“ปิ๊งส์” สสส. เปิดตัวเยาวชนนักออกแบบ “ดีไซน์ปิ๊งส์ชุมชนปิ๊งส์” ครั้งแรก