โหวตโนเพื่อไม่ให้มีรัฐประหารอีก

ชูวัส ฤกษ์ศิริสุข


 


 


มาถึงวันนี้ ผมคิดว่า เอ็นจีโอ สื่อ และนักวิชาการที่เคยประกาศว่า ไม่เห็นด้วยกับรัฐประหารเมื่อวันที่ 19กันยายน 2549 แต่จำยอมรับไปนั้น ถึงเวลาพิสูจน์ตัวเองแล้วว่าจริงใจแค่ไหน


 


อย่าลืมว่า ท่าทีประนีประนอมกับคณะรัฐประหารที่ผ่านมานั้น ทำให้บางท่านได้เข้าไปรับใช้คณะรัฐประหาร บางท่านเป็นผู้ได้ประโยชน์โดยตรง และท่าทีแบบนั้นก็ทำให้หลายท่านมีอาการน้ำท่วมปาก ไม่กล้าวิพากษ์วิจารณ์คณะรัฐประหารและรัฐบาลที่แต่งตั้งโดยทหาร แม้ในยามที่เราเห็นอยู่เต็มตาว่า ระบอบทหารนับวันๆ จะฟื้นตื่นและหยั่งรากลึกในสังคมไทย และเชื่อเถิดว่า บางท่านถึงกับแอบเห็นดีเห็นงามไปกับโครงสร้างเหล่านี้ ซึ่งเคยเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างของสังคมไทยมาช้านาน


 


นี่ไม่ใช่ยุคแบ่งฝ่าย แต่นักวิชาการบางท่านเคยบอกว่า สังคมไทยเต็มไปด้วยคนหัวเอียงขวา อาจารย์<?xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" />ธงชัย วินิจจะกูล ก็เคยปาฐกถาเรื่องประชาชนนี่เองคือกลไกรัฐ พักหลังๆ ผมเองก็เชื่อเอาด้วยว่า ภาคประชาชน เอ็นจีโอ ก็ล้วนเต็มไปด้วยฝ่ายขวา คิดว่าตัวเองก้าวหน้าอยู่ดีๆ พอถึงเวลาหนึ่ง ดันโดดออกมาแสดงตนเป็นพวกอนุรักษ์นิยมเสียนี่


 


จากที่เคยเชื่อว่าปัญหาในสังคมไทยเป็นปัญหาเชิงโครงสร้าง ก็ดันมาเชื่อเรื่องตัวบุคคล จากที่เคยร่วมกันออกแบบโครงสร้างการเมืองใหม่ด้วยการปฏิรูปการเมือง มาวันหนึ่งก็ทำลายมันเสียเพื่อไล่คนเพียงคนเดียว


 


ด้วยความเคารพกันในวิถีทางและประสบการณ์นะครับ แต่มองแบบรวมๆ แล้ว มันสะท้อนว่าคนเหล่านี้หมดหวัง หรือไม่ก็ถูกวาทกรรม "เผด็จการโดยธรรม" ที่แฝงฝังอยู่ในดีเอ็นเอกลับขึ้นมาครอบงำสิ่งที่ตัวเองเคยสรุปบทเรียนมาตลอดเกือบชีวิตว่า ปัญหาในสังคมไทยเป็นปัญหาเชิงโครงสร้าง และร้ายแรงที่สุดก็คือโครงสร้างอำนาจนิยมที่มากับระบอบข้าราชการ ที่พร้อมจะขับเคลื่อนการเติบโตของทุนนิยมไปแบบฉ้อฉล ปราศจากธรรมาภิบาล มีอภิสิทธิชน และเล่นพรรคเล่นพวก


 


คนเหล่านี้ลืมไปแล้วหรือไรว่า การจะเอาทหารกลับเข้ากรมกองทุกครั้งนั้นมาจากการนองเลือดทั้งสิ้น อย่างกรณี 14 ตุลาคม 2516 กรณีพฤษภาคม 2535 ไม่เคยมีสักครั้งที่ประชาชนจะเอาทหารกลับเข้ากรมกองได้อย่างสันติ


 


ใครปลุกผีขึ้นมาจากหลุม คงไม่ต้องพูดกัน เพราะประวัติศาสตร์จะจารึกในทางที่ท่านเลือก อย่างมั่นคง เป็นสัจจะ ไม่ใช่วันนี้ วันหนึ่งก็ต้องปรากฏ


 


แต่ใครจะเอาผีกลับคืนหลุม แน่นอน ไม่ใช่ด้วยการลงแรงจากเลือดเนื้อของท่านแน่ และคงจะไร้เดียงสาเกินไปที่หวังว่า วันหนึ่งผีจะเดินไปอย่างเซื่องๆ ลงหลุมไปเอง เพราะอย่างที่ท่านเห็น ท่ออำนาจได้ต่อขึ้นอย่างตรงไปตรงมาแล้วผ่านกลไกราชการจากระดับบนจนรากสุด พร้อมกับยอมรับด้วยว่า กลัวการถูก "เช็คบิล"


 


ในที่สุด นี่จะเป็นการรัฐประหารภายใต้เสื้อคลุมประชาธิปไตย เพราะหากคุณหลับไปใน 1 วันหลังการรัฐประหาร 19  กันยายน 2549 ยาวนานรวดเดียว 11 เดือน เพื่อตื่นขึ้นมาในวันที่ 19 สิงหาคม 2550 คุณอาจจะเข้าใจว่า คณะรัฐประหาร ได้มีคำสั่งฉีกรัฐธรรมนูญ 2540 ยุบพรรค ยึดทรัพย์ และประกาศรัฐธรรมนูญใหม่และตั้งรัฐบาลใหม่ของตนเอง โดยเป็นเปลือกหอยให้กับรัฐบาลพันธมิตรประชาธิปัตย์ไปเรียบร้อย


 


วิธีการรัฐประหารแบบใหม่ เนื้อหาเดิม...ใช่ มันง่ายๆ แค่นี้เอง และช่างเนียนเสียนี่กระไร 


 


ไม่ว่าอย่างไร คำถามที่สังคมไทยยังต้องตอบก็คือ "ใครจะเอาผีกลับคืนหลุม" ท่านๆ ที่เคยเอื้อนเอ่ยคำสวยหรูว่า "โครงสร้างของความรุนแรง" ต้องปฏิรูปการเมือง และปลุกคนให้ร่วมกันยกร่างรัฐธรรมนูญ 2540 ขึ้นมา เมื่อ 10 ปีที่แล้ว มาวันนี้ท่านเหล่านี้จะจัดการสิ่งที่ท่านปลุกมันขึ้นมาใหม่อย่างไร


 


บางทีเราอาจจะถอยไปไม่ได้อีกแล้ว ไม่ว่าอย่างไร


 


มีหนทางเดียวก็คือ ต้ อ ง ทำ ใ ห้ ค ณ ะ รั ฐ ป ร ะ ห า ร พ่ า ย แ พ้  


 


และเมื่อเราไม่ต้องการให้ความสุ่มเสี่ยงที่จะนองเลือดเกิดขึ้นอีก "การลงประชามติ" ด้วยการไม่รับร่างรัฐธรรมนูญ 2550 ก็เป็นหนทางหนึ่งที่เหลืออยู่ที่จะทำให้คณะรัฐประหารพ่ายแพ้และกลับเข้ากรมกองอย่างสันติ


 


แม้หนทางนี้จะตีบตันเหลือเกิน อันเนื่องมาจากถูกบังคับทุกวิถีทางให้ประชาชนลงประชามติ "เห็นชอบ" ร่างรัฐธรรมนูญ 2550 ด้วยการโฆษณาชวนเชื่อ โกหกตัวเอง โกหกหลอกลวงคนอื่นๆ และก็โกหกหลอกลวงต่อๆ ไปจนเป็นนิสัย


