สสส.หนุนถนนเด็กเดินริมทางรถไฟ นำศิลปะ การละคร เปิดเวทีให้เด็กปล่อยพลัง