Skip to main content
sharethis

คณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชน-สมัชชาองค์กรเอกชนด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมฯ ประกาศจุดยืนไม่ยอมรับนโยบาย BCG ภายใต้วาทกรรมลวงโลกที่ 'ฟอกเขียว' กลุ่มทุน ขอเรียกร้องรัฐบาลใหม่ยกเลิกนโยบาย BCG โดยทันที

5 มิ.ย. 2566 เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก คณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชน (กป.อพช.) และสมัชชาองค์กรเอกชนด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ (สคส.) ได้ออกแถลงการณ์ ประกาศจุดยืนของ กป.อพช. และ สคส. เรื่อง ไม่ยอมรับนโยบาย BCG ภายใต้วาทกรรมลวงโลกที่ “ฟอกเขียว” กลุ่มทุน โดยระบุว่า

BCG Economy คือนโยบายใหม่ทางเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นไปที่เศรษฐกิจชีวภาพ-เศรษฐกิจหมุนเวียน-เศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green Economy) ที่ทั้งภาครัฐและเอกชนกำลังให้ความสำคัญ เพราะอ้างว่ามีเป้าหมายเพื่อการปกป้องสิ่งแวดล้อมและลดปัญหาโลกร้อน

ประเทศไทยโดยรัฐบาลประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้ผลักดันนโยบาย BCG ให้เป็นวาระแห่งชาติผ่านเวทีประชุมกลุ่มประเทศเอเปคในช่วงปลายปีที่ผ่านมา ส่งผลให้หน่วยงานต่างๆตอบสนองแนวทางดังกล่าวอย่างพร้อมเพรียงกัน ในหลากหลายรูปแบบ โดยเฉพาะการส่งเสริมการลงทุน การอุตสาหกรรม การส่งออก การส่งเสริมด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการสร้างนวัตกรรมการพัฒนาแบบใหม่ ล้วนหันมาใช้วาทกรรม BCG เพื่อขับเคลื่อนทั้งสิ้น

แนวคิด BCG เป็นหลักการที่ดี แต่รัฐบาลกลับใช้เรื่องนี้เคลือบแฝงไปในทางไม่บริสุทธิ์ ด้วยการใช้วาทกรรมนี้รองรับเครื่องมือของกลุ่มทุนที่ไร้ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและชีวิตผู้คน นั่นคือ การค้าคาร์บอนเครดิต ที่เปิดโอกาสให้กลุ่มทุนทั้งในและนอกประเทศดำเนินกิจกรรมโดยขอสัมปทานปลูกป่า (ที่แย่งยึดที่ดินทำกินไปจากประชาชนโดยอ้างว่าเป็นที่ดินตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้) หรือดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานทางเลือกในประเทศของเรา แล้วนำเครดิตจากการดำเนินกิจกรรม/ธุรกิจดังกล่าวที่ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือก๊าซเรือนกระจกเข้าสู่สภาพแวดล้อมและชั้นบรรยากาศไปอ้างเพื่อให้โรงงานหรือแหล่งผลิตสินค้าของกลุ่มทุนเหล่านั้นไม่ต้องลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือก๊าซเรือนกระจกจากกำลังการผลิตที่เป็นอยู่ (รวมถึงอาจจะเพิ่มกำลังการผลิตได้อีกด้วย)

กระบวนการเหล่านี้ คือ การ “ฟอกเขียว” 

เครือข่ายองค์กรพัฒนาเอกชน ทั้งจากคณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชน (กป.อพช.) และสมัชชาองค์กรเอกชนด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ (สคส.) มีบทสรุปร่วมกันในการปรึกษาหารือเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคมที่ผ่านมา ณ อาคารมูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม (มอส.) ดังนี้

1. ไม่ยอมรับนโยบาย BCG และจะร่วมกันรณรงค์เพื่อให้มีการยกเลิกการใช้วาทกรรมประดิษฐ์อันสวยหรู หากแท้จริงแล้วคือการ “ฟอกเขียว” ที่กำลังนำไปสู่การทำลายสิ่งแวดล้อมของโลก ผ่านกลไกตลาดที่ว่าด้วย “คาร์บอนเครดิต” มาเป็นเครื่องมือสร้างความชอบธรรมให้กับกลุ่มทุนที่ไร้สำนึกความรับผิดชอบต่อมิลพิษที่พวกเขาสร้างขึ้น

2. เราขอเรียกร้องไปยังกลุ่ม องค์กร ขบวน เครือข่าย ภาคีนักพัฒนาเอกชนทั้งหลายที่เห็นความสำคัญของสิ่งแวดล้อมโลกซึ่งกำลังเข้าสู่ภาวะวิกฤติขั้นรุนแรง ได้ออกมาปฏิเสธและไม่ยอมรับนโยบายที่เกี่ยวข้องกับ BCG ของรัฐบาลไทยในทุกรูปแบบ 

3. ขอเรียกร้องไปยังรัฐบาลใหม่ที่กำลังเข้ามาบริหารประเทศในอนาคตอันใกล้นี้ได้ยกเลิกนโยบาย BCG โดยทันที และต้องสร้างมาตรการคุ้มครองและลดสภาวะโลกร้อนด้วยการบังคับให้กลุ่มทุน/บริษัทต่าง ๆ ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือก๊าซเรือนกระจกที่ต้นกำเนิด คือ โรงงานหรือแหล่งผลิตสินค้า เพื่อสร้างเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการลดสภาวะโลกร้อนอย่างแท้จริง อันจะนำไปสู่เป้าหมายการดูแลรักษาและทะนุถนอมสิ่งแวดล้อมโลกร่วมกัน

สแกน QR Code เพื่อร่วมบริจาคเงินให้กับประชาไท

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไท ได้ทุกช่องทาง Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube, TikTok หรือสั่งซื้อสินค้าประชาไท ได้ที่ https://shop.prachataistore.net