 


แม้หนทางนี้จะตีบตันเหลือเกิน เพราะผู้ร่างรัฐธรรมนูญ นั่งเป็นกรรมการการเลือกตั้งจัดการประชามติเสียเอง โดยไม่ละอายต่อมารยาท จรรยาบรรณวิชาชีพ (ผมก็งงอยู่ๆ ว่า "ผู้ใหญ่" อย่างคุณสดศรี สัตยธรรม ไม่คิดจะลาออกจาก กกต.หรืออย่างไร)


 


มีข้อบกพร่องมากมายจากร่างรัฐธรรมนูญ 2550 ทั้งปัญหาในเชิงหลักการในแต่ละมาตรา ความสอดร้อยต้องกัน และผลสมฤทธิ์ของมัน


 


แต่ผมจะขอเสนอให้ดูและพิจารณาก่อนลงประชามติเพียงมาตราเดียว เป็นมาตราสำคัญที่ไม่ได้ระบุไว้เป็นลายลักษณ์อักษร นั่นคือ มาตราที่ว่าด้วยการป้องกันการรัฐประหาร


 


นี่เป็นโอกาสที่เราจะช่วยกันยกร่างมาตรานี้ขึ้นมาด้วยการช่วยกันกระซิบบอกต่อ ให้เพื่อนร่วมสังคมสันติของเราไปลงประชามติเพื่อไม่รับร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ ทั้งนี้ก็เพื่อจะสร้างให้รัฐธรรมนูญ 2540 ที่มาจากการมีส่วนร่วมของประชาชนด้วยความชอบธรรม กลายเป็นฉบับแก้ไขเพิ่มเติมมาตราสำคัญที่สุดที่ว่าด้วย การป้องกันการรัฐประหาร ที่แม้จะไม่เป็นลายลักษณ์อักษร ทว่าสถิตมั่นคงอยู่ในใจ ในวัฒนธรรม ในประเพณี


 


เราขอเรียกร้องให้ภาคประชาชน นักวิชาการ ตื่นขึ้น หรืออย่างน้อยก็ได้ทบทวนว่า ท่านจะเลือก "ยาว" หรือเลือก "สั้น"


 


เราขอเรียกร้องให้ภาคประชาชน นักวิชาการ ออกมารับผิดชอบกับอนาคต เพราะนี่คือโอกาสที่จะเดินสู่สันติโดยไม่ยอมจำนน


 


เพราะนี่คือโอกาสที่จะหลีกเลี่ยงบาดแผลและการถูกตราหน้าว่า มีส่วนสำคัญต่อการนองเลือด ซึ่งมีความเป็นไปได้สูงหากการรัฐประหารยังคงมีชอบธรรมและกลายเป็นวิธีการที่พร้อมจะถูกนำมาใช้ได้อีกในอนาคต


 


เอารัฐธรรมนูญ 2540 คืนมา เอาเผด็จการทหารและพันธมิตรคืนหลุมไป

Pakka

การรัฐประหารยังเกิดขึ้นเพราะนักการเมืองบางคนดื้อแพ่ง
หากรู้ตัวว่าบริหารไม่ได้ก็ต้องสร้างจิตสำนึกว่าให้คืนอำนาจแก่ประชาชนอย่างทันกาลเช่นกัน
เพราะการดื้อไม่ยอมลงจากอำนาจ คือการเชื้อเชิญทหารให้มาใช้อำนาจนอกระบบ
ดังนั้นต้องสั่งสอนนักการเมืองไทยให้มียางอาย ให้รู้จักเสียสละเพื่อประเทศชาติ ไม่ใช่เกิดเหตุการณ์หนึ่งขึ้นแล้วกลับปัดความรับผิดชอบจากตนเองไปโดยสิ้นเชิง
อย่าเรียกร้องแต่ประชาชนคนเดินดิน
แต่ต้องเรียกร้องไปยังนักการเมืองทุกคนด้วย

อย่างปีที่ผ่านมา หากคุณทักษิณยอมลาออกไปเสียแต่ต้น ยอมให้มีการลงสัตยาบัญให้ทุกพรรคลงแข่งขันกันได้อย่างเท่าเทียมกัน ไม่ชิงความได้เปรียบต่างๆ นานา ก็จะไม่เกิดสถานการณ์การรัฐประหาร

หรือหากคุณทักษิณไม่ฟัง กลุ่มคนเดือนตุลาในรัฐนาวาทักษิณตัดสินใจยกพวกออกมาจากรัฐบาลทักษิณเสีย รัฐบาลทักษิณก็จะล้มลงไป เปิดโอกาสให้มีการเลือกตั้งใหม่ ก็จะไม่มีใครอ้างเอาเหตุมาก่อรัฐประหารได้

55555

ยังไงๆ เค้าก็มีข้ออ้างในการปฏิวัติ มาตั้งแต่ยุคโบราณแล้ว แค่ ฝนไม่ตก แดดไม่ออก น้ำท่วม สารพัดที่ จ้องจะรอเสียบอยู่แล้ว ไม่น่าโง่เลยรู้ป่าว อิอิ

ดินสอ

คุณปากกา ป่วยการพูดว่า ..ถ้า อย่างนั้น หรือ ถ้า อยางนี้...เสียเวลาเปล่า..คุณทักษิณก็คงคิดเหมือนกัน ถ้า เราไม่ยอมทำตามคนที่แนะนำให้ยุบสภา และ ถ้า ...ป่านนี้ก็คงไม่เป็นเยี่ยงนี้..นี่ก็พลอยลำบากไปตาม ๆกัน เฮ้อ ...สรุปตอนนี้คือไม่รับแน่นอน

gassohol

คห.ที่ 1
ต้องโทษ Gassohol ครับ ที่ทำให้ทหารออกมา
ผมเห็นด้วยกับบทความนี้

คนเดิม

ปชป จะลงครั้งนี้ปูลาดทางสะดวกโดย คมช ใช้หน้าตักสูงมาก องค์กรยุติธรรมลงมาเล่นหมด เปลืองความเชื่อถือ ทำให้รู้เช่นเห็นชาติว่าโลกนี้ความยุติธรรมไม่มีแน่นอน....เพียงเพื่อให้อภิสิทธ์ พระเอกยี่เกคนนี้ได้อาบนำผลัดแป้งขึ้นเวที....พระรองสุเทพก็เล่นบทร่ายรำเรียกเข้าก๊กก่อน..สนธิบังหน้าโง่ ..แล้วจะรู้สึก คำว่า ไม่มีมิตรแท้และศัตรูถาวร

คนขี้เฃา

เราฝันว่า อภิสิทธ์ เป็น นายก สุเทพ เป็น รองนายก สนธิเป็น รมต กลาโหม ส่นั่น เป็น รมต มหาดไทย หนูนาเป็น รมต ศึกษา .......ต้องตกใจตื่นเพราะได้ยินเสียงปืน รถถัง...ก็ เวรกรรมตามทันไง...ฮิ..ฮิ

ง่ายไปมั้ง

คุณอื่นผิด ชูวัสถูก อีกแล้ว

เราเอง

ที่แน่แน่ คือ โหวตไม่รับ โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใช่มั้ย ไม่รับชัวร์ ถึงให้บอกเหตุผลพวกมึงตายแน่ไอ้บัง

คนเมืองอาย

ผมเห็นด้วยกับบทความ (ถ้าเป็นเมื่อก่อน)เสียอย่างเดียวเขาวิเคราะห์ที่ปลายเหตุของเรื่องทั้งหมด ...แต่ตันเหตุของเรื่องเขาไม่เอ่ยถึงมันเลย ถ้าไม่มีต้นเรื่อง ก็ไม่มีปลายเรื่อง ...

