หมอตุลย์ที่ FCCT แจงทำไมห้ามแก้ ม. 112

นพ.ตุลย์ สิทธิสมวงศ์ แกนนำกลุ่มเสื้อหลากสี ชี้แจงนักข่าวต่างประเทศที่ FCCT ย้ำ รณรงค์แก้กฎหมายหมิ่น-อภิปรายออกทีวีไม่ได้ เพราะคนไทยขาดภูมิคุ้มกันจากนักการเมืองและไม่ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง จึงทำให้ขาดความเข้าใจที่มากพอ ชี้คนไทยจำนวนมากอยู่ภายใต้อาณัติของนักการเมือง หัวคะแนน เป็นเผด็จการของนักการเมือง ซึ่งนำผลการเลือกตั้งไปอ้างเพื่อใช้อำนาจเพื่อเปลี่ยนแปลงทุกเรื่องในสภา

000

ส่วนหนึ่งของการอภิปรายโดย นพ.ตุลย์ สิทธิสมวงศ์ แกนนำเครือข่ายราษฎรอาสาปกป้องสถาบันหรือกลุ่มเสื้อหลากสี ที่สมาคมผู้สื่อข่าวต่างประเทศแห่งประเทศไทยหรือ FCCT เมื่อคืนวันที่ 16 ก.พ. โดยในคลิปเป็นไฮไลท์ช่วงท้ายของการตอบคำถามผู้สื่อข่าว

 

000

การอภิปรายของ นพ.ตุลย์ สิทธิสมวงศ์ ที่ FCCT ทั้งหมด

นพ.ตุลย์ สิทธิสมวงศ์ แกนนำเครือข่ายราษฎรอาสาปกป้องสถาบันหรือกลุ่มเสื้อหลากสี อภิปรายที่สมาคมผู้สื่อข่าวต่างประเทศแห่งประเทศไทยหรือ FCCT เมื่อคืนวันที่ 16 ก.พ. โดยเป็นการอภิปรายในช่วงแรก

นพ.ตุลย์ สิทธิสมวงศ์ อภิปรายที่ FCCT ในคลิปเป็นช่วงถาม-ตอบ ช่วงแรก

นพ.ตุลย์ สิทธิสมวงศ์ อภิปรายที่ FCCT ในคลิปเป็นช่วงถาม-ตอบ ช่วงท้าย

 

นพ.ตุลย์ สิทธิสมวงศ์ อาจารย์คณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และแกนนำเครือข่ายราษฎรอาสาปกป้องสถาบัน หรือกลุ่มเสื้อหลากสี ได้รับเชิญเป็นวิทยากรอภิปราย ณ สมาคมผู้สื่อข่าวต่างประเทศแห่งประเทศไทยหรือ FCCT ซึ่งบรรยายในหัวข้อ “The Case for 112” โดยมีผู้สื่อข่าวต่างประเทศสนใจถามคำถามในประเด็นดังกล่าวจำนวนมาก โดย นพ.ตุลย์ใช้เวลาอภิปรายและตอบคำถามผู้สื่อข่าวราว 2 ชั่วโมงเศษ โดยก่อนหน้านี้เมื่อวันจันทร์ (13 ก.พ.) FCCT ได้เชิญ ศ.ดร.ธงชัย วินิจจะกูล นักวิชาการด้านประวัติศาสตร์มาอภิปรายเช่นกัน

ในการอภิปราย นพ.ตุลย์ เสนอว่า ไม่เห็นด้วยกับการแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา 112 หรือ กฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ เนื่องจากเกรงว่าหากมีการแก้ไขกฎหมายดังกล่าวตามข้อเสนอของคณะนิติราษฎร์ แล้ว อาจทำให้การหมิ่นสถาบันพระมหากษัตริย์มีสูงขึ้นมากกว่าเดิม จึงมีข้อเสนอว่า ควรเปิดให้มีการจัดเวทีระหว่างฝ่ายที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยกับการแก้ไข ม.112 ในเชิงวิชาการและสันติ พร้อมทั้งให้มีการตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการสั่งฟ้อง ซึ่งประกอบไปด้วยผู้เชี่ยวชาญทางด้านกฎหมาย นอกจากนี้ เขากล่าวว่า ควรมีการนิยามข้อบังคับกฎหมายดังกล่าวให้ชัดเจนมากกว่าเดิมด้วย

แกนนำกลุ่มเสื้อหลากสี อธิบายว่า การหมิ่นสถาบันฯ ในระยะหลังๆ ได้เพิ่มขึ้นสูงมาก เนื่องมาจากความไม่หวังดีของกลุ่มคนเสื้อแดงที่อยู่ภายใต้การควบคุมของ นักการเมืองโดยเฉพาะอดีตนายกรัฐมนตรี ทักษิณ ชินวัตร ที่มุ่งจะเปลี่ยนแปลงประเทศและเข้าแทรกแซงกระบวนการต่างๆ ของไทย ทั้งตุลาการ ศาล และสถาบัน ทำให้ประชาชนที่อยู่ในชนบทและขาดการศึกษาตกเป็นเครื่องมือของนักการเมือง

นพ. ตุลย์ กล่าวว่า กลุ่มที่รณรงค์แก้ไขกฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ เช่น นิติราษฎร์ กลุ่ม ครก. 112 หรือ กลุ่มที่รณรงค์เพื่อความตื่นรู้ ที่มุ่งจัดเวทีให้ความรู้ความเข้าใจในจังหวัดต่างๆ นั้น แท้จริงแล้วมีเบื้องหลัง และอาจทำให้ประชาชนเข้าใจผิดเกี่ยวกับสถาบันกษัตริย์ในแง่มุมต่างๆ และอาจส่งผลเสียตามมาต่อประเทศไทยได้ เขาจึงไม่เห็นด้วยกับข้อเสนอของนิติราษฎร์

ทั้งนี้ เขาระบุว่า เขาเองยินดีที่จะร่วมเวทีเพื่อแลกเปลี่ยนและถกเถียงกับกลุ่มที่เสนอให้แก้ไข ม. 112 เช่น นิติราษฎร์ ตราบใดที่การพูดคุยนั้นเป็นอย่างสันติและเชิงวิชาการ อย่างไรก็ตาม นพ.ตุลย์กล่าวว่า ไม่ต้องการที่จะร่วมพูดคุยในประเด็นดังกล่าวออกอากาศทางโทรทัศน์ เนื่องจากเป็นเรื่องอ่อนไหวและอาจถูกกลุ่มผู้ไม่หวังดีเอาไปโจมตีได้

