ธรรมศาสตร์-สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด สร้างคนรุ่นใหม่มีสำนึกเพื่อสังคมสู่ธุรกิจ