parnpun

เห็นด้วยที่ต้องไม่รับรัฐธรรมนูญฉบับที่ร่างโดยสภาสมุนโจร

แต่ก็ขอคิดเผื่อไว้ก่อนว่าถ้าผ่านการลงประชามติไม่ว่าจะด้วยกลโกงหรือเหตุใดก็ตามและไปถึงขั้นของการเลือกตั้งทั่วไป

ขอให้วันลงคะแนนเสียงเลือกตั้งนั้น เป็นวันที่ประชาชนทั้งประเทศซึ่งเกลียดชังเผด็จการ ออกมาให้บทเรียนแก่พวกขบถและสมุน รวมทั้งแนวร่วมเผด็จการของพวกมัน
(พรรคการเมืองที่แสดงตัวอย่างชัดเจนว่าสนับสนุนพวกขบถ)

ให้พวกมันได้รับรู้ว่า พลังประชาชนและพลังประชาธิปไตยนั้นยิ่งใหญ่เพียงใด

ชักชวนกันออกมาใช้สิทธิให้มากที่สุด จะกาไม่รับ หรือจะกาให้บัตรเสีย หรือจะกาไม่ลงคะแนน หรือทำอย่างไรก็ได้ที่ทำให้พวกมันรู้ว่าคนที่ไม่ยอมรับเผด็จการมีมากแค่ไหน

เผด็จการป๋า

ที่พวกกบฎเข้ามาเพื่อผลประโยชน์ทั้งสิ้น เขาจ้องจะเข้ามานานแล้ว โดยตัวหัวหน้ากลัว ปชช ฉลาดกลัวไม่มีอำนาจต่อไปที่จะบังคับรัฐบาลตามที่ตนต้องการ ข้อความข้างต้นขอสนับสนุนโนเหวตตามที่เรียกร้องจะได้รู้ว่ายังมีประชาชนอยู่ไม่ได้มีแต่พวกศักดินาทำนาบนหลังประชาชน

J o r n

...อยากจะรำลึกความหลัง
จำได้ตอนเด็กๆ มีกระแสปฏิรูปการเมือง
มีกระแสธงเขียว การ์ตูนของคุณประยูร
มีภาพชาวบ้านมีความสุขกับรัฐธรรมนูญ
ที่ประชาชน เลือกตั้ง สสร. ทำหน้าที่

ตอนนั้นผมยังอายุไม่ถึง 18 เลือกตั้งไม่ได้
แต่อยากไปเลือกคุณแก้วสรร ตอนนั้น

ผมยังจำได้ว่าดูโทรทัศน์ถ่ายทอดสด
ภาพการลงพระปรมาภิไธย ในข่าวสองทุ่ม
...ทุกคนยินดีมากกับ
"รัฐธรรมนูญฉบับประชาชน"
ต่อไปนี้ ทหารจะไม่ยุ่งการเมืองอีกแล้ว...

ผ่านมา ก็มีการเลือกตั้ง หลังรัฐบาล
รักษาการณ์ นายอานันท์ ปัญญารชุน
คุณชวน หลีกภัย ชนะการเลือกตั้ง
ต่อมาก็คุณทักษิณ...สมัยแรกผ่านไป
ในที่สุด ปี 2548 ก็เป็นรัฐบาลพรรคเดียว
ที่ชนะเลือกตั้งเป็นรัฐบาลได้
ครั้งแรกในประเทศไทย

นี่คือประวัติศาสตร์เกือบ 10 ปี ผมจำได้

แต่วันนี้
รัฐธรรมนูญ 40 เหมือนเศษขยะไปแล้ว
เกิดจากมีคน 8-9 คน เรียกตัวเองว่า คปค.
ทำลายรัฐธรรมนูญไปเพียงเพื่อต้องการ
ทำลาย ทักษิณ คนเดียว

ถ้าใครจำช่วงนั้นได้ คงจะตัดสินใจได้เอง
ว่าจะรับรัฐธรรมนูญ 2550 หรือไม่

หลักสองฯ

สมการง่ายๆ ถ้ารองรับ รธน.50 = ยอมรับการทำรัฐประหาร อันเป็นจารีตอย่างหนึ่งของระบอบการเมืองการปกครองไทย = ???

jack

โนโหวต แล้วไม่มีรัฐประหาร จริงเหรอ
ไครแน่ใจได้ถึงขนาดนั้น
ก้อรู้ๆกันอยู่

พาราไดกม์

ค่อ ความคิดเห็นที่ 1 ผมเห็นว่าทักษิณเค้าก็ทำได้ถูกต้องนะ ที่เขาปล่อยให้มีการเลือกตั้งแต่หลายฝ่ายไม่เห็นด้วย ด้วยสาเหตุลึกๆฝ่ายตน ด้วยความไม่พร้อม คนพวกนี้จึงต้องใช้วิธีการนอกลู่โดยเชื้อเชิญทหารให้เข้ามากำจัดทักษิณ ด้วยว่าไม่มีวิธีการอื่นใดอีกแล้ว เรียกได้ว่าไม่มีหนทางโดยธรรมที่จะเอาชนะเขาได้เพื่อให้ได้มานั่งแบ่งปันทรัพย์ในชาติเพื่อตนและพวกพ้อง ความสำนึกในวิถีประชาธิปไตยมันถูกกลืนหายไปหมด ทุกวันนี้ท่านก็คงได้เห็นกันแล้วว่าพรรคการเมืองเหล่านี้สร้างสมบารมีให้พรรคด้วยวิธีการเช่นไร ไหนล่ะอุดมการณ์ประชาธิไตย หาเจอกันบ้างไหม ด้วยเหตุแห่งการกระทำตนเยี่ยงนี้จนเป็นสันดาน มันส่งผลให้ประชาชนไม่ศรัทธาในวงกว้าง แล้วจะไปโทษทักษิณได้อย่างไร เมื่อประชาชนหันไปศรัทธาทักษิณมากกว่าตนเอง ประชาชนคนไทยเรายังขาดการไตร่ตรองกันอยู่มากนัก พวกเขามองเห็นกันแต่เพียงปลายลิ้นที่นักการเมืองปลิ้นปล้อนพวกนี้แสดง แต่ไม่ได้มองไปถึงสาเหตุตั้งต้นของการขาดศรัทธา

lanna

ต้องจารึกว่าใครที่ร่วมมือกับ
ทหารเผด็จการ
พรรคการเมืองก็คือ
พรรคประชาธิปัตย์
และนักวิชาการที่อยากยกระดับตนเองเป็น อำมาตย์
ข้าราชการที่เสียประโยชน์ ที่สุดคือ พวก ที่รับใช้เจ้าของบ้านอย่างสุดจิตใจ
ประชาชนก็เลยโดนแบบนี้

.

