Skip to main content
sharethis

เครือข่ายองค์กรพัฒนาเอกชน นำโดย กป.อพช.หนุนรัฐบาล- นปช.เจรจาต่อเนื่อง ก่อนยุบสภาภายใน 6 เดือน โดยต้องเปิดให้มีกระบวนการแก้ รธน.อย่างมีส่วนร่วม กำหนดประเด็นแก้ไข รธน.-ทำประชามติ

 

29 มี.ค.53 เครือข่ายองค์กรพัฒนาเอกชน อันประกอบด้วยคณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชน (กป.อพช.) เครือข่ายองค์กรผู้บริโภค เครือข่ายสุขภาพ เครือข่ายเกษตรกรรมยั่งยืน เครือข่ายผู้ติดเชื้อ และ FTA Watch ได้ออกแถลงการณ์ร่วมเรื่อง “สร้างสังคมเพื่อทุกคน ไม่ใช้เอื้อประโยชน์นักเลือกตั้ง และกลุ่มผลประโยชน์” แสดงความชื่นชมผู้นำรัฐบาลและแกนนำแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการ(นปช.) ที่สามารถนั่งลงเจรจาเพื่อหาทางออกจากวิกฤติการเมืองในขณะนี้

อย่างไรก็ตาม ทางเครือข่ายเห็นว่า การเจรจาเพียง 1-2 ครั้งไม่สามารถหาข้อยุติได้โดยง่าย จึงขอสนับสนุนให้เกิดกระบวนการเจรจาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะเป็นทางออกให้กับประเทศได้อย่างแท้จริงและยังเป็นแนวทางสันติวิธีหลีกเลี่ยงความรุนแรงได้

ทางเครือข่ายขอเรียกร้องให้กระบวนการเจรจาต้องคำนึงถึงสิ่งเหล่านี้ คือ

1. ขอให้พิจารณายุบสภาภายใน 6 เดือน โดยมีเงื่อนไขจะต้องแก้ไขปัญหาทางโครงสร้างของสังคมให้เป็นที่ตกลงร่วมกันก่อนการประกาศยุบสภา

2. สนับสนุนให้มีกระบวนการแก้ไขรัฐธรรมนูญอย่างมีส่วนร่วม โดยมีกระบวนการดังนี้

*กำหนดประเด็นในการแก้ไขรัฐธรรมนูญให้ชัดเจน โดยไม่เป็นประเด็นที่เอื้อประโยชน์ให้กับนักการเมือง หรือกลุ่มผลประโยชน์ แต่ให้คำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนส่วนใหญ่เป็นที่ตั้ง

*สร้างกระบวนการให้ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน ในประเด็นการแก้ไขรัฐธรรมนูญ และเปิดช่องทางให้ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างกว้างขวาง

*ทำประชามติ แก้ไขหรือไม่แก้ไขรัฐธรรมนูญ ตามประเด็นที่กำหนดไว้

3. ขอให้จัดตั้งกลไกที่มาจากทุกภาคส่วน ทั้งที่มีความคิดเห็นแตกต่างกันทางการเมือง เพื่อมาตกลงกติกาในการนำประเทศฝ่าวิกฤติไปสู่การพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน ปราศจากความรุนแรง เช่น คณะทำงานเพื่อสมานฉันท์ทางการเมือง

4. ขอให้มีกระบวนการที่มีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วน ในการแก้ไขปัญหาพื้นฐานของสังคมที่เป็นรากเหง้าของความขัดแย้ง เช่น ความไม่เป็นธรรม ความเหลื่อมล้ำในสังคม การทุจริตคอรัปชั่น โดยการจัดตั้ง “คณะกรรมการร่วมเพื่อปฏิรูปประเทศไทย” เพื่อรวบรวมปัญหา วิเคราะห์ และเสนอแนวทางแก้ไข

5.ขอให้ทุกฝ่ายยุติการกล่าวร้ายโจมตี ยุยง คุกคาม ผ่านสื่อทุกรูปแบบ รวมทั้งวิทยุชุมชน เว็บไซต์ แต่ควรนำเสนอในเชิงสร้างสรรค์ ปราศจากอคติ

6.ขอประณามผู้อยู่เบื้องหลังการวางระเบิด ที่ทำให้ประชาชนผู้บริสุทธิ์ และทหารที่ทำหน้าที่รักษาความปลอดภัยได้รับบาดเจ็บ

 


ที่มา: เว็บไซต์มติชน

 

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไท ได้ทุกช่องทาง Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube, TikTok หรือสั่งซื้อสินค้าประชาไท ได้ที่ https://shop.prachataistore.net