Skip to main content
sharethis
 
วันที่ 19 ส.ค. ที่ผ่านมา ศูนย์ศึกษาชาติพันธุ์และการพัฒนา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีการจัดงาน “เยาวชนชาติพันธุ์กับประสบการณ์การผลิตสารคดีและหนังสั้น” ที่ ห้องประชุมชั้น 2 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยภายในงานได้มีการฉายหนังสารคดีและหนังสั้นของกลุ่มเยาวชนอาข่าในบริเวณพื้นที่ชายแดนที่ได้เข้าร่วมอบรมการผลิตสารคดีและหนังสั้นของศูนย์ศึกษาชาติพันธ์และการพัฒนา รวมไปถึงผลงานของเยาวชนชาติพันธุ์ที่ได้รับการฝึกอบรมจากลุ่มรุ้งอ้วน โดยการสนับสนุนจากองค์กรแพลน อินเตอร์เนชั่นแนลอิงค์ และโรงเรียนสันติคิรีวิทยาคม
งานดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้กลุ่มเยาวชนชาติพันธุ์ได้นำเสนอประสบการณ์และแสดงผลงาน โดยคาดหวังว่าเยาวชนเหล่านี้จะได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในระหว่างผู้ที่ผลิตสื่อด้วยกัน รวมไปถึงเผยแพร่ให้คนทั่วไปได้มีความเข้าใจที่ถูกต้องต่อวิธีชีวิตและวัฒนธรรมของชนเผ่า เพื่อลดอคติทางชาติพันธุ์และส่งเสริมการดำรงอยู่ของพหุวัฒนธรรม
โครงการดังกล่าวเกิดขึ้นจากการที่ในปัจจุบันผู้คนสามารถใช้เทคโนโลยีการถ่ายภาพและการตัดต่อภาพเคลื่อนไหวให้เป็นภาพยนตร์ได้มากขึ้น ทางโครงการจึงได้ดำเนินการอบรมกลุ่มเยาวชนชาติพันธุ์ถึงทักษะในการใช้เครื่องมือต่างๆ รวมไปถึงความรู้ในการผลิตสื่อเคลื่อนไหว เพื่อให้บันทึกภาพวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์แล้วนำมาตัดต่อให้เป็นภาพยนตร์ทั้งในรูปแบบของสารคดีและหนังสั้นนั้น ซึ่งจะช่วยอนุรักษ์วิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชนเผ่าที่เริ่มจะสูญหายจากสภาพสังคมที่เปลี่ยนไป
นอกจากนั้นกลุ่มเยาวชนที่เข้าร่วมการอบรมนั้นจะได้ตระหนักในคุณค่าของวิถีชีวิตและวัฒนธรรมที่ดีงามของกลุ่มชาติพันธุ์ตนผ่านกระบวนการผลิตสื่อ และยังสามารถสะท้อนปัญหาที่กลุ่มชาติพันธุ์ตนกำลังประสบอยู่ไปยังบุคคลภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ทั้งนี้โครงการดังกล่าวได้รับความร่วมมือจากศูนย์พัฒนาการศึกษาเพื่อลูกหญิงและชุมชน โครงการวิถีชีวิตและวัฒนธรรมอาข่าลุ่มน้ำโขง โครงการฟื้นฟูวิถีชีวิตและสิ่งแวดล้อมลุ่มน้ำโขง ศูนย์ชีวิตใหม่เชียงราย และศูนย์ทางเลือกการเรียนรู้สู่การพัฒนาและป้องกันชีวิตเด็ก
สแกน QR Code เพื่อร่วมบริจาคเงินให้กับประชาไท

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไท ได้ทุกช่องทาง Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube, TikTok หรือสั่งซื้อสินค้าประชาไท ได้ที่ https://shop.prachataistore.net