รัฐธรรมนูญทำลายปฏิรูปการเมือง

ความบกพร่องของรัฐบาลทักษิณเรื่องบริหารคือความล้มเหลวในการปฏิรูปการเมืองโดยฝีมือของ ก.พ.ร. ทั้งๆที่รัฐธรรมนูญ 2540 มีเป้าหมายที่ปฏิรูปการเมือง

ความบกพร่องเรื่องปฏิรูปการเมืองที่เลวร้ายไปกว่านั้นอยู่ที่รัฐธรรมนูญ 2550 โดยฝีมือสภาร่างรัฐธรรมนูญของคณะรัฐประหารที่ตั้งโดยที่ปรึกษา คมช.ที่มาจาก ก.พ.ร.ซี่งสร้างความล้มเหลวปฏิรูปการเมืองให้รัฐบาลทักษิณ

ทั้งนี้เพราะจนวันนี้ บรรดา ส.ส.ร.ยังไม่รู้ว่ารัฐธรรมนูญ 2550 ไม่มีคุณภาพแม้แต่มาตราเดียวเนื่องจากขาด"การบริหารระบบ" Quality Management System อันเป็นหลักประกันคุณภาพรัฐธรรมนูญตามมาตรฐานสากล

สภาร่างรัฐธรรมนูญจะอ้างว่าไม่มีความรู้เรื่องนี้มิได้ เพราะ UN.ได้เน้นย้ำให้สมาชิกทุกชาติให้ปฏิรูปการเมืองด้วยวิธีนี้และรัฐบาลไทยได้ลงนามรับรองแล้วเมื่อเดือนพฤษภาคม 2548

หมายความว่า ส.ส.ร จะแกล้งโง่มิได้...ถึงแม้จะโง่จริงๆ ก็ไม่ได้อีก..เพราะเป็นเรื่องสัญญาระหว่างประเทศที่นำไปสู่การไม่รับรองประเทศไทย

เด็กดื้อ

ในสถานการณ์ที่วิกฤตเช่นนี้ ข้าพเจ้าอยากเรียนถามท่านผุ้กล้าทั้งหลายว่าหลับใหลอยู่ได้เยี่ยงไร ในเมื่อท่านก้รู่อยู่ว่าพวกผุ้นำที่ลอยหน้าลอยตาและยกตัวเองว่าเป้นพวกขาวสะอาดมันกำลังจะกลืนกินชาติของเรา อยากรุ้จริงว่า เหล่าเอ็นจีโอทั้งหลายที่เป้นอาสาสมัครและดำรงไว้ซึ่งอุดมการณ์ที่ดีและทำประโยชน์แก่สังคมเสมอมา ท่านเหล่านั้นหายไปไหน ลุกมาเถิดลุกมาเพื่อเป้นผุ้ที่ได้ทำหน้าที่ของตนได้อย่างสมบูรณ์ ( หน้าที่ของพลเมืองที่ดี ) ที่ปกป้องรักษาเอกราชของคนไทย ด้วยความภูมิใจว่าเป็นผุ้ที่ใช้สิทธิ เสรีภาพของตนเพื่อประโยชน์แก่ส่วนรวม
.... ไทยนี้รักสงบ แต่ถึงรบไม่ขลาด เอกราชจักมิให้ใครข่มขี่ ...........แต่วันนี้ทหารกลับหลงลืมหน้าที่ของตนเสียแล้ว เพราะหลงตัวเองอย่างมากมากเกินกว่าจะหันกำมาดุกำพืดของตนว่าที่อยุ่มาได้ทุกวันนี้เพราะแผ่นดินไทยแต่ทำไหมถึงได้เหยียบ ย่ำ กระทืบซ้ำ ซะหน่ำใจหรือเพียงเพื่อต้องที่จะเปลี่ยนชนชาติกันแน่

[emo7.gif]

ขอวิงวอนเหล่าพี่น้องผู้เป็นอาสาสมัครทั้งหลาย พร้อมทั้งเยาวชนผู้เป็นอนาคตของชาติ จงลืมตาขึ้นมาพิจารณาสิ่งที่เกิดกับชาติของเรา แล้วจะได้รุ้ว่าความจริงคืออะไร อย่าลืมหน้าที่อนาคตของชาติก่อนที่จะไม่มีชาติไว้ทำสิ่งที่ใฝ่ฝันในอนาคต

...........................................

ชูฟ้า นิ่มนิรันดร์

1. มิอาจไม่ชื่นชม กับข้อเขียนชิ้นนี้ เยี่ยมยุทธ สะท้านยุทธภพ
2. นักการเมืองฝ่ายก้าวหน้าทั้งหลายจงจำไว้ เมื่อใดที่ท่านกุมอำนาจรัฐได้แล้ว กลไกอำนาจรัฐเก่า(กองทัพ/ข้าราชการ) ซากเดนศักดินาทั้งหลาย จงทำลายเสียให้สิ้นซาก ฝังกลบให้หมด อย่าให้ผุดให้เกิดอีกเลย
3. การลงประชามติ "ไม่เห็นชอบ" กับร่าง รธน. เป็นสิทธิ แต่ การไม่ไปลงประชามติ ก็เป็น "สิทธิ" เหมือนกัน จะไปลง หรือไม่ไปลง มีผลเท่ากับ ไม่รับร่างเหมือนกัน

พรรคเจ้าเล่ห์

อันตรายความเจ้าเล่ห์ของพรรตการเมือง

เมื่อใช้มาตรฐานการบริหารขององค์การสหประชาชาติ UN.ป็นมาตรฐานตัวชี้วัดแล้ว.. รัฐธรรมนูญ 2550 ไม่มีคุณภาพเนื่องจากไม่มี"การบริหารระบบ"เป็นหลักประกันคุณภาพรัฐธรรมนูญตามมาตรฐานสากล

แต่พรรคการเมือง 3 พรรคได้ประกาศยอมรับรัฐธรรมนูญฉบับนี้เพื่อหวังผลทางการเมืองอย่างเห็นแก่ตัวและเพื่อการฉ้อราษฏร์บังหลวง เช่น กรณี สปก 4-01 และ โกง ปรส.

ความเลวร้ายของรัฐธรรมนูญ 2550 คือเป็นรัฐธรรมนูญที่ไม่มีคุณภาพอันนำมาซึ่งวงจรอุบาทว์ นั่นคือ การลงทุนซื้อเสียงเพื่อตั้งรัฐบาล..รัฐบาลโกงถอนทุน..และการปฏิวัติรัฐประหารล้มรัฐบาลโกง

"การบริหารระบบ"Quality Management System เป็นพื้นฐานสำคัญในการปฏิรูปการเมืองตามรัฐธรรมนูญ 2540 แต่รัฐบาล ปชป. และ รัฐบาลทักษิณแกล้งโง่ไม่จัดระบบดังกล่าวทั้งๆที่กำหนดเป็นแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐตามมาตรา 75.

เพราะ"ระบบ"สามารถป้องกันการโกงของรัฐบาลได้

นิรนาม

เห็นด้วยว่าในไทยมีพวกอนุรักษ์อำนาจนิยมฝ่ายขวาอยู่มากจริงๆ แม้ว่าฝ่ายซ้ายจะยึดอำนาจมาได้ถึง 75 ปีแล้วก็ตาม และนับวันอุดมการณ์ประชาธิปไตยก็ดูจะจืดจางลง และปลุกกระแสไม่ขึ้นเสียแล้ว มีวิธีเดียวเท่านั้นคือบรรจุหลักสูตรประชาธิปไตยลงในสมองเด็ก และปฏิรูปสื่อทั้งระบบ ซึ่งรัฐบาลฝ่ายขวาจะไม่มีวันทำเป็นอันขาด

v่

ขอโหวตไม่รับครับ

บอกบุญ

การปฏิรูปการเมืองคือตัวชี้วัดสมรรถภาพในการบริหารของรัฐบาล

รัฐบาลพรรคประชาธิปัตย์ล้มเหลวในการปฏิรูปการเมืองระหว่างปลาย พ.ศ. 2540 ถึงต้น พ.ศ. 2544 ยาวนานเกือบ 4 ปี

เป็นการชี้ชัดเจนให้เห็นว่าพรรคประชาธิปัตย์ไร้สมรรถภาพในการบริหารประเทศ.. อีกทั้งพรรค ปชป.ไม่เคยแสดงให้ประชาชนเห็นว่ารู้จริงในทิศทางของการปฏิรูปการเมืองที่ถูกต้องตามคำแนะนำของ UN.