เมื่อผู้สื่อข่าวถามว่า เห็นด้วยหรือไม่ที่ฝ่ายเสนอให้แก้ม. 112 ชี้ ว่าจำเป็นต้องปฏิรูปกฎหมายเพื่อเป็นการรักษาสถาบันฯ นพ.ตุลย์ตอบว่า นั่นเป็นเพียงการกล่าวอ้างและ “โฆษณาชวนเชื่อ” เท่านั้น เพราะตนเชื่อว่าไม่เกี่ยวกับการรักษาสถาบันแต่อย่างใด หากแต่เป็นเรื่องของผลประโยชน์ส่วนตัวเท่านั้น นอกจากนี้ยังชี้ว่า กลุ่มนิติราษฎร์เป็นเพียงกลุ่มทางวิชาการที่ตั้งขึ้นมาเพื่อการโฆษณาชวน เชื่อ และไม่ได้ศึกษาข้อกฎหมายอย่างรอบด้าน

“ปกติแล้ว ถ้าอาชญากรรมนั้นมีเพิ่มสูงขึ้น การลงโทษก็ต้องเพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วยเพื่อที่จะหยุดยั้งมัน หากแต่ข้อเสนอจากดุษฎีบัณฑิตทางด้านกฎหมายอย่างวรเจตน์ ที่บอกว่า ต้องลดบทลงโทษ เพื่อที่จะให้คดีหมิ่นฯ ลดน้อยลงนั่น ผมจินตนาการไม่ออกเลย ยังไงผมก็ไม่เห็นด้วย ผมเองเป็นหมอ และหากว่าผมมีไข้หรือเจ็บป่วย ผมก็ต้องใส่ยาที่แรงขึ้น ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องหยุดให้ยาหรือให้น้อยลง” นพ. ตุลย์กล่าว

เมื่อผู้สื่อข่าวต่างประเทศให้ความคิดเห็นว่า หากยังมีการพยายามปิดกั้นพื้นที่ในการถกเถียงเรื่องสถาบันฯ ในสังคมไทย โดยอ้างว่ากลัวความวุ่นวาย อาจจะเป็นอันตรายมากขึ้นในระยะยาวได้ นพ.ตุลย์ชี้ว่า สังคมไทยยังไม่พร้อมในการถกเถียงทางวิชาการที่สันติ เนื่องจากคนไทยยังขาดการศึกษาอยู่มาก

นอกจากนี้ นพ.ตุลย์ยังเชื่อว่า กรณีการตัดสินจำคุกอากง 20 ปี และโจ กอร์ดอน เป็นการจัดฉากขึ้น เพื่อให้กลุ่มที่ต้องการแก้ไข ม. 112 ใช้เป็นข้ออ้าง และเป็นแผนการของทักษิณ ชินวัตร

ในช่วงท้าย นิรมล โฆษ ผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์สเตรทไทมส์ของสิงคโปร์ตั้งข้อสังเกตว่า นพ.ตุลย์มักใช้คำว่า “ชาวไทย” “คนไทย” บ่อยครั้ง จึงอยากทราบว่า นพ.ตุลย์หมายถึงใครบ้าง เพราะคนอย่าง นพ.ตุลย์และคนเสื้อแดง ก็เป็นผลผลิตจากสังคมเดียวกัน

แกนนำเสื้อหลากสีจึงได้ตอบว่า เราทั้งหมดเป็นคนไทยด้วยกัน บ้างเป็นอิสระ บ้างตกอยู่ในพันธนาการของนักการเมืองที่ต้องการอำนาจ ตอนนี้นักการเมืองทุกคนต้องสังกัดพรรคการเมือง นี่ต่างจากประเทศประชาธิปไตยอื่นๆ

“สภาพจริงๆ ตอนนี้เหมือนเกษตรพันธะสัญญา หัวหน้าหมู่บ้าน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อย่าง “หัวคะแนน” ผมไม่แน่ใจภาษาอังกฤษเรียกอะไร คือคนที่ได้รับเงินแล้วเอาไปจ่ายเพื่อให้ประชาชนที่ยากจนมาสนับสนุน ทุกครั้งที่มีการเลือกตั้งทั้งระดับท้องถิ่น และระดับชาติ พวกเขาก็จะเลือกตามหัวคะแนน ดังนั้นพวกเขาไม่ใช่เสรีชน เขาเป็นคนไทย เป็นคนไทยที่ยากจน ครอบครัวของผมก็เหมือนคนเหล่านี้ ปู่ย่าตายายผมเป็นชาวนา แต่พวกเขาสามารถหาเลี้ยงตัวเองได้ พวกเขาไม่จำเป็นต้องอยู่ภายใต้การอุปถัมภ์ ดังนั้น สถานการณ์ที่เกิดขึ้นจึงต่างจากประเทศอื่น”

ผมเสียใจ ผมรู้ และผมเกลียดสถานการณ์เช่นนี้มาก ผมอยากให้ทุกคนเป็นอิสระเหมือนอย่างผม หาเลี้ยงตัวเองได้ แต่ความจริงไม่เป็นเช่นนั้น นี่เป็นธรรมชาติของผมเลยนะ ถ้าพวกเขาเป็นเสรีชนและพวกเขาเสนอแบบนี้ (เสนอแก้ไข ม.112) ผมเห็นด้วยกับเขาเลย ถ้าข้อเสนอบางอย่างไม่ทำให้ประเทศชาติตกอยู่ในภาวะอันตราย ผมเห็นด้วยกับพวกเขา แต่ตอนนี้เหมือนสถานการณ์ถูกชักใยโดยนักธุรกิจ นักการเมือง นี่ไม่ใช่ประชาธิปไตยเลย ถ้าคุณพิจารณาดีๆ นี่ไม่ใช่ประชาธิปไตยเลย ตอนนี้เป็นเผด็จการโดยทหาร เผด็จการโดยนักการเมือง พวกเขาโหวตทุกเรื่องเพื่อเปลี่ยนทุกเรื่องในสภา และเราก็จับตาพวกเขา เฝ้าดูว่าพวกเขากำลังทำอะไรในสภา และผมกลัวว่าในอนาคตอันใกล้ประเทศจะตกอยู่ในภาวะล้มละลายเหมือนที่เกิดขึ้น กับบางประเทศ ผมไม่พูดชื่อประเทศนะ ก็ประเทศอย่างที่พวกคุณรู้

“พวกเขาเปลี่ยนแปลงทุกอย่างโดยใช้อำนาจที่ได้มาจากคนจน 15 ล้านคะแนน แล้วพวกเขาบอกว่าชนะเลือกตั้ง เขาสามารถจะทำได้ทุกเรื่อง นี่คือประชาธิปไตยหรือ?” นพ.ตุลย์กล่าว

Comments

ดีแล้ว

ดีแล้ว พูดออกมาให้หมดจากตรรรกปํญญาสลิ่มชน ประจานตัวเองไปในตัว ให้เขาเห็นชัดถึงความตอแหล นิยมเหยียดหยาม และนิยมกดขี้ ของพวกคนกลุ่มหนึงที่คิดดว่าตนฉลาดกว่าชาวบ้าน.

