ศาลยุโรปหนุนสวีเดนลงโทษคนแจกใบปลิวให้ร้ายเกย์-ชี้ไม่เป็น Free Speech

ศาลสิทธิมนุษยชนของยุโรปให้การสนับสนุนสวีเดนในการตัดสินลงโทษผู้ที่เผยแพร่เอกสารหรือข้อความที่แสดงความเกลียดชังต่อชาวเกย์ โดยไม่ถือว่าผิดต่อหลักการ Free Speech เมื่อวันที่ 9 ก.พ. ที่ผ่านมา เว็บไซต์ GayStarNews นำเสนอข่าวกรณีศาลสิทธิมนุษยชนของยุโรปให้การสนับสนุนสวีเดนในการตัดสินลงโทษผู้ที่เผยแพร่เอกสารหรือข้อความที่แสดงความเกลียดชังต่อชาวเกย์ โดยศาลสิทธิมนุษยชนของยุโรปเปิดเผยว่า ประเทศต่างๆ สามารถลงโทษผู้ที่เผยแพร่แจกจ่ายสิ่งที่แสดงความเกลียดชังต่อชาวเกย์ โดยไม่ถือว่าการลงโทษดังกล่าวนี้เป็นการละเมิดเสรีภาพในการแสดงออก จากคดี 'Vejdeland and Others vs. Sweden' ศาลได้ตัดสินอย่างเป็นเอกฉันท์ว่าตามกฏหมายของสวีเดนแล้ว สามารถเอาผิดผู้ที่เผยแพร่แจกจ่ายใบปลิวแสดงความเกลียดชังต่อกลุ่มเกย์ได้โดยไม่ถือว่าขัดต่อหลักการของอนุสัญญาแห่งสหภาพยุโรปว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ซึ่งคดีดังกล่าวนี้ถือเป็นครั้งแรกที่ศาลต้องทำหน้าที่ตัดสินคดีที่เกี่ยวกับ \โทสวาท\" (Hate Speech) ที่ในกรณีนี้เป็นการแสดงความเกลียดชังต่อกลุ่มชาวเกย์ ซึ่งทางศาลยังได้กล่าวอีกว่าการเผยแพร่ข้อความโฆษณาชวนเชื่อให้เกลียดชังชาวเกย์นั้นไม่ได้ถูกปกป้องโดยเสรีภาพในการแสดงความเห็น ตามมาตรา 10 ของอนุสัญญาฯ คดีเกิดขึ้นในเดือน ธ.ค. 2004 เมื่อ ทอร์ เฟรดริค เวชเดแลนด์

แสดงความคิดเห็น

พื้นที่ประชาสัมพันธ์