ก่อนเสนอหน้าออกมารับรองรัฐธรรมนูญ 2550 ของพรรคประชาธิปัตย์ที่ยืนยันให้ประชาชนรเห็นว่าพรรคนี้หมดสมรรถภาพบริหารจริงๆเนื่องจากไม่รู้ว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้ไม่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล

เพื่อป้องกันการหน้าแตก...ขอบอกบุญให้คณะกรรมการบริหารพรรค ประชาธิปัตย์ได้ศึกษาการปฏิรูปการเมืองขั้นพื้นฐานที่ "Out of the Crisis" ของ Edwards W. Deming. และ Q.9000:2000 ANSI/ASQ

หากไม่มีในห้องสมุดของพรรค ให้เปิดดูได้ที่ www.amazon.com และที่ www.asq.org

จาก hi-thaksin.net

ทุกครั้งที่พรรคประชาธิปัตย์ เสียเปรียบทางการเมือง จะเกิดการรัฐประหาร เกิดการยึดอำนาจโดยเผด็จการทหาร

ทุกครั้งที่การรัฐประหารจบสิ้นลง ไม่ว่า เผด็จการทหารจะมีบทลงท้ายอย่างไร พรรคประชาธิปัตย์ ก็จะเติบโตและเป็นครองอำนาจฝ่ายบริหารเสมอ

คนไทคนที่3

ไม่รับรัฐธรรมนูญโจร50

เพราะอำนาจไม่ได้เป็นของปวงชนชาวไทย

อำนาจเป็นของอำมาตย์และศักดินา เลือก สว.

จบข่าว

ท้วงคห. 1

วิสัยทัศน์คุณสั้นจัง มองอย่างนั้นจริงๆหรือ มองไม่ออกหรือว่าคุณทักษิณเปรยแสดงการถอดใจแต่อยากออกแบบประชาธิปไตย ไม่ใช่ให้คนกลุ่มเล็กมาบีบให้ออกตามอําเภอใจ มิฉนั้นพวกนี้จะได้ใจและเป็นผู้มีอิทธิพลครองเมืองไปตลอด ใกล้จะเลือกตั้งแล้วถ้าเขาจะเปลี่ยนแปลงช่วงนั้นจะดูเหมาะสม ขนาดม้อบเป็นแสนเขายังดูแลไม่ให้เกิดอะไรได้ ช่วงนั้นฉันมั่นใจว่าม้อบจะไม่มากไปกว่าเดิม เพราะคนเริ่มเซ็งม้อบ ท่อน้าเลี้ยงของฝ่ายพันธมิตรก็ร่อยหรอ แต่พวกเสียผลประโยชน์รู้ดีว่าถ้าเลือกตั้งใหม่ทรท.ก็จะได้อีกจึงต้องใช้วิธียึดอํานาจ ยึดแล้วยังต้องมีบันได 4 ขั้นทําลายทรท.ให้ย่อยยับไปอีกอย่างที่เห็นกันอยู่ คนพูดเรื่องนี้ไม่ใช่มีแต่บังธิ เมื่อวานซืนพลเอกบุญรอดก็พูดถึงธงล้มทรท.ชัดเจนยิ่งกว่าเสียอีก คุณอย่าทําอินโนเซนต์เลยน่ะ

Leo

การที่จะไม่ให้มีการปฏิวัตรัฐประหาร ก็ต้องเอารัฐธรรมนูญ๒๕๔๐ที่คนไทยมีส่วนร่วมมากที่สุดกลับมาใช้ ให้สสร.ที่มาจากการเลือกตั้ง ทำการแก้ส่วนที่ล้าสมัยและมีปัญหา แล้วบัญญัติให้คนไทยทุกคนปกปักรักษารัฐธรรมนูญ
และถ้ามีรัฐประหาร วิธีที่ป้องกันไม่ให้การทำรัฐประหารสำเร็จ ก็ต้องกำจัด นักกฏ หมาย อย่างนายมีชัย ที่คอยช่วยเขียนกฏหมายรัฐธรรมนูญแบบชั่ว(ชั่วๆ)คราวให้พวกทำรัฐประหาร รวมทั้งต้องกำจัด นักวิชาการ เอ็นจีโอ พรรคการเมือง นักการเมือง ที่คอยรับใช้เผด็จการทหาร คนเหล่านี้ ถ้ามีโอกาสน่าที่จะ ผ่าหัวสมอง เพื่อวิจัย และทำลายดีเอนเอ คงจะเป็นหนทางหนึ่งที่พวกทหารจะขาดบุคคลากรในการสนับสนุนให้ความร่วมมือ ในด้านคำแถลง การณ์ คำสั่งและการร่างกฏหมายต่างๆให้กับกลุ่มรัฐประหาร

แต่วันที่ ๑๙ สิงหาคมนี้ ท่านที่เอาประ ชาธิปไตย และกลุ่มประชาธิปไตยที่ต่อต้านเผด็จการต่างๆ ต้องออกมาใช้สิทธิ โดยโวต ไม่รับรัฐธรรมนูญ๒๕๕๐ สายพันธุ์เผด็จการ เพื่อส่งสัญญาน ให้ คมช. รัฐบาล สนช. สสร. คตส. ได้ทราบว่า คนไทยที่อยู่ฝ่ายประชาธิปไตย ไม่เอาเผด็จการ และไม่ต้องให้มีรัฐประหารในประเทศไทยอีกหลังจากนี้ และถ้าจะให้ดี ควรที่จะยึดเงินเดือนคืนด้วย

รักชาติ

จะทำอะไรก็ให้คิดถึงแผ่นดินเกิดด้วยก็แล้วกัน[emo5.gif]

...

"เห่า" กันอยู่นั่นแหละ "กัด" กันอยู่ได้ จะรับหรือไม่รับก็เรื่องของพวกมรึง

แต่ก็เห็นด้วยกับ คห.13 บางส่วน

สมการง่ายๆ ถ้าไม่รับ รธน.50 = ยอมรับหน้าเหลี่ยม อันเป็นบุคคลที่ขี้ฉ่อ กบฏ ขายชาติ หน้าด้าน ตอแหล = ???