สาวใส้ตัวเองออก ออกมาให้หมด
อย่าลืมไปพูดในที่ประชุมประจำปีของสหปชาชาติล่ะ! อับดุลย์ หนี้ที่โกง จ่ายให้หมดก่อนไปล่ะ

สิบห้าล้านเสียง

สิบห้าล้านเสียง ไม่ใช่คนจนทั้งหมด มีพวกปัญญาชนมากมาย ท่ีลงคะแนนให้ พรรคเพื่อไทย

เป็นเพราะว่าเขา สุดแสนท่ีจะเบื่อหน่ายกับพวกสลิ่มเช่นหมอตุลย์นี่แหละ

โรคบางอย่างที่รุนแรง

โรคบางอย่างที่รุนแรง แท้จริงไม่ใช่โรคที่เกิดตามธรรมชาติ
ทางการแพทย์เรียกว่าโรคหมอทำ(iatrogenic)
คุณหมอตุลย์คงให้การวินิจฉัยโรคผิด
เลยคิดจะให้ยาแรงไปอีก

ส่วนการบอกว่านักการเมืองซื้อเสียง ประชาชนโง่และจนนั้น
คุณหมอตุลย์น่าจะหลงยุคไปเสียแล้ว
อดีตเคยเป็นยังงั้น
ปัจจุบันไม่ใช่
คนจนและโง่ในความหมายของหมอตุลย์เขากำลังทวงสิทธิ์ของเขา
ถ้าใครอยู่ต่างจังหวัดโดยเฉพาะภาคอีสาน คลุกคลีกับชาวบ้าน
จะไม่คิดแบบนี้แน่

ผมชอบหมอตุลย์นะ ฮาดี 5555

ผมชอบหมอตุลย์นะ ฮาดี 5555 โคตรๆเลย
จะคิดให้ดี ผมเห็นว่าการให้เหตุผลง่ายๆอย่างหมอเขา มันเข้าสมองพวกปัญญาทึบได้ดี ยิ่งมีพวกปัญญาทึบมาก หมอตุลย์ยิ่งได้เปรียบนะ

ส่วนใหญ่เป็นเหตุผลเก่าๆ

ส่วนใหญ่เป็นเหตุผลเก่าๆ ของคนไทยที่สมองทำงานเหมือนคอมพิวเตอร์ชั้นดีที่ถูกตั้งโปรแกรม ใส่ข้อมูลเข้าไปอย่างไร ผลก็ออกมาอย่างนั้น

ที่บอกว่าคนไทยยังไม่เสรี ยังถูกครอบงำโดยนักการเมือง ที่จริงพวกเขาเสรีกว่าพวกคุณเสียอีก เพราะสมองเขาไม่ได้ถูกโปรแกรมอย่างเข้มข้นเท่าพวกคุณไง

ผมยกตัวอย่าง ในครอบครัวผมแม่ พ่อ เขาไม่ได้ In อะไรมากมายกับเรื่องชนชั้นสูงหากเทียบกับรุ่นผม ผมพยายามหาเหตุผลเพราะอะไร

ได้คำตอบว่า สมองคนรุ่นพ่อแม่ผมซึ่งอยู่ต่างจังหวัด เรียนสูงสุด ป.4 ไม่ได้ถูกโปรแกรมอย่างยาวนาน และเข้มข้นเท่าคนรุ่นผม กว่าท่านจะถูกโปรแกรมผ่านโทรทัศน์ ก็เมื่ออายุเกินครึ่งชีวิตแล้ว

ข้อเสนอคุณตุลย์ ดีนะ ข้อ 1 บอกว่าให้ถกเถียงแลกเปลี่ยนกันระหว่างคนที่เห็นด้วย และไม่เห็นด้วยกับข้อเสนอแก้ไข 112

แต่น่าเสียดาย ท่านขมวดท้ายว่าต้องไม่แลกเปลี่ยนผ่านโทรทัศน์ เพราะคนไทยยังไม่พร้อมที่จะคิดเอง ตกลงท่านกลัวอะไรกันแน่ กลัวว่าคนไทยจะได้รับข้อมูลที่ต่างจากที่ท่านเชื่อ แล้วยิ่งควบคุมไม่ได้อย่างนั้นหรือเปล่า

ในความเห็นผม นอกจากคุณตุลย์

ในความเห็นผม นอกจากคุณตุลย์ เป็น Ultra Royalist แล้ว ยังเป็น Innocently Programmed Royalist

คือเขาเป็นคนพูดอะไรออกมาอย่างไม่เสแสร้ง เชื่อเช่นนั้นจริงๆ ตรงไปตรงมาในความหมายเหมือนคอมพิวเตอร์ คือถูกโปรแกรมอย่างไร ก็ได้ผลอย่างนั้นเป๊ะ ถูกต้อง 100%

ที่ผมคิดคำว่า IPR ขึ้นมา เพราะผมมองไปรอบข้างคนส่วนใหญ่เป็นอย่างนั้นจริงๆ เพื่อให้แยกออกมาจากพวกนักการเมือง ผู้นำมวลชน-นักวิชาการฝ่ายขวา นายพล ข้าราชการชั้นสูง ผู้ดีเก่า ซึ่งพวกนั้นอาจนิยมเจ้าแต่ปาก เพื่อผลประโยชน์ส่วนตัว

ส่วนตัวนะ

ส่วนตัวนะ ผมมองไม่เห็นความอินโนเซนต์ ของหมูอคนนี้เลย นอกจากความยิ่งยะโส แบบ pure evill ที่มองไม่เห็นหัวของคนที่แตกต่างทางสัมคมเลย และแม้แต่คำพูดของตัวเองยังขัดแย้งตัวเอง ออกแนว insene ไปเสียอีก

สรุปคือคนไทยโง่

สรุปคือคนไทยโง่ ตัวเองฉลาดแล้ว เป็นอิสระแล้ว ดิฉันจะหัวเราะหรือร้องไห้ดี

ในความเห็นของดิฉัน คุณตุลย์ไม่ฉลาด คุณตุลย์มีความหวาดกลัว กลัวการถกเถียงอย่างมีเหตุผล มีอย่างที่ไหน บอกมาได้ว่ามาดีเบตเชิงวิชาการกับนิติราษฏร์ได้ แต่ไม่ขอออกทีวี กลัว "ผู้ไม่หวังดี" จะโจมตี หุหุหุ คือกลัวว่าเขาจะโจมตีในความไม่เอาอ่าวของตัวเองซะละมังคะ

ในเนื้อข่าวกล่าวว่าคุณเป็นแพทย์ คุณเป็นอาจารย์แพทย์ คุณแน่ใจหรือคะ

คุณเป็นแพทย์แต่ให้ความเห็นว่าถ้ารักษาโดยยาแล้วโรคไม่หายก็จะต้องให้ยาแรงขึ้น (ในการเปรียบเทียบกับเรื่องการลงโทษตามม. 112) คุณเคยได้ยินคำว่าโรคดื้อยาไหมคะ หากเป็นอย่างนั้น คนที่ไม่ได้เป็นแพทย์อย่างดิฉัน ด้วยสามัญสำนึก หรือที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า common sense คิดว่าควรจะใช้ตัวยาอื่นดีไหม หรืออาจจะต้องเปลี่ยนวิธีรักษา (treatment) ด้วยวิธีหรือกระบวนการอื่น

