ฯลฯ และยื่นหนังสือข้อเรียกร้องของชุมชนไปถึงรัฐบาลชุดปัจจุบัน
2023-09-28 11:05
นิทรรศการภาพถ่ายออนไลน์จากชุมชน 'กะเบอะดิน' โครงการเหมืองแร่ถ่านหินอมก๋อยที่กำลังเกิดขึ้น จะมีผลเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศน์ของป่าและลำน้ำ สภาพภูมิอากาศ และทำให้วิถีชีวิตของผู้คนในชุมชนบ้านกะเบอะดินเปลี่ยนไปอย่างไม่มีวันหวนกลับ
2023-03-27 12:16