ลูกไพร่

คห.1 กล่าวถึงเหตุแห่งรัฐประหารว่า...."อย่างปีที่ผ่านมา หากคุณทักษิณยอมลาออกไปเสียแต่ต้น ยอมให้มีการลงสัตยาบัญให้ทุกพรรคลงแข่งขันกันได้อย่างเท่าเทียมกัน ไม่ชิงความได้เปรียบต่างๆ นานา ก็จะไม่เกิดสถานการณ์การรัฐประหาร"....
ผมเห็นคนจำนวนมาก มองว่าทักษิณเป็นทั้งหมดของ การยึดอำนาจของทหาร ผมกลับมองว่าทักษิณ เป็นเพียงส่วนหนึ่งของปัญหา เท่านั้น กลุ่มพันธมิตร เป็นส่วนหนึ่งและเป็นส่วนสำคัญของการเกิดปัญหาเช่นกัน แต่ไม่มีใครพูดถึงพรรคการเมืองฝ่ายค้านอื่นว่าเป็นต้นเหตุที่แท้จริงของปัญหา พวกเขาไร้ประสิทธิภาพโดยสิ้นเชิง ในการพัฒนาตัวเองให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในยุคใหม่นี้ได้ การเมืองใหม่เป็นเรื่องของการเข้าถึงปัญหา และตอบสนองต่อปัญหาของประชาชน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ หลายปีมานี้ประชาชนเป็นฝ่ายผลักดันความต้องการของเขาผ่านตัวแทนในท้องถิ่น นักการเมืองเป็นฝ่ายที่ต้องทำการบ้านอย่างมากในการหาวิธีจัดการปัญหาของพวกเขาใครทำได้ดี เห็นผล จับต้องได้ และทันเวลา กลุ่มนั้นเอาคะแนนสนับสนุนไป ซึ่งแต่ละท้องถิ่น แต่ละกลุ่มผลประโยชน์ย่อมไม่มีทางเห็นตรงกัน กลุ่มพรรคการเมืองฝ่ายค้านทีทำงานเพื่อประชาชนต้องลงมารับปัญหาของเสียงอีฟากความคิดเห็นไปสะท้อนอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อถ่วงดุลย์และตรวจสอบในสภา ต้องทำการบ้านอย่างหนัก เพื่อเป็นปากเป็นเสียงให้เสียงส่วนน้อยไม่เสียเปรียบมากนัก นั่นคือความสง่างามของการเป็นผู้แทนราษฎร
การจ้องจับผิด การใส่ร้ายป้ายสีด้วยข้อมูลไม่ครบถ้วน การใช้โวหารเสียดสี ไม่ทำให้ประชาชนรู้สึกได้รับประโยชน์แต่อย่างใด ที่สุดจึงไม่ได้ข้อมูลทีเฉียบคมที่เป็นประโยชน์จากประชาชนส่วนน้อยเพื่อนำไปค้านในสภา ที่สุดอีกเช่นกันการค้านโดยข้อมูลไม่แน่น ไม่รอบด้าน ไม่เจาะลึกในสภา ย่อมไม่อาจเป็นที่พึ่งของประชาชนส่วนน้อยได้แต่อย่างใด
หลายปีที่ผ่านมานี้ ผมจึงรู้สึกว่าฝ่ายค้านในสภาของเรา แทบไร้บทบาทเลยทีเดียว และสาเหตุนี้เอง การเมืองนอกสภาที่กลุ่มพันธมิตรต่อสู้จึงได้รับการตอบสนองจากประชาชน เป็นประชาชนกลุ่มเดียวกับคนกลุ่มที่ฝ่ายค้านควรเข้าไปรับใช้เขาตั้งหลายปีมาแล้ว แต่ไม่ได้ทำ และเสียการนำให้กับกลุ่มพันธมิตรไป แล้วฝ่ายค้านก็ต้องไปเป็นเครื่องมือส่วนหนึ่งให้กับการรัฐประหารในที่สุด ...น่าเสียดาย

คนเมือง

กระบวนการเกี่ยวกับการลงคะแนน ตรวจนับคะแนน ขนบัตร นับ ต้องไม่มี ทหาร มาเกี่ยวข้อง ถ้ามี ผ่านแน่นอน

noom^*

[emo11.gif]

vote no
NO vote

โหวตโนเพื่อไม่ให้มีรัฐประหารอีก

ผุ้เขืยนพูดถูกต้องแล้ว

และคุณ ความเห็นที่ ๒๗ เข้าใจง่ายดีครับว่าเราควรที่จะไม่ให้มีการปฏิวัตรัฐประหาร ก็ต้องเอารัฐธรรมนูญ๒๕๔๐ที่คนไทยมีส่วนร่วมมากที่สุดกลับมาใช้ ให้สสร.ที่มาจากการเลือกตั้ง ทำการแก้ส่วนที่ล้าสมัยและมีปัญหา แล้วบัญญัติให้คนไทยทุกคนปกปักรักษารัฐธรรมนูญ

และถ้ามีรัฐประหาร

วิธีที่ป้องกันไม่ให้การทำรัฐประหารสำเร็จ ก็ต้องกำจัด นักกฏ หมาย อย่างนายมีชัย ที่คอยช่วยเขียนกฏหมายรัฐธรรมนูญแบบชั่ว(ชั่วๆ)คราวให้พวกทำรัฐประหาร รวมทั้งต้องกำจัด นักวิชาการ เอ็นจีโอ พรรคการเมือง นักการเมือง (เลวๆที่เอาแต่เลีย ดาก เลีย ก้น เผด็จการทหารเลวๆและศักดินาบ้าอำนาจชาติชั่ว) ที่คอยรับใช้เผด็จการทหาร คนเหล่านี้ ถ้ามีโอกาสน่าที่จะ ผ่าหัวสมอง เพื่อวิจัย และทำลายดีเอนเอ ซะ คงจะเป็นหนทางหนึ่งที่พวกทหารเลวๆจะขาดบุคคลากรในการสนับสนุนให้ความร่วมมือ ในด้านคำแถลง การณ์ คำสั่งและการร่างกฏหมายต่างๆให้กับกลุ่มรัฐประหาร

แต่วันที่ ๑๙ สิงหาคมนี้ ท่านที่เอาประ ชาธิปไตย และกลุ่มประชาธิปไตยที่ต่อต้านเผด็จการต่างๆ ต้องออกมาใช้สิทธิ โดยโวต ไม่รับรัฐธรรมนูญ๒๕๕๐ สายพันธุ์เผด็จการ เพื่อส่งสัญญาน ให้ คมช. รัฐบาล สนช. สสร. คตส. ได้ทราบว่า คนไทยที่อยู่ฝ่ายประชาธิปไตย ไม่เอาเผด็จการ และไม่ต้องให้มีรัฐประหารในประเทศไทยอีกหลังจากนี้ และถ้าจะให้ดี ควรที่จะยึดเงินเดือนคืนด้วย

และควรตราหน้าพวกโจรปล้นประเทศเหล่านี่ เพื่อไม่ให้ลุกหลานเอาเป็นเยี่ยงอย่างเป็นอันขาด

[emo16.gif][emo16.gif][emo16.gif]

jado

ถ้าประชาชนไม่รับร่าง จะเห็นว่าประชาชนส่วนใหญ่ไม่่ต้องการแก้ไขด้วย เผด็จการ
ทหารอาจจะคิดว่าเปล่าประโยชน์ที่ปฏิวัติ ยังไงประชาชนก็ไม่เห็นด้วยเจ็บตััวเสีย เกียรติต่างหาก อุตส่าห์มีเกียรติ เพราะออกรบ ต้องมาเสียเกียรติเพราะล้มรัฐธรรมนูญ ทำให้เกิดการปฏิวัติ ได้ยากขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นเลย

ใต้ฟ้าเดียวกัน

คห 29 นายก็ไปเห่าซะที่อื่นซิ เสือกไล่คนอื่นเขาอยู่ได้ มาผิดเวปหรือเปล่านาย

ไม่รับร่างรธน 50 = การไม่รับการปฏิวัติรัฐประหาร = ต้องการประชาธิปไตย = ต้องการทักษิณกลับมาด้วยชัยชนะเหนือไอ้ศักดินาทั้งปวง ที่กำลังจะถูกศาลประชาชนพิจารณาโทษ

vj

ขอไม่รับครับ No vote

ใต้ฟ้าเดียวกัน

คห 29 นายก็ไปเห่าซะที่อื่นซิ เสือกไล่คนอื่นเขาอยู่ได้ มาผิดเวปหรือเปล่านาย

ไม่รับร่างรธน 50 = การไม่รับการปฏิวัติรัฐประหาร = ต้องการประชาธิปไตย = ต้องการทักษิณกลับมาด้วยชัยชนะเหนือไอ้ศักดินาทั้งปวง ที่กำลังจะถูกศาลประชาชนพิจารณาโทษ

a

คห.29 มันยังบ้า เหมือนพ่อ คนมันชั่ว ที่มันนับถือ

ฝากฝั่งแห่งอัตตา

การที่ผมจะพิจารณารับหรือไม่รับรัฐธรรมนูญ ผมมีเหตุผลเฉกเช่นมนุษย์คนหนึ่งเหมือนกันที่ควรมีสิทธิและควรได้รับการเคารพไม่ดูถูกดูแคลนว่าเลว
การเมืองภาคประชาชน ได้รับโอกาสแห่งสิทธิมากขึ้น
การเมืองในระบบตรวจสอบโดยองค์กรอิสระ เปลียนเป็นการเมืองของข้าราชการเกษียร ที่เลือกตัวเองเข้ามาตรวจสอบความผิดของนักการเมืองอุ้มชูราชการ
การเมืองในระบบรัฐสภา รัฐบาลอ่อนแอตรวจสอบได้ง่ายขึ้น
ถ้าผมมีเหตุผลแค่นี้ผมโง่ ไม่ฉลาดเหมือนเที่ยงคืน
ผมไม่ใช่คนที่อยากรักษาสภาพสถานภาพการเป็นผู้นำนักวิชาการ ที่แตกขบวน ไม่ศรัทธาท่านผู้นำต่อไปเพราะเผลอไปเชียร์ตอนรัฐประหาร ผมมีเหตุผลที่ต่างจากคุณ ผมจึงเป็นคนโง่และเลว

กูเอ๊ย..

