กสม. วอนทุกฝ่ายเคารพสิทธิเสรีภาพในการชุมนุม

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ออกแถลงการณ์ แสดงความห่วงใยอย่างยิ่งต่อการนัดชุมนุมในวันที่ 12 มีนาคม 2553 วิงวอนให้ทุกฝ่ายยึดมั่นในสันติวิธี เคารพสิทธิและเสรีภาพการชุมนุม โดยแถลงการณ์มีรายละเอียด ดังนี้


คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
วอนทุกฝ่ายเคารพสิทธิและเสรีภาพในการชุมนุม

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) มีความห่วงใยอย่างยิ่งต่อการนัดชุมนุมในวันที่ 12 มีนาคม 2553 ซึ่งกำลังเป็นที่วิตกและหวั่นเกรงในหมู่ประชาชนอย่างกว้างขวางว่า อาจนำไปสู่สถานการณ์ที่รุนแรงและการละเมิดสิทธิมนุษยชน

ในสังคมประชาธิปไตย การแสดงความเห็น การรวมตัว และการชุมนุม เป็นเสรีภาพขั้นพื้นฐานของบุคคลซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 มาตรา 63 ได้ประกันเสรีภาพไว้อย่างชัดเจน ทั้งนี้ ต้องเป็นไปโดยสงบและปราศจากอาวุธ

กสม. ขอวิงวอนให้ทุกฝ่ายยึดมั่นในสันติวิธี ไม่ใช้ความรุนแรง เคารพสิทธิและเสรีภาพซึ่งกันและกัน
โดยสมควรปฏิบัติหน้าที่ของตน ดังนี้

รัฐบาล หน่วยงานและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ต้องเคารพสิทธิและเสรีภาพการชุมนุมของประชาชนโดยหลีกเลี่ยงการใช้อาวุธและความรุนแรงในการปฏิบัติหน้าที่ การจำกัดเสรีภาพในการชุมนุมต้องเป็นไปตามหลักการสากล โดยขอให้เจ้าหน้าที่ของรัฐยึดหลักการดังกล่าวอย่างเคร่งครัด ได้สัดส่วนเหมาะสม เท่าที่จำเป็น
ตามสถานการณ์ และคำนึงถึงผลลัพธ์ในทางสันติ    

ผู้นำและผู้เข้าร่วมการชุมนุม ย่อมมีเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธตามรัฐธรรมนูญ แต่การใช้เสรีภาพดังกล่าวต้องไม่ละเมิดกฎหมาย อาทิ ไม่กระทบต่อความปลอดภัย ความสงบเรียบร้อย หรือสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น ผู้นำและผู้เข้าร่วมชุมนุมต้องไม่กระทำการใดๆ ที่ยั่วยุให้เกิดความเกลียดชัง อันอาจนำไปสู่การใช้ความรุนแรง

ประชาชนที่มิได้มีส่วนร่วมในการชุมนุม  ขอได้โปรดเข้าใจว่า การชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธเป็นเสรีภาพขั้นพื้นฐานในทุกประเทศที่เป็นสังคมประชาธิปไตย จึงขอให้มีความอดทนและอดกลั้น นอกจากนี้ขอให้ทุกคนได้ช่วยกันปฏิบัติหน้าที่พลเมืองที่ดี ด้วยการช่วยกันเฝ้าระวังและป้องกันความปลอดภัยของเคหสถานและชุมชนโดยรอบ หากมีบุคคลหรือกลุ่มคนที่มีแนวโน้มจะกระทำการที่เห็นว่าเป็นการละเมิดสิทธิหรือกฎหมาย โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องโดยตรงทันที และหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้าหรือการปะทะระหว่างกัน อันนำไปสู่ภาวะความวุ่นวายและไร้ระเบียบ

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติกำลังเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด ไม่ว่าจะเป็นการดำเนินงานของหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ของรัฐ พฤติกรรมการชุมนุม ที่จะทำให้เกิดการละเมิดสิทธิและเสรีภาพ
หากพบการกระทำที่เป็นการละเมิดสิทธิและเสรีภาพของประชาชนจากเหตุการณ์นี้ แจ้งได้ที่สายด่วน 1377 หรือ ตู้ ปณ. 123 ปณ.ศูนย์ราชการฯ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ 10210 หรือทางอีเมล์ 12march@nhrc.or.th

 

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
11 มีนาคม 2553

 

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
Facebook : https://www.facebook.com/prachatai
Twitter : https://twitter.com/prachatai
YouTube : https://www.youtube.com/prachatai
Prachatai Store Shop : https://prachataistore.net
เรื่องที่เกี่ยวข้อง
ข่าวรอบวัน
สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท