ศาลยุโรปหนุนสวีเดนลงโทษคนแจกใบปลิวให้ร้ายเกย์-ชี้ไม่เป็น Free Speech

ศาลสิทธิมนุษยชนของยุโรปให้การสนับสนุนสวีเดนในการตัดสินลงโทษผู้ที่เผยแพร่เอกสารหรือข้อความที่แสดงความเกลียดชังต่อชาวเกย์ โดยไม่ถือว่าผิดต่อหลักการ Free Speech เมื่อวันที่ 9 ก.พ. ที่ผ่านมา เว็บไซต์ GayStarNews นำเสนอข่าวกรณีศาลสิทธิมนุษยชนของยุโรปให้การสนับสนุนสวีเดนในการตัดสินลงโทษผู้ที่เผยแพร่เอกสารหรือข้อความที่แสดงความเกลียดชังต่อชาวเกย์ โดยศาลสิทธิมนุษยชนของยุโรปเปิดเผยว่า ประเทศต่างๆ สามารถลงโทษผู้ที่เผยแพร่แจกจ่ายสิ่งที่แสดงความเกลียดชังต่อชาวเกย์ โดยไม่ถือว่าการลงโทษดังกล่าวนี้เป็นการละเมิดเสรีภาพในการแสดงออก จากคดี 'Vejdeland and Others vs. Sweden' ศาลได้ตัดสินอย่างเป็นเอกฉันท์ว่าตามกฏหมายของสวีเดนแล้ว สามารถเอาผิดผู้ที่เผยแพร่แจกจ่ายใบปลิวแสดงความเกลียดชังต่อกลุ่มเกย์ได้โดยไม่ถือว่าขัดต่อหลักการของอนุสัญญาแห่งสหภาพยุโรปว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ซึ่งคดีดังกล่าวนี้ถือเป็นครั้งแรกที่ศาลต้องทำหน้าที่ตัดสินคดีที่เกี่ยวกับ \โทสวาท\" (Hate Speech) ที่ในกรณีนี้เป็นการแสดงความเกลียดชังต่อกลุ่มชาวเกย์ ซึ่งทางศาลยังได้กล่าวอีกว่าการเผยแพร่ข้อความโฆษณาชวนเชื่อให้เกลียดชังชาวเกย์นั้นไม่ได้ถูกปกป้องโดยเสรีภาพในการแสดงความเห็น ตามมาตรา 10 ของอนุสัญญาฯ คดีเกิดขึ้นในเดือน ธ.ค. 2004 เมื่อ ทอร์ เฟรดริค เวชเดแลนด์

Honey....I am home.., Johnny

Honey....I am home..,
Johnny be Goode

http://www.youtube.com/watch?v=JhTAZmMP6ME&feature=related

มารบุปผา wrote:Honey....I am

[quote=มารบุปผา]Honey....I am home..,
Johnny be Goode

http://www.youtube.com/watch?v=JhTAZmMP6ME&feature=related[/quote]

Chuck Berry

Deep down in Louisiana close to New Orleans
Way back up on the woods among the evergreens
There stood an old cabin made of earth and wood
Where lived a country boy named Johnny B Goode
Who'd never ever learned to read or write so well
But he could play a guitar just like a ringin' a bell

Go! Go! Go! Johnny!
Go! Go! Go! Johnny!
Go! Go! Go! Johnny!
Go! Go! Go! Johnny!
Go! Go! Johnny B. Goode!

He used to carry his guitar in a gurny sack
Go sit beneath the tree by the railroad track
Old engineers in the train would see him him sittin' in the shade
Strummin' with the rhythm that the drivers made
The people passed him by they would stop and say
Oh my but that little country boy could play

*repeat
Go! Go! Go!

His mother told him someday you will be a man
And you will be the leader of a big old band
Many people comin' from miles around
To hear you play your music when the sun goes down
Maybe some day your name will be in lights
Sayin' "Johnny B Goode tonight"

** Go! Go! Go! Johnny!

by Chuck Berry

LOLgayyyy

LOLgayyyy