ความเห็น 1 ปญอ ว่ะ

คุณทักษิณเขาคิดว่าเขาบริหารบ้านเมืองได้อยู่แล้ว และคนส่วนมากก็เชื่อเช่นนั้น

ไอ้ การใช้ตรรกะ อ่อนๆ แบบคุณนี่ คือ คนส่วนน้อยอย่างกะทิไม่เห็นด้วยขึ้นมาละก็ ต้องเป็นเรื่องให้ทหารมาปฏิวัติทุกครั้งไป งั้นเหรอ?? วะ

Kookai

คห 1 (Pakka)

"...การดื้อไม่ยอมลงจากอำนาจ คือการเชื้อเชิญทหารให้มาใช้อำนาจนอกระบบ...."

เป๊นความคิดที่เลวร้ายมาก คุณสรุปได้เละเทะจริงๆ เพราะประเทศเรามีผู้บารมีที่คิดได้เลวร้ายอย่างคุณ ประเทศเราจึงย่ำแย่อย่างนี้

มันเป็นแค่ข้ออ้างเพื่อปล้นเท่านั้น ประชาธิปไตยต้องแก้ไขด้วยประชาธิปไตย ไม่ใช่ปากกระบอกปืน เราต้องยึดหลักการในการแก้ปัญหาความขัดแย้ง ไม่ใช่ใช้อาวุธหรือ สนับสนุนให้ใครมาใช้อาวุธ

คุณมันคือประชาชนส่วนที่ก้มหัวให้โจรหรือกบถปล้นแผ่นดิน แนวคิดคุณไม่สมควรจะเป็นผู้นำได้ และเพราเรามีผู้นำที่คิดตื้นๆ อย่างคุณ ประเทศจึงถอยหลังอย่างทุกวันนี้

เด็ดดวง

เห็นด้วยกับบทความนี้ ที่พูดมาถูกต้อง ถ้าไม่ต้องการรัฐประหารอีก ต้องไม่รับกฎหมายที่โจรเขียน

Maedoktong

โจรคือโจร เป็นอะไรได้นอกจากโจรจะแค่งกายประดับยศอย่างไรมันก็โจรห้าร้อย
เราคนหนึ่งไม่ยอมรับร่างฉ.โจร แต่เขาจะต้องทำทุกทางที่จะให้คะแนนออกมาข้างเขาคอยดูแล้วกัน ข้าวยากหมากแพงโจรผู้ร้ายเต็มเมืองใครจะปราบไหวล่ะทีนี้

ไอ้ลิเกเป็นนายกแน่หลังเลือกตั้ง(ถ้ามี)แต่คงไปไม่รอดเพราะไม่มีกึ๋นพอที่จะแก้ปัญหาเศรษฐกิจ คนที่ลำบากคือประชาชนอย่างเราไง เชียงใหม่ตอนนี้ตกสุดๆสาวแป้งได้เป็นนายกเทศมนตรีด้วยเสียงที่ไม่บอกก็รู้ว่ามาจากไหนเขียวอื๋ออย่างนั้น คนทำมาหากินเจ๊งแน่ หนี้นอกระบบระบาดหนักเลยเงินทุนมาจากไหนใครรู้บ้างตอบที

สันติประชาบาล

เห็นด้วยกับการไม่รับร่างรัฐธรรมนูญ50 แต่ไม่เห็นด้วยกับการใช้เหตุผลแบบข้าง ๆคูๆหรือเอาสีข้างเข้าถูก เช่น งาช้างไม่งอกออกจากปากหมาฉันใด...หรือการรับรัฐธรรมนูญ50 คือการรับรองเผด็จการ..เพราะผมเชื่อว่าการแทรกแซงของศักดินาและเผด็จการเกิดขึ้นทุกครั้งที่มีการร่างรัฐธรรมนูญนั่นแหละไม่ว่ามากหรือน้อยไม่เชื่อลองไปถามคุณอานันท์ ดูซิครับว่าปี 40 มีการแทรกแซงหรือไม่...อยากให้ใช้สติปัญญาพิจารณาจากเนื้อหาเพราะส่วนใหญ่หลายมาตราก็เขียนเหมือนกับปี 40 ทุกตัวอักษรเมื่อประกาศใช้ก็ต้องเป็นไปตามฉบับปี 40 ถ้ามีบางมาตราที่อยากแก้ไขร่างฉบับนี้ก็เปิดให้แก้ไขได้ง่ายในภายหลัง...ที่แสดงความคิดเห็นอย่างนี้ก็เพราะว่าไม่อยากให้เอาแต่อัคติและความสะใจเป็นที่ตั้งจะทำให้บ้านเมืองยำแย่กว่าที่เป็นมาและเป็นอยู่...คุณชูวัส ตอบได้ไหมล่ะครับว่าหากไม่มีรัฐประหารวันนี้คุณทักษิณจะถูกนำเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบได้หรือไม่หรือด้วยวิธีการใด...เผด็จการสร้างผลกระทบต่อประชาธิปไตยและประชาจนทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นเผด็จการพลเรือนแบบคุณทักษิณหรือเผด็จการทหารอยากคุณสนธิ(ไม่ว่าคอมแบตหรือคัดชูถ้าเหยียบหัวประชนชนย่อมสร้างความเสียหายด้วยกันทั้งสิ้น....ถ้าสมองผมยังไม่ฟั่นเฟือนผมจำได้ว่าประชาไท ก่อเกิดขึ้นจากเอ็นจีโอ เพื่อหวังให้เป็นสื่อทางเลือกของประชาชนที่เป็นกลางและเป็นกระบอกเสียงของเอ็นจีโอในยามที่เอ็นจีโอถูกปิดกั้นและสื่อกระแสหลักถูกแทรกแซงจากรัฐบาลทักษิณ...ดังนันฐานะของประชาไทก็ไม่หน้าจะแตกต่างจากเอ็นจีโอองค์กรหนึ่งที่รับเงินจากต่างชาติและแหล่งทุนภายในประเทศแหล่งเดียวกันกับเอ็นจีโอโดยอาศัยเครดิตของอาจารย์จอนผู้อาวุโสของเอ็นจีโอและผู้มีส่วนก่อตั้งประชาไท...นั่นก็หมายความว่าคุณชูวัสก็เป็นเอ็นจีโอคนหนึ่งเพราะรับเงินเดือนและมีรายได้แบบเอ็นจีโอจะต่างกันอยู่บ้างที่คุณชูวัสอาจจัดอยู่ในกลุ่นเอ็นจีโอชั้นสูง(ยังไม่ใช่พวกขุนนางต่ำกว่า 1 ขั้น)เป็นพวกเอ็นจีโอไฮโซ กล่าวคือรับค่าตอบแทนและสวัสดิการในอัตราที่สูงกว่าเอ็นจีโอทั่วไปที่ทำงานกับผู้ด้อยโอกาสในชุมชนทั่วไปที่กล่าวมานี้ก็อยากสะท้อนให้เห็นว่าในหมู่เอ็นจีโอก็มีชนชั้นเหมือนกันเหมือนที่คุณชูวัสชอบเอาบทความที่เขียนโจมตีและวิพากษ์วิจารณ์เอ็นจีโอ เช่นบทความของคุณ จอน อึ้งภาไก(ที่ใช้นามปากกา)ไม่ว่าเรื่องนั้นจะเป็นเรื่องที่ถูกต้องหรือถูกต้องเพียงบางส่วนมาลงเผยแพร่ในประชาไทเพียงฝ่ายเดียวโดยไม่คำนึงถึงผลกระทบโดยรวม ซึ่งสภาพการณ์เช่นนี้ปรากฎชัดมากขึ้นหลังจากคุณชุวัสเข้ามาทำงานที่นีในฐานะบก.(ซึ่งผมก็ไม่รู้และไม่ได้อยากรู้หรอกว่าคุณชูวัสเป็นใครมีประวัติศาสตร์ความเป็นมาอย่างไรเพราะเป็นเรื่องของอ.จอนต้องตอบ)แต่ท่าทีและจุดยืนของประชาไทก็ได้เปลี่ยนแปลงไปจากเจตนรมณ์เดิมของการก่อตั้งเป็นอย่างมาก...คุณชูวัสเลือกที่จะเสนอข่าวเพียงด้านเดียวและเปลี่ยนจุดยืนมาเลือข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งโดยละเลยความเป็นกลางและละเลยที่จะทำการตรวจสอบข้อเท็จจริงและคำนึงถึงผลกระทบเพียงแต่ของให้เป็นข่าวหรือบทความที่ถูกใจและตรงใจคุณชูวัสเท่านั้น ผมขอฝากความคิดเห็นนี้ผ่าคุณชูวัสไปถึงอาจารย์จอนที่ผม(เคย)ให้ความนับถือไปพิจารณาด้วยครับ แต่ผมคิดว่าคนอย่างคุณคงไม่กล้านำข้อความคิดเห็นของผมไปเรียนให้อ.จอนทราบหรอกครับ...สำหรับคุณชูวัสผมว่าคุณเองก็คงต้องตรวจสอบตัวเองด้วยว่าดีเอ็นเอที่ฝังอยู่ด้านในของคุณและถูกกดทับไว้สมัยที่คุณอยู่ในวงการสื่อ ได้ออกมาแสดงตัวตนเหมือนที่คุณได้วิจารณ์พวกเอ็นจีโอว่ามีดีเอ็นเอฝ่ายขวาหรือเปล่า...ความจริงเรื่องนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่คุณไม่ควรไปพิภาคษาคนอื่นเขาหรือไปชี้ว่าใครอยู่ฝ่ายซ้ายหรือขวา...อีกอย่างถ้าคุณมีจุดยืนไม่เอาสถาบันฯจริงๆก็เขียนและแสดงตนออกมาให้ชัดเลยอย่าเลี่ยงไปเลี่ยงมาเลยครับ

