Skip to main content
sharethis

“สปสช.-กรุงไทย” ชวนคนไทยเช็คสิทธิสุขภาพผ่าน “กระเป๋าสุขภาพ หรือ Health Wallet”  บนแอปฯเป๋าตัง  24ชั่วโมง  รับสิทธิประโยชน์ด้านสุขภาพ“ฟรี” ทั้งตรวจคัดกรองมะเร็ง และฉีดวัคซีนป้องกันโรครวมกว่า 16 บริการ  พร้อมขยายบริการเปิดจองสิทธิฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่สำหรับผู้สูงอายุ 65 ปีขึ้นไปจนถึง 31 มีนาคมนี้  ชี้ประชาชนส่วนใหญ่ยังไม่รู้ว่าตนเองมีสิทธิด้านใดบ้างตามสวัสดิการภาครัฐ    

อนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข  เปิดเผยว่า กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมควบคุมโรค สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) และธนาคารกรุงไทย ร่วมเปิดโครงการจองสิทธิฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล 2564 ผ่านกระเป๋าสุขภาพ (Health Wallet) บนแอปพลิเคชันเป๋าตัง สำหรับกลุ่มผู้สูงอายุ 65 ปีขึ้นไป  โดยบริการ Health Wallet ถือเป็นทางเลือกใหม่ของการเข้ารับบริการสุขภาพในกองทุนบัตรทองที่ง่ายขึ้น ตามรูปแบบวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) ช่วยลดความแออัดในโรงพยาบาล ลดการแพร่กระจายโรคโดยเฉพาะ COVID-19  ขณะเดียวกันยังเป็นการสนับสนุนยกระดับกองทุนบัตรทอง สู่หลักประกันสุขภาพแห่งชาติยุคใหม่” ที่เป็นนโยบายโดยความมุ่งมั่นของรัฐบาล เพื่อให้บริการบัตรทองเป็น วี.ไอ.พี. ด้วยการเพิ่มความสะดวกในการรับบริการให้กับประชาชน  

นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี รองลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เปิดเผยว่า ในปี2564 สปสช. ได้จัดเตรียมวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่จำนวน 6 ล้านโด๊ส เพื่อบริการฉีดให้กับประชากรกลุ่มเป้าหมาย 7 กลุ่มเสี่ยง และสำหรับหญิงตั้งครรภ์โดยเฉพาะจำนวน 3.5 แสนโด๊ส โดยเปิดให้กลุ่มเสี่ยงจองสิทธิและนัดฉีดวัคซีนล่วงหน้าได้ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์- 31 มีนาคม 2564 เพื่อเข้ารับบริการฉีดวัคซีนในระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม – 31 สิงหาคม 2564 ยกเว้นหญิงตั้งครรภ์สามารถขอลงทะเบียนและฉีดวัคซีนได้ตลอดทั้งปี  

สำหรับการลงทะเบียนจองสิทธิฉีดวัคซีนมี  4 ช่องทางหลัก คือ 1. สายด่วน สปสช. โทร. 1330 กด 1 หลังจากนั้นกด 8 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 17.00 น. (ทั่วประเทศ) 2. หน่วยบริการประจำหรือโรงพยาบาลในระบบบัตรทอง (ทั่วประเทศ) 3. Line @UCBKK สร้างสุข (เฉพาะผู้มีสิทธิบัตรทองหรือพักอาศัยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร) ให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 08.30 – 18.00 น. และวันเสาร์อาทิตย์ เวลา 09.00 – 16.00 น. และ4.เปิดทางเลือกลงทะเบียนจองสิทธิและนัดฉีดวัคซีนเพิ่มเติมสำหรับผู้สูงอายุ 65 ปีขึ้นไปทั่วประเทศ ผ่านกระเป๋าสุขภาพ บนแอปฯเป๋าตัง  ซึ่งเป็น  Digital Health Platform ที่สปสช.ร่วมกับธนาคารกรุงไทยพัฒนาขึ้น ในการจัดทำระบบการจองสิทธิและนัดหน่วยบริการฉีดวัคซีนล่วงหน้า นอกจากการลงทะเบียนผ่านแพลตฟอร์มดังกล่าวผ่านระบบ Hospital Portal เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการด้านสุขภาพ ซึ่งเป็นสวัสดิการที่รัฐมอบให้ตั้งแต่ช่วงแรกเกิดจนถึงวัยผู้สูงอายุ  โดยเป็นการขยายระบบบริการ Health Wallet ภายหลังจากที่มีการนำร่องระบบจองสิทธิฉีดวัคซีนที่โรงพยาบาลศิริราชและได้รับการตอบรับด้วยดีในปีที่ผ่านมา  

นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์  อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ประเทศไทยรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ทุกปีก่อนเข้าสู่ฤดูฝนที่เป็นช่วงการแพร่ระบาด เพื่อลดอัตราป่วยและเสียชีวิตจากภาวะแทรกซ้อน ประกอบกับปีนี้ยังคงพบการระบาดของโรคโควิด 19 ต่อเนื่อง ซึ่งเป็นโรคระบบทางเดินหายใจที่มีอาการคลายคลึงกันที่อาจก่อให้เกิดภาระในการวินิจฉัยและดูแลรักษาผู้ป่วยดังนั้น กรมควบคุมโรค และ สปสช. จึงได้ร่วมดำเนินการเพื่อให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยงได้รับวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่อย่างครอบคลุมและทั่วถึง พร้อมวางระบบเข้ารับบริการที่ช่วยลดความกังวลให้กับประชาชนถึงความเสี่ยงที่จะติดเชื้อ เน้นการเว้นระยะห่างทางสังคม จัดให้มีระบบจองสิทธิฉีดวัคซีนล่วงหน้า โดย Health Wallet ที่ดำเนินการโดยธนาคารกรุงไทยเป็นช่องทางหนึ่ง นอกจากนี้ได้ให้สถานบริการสาธารณสุขจัดเตรียมความพร้อมสถานที่และจำนวนประชาชนเข้ารับบริการวัคซีนที่เหมาะสมในการรองรับ การดำเนินการทั้งหมดนี้เชื่อว่าจะทำให้การให้บริการวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ในปีนี้ดำเนินการไปอย่างมีประสิทธิภาพในการดูแลสุขภาพประชาชน    

ผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย เปิดเผยว่า ตามที่ธนาคารร่วมกับ สปสช. เปิดให้ประชาชนจองสิทธิการเสริมสร้างสุขภาพและป้องกันโรครวม 16 บริการ ผ่านกระเป๋าสุขภาพนั้น ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี เฉพาะหน่วยบริการในกรุงเทพฯ​ ประชาชนจองสิทธิไปแล้วกว่า 150,000 สิทธิ  อย่างไรก็ตาม ยังมีประชาชนจำนวนไม่น้อย ที่ยังไม่รู้ว่าตนเองมีสิทธิรับสวัสดิการด้านใดบ้าง ตามระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าของภาครัฐ ซึ่งมีทั้งสิทธิการตรวจ       คัดกรองโรคมะเร็งต่าง ๆ และการฉีดวัคซีนป้องกันโรค จึงเชิญชวนให้คนไทยทุกคนตรวจสอบสิทธิของตนเอง ซึ่งจะจำแนกตามกลุ่มอายุ โดยสามารถตรวจสอบสิทธิตนเองได้ง่ายๆ เพียงดาวน์โหลดแอปฯเป๋าตัง กดยอมรับเงื่อนไขการเปิดใช้งานและการเข้าถึงสิทธิสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคตามที่สปสช.กำหนด หลังจากนั้นสามารถตรวจสอบสิทธิผ่านกระเป๋าสุขภาพ  บนแอปฯเป๋าตังได้ 24ชั่วโมง    

“ธนาคารได้เตรียมความพร้อมของระบบไว้รอบด้าน เพื่อให้การจองสิทธิฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ผ่านกระเป๋าสุขภาพในครั้งนี้ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด  ซึ่งจะมีบริการแจ้งเตือนเมื่อถึงเวลานัดหมาย มี QR Health ID ที่ยืนยันตัวตนแทนบัตรประชาชน รวมทั้งชำระค่าบริการส่วนเกินที่อยู่นอกเหนือสิทธิผ่าน Wallet ได้ทันที เพิ่มความสะดวก รวดเร็ว ลดระยะเวลาการรอที่โรงพยาบาล ประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ช่วยลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ระลอกใหม่ สำหรับกลุ่มเสี่ยงอื่นๆ รวมถึงผู้ที่ไม่สะดวกตรวจสอบสิทธิสุขภาพผ่านแอปฯเป๋าตัง  สามารถจองสิทธิและนัดหมายผ่านหน่วยบริการ หรือโรงพยาบาลที่เข้ารับการรักษาเป็นประจำได้”  

สแกน QR Code เพื่อร่วมบริจาคเงินให้กับประชาไท

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไท ได้ทุกช่องทาง Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube, TikTok หรือสั่งซื้อสินค้าประชาไท ได้ที่ https://shop.prachataistore.net