WHO

ผลศึกษาใหม่ของ 'WHO-ILO' พบว่าการได้รับรังสีอัลตราไวโอเลตจากแสงอาทิตย์ เป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้คนทำงานกลางแจ้งเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งผิวหนัง ชี้จำเป็นต้องมีการป้องกันและบรรเทาผลกระทบ
2023-11-25 11:14
หลายองค์กรทางการแพทย์ รวมถึงองค์กรสภาเสี้ยววงเดือนแดง (red crescent) ซึ่งเปรียบเสมือนกับกาชาดของชาวมุสลิม เผยอิสราเอลจงใจโจมตีรถพยาบาล และสถานพยาบาล ซึ่งถือเป็นอาชญากรรมสงคราม และขัดต่อกฎหมายระหว่างประเทศ ขณะที่ทรัพยากร รพ.ในกาซา เข้าขั้นวิกฤตแล้ว
2023-10-17 14:07

Pages