Skip to main content
sharethis

เครือข่ายปฏิรูปที่ดินแห่งประเทศไทย ออกแถลงการณ์เชิญชวนร่วมทำบุญผ้าป่า โดยระบุว่า สมาชิกชุมชนบ่อแก้วได้กำหนดจัดทำบุญผ้าป่าเพื่อระดมทุนจัดตั้งกองทุนโฉนดชุมชนและการพัฒนาระบบเกษตรกรรมอินทรีย์ ขึ้นในวันที่ 29 – 30 สิงหาคม นี้ ณ บริเวณชุมชนบ่อแก้ว ตำบลทุ่งพระ อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ เพื่อให้เจตนารมณ์ในการจัดการที่ดินและทรัพยากร รวมทั้งการพัฒนาระบบเกษตรกรรมยั่งยืนให้ปรากฏเป็นจริงได้ อีกทั้งจะเป็นการเตรียมความพร้อมในการพัฒนาพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่นำร่องโฉนดชุมชนตามนโยบายรัฐบาล

สำหรับ ชุมชนบ่อแก้ว เกิดจากการรวมตัวกันของกลุ่มเกษตรกรเครือข่ายปฏิรูปที่ดินแห่งประเทศไทย (คปท.) ที่ได้รับความเดือดร้อนจากการปลูกสร้างสวนป่าคอนสารทับที่ทำกิน ประมาณ 150 ครอบครัว โดยได้เข้าปักหลักชุมนุมในพื้นที่บริเวณสวนป่าคอนสาร ซึ่งอยู่ในการดูแลขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (อ.อ.ป.) ต.ทุ่งพระ อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ ตั้งแต่วันที่ 17 ก.ค.52 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน เพื่อเรียกร้องให้ได้ทำกินในพื้นที่ทำกินเดิมของตนเอง

 

แถลงการณ์เครือข่ายปฏิรูปที่ดินแห่งประเทศไทย ฉบับที่ 9
“ขอเชิญร่วมทำบุญผ้าป่า จัดตั้งกองทุนปฏิรูปที่ดินและพัฒนาระบบเกษตรกรรมยั่งยืน
ชุมชนบ่อแก้ว ต.ทุ่งพระ อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ”

นับเป็นเวลากว่า 45 วันแล้ว ที่ชาวบ้านผู้เดือดร้อนกรณีปัญหาการปลูกสร้างสวนป่าคอนสารทับที่ดินทำกินและ ที่อยู่อาศัย ได้เข้าไปรอคำตอบอยู่ในพื้นที่ จนกระทั่งมีการจัดตั้งชุมชนผู้เดือดร้อนขึ้น ชื่อว่า “ชุมชนบ่อแก้ว” แต่กระบวนการแก้ไขปัญหายังคงเป็นไปอย่างล่าช้า ถึงแม้ว่าผู้แทนจากสำนักนายกรัฐมนตรี (นายนิพนธ์ บุญภัทโร) จะได้ลงพื้นที่เพื่อรับฟังปัญหาและกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า โดยให้มีการแต่งตั้งคณะทำงานสำรวจพื้นที่บริเวณที่จะผ่อนผันให้ชาวบ้าน สามารถทำประโยชน์ได้ก่อน 1,500 ไร่ ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการลงนามโดย ฯพณฯ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย)

อย่างไรก็ตาม เพื่อให้เจตนารมณ์ในการจัดการที่ดินและทรัพยากร รวมทั้งการพัฒนาระบบเกษตรกรรมยั่งยืนให้ปรากฏเป็นจริงได้ อีกทั้ง จะเป็นการเตรียมความพร้อมในการพัฒนาพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่นำร่องโฉนด ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล สมาชิกชุมชนบ่อแก้วจึงกำหนดจัดทำบุญผ้าป่าเพื่อระดมทุนจัดตั้งกองทุนโฉนด ชุมชนและการพัฒนาระบบเกษตรกรรมอินทรีย์ ขึ้นในวันที่ 29 – 30 สิงหาคม นี้ ณ บริเวณชุมชนบ่อแก้ว ตำบลทุ่งพระ อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ

ในการนี้ สมาชิกชุมชนบ่อแก้ว จึงขอเรียนมายังท่านผู้มีจิตศรัทธาและรักในความเป็นธรรมทุกท่าน เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว เพื่อสมทบปัจจัยทั้งพันธุ์ไม้ พันธุ์ผักพื้นบ้าน และปัจจัยอื่นๆตามกำลังความสามารถ เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ ต่อไป ทั้งนี้ ท่านสามารถโอนเงินเข้าบัญชีได้ที่ บัญชีกองทุนพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนบ่อแก้ว ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาคอนสาร เลขที่บัญชี 812 – 2 – 12960 – 7

นอกจากนี้ สมาชิกชุมชนบ่อแก้วขอกราบขอบพระคุณมายังพี่น้องผู้รักในความเป็นธรรมทุกท่าน ที่ได้สนับสนุน และให้กำลังใจในการต่อสู้ เพื่อเรียกร้องสิทธิอันพึงมีพึงได้ของกลุ่มผู้เดือดร้อนในช่วงที่ผ่านมา ถึงแม้ว่าจะถูกข่มขู่ คุกคาม และการให้ร้ายป้ายสีจากผู้ไม่ประสงค์ดีมาโดยตลอดก็ตาม แม้กระทั่งปัจจุบัน พฤติกรรมเช่นนี้ก็ยังคงปรากฏอยู่โดยทั่วไป ถึงแม้นว่าพวกเราจะพยายามบอกกล่าวข้อเท็จจริงเกี่ยวกับความเป็นมาของปัญหา และกระบวนการแก้ไขปัญหาที่ผ่านมา โดยคณะทำงานตรวจสอบข้อเท็จจริงระดับพื้นที่ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ประชาคมตำบลทุ่งพระ ได้ชี้ออกมาอย่างชัดเจนว่า การปลูกสร้างสวนป่าคอนสาร เป็นการดำเนินการที่ละเมิดสิทธิในที่ดินและทรัพย์สินของผู้เดือดร้อน และให้ยกเลิกสวนป่าคอนสาร แล้วนำที่ดินมาดำเนินการจัดสรรให้กับชาวบ้านผู้เดือดร้อนต่อไป โดยราษฎรหลายรายมีหลักฐานการถือครองทำประโยชน์ เช่น สค.1 นส.2 ใบเสียภาษีบำรุงท้องที่ และร่องรอยการทำประโยชน์ เป็นต้น ซึ่งพวกเราจะขอยืนหยัดต่อสู้ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดินของชุมชน และสังคมโดยรวม ต่อไป

สมานฉันท์

ชุมชนบ่อแก้ว ต.ทุ่งพระ อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ
ในนามสมาชิกเครือข่ายปฏิรูปที่ดินแห่งประเทศไทย

 

สแกน QR Code เพื่อร่วมบริจาคเงินให้กับประชาไท

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไท ได้ทุกช่องทาง Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube, TikTok หรือสั่งซื้อสินค้าประชาไท ได้ที่ https://shop.prachataistore.net