สมาพล

ในทางตรงกันข้ามการไม่รับร่างรัฐธรรมนูญก็เป็นการสร้างเงื่อนไขให้มีการนองเลือดเกิดขึ้นได้เช่นกันเพราะนับจากวันที่ประชามดิไม่ผ่าน คมช.ก็จะนำเอาร่างรัฐธรรมนูญฉบับใดฉบับหนึ่งมาประกาศใช้ และทันทีทีมีการประกาศใช้กลุ่มต่อต้ารัฐประหารก็จะออกมาเคลื่อนไหวให้ประชาชนต่อต้านรัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าวโดยอ้างเหตุผลเดิมๆ...แล้วก็ไม่มีหลักประกันอะไรว่าถ้าประชามติผ่านพวกต่อต้ารัฐประหารจะยุติการเคลื่อนไหวโดยจะเปิดประเด็นว่าการลงประชามติไม่โปร่งใส...เชื่อผมเถอะไม่เชื่อคอยดูซิครับ

ช่วยกันโหวต

ดีครับโหวตไม่รับร่างรัฐธรรมนูญ ปี 2550 คมช ก็เอารัฐธรรมนูญเก่าฉบับไหนมาปัดฝุ่นนิดหน่อย จะออกมาแบบไหนก็ไม่รู้ อาจให้ นายกฯ ไม่ต้องมาจากการเลือกตั้งก็ได้ ถ้าเอาฉบับปี 2540 มาใช้ โดยไม่แก้ไขมาตราที่กำหนดให้ผู้สมัคร สส. ต้องสังกัดพรรคไม่ต่ำกว่า 90 วัน พวกอดีต ส.ส. ไทยรักไทย ที่ตั้งพรรคใหม่หรือสังกัดพรรคใหม่ไม่ทันก็ตายยกแก๊งลงสมัคร สส. ไม่ได้ ดี ครับ แบบนี้เป็นประชาธิปไตย ดีใช่ไหมครับ พวกสมุนทักษิณ และพวกชอบอ้างว่ารักประชาธิปไตย
คิดได้ไง โหวตโนจะทำให้ไม่มีรัฐประหารอีก [emo2.gif]
[emo2.gif]
โหวตเยส เดินหน้าปฏิรูปการเมือง ไม่เลือกนักการเมืองเลวๆ ที่เคยสมคบกันโกงกิน สนับสนุนองค์กรตรวจสอบทุจริตให้ทำงานอย่างอิสระ เข้มแข็ง สร้างองค์กรประชาชนที่รักประชาธิปไตย ไม่เป็นเครื่องมือนักการเมืองฉัอฉล นี่ต่างหากจะช่วยป้องกันการรัฐประหารได้

ข่าวฝากจากทักษิณ

ดร.ทักษิณฝากขอบคุณทุกคนที่จะ no vote ครับผม

ไท

การไม่รับรัฐธรรมนูญ 50 อ่านหรือยัง ?
รัฐธรรมนูญ 40 ปชช ก็ถูกปล้นสิทธิโดยนักการเมืองที่ฉ้อฉลมิใช่หรือ ? การอาศัยอำนาจเงินตรา และการฉ้อฉลเชิงนโยบายแทบทำให้คำว่า ไท แทบไม่เหลือ
ช่วยคิดทีซิว่า หากไม่มีการรัฐประหารจะยุติการฉ้อฉลของกลุ่มการเมืองได้อย่างไร

thierry

ประเทศไทยเหมาะกับ
"ระบอบประชาธิปไตยอันมีรัฐประหารเป็นระยะๆ"
จำใส่กะโหลกไว้ซะ
ประวัติศาสตร์หมุนย้อนรอยทุก 15-20 ปี ไปดูประวัติศาสตร์ได้

กลับมาก็ได้

รับ รธน. 50 ครับ ขอบคุณที่คมช.ไล่ทักษิณออกไป และถ้าหากมีคนแบบเช่นทักษิณอีกก็ปฎิวัติอีก เพราะคนชั่วดื้อด้านไล่ดีๆไม่ออก ชอบให้ใช้กำลัง หาความดีของทักษิณแล้วก็หาไม่เจอ ชั่วมากๆโกง ชาติโกงประเทศ ถ้ากลับมาประเทศไทย สมควรถูกประหารเจ็ดชั่วโคตร

กล้า

ไม่รับธรรมนูญโจร

5555555

สมการง่ายๆ ถ้าไม่รับ รธน.50 = ยอมรับหน้าเหลี่ยม อันเป็นบุคคลที่ขี้ฉ่อ กบฏ ขายชาติ หน้าด้าน ตอแหล = ???
ถ้าใครไม่ยอมรับก็แสดงว่าเห็นชอบกับระบอบทักษิณใช่ไหม [emo5.gif]