ประกาศระดมทุน

การดำเนินงานของประชาไทที่ผ่านมา ใช้การขอทุนมาตลอดระยะเวลาการดำเนินงาน โดยได้รับเงินบริจาคบ้างบางส่วน ขณะเดียวกันประชาไทมีแนวคิดว่า ลำพังการขอทุนเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานอาจจะไม่ได้เป็นหลักประกันความเป็น อิสระของประชาไทในระยะยาว ผนวกกับสถานการณ์ความผันผวนทางการเมืองไทยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา 3-4 ปี ได้ส่งผลกระทบให้เกิดข้อจำกัดต่อการหาแหล่งทุนภายในประเทศไทย

ดังนั้นประชาไทจึงมีแผนที่จะระดมทุนและหารายได้ จากผู้อ่านและผู้ที่ประสงค์จะสนับสนุนด้วยเจตจำนงอิสระ และเคารพในเสรีภาพในการสื่อสาร และอิสระในการทำงานของกองบรรณาธิการ

และด้วยความมุ่งหวังที่จะดำเนินงานต่อไปได้อย่างยั่งยืน ประชาไทจึงมีแผนการที่จะระดมทุนให้หลากหลายขึ้น โดยยังคงรักษาอุดมการณ์เป็นสื่ออิสระ

ประชาไทมีแผนที่จะจำหน่ายสินค้าออนไลน์ เปิดรับโฆษณา พร้อมด้วยกิจกรรมระดมทุนปีละครั้ง พร้อมทั้งรับจ้างทำงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลและการวิจัย เช่น สรุปบันทึกการประชุม การจัดทำข้อมูล และสนับสนุนการวิจัย

และเปิดรับสมาชิกผู้สนับสนุนซึ่งเราได้ดำเนิน การมาระยะเวลาหนึ่งแล้ว โดยจะพัฒนาระบบการรับบริจาคและสมัครสมาชิกให้สะดวกกับผู้มีความประสงค์จะสนับสนุนการทำงานของประชาไทต่อไป

อย่างไรก็ดี ในช่วงสถานการณ์วิกฤตการเมืองในช่วง 2 เดือนที่ผ่านมา ทำให้แผนงานหารายได้ของประชาไทต้องหยุดชะงักลง ส่งผลให้เกิดวิกฤตการเงินของประชาไท จึงจำเป็นต้องแจ้งให้กับผู้อ่านและผู้สนับสนุนการทำงานของประชาไททราบ และหวังว่าท่านช่วยพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส ด้วยการสนับสนุนประชาไทให้ผ่านช่วงเวลายากลำบากนี้ไป

ประชาไทตั้งเป้าเงินสนับสนุนที่จำเป็นในระยะอันใกล้จำนวนทั้งสิ้น 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) จากการบริจาครายบุคคลตามกำลังทรัพย์ และเพื่อความโปร่งใสและติดตามได้ ประชาไทจะรายงานการบริจาคบนหน้าเว็บต่อไป