เปิดตัวผู้เข้ารอบ 10 คนสุดท้ายของเวที เคพีเอ็น อวอร์ด ครั้งที่ 21