นอกจากนี้คุณก็ไม่ควรเป็นอาจารย์ด้วย เพราะคนที่เป็นอาจารย์ควรเป็นตัวอย่างที่ดีแก่ลูกศิษย์ในจริยธรรมหลาย ๆ เรื่อง รวมถึงความกล้าหาญด้วย แต่คุณไม่มี คุณมีแต่ความกล้าบ้าบิ่น

ในความเห็นของดิฉัน คุณไม่ควรจะเป็นอะไรเลยสักอย่างนอกจากเป็นปากกระบอกเสียงของพวกกลุ่ม ultra-royalism เท่านั้น

ดูเหมือนเหตุผลของหมอตุล

ดูเหมือนเหตุผลของหมอตุล จะเป็นเหตุผลชุดเดียวกับที่ ร.5 ร.6 ร.7 ปฏิเสธพระญาติที่มาเสนอให้เปลี่ยนแปลงการปกครองเลย ... โอ้นั่นกี่ทศวรรษมาแล้วละนั่น ... เดจา วู

หมอตุลย์พูดแบบ "เหมาเข่ง"

หมอตุลย์พูดแบบ "เหมาเข่ง" มองโลกด้านเดียว

ระบบหัวะแนน มีกันทุกชาติ การซื้อเสียง มีกันทุกประเทศ
แม้แต่บางประเทศในเอเซีย ที่เจริญก้าวหน้าที่สุดนั้น ก็ยังมีการซื้อเสียง

สำหรับคนไทย ถ้าชาวบ้านไม่ชอบ เขารับเงิน แต่ไม่ลงคะแนนให้
และที่ชอบ ไม่ต้องแจกจ่าย เขาก็ลงคะแนนให้
ไม่รู้เลยหรือ หงายเก๋งไปกี่รายแล้ว

เอาละ เข้าใจได้ เรื่องบาดใจจากนายกฯบางคนในอดีต ที่ไม่ฟังใคร ถือเอาแต่ความคิดตนเองเป็นใหญ่
แต่นายกฯคนปัจจุบัน มีความแตกต่าง เหมือน "มือ" เดียวกัน แต่ "นิ้ว" สั้นยาวต่างกัน
แม้จะเป็นผู้หญิง แต่นายกฯคนนี้ มีความเป็น "แมน" หรือ "สุภาพบุรุษนักเลง" มากกว่าไอ้พวก "ตัวเป็นชายใจเป็นหญิง" ในสังกัดพรรคการเมืองบางพรรค

เรื่องนิติราษฎร์ จบไปแล้ว ในเมื่อพรรครัฐบาลปฏิเสธการแก้ไขบางมาตราในสภา
ส่วนใครจะดำเนินกิจกรรมอะไรต่อไป ก็เป็นเรื่องของใคร
จะหวังผลอะไร ได้ผลแค่ไหน มีแนวโน้มอย่างใด เป็นอีกเรื่องหนึ่ง คนดูแลมีอยู่แล้ว

ชาวไร่ชาวนา ที่หมอตุลย์ว่าเขาโง่กว่ากลุ่มของตัวเองนั้น
แท้จริง พวกเขา "ลึก" กว่าที่คิด
ถ้าได้สัมผัสแล้ว พวก "ด๊อกขี้เท่อ" หลายคนสู้ความคิดชาวบ้านไม่ได้

จะบอกให้ อย่างน้อย มีระดับศาสตราจารย์ด๊อกเตอร์ชาวต่างชาติแต่งงานกับหญิงชาวเขา
เพื่อเรียนรู้ "ภูมิปัญญาท้องถิ่น" ด้านเกษตรกรรม ส่งผลงานวิจัยกลับประเทศตนเอง

ผลผลิต ไม่มีวางจำหน่ายในตลาดท้องถิ่น อยากกินต้องไปซื้อเองถึงแหล่ง
ถ้าเหลือให้กินนะ เพราะเกือบทั้งหมดเขาส่งไปจำหน่ายต่างประเทศ ราคาสูงลิบ

ประชาชนชาวไทยระดับรากหญ้า ก้าวไกลพัฒนาไปมากเกินกว่าที่คนอย่างหมอตุลย์จะรู้

ฉลาดลึกโง่กว้างน่าจะเป็นแบบนี

ฉลาดลึกโง่กว้างน่าจะเป็นแบบนี้ ถ้าการพัฒนาด้านสมองคนมีและเป็นไป เขาคงไม่เกิดมาแล้วเป็นแบบนั้นตลอดชีวิต ที่หมอพูดผมว่า หมอไปรับคำสั่งใครมาหรือถูกวางตำแหน่งให้ทำแบบนี้ อนาถใ่จแท้กับคนแบบนี้

ไอ้นี่ไม่น่าจะมีปัญญาเป็นหมอไ

ไอ้นี่ไม่น่าจะมีปัญญาเป็นหมอได้ มันน่าจะเกิดในสมัย ร.5 ที่ชาวบ้านใช้หมอบใช้คลาน ไม่น่าจะมาเกิดในสมัยนี้ ดูท่า ถ้าประเทศไทยมีหมอแบบนี้ สงสัยวงการแพทย์ไทยคงจบเห่ น่าสมเพช ตกยุค หมดหวังกับคนที่มีความคิดแบบนี้จริงๆ

ฝากไว้ก่อน หมอตวย

ฝากไว้ก่อน หมอตวย วันนี้ไม่มีเวลา วันจันทร์จะกลับมาฝากความเห็นนะจ๊ะ

"กลุ่มนิติราษฎร์เป็นเพียงกลุ่

"กลุ่มนิติราษฎร์เป็นเพียงกลุ่มทางวิชาการที่ตั้งขึ้นมาเพื่อการโฆษณาชวนเชื่อ และไม่ได้ศึกษาข้อกฎหมายอย่างรอบด้าน"

หมอตุลย์เข้าใจอะไรผิดอะป่าวครับ นิติราษฏร์เนี่ย เค้าเซียน กฏหมายมหาชน เลยนะครับ
หมา เอ้ย หมอตุลย์ เคยเรียน อะป่าว อะคับ

Maximus wrote:หมอตุลย์พูดแบบ

[quote=Maximus]หมอตุลย์พูดแบบ "เหมาเข่ง" มองโลกด้านเดียว

ระบบหัวะแนน มีกันทุกชาติ การซื้อเสียง มีกันทุกประเทศ
แม้แต่บางประเทศในเอเซีย ที่เจริญก้าวหน้าที่สุดนั้น ก็ยังมีการซื้อเสียง

สำหรับคนไทย ถ้าชาวบ้านไม่ชอบ เขารับเงิน แต่ไม่ลงคะแนนให้
และที่ชอบ ไม่ต้องแจกจ่าย เขาก็ลงคะแนนให้
ไม่รู้เลยหรือ หงายเก๋งไปกี่รายแล้ว

เอาละ เข้าใจได้ เรื่องบาดใจจากนายกฯบางคนในอดีต ที่ไม่ฟังใคร ถือเอาแต่ความคิดตนเองเป็นใหญ่
แต่นายกฯคนปัจจุบัน มีความแตกต่าง เหมือน "มือ" เดียวกัน แต่ "นิ้ว" สั้นยาวต่างกัน
แม้จะเป็นผู้หญิง แต่นายกฯคนนี้ มีความเป็น "แมน" หรือ "สุภาพบุรุษนักเลง" มากกว่าไอ้พวก "ตัวเป็นชายใจเป็นหญิง" ในสังกัดพรรคการเมืองบางพรรค

เรื่องนิติราษฎร์ จบไปแล้ว ในเมื่อพรรครัฐบาลปฏิเสธการแก้ไขบางมาตราในสภา
ส่วนใครจะดำเนินกิจกรรมอะไรต่อไป ก็เป็นเรื่องของใคร
จะหวังผลอะไร ได้ผลแค่ไหน มีแนวโน้มอย่างใด เป็นอีกเรื่องหนึ่ง คนดูแลมีอยู่แล้ว

ชาวไร่ชาวนา ที่หมอตุลย์ว่าเขาโง่กว่ากลุ่มของตัวเองนั้น
แท้จริง พวกเขา "ลึก" กว่าที่คิด
ถ้าได้สัมผัสแล้ว พวก "ด๊อกขี้เท่อ" หลายคนสู้ความคิดชาวบ้านไม่ได้

จะบอกให้ อย่างน้อย มีระดับศาสตราจารย์ด๊อกเตอร์ชาวต่างชาติแต่งงานกับหญิงชาวเขา
เพื่อเรียนรู้ "ภูมิปัญญาท้องถิ่น" ด้านเกษตรกรรม ส่งผลงานวิจัยกลับประเทศตนเอง

ผลผลิต ไม่มีวางจำหน่ายในตลาดท้องถิ่น อยากกินต้องไปซื้อเองถึงแหล่ง
ถ้าเหลือให้กินนะ เพราะเกือบทั้งหมดเขาส่งไปจำหน่ายต่างประเทศ ราคาสูงลิบ

ประชาชนชาวไทยระดับรากหญ้า ก้าวไกลพัฒนาไปมากเกินกว่าที่คนอย่างหมอตุลย์จะรู้[/quote]

ไอ้หมอตุลย์คนนี้มันบ้า พวกสมองกลวงแต่อวดอ้างว่าตัวมันสูงส่งเพราะว่ามันเป็นหมอ มันก็เลยมีความรู้สึกว่าคนไทยต่างจังหวัดโง่ ไม่ฉลาดเท่าพวกมันคนกรุงเทพ ที่มันคิดว่าพวกมันมีอารยะกว่าแต่หารู้ไม่ว่า
คนบ้านนอกเขาไปไกลกว่าเป็นใหนๆ( เรื่องความคิด ) ไม่ได้งมโข่งอยู่อย่างหมอตุลย์แล้วเห็นออกทีวีทีไรไม่พ้นเรื่องทักษิณไม่พ้นเรื่องคนบ้านนอกโง่ ยังไม่พร้อม ขนาดเป็นมนุษย์ด้วยกันมันยังมองว่าไม่ใช่มนุษย์มันป็นมนุษย์อยู่คนเดียวกับคนชั้นสูงเท่านั้นเป็นผู้ประเสริฐ นอกนั้นโง่หมด******คนมองคนไม่ใช่คน******* เท่ากับคนนั้น นั้นและควายตัวจริง เป็นได้แค่หมอตำแยก็แย่แล้ว แต่ดันเสือกเป็นหมอเก็บหมัดหมา******

สมองของนายตุลย์ถูกล้างและลงโป

สมองของนายตุลย์ถูกล้างและลงโปรแกรมเอาไว้ไม่ต่างอะไรกับคนอื่นๆทั้งหลายที่มีพฤติกรรมคล้ายคลึงกัน นี่คือปัญหาของประเทศนี้ อาจจะยากหน่อยต่อการแก้ไข คงมีวิธีเดียวคือต้องจับล้างสมองกันใหม่ แล้วก็ค่อยๆใส่ข้อมูลแห่งประชาธิปไตยและความถูกต้องเข้าไปแทนที่ วันนี้คงทำอะไรไม่ได้มากไปกว่าการนิ่งและใช้ความอดทนต่อพฤติกรรมของคนพวกนี้ ขอเป็นกำลังใจให้กับบัวพ้นน้ำทุกท่านครับ

คนเห็นคนเป็นคนนั่นแหละคน

คนเห็นคนเป็นคนนั่นแหละคน คนเห็นคนมิใช่คนใช่คนไม่ กำเนิดคนย่อมเป็นคนทุกคนไป จนหรือมีผู้ดีไพร่(แดง)ไม่พ้นคน (ขอฝากให้นายตุลย์ผู้เป็นบัวจมโคลนครับ)

ลมเพลมพัด

[quote=ลมเพลมพัด]"กลุ่มนิติราษฎร์เป็นเพียงกลุ่มทางวิชาการที่ตั้งขึ้นมาเพื่อการโฆษณาชวนเชื่อ และไม่ได้ศึกษาข้อกฎหมายอย่างรอบด้าน"

หมอตุลย์เข้าใจอะไรผิดอะป่าวครับ นิติราษฏร์เนี่ย เค้าเซียน กฏหมายมหาชน เลยนะครับ
หมา เอ้ย หมอตุลย์ เคยเรียน อะป่าว อะคับ[/quote]

ใครแก้กฏหมายมันคือคนเนรคุณแผ่

ใครแก้กฏหมายมันคือคนเนรคุณแผ่นดิน ใครไม่เอาสถาบันก็ไปอยู่ที่อื่นซิดูไบก็ได้ เเต่นี้คือประเทศของพ่อผู้ซึ่งเสียสละเพื่อบ้านเมือง ทำงานทุกคำเช้าเพื่อพสกนิกรชาวไทย

Maximus wrote:หมอตุลย์พูดแบบ

[quote=Maximus]หมอตุลย์พูดแบบ "เหมาเข่ง" มองโลกด้านเดียว

ระบบหัวะแนน มีกันทุกชาติ การซื้อเสียง มีกันทุกประเทศ
แม้แต่บางประเทศในเอเซีย ที่เจริญก้าวหน้าที่สุดนั้น ก็ยังมีการซื้อเสียง

สำหรับคนไทย ถ้าชาวบ้านไม่ชอบ เขารับเงิน แต่ไม่ลงคะแนนให้
และที่ชอบ ไม่ต้องแจกจ่าย เขาก็ลงคะแนนให้
ไม่รู้เลยหรือ หงายเก๋งไปกี่รายแล้ว

เอาละ เข้าใจได้ เรื่องบาดใจจากนายกฯบางคนในอดีต ที่ไม่ฟังใคร ถือเอาแต่ความคิดตนเองเป็นใหญ่
แต่นายกฯคนปัจจุบัน มีความแตกต่าง เหมือน "มือ" เดียวกัน แต่ "นิ้ว" สั้นยาวต่างกัน
แม้จะเป็นผู้หญิง แต่นายกฯคนนี้ มีความเป็น "แมน" หรือ "สุภาพบุรุษนักเลง" มากกว่าไอ้พวก "ตัวเป็นชายใจเป็นหญิง" ในสังกัดพรรคการเมืองบางพรรค

เรื่องนิติราษฎร์ จบไปแล้ว ในเมื่อพรรครัฐบาลปฏิเสธการแก้ไขบางมาตราในสภา
ส่วนใครจะดำเนินกิจกรรมอะไรต่อไป ก็เป็นเรื่องของใคร
จะหวังผลอะไร ได้ผลแค่ไหน มีแนวโน้มอย่างใด เป็นอีกเรื่องหนึ่ง คนดูแลมีอยู่แล้ว

ชาวไร่ชาวนา ที่หมอตุลย์ว่าเขาโง่กว่ากลุ่มของตัวเองนั้น
แท้จริง พวกเขา "ลึก" กว่าที่คิด
ถ้าได้สัมผัสแล้ว พวก "ด๊อกขี้เท่อ" หลายคนสู้ความคิดชาวบ้านไม่ได้

จะบอกให้ อย่างน้อย มีระดับศาสตราจารย์ด๊อกเตอร์ชาวต่างชาติแต่งงานกับหญิงชาวเขา
เพื่อเรียนรู้ "ภูมิปัญญาท้องถิ่น" ด้านเกษตรกรรม ส่งผลงานวิจัยกลับประเทศตนเอง

ผลผลิต ไม่มีวางจำหน่ายในตลาดท้องถิ่น อยากกินต้องไปซื้อเองถึงแหล่ง
ถ้าเหลือให้กินนะ เพราะเกือบทั้งหมดเขาส่งไปจำหน่ายต่างประเทศ ราคาสูงลิบ

ประชาชนชาวไทยระดับรากหญ้า ก้าวไกลพัฒนาไปมากเกินกว่าที่คนอย่างหมอตุลย์จะรู้[/quote]

Maximus ตัวจริงหรือตัวปลอม

ตายห่าเลย ไม่มีใครออกมาช่วย

ตายห่าเลย ไม่มีใครออกมาช่วย ตุลย์ฯ เลยเหรอ

แล้วคิดไง ส่งมือระดับนี้ไปให้ FCCT เขาเชือด ไม่อายเขาเหรอ

แค่บอกว่าพร้อมดีเบตกับ นิติราษฎร์ แต่ไม่ออกโทรทัศน์ แค่นี้ก็ตื้นเขินแล้ว

แล้วที่บอกจะดีเบตนั้นนะ ไม่ต้องถึงกับ อ.วรเจตน์ฯ หรอกนะ เอาแค่นิษิต ปี ๑, ปี ๒ อย่างลูกชาย สมยศ พฤกษาเกษมสุข ก็พอ

ช่างไร้ราคาจริงๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ

ต้องมองออกเป็นทีละประเด็น

ต้องมองออกเป็นทีละประเด็น ในการบังคับใช้ มาตรา 112

กรณีทีเกิดกระทำความผิด จริง ตามเนื้อหาของตัวบทกฎหมาย ก็ลงโทษไปตามความยุติธรรม อันนี้ ไม่มีปัญหา
แต่ถ้ากรณีที่เกิดจากการใส่ร้ายให้โทษ แล้วต้องเป็นไปตามตัวบทกฎหมาย โดยไม่มีการพิจารณาความ ไต่สวนอย่างถูกต้องชัดเจน บนพื้นฐานของความยุติธรรม อันนี้ขอคัดค้าน และควรแก้ไข อย่างกรณีอากง เป็นต้น

และที่สำคัญ ไม่ใช่ใครจะมากล่าวหา ฟ้องร้องโดยเสรี ควรจะเป็นผู้เสียหาย หรือผู้แทนของผู้เสียหาย ในการกล่าวฟ้องร้องเท่านั้น

"ความศักดิ์สิทธิ์เกิดจากการยอมรับถือ ไม่ใช่ความกลัว"

ก็เป็นความเชื่อของเขา

ก็เป็นความเชื่อของเขา ที่ทำให้เขาคิดอย่างนั้น ...แต่ความจริงจะเป็นยังไงคงเป็นอีกเรื่อง เพราะยังไม่เคยมีข้อมูลทางวิชาการ อ้างอิงในสิ่งที่เขาพูด....อาจถูกหรือผิดก็ได้ .....แต่จากที่ได้ฟังได้พูดได้คุยกับคนทั่วไปในหลายปีที่ผ่านมา ที่บอกว่าประชาชนไม่รู้เรื่องดีพอ ไม่น่าใช่อย่างที่เขาพูด

คนไทย

[quote=คนไทย]ใครแก้กฏหมายมันคือคนเนรคุณแผ่นดิน ใครไม่เอาสถาบันก็ไปอยู่ที่อื่นซิดูไบก็ได้ เเต่นี้คือประเทศของพ่อผู้ซึ่งเสียสละเพื่อบ้านเมือง ทำงานทุกคำเช้าเพื่อพสกนิกรชาวไทย[/quote]

น้องชายพงพัฒน์มาแล้วโว้ย เขาพูดเรืองเหตุผลตรรกะ ไอ้นี้มาแปลก ถามวัวตอบควาย ถามไปใหนมา ตอบสองวาสามศอก สมาคมควายจริงๆส่งเข้าประกวดอีกแล้วคะท่าน

คนบ้านนอก wrote:คนไทย

[quote=คนบ้านนอก][quote=คนไทย]ใครแก้กฏหมายมันคือคนเนรคุณแผ่นดิน ใครไม่เอาสถาบันก็ไปอยู่ที่อื่นซิดูไบก็ได้ เเต่นี้คือประเทศของพ่อผู้ซึ่งเสียสละเพื่อบ้านเมือง ทำงานทุกคำเช้าเพื่อพสกนิกรชาวไทย[/quote]

น้องชายพงพัฒน์มาแล้วโว้ย เขาพูดเรืองเหตุผลตรรกะ ไอ้นี้มาแปลก ถามวัวตอบควาย ถามไปใหนมา ตอบสองวาสามศอก สมาคมควายจริงๆส่งเข้าประกวดอีกแล้วคะท่าน[/quote]

เห็นด้วยอย่างที่สุด
อีกอย่างถ้าตามหมอตุลย์นี่ ทักษิณเลวมากๆเลยน้อ เพราะอะไรก็ทักษิณๆ หายารักษาตัวเองเถอะหมอ

Redarm wrote:ตายห่าเลย

[quote=Redarm]ตายห่าเลย ไม่มีใครออกมาช่วย ตุลย์ฯ เลยเหรอ

แล้วคิดไง ส่งมือระดับนี้ไปให้ FCCT เขาเชือด ไม่อายเขาเหรอ

แค่บอกว่าพร้อมดีเบตกับ นิติราษฎร์ แต่ไม่ออกโทรทัศน์ แค่นี้ก็ตื้นเขินแล้ว

แล้วที่บอกจะดีเบตนั้นนะ ไม่ต้องถึงกับ อ.วรเจตน์ฯ หรอกนะ เอาแค่นิษิต ปี ๑, ปี ๒ อย่างลูกชาย สมยศ พฤกษาเกษมสุข ก็พอ

ช่างไร้ราคาจริงๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ[/quote]

หมอตุลย์ คงคิดว่า ตอนนี้ตัวเองเทียบชั้น กับผู้นำทางความคิดระดับ อาจารย์ วรเจตน์ อะนะ
คนเราก็สามารถ ลืมตีนได้อะนะ

...... นอกจากนี้

......
นอกจากนี้ นพ.ตุลย์ยังเชื่อว่า กรณีการตัดสินจำคุกอากง 20 ปี และโจ กอร์ดอน เป็นการจัดฉากขึ้น เพื่อให้กลุ่มที่ต้องการแก้ไข ม. 112 ใช้เป็นข้ออ้าง และเป็นแผนการของทักษิณ ชินวัตร.....

เฮ้ย คิดได้งัยเนี่ย

ขอให้คำจำกัดความสั้นๆสำหรับคว

ขอให้คำจำกัดความสั้นๆสำหรับความคิดของหมอตำแยตุลย์คือ "หน้าด้านพูด" ก็แค่พรรคที่หมอตำแยตุลย์ไปหย่อนลงคะแนนให้ในว้นเลือกตั้งแพ้ไม่ได้เป็นรัฐบาล เป็นได้แค่รัฐบาลเงา เท่านั้นเอง จึงต้อง แพ้แล้วพาลหาเรื่องแทนนายกฯเงา ดีแต่พูด
สิ่งที่ไอ้หมอตำแยพูดออกมา มีแต่จินตนาการ คิดเอง สรุปเอง ไม่มีอะไรที่มีหลักฐาน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการที่ว่าทักษิณต้องการเปลี่ยนแปลงระบบการปกครอง การซื้อเสียง ทั้งหมดนี้เป็นเรื่องโกหกตอแหล หรือไม่ก็เป็นเรื่องคนโรคจิตเห็นผีคนเดียว แล้วต้องการให้คนอื่นเห็นด้วย อยากแนะนำให้หมอตำแยตุลไปปรึกษาจิตแพทย์ด้วย เรียกว่าเป็นโรคกลัวทักษิณขี้ขึ้นสมอง เลยพูดจาเลอะเทอะไร้สาระ

What the fook is he saying?

What the fook is he saying? Can't understand a single sentence with that pathetic accent.

จริงๆ

จริงๆ ผมก็ยอมรับคำพูดนึงของหมอตุลย์นะที่บอกว่า

"พวกเขาเปลี่ยนแปลงทุกอย่างโดยใช้อำนาจที่ได้มาจากคนจน 15 ล้านคะแนน แล้วพวกเขาบอกว่าชนะเลือกตั้ง เขาสามารถจะทำได้ทุกเรื่อง นี่คือประชาธิปไตยหรือ?"

ซึ่งก็จริงหมอแกนะ เพราะตามหลักการณ์ประชาธิปไตย เสียงข้างมากที่ใช้อำนาจเกินเลย ก็ถือว่าเป็นความผิด เพราะว่าเป็นการณ์ไม่เคารพเสียงส่วนน้อย ที่ถ้าพูดตรงๆ ก็คือ "เป็นมนุษย์เหมือนเสียงส่วนใหญ่" เพราะ "ประชาธิปไตยคือการณ์ปกครองด้วยเสียงส่วนใหญ่ ที่เคารพและรับฟังเสียงน้อย" ซึ่งอันนี้คือหลักการณ์อันเป็นคุณค่าพื้นฐานของประชาธิปไตยที่เราจะลืมมันไปไม่ได้โดยเด็ดขาด

เอาล่ะกลับมาเข้าประเด็นต่อ โอเคแม้หมอตุลย์จะเห็นว่า 15 ล้านเสียงมันอาจจะไม่มีคุณภาพเลยซักเลยซักเสียงตามความเห็นของหมออะนะ แต่ผมก็ยังคงเห็นว่า

"อย่างน้อยที่สุด15 ล้านเสียงนั้นมันก็เป็นประชาธิปไตยมากกว่าการบังคับให้ "จงรักภักดีอย่างไร้เงื่อนไขแบบข้าทาสต่อสถาบัน" แบบที่หมอตุลย์รณรงค์อยู่นะ เพราะอย่างน้อย "เค้าก็มีสิทธิ์ไม่เลือกในครั้งต่อไป" ถ้าเขาไม่อยากเลือกแล้ว แต่สิ่งหมอรณรงค์อยู่ คือการณ์ทำให้ "รักวันนี้ อีกร้อยปีก็ต้องรัก ไม่มีสิทธิ์เลิกรัก และ ห้ามตั้งข้อสงสัยในความรัก" ซึ่ง "มันไม่เป็นประชาธิปไตยเลยแม้แต่นิดเดียว"

คนไทยฉลาดโว้ย..ไม่โง่

คนไทยฉลาดโว้ย..ไม่โง่ โง่จริงๆคือไอ้ตุลหมอสติแตกกะลูกหาบเสื้อหลากสี(สลิ่ม)นั่นแหละ..หวะ

มันใช้อะไรคิดวะ..เผด็จการนักการเมือง..แค่นี้มันยังโง่เลย.คิดได้งัย

...นักการเมืองมีปืนมีรถถังออกมายึดอำนาจเมื่อไหร่ฟ่ะ.จึงจะเป็นเผด็จการได้
มีนักการเมืองและนายทุนคนไหนลากรถถังออกมายึดอำนาจ ฮึ ไอ้ตุล..อย่างสลิ่มกะสื่อเทียมมันก็คอยเสี้ยมให้เผด็จการทหารอำมาตย์ออกมายึดอำนาจ แมลงสาบแป๊ะลิ้มก็รอส้มหล่น..นั่นแหละเผด็จการตัวจริงที่สังคมโลกขยะแขยง..(ฮา)

นักการเมืองทำงานไม่เป็นปชช.ก็ไม่เลือกเหมือนพรรคแมลงสาบแพ้เลือกตั้ง..จนอดอยากปากแห้งต้องออกมาป่วนตอแหลใส่ร้ายรายวัน..งัย(ฮา)

ก็แถไปเรื่อยเผด็จการนักการเมือง ทุนนิยมสามานย์ เผด็จการรัฐสภามั่ง ไล่ล่าแม้วมั่งไปตามปะสาคนขี้แพ้แต่กระสันอยากมีอำนาจจนน้ำลายไหล...อดใจรออีกสามปีกั่วๆเหอะ อย่าทุรนทุรายนักเลยหมา..เอ๊ยหมอตำแย..

โถถ้าพรรคแมลงสาบชนะ หรือพรรคแป๊ะโกเต็กซ์ชนะ มันต้องบอกนี่แหละ ประชาธิปไตยของแท้แน่นอนที่สุดในโลก(ทรราชโจรยึดสนามบินรับประกัน1,000,000%)..แมลงสาบสลิ่มมันหลอกกันเอง..ปชช.ไม่เชื่อเพราะไม่โง่เหมือนเอ็งนะสลิ่ม เลิกออกมาปั่นหัวชาวบ้านเหอะเขาไม่ได้กินแกลบแบบสลิ่ม..(ก๊ากกๆๆๆ)

เเหม ไอ้หมอนี่

เเหม ไอ้หมอนี่ เข้าใจเรียกเเขก ไม่ผิดหวังจริง ๐ แหกปากเมื่อไหร่ได้แฟนคลับสมใจจริง ๆ

อาชีพหมอเป็นอาชีพที่มีเกียรติ

อาชีพหมอเป็นอาชีพที่มีเกียรติ์รักษาคนไข้มันก็ดีอยู่แล้ว...
ไม่น่าเลือกข้างออกมารับใช้เป็นลูกหาบพรรคแมลงสาบเผด็จการทรราชเลย....
หมดราคาจริงนะนายตุลย์นอกจากเป็นการแสดงความโง่ของหมอขี้เท่อยังทำให้วงการดีๆของหมอแปดเปื้อนไปด้วย...อยากเล่นการเมืองมากก็ลาออกลงเลือกตั้งให้ ปชช.เลือกดีกว่า..

" ทั้งนี้ เขาระบุว่า

" ทั้งนี้ เขาระบุว่า เขาเองยินดีที่จะร่วมเวทีเพื่อแลกเปลี่ยนและถกเถียงกับกลุ่มที่เสนอให้แก้ไข ม. 112 เช่น นิติราษฎร์ ตราบใดที่การพูดคุยนั้นเป็นอย่างสันติและเชิงวิชาการ อย่างไรก็ตาม นพ.ตุลย์กล่าวว่า ไม่ต้องการที่จะร่วมพูดคุยในประเด็นดังกล่าวออกอากาศทางโทรทัศน์ เนื่องจากเป็นเรื่องอ่อนไหวและอาจถูกกลุ่มผู้ไม่หวังดีเอาไปโจมตีได้ "

๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘

อภิโถ สำคัญตนไปรึเปล่าคะ คุณหมอ คุณสำคัญขนาดไหนถึงจะเสนอหน้าไปคุยกับนิติราษฏร์ มีอะไรจะไปคุยกับเขาหรือ เป็นใครมีความสำคัญอะไรนักหนาหรือ ก็เห็นแต่ท่านโจมตีเขาปาวๆ ระดมพรรคพวกก็แล้ว ขึ้นรถออกโทรโข่งตระเวนก็แล้วก็เห็นๆ ไม่ใช่หรือ คุณต้องกลับไปให้แพทย์สภาทบทวนบทบาทซะหน่อย แล้วก็ถือโอกาสทดสอบ เช็คอัพด้วยว่า สุขภาพจิตใจยังปรกติดีอยู่หรือไม่ ดิฉันว่าคุณมีอาการผิดปรกติมาก ซึ่งคนผิดปรกติส่่วนใหญ่ก็ไม่ยอมรับอยู่แล้วว่าตัวเองผิดปรกติ แต่คุณต้องทำนะ ถ้าเขาจะถอดจะถอนใบอนุญาตประกอบโรคศิลป์ หรือไม่ให้สอนหนังสือก็ต้องยอมรับน่ะ เอาไปบำบัดให้หายดีก่อน

Benz Gawain wrote:จริงๆ

[quote=Benz Gawain ]จริงๆ ผมก็ยอมรับคำพูดนึงของหมอตุลย์นะที่บอกว่า

"พวกเขาเปลี่ยนแปลงทุกอย่างโดยใช้อำนาจที่ได้มาจากคนจน 15 ล้านคะแนน แล้วพวกเขาบอกว่าชนะเลือกตั้ง เขาสามารถจะทำได้ทุกเรื่อง นี่คือประชาธิปไตยหรือ?"

ซึ่งก็จริงหมอแกนะ เพราะตามหลักการณ์ประชาธิปไตย เสียงข้างมากที่ใช้อำนาจเกินเลย ก็ถือว่าเป็นความผิด เพราะว่าเป็นการณ์ไม่เคารพเสียงส่วนน้อย ที่ถ้าพูดตรงๆ ก็คือ "เป็นมนุษย์เหมือนเสียงส่วนใหญ่" เพราะ "ประชาธิปไตยคือการณ์ปกครองด้วยเสียงส่วนใหญ่ ที่เคารพและรับฟังเสียงน้อย" ซึ่งอันนี้คือหลักการณ์อันเป็นคุณค่าพื้นฐานของประชาธิปไตยที่เราจะลืมมันไปไม่ได้โดยเด็ดขาด

เอาล่ะกลับมาเข้าประเด็นต่อ โอเคแม้หมอตุลย์จะเห็นว่า 15 ล้านเสียงมันอาจจะไม่มีคุณภาพเลยซักเลยซักเสียงตามความเห็นของหมออะนะ แต่ผมก็ยังคงเห็นว่า

"อย่างน้อยที่สุด15 ล้านเสียงนั้นมันก็เป็นประชาธิปไตยมากกว่าการบังคับให้ "จงรักภักดีอย่างไร้เงื่อนไขแบบข้าทาสต่อสถาบัน" แบบที่หมอตุลย์รณรงค์อยู่นะ เพราะอย่างน้อย "เค้าก็มีสิทธิ์ไม่เลือกในครั้งต่อไป" ถ้าเขาไม่อยากเลือกแล้ว แต่สิ่งหมอรณรงค์อยู่ คือการณ์ทำให้ "รักวันนี้ อีกร้อยปีก็ต้องรัก ไม่มีสิทธิ์เลิกรัก และ ห้ามตั้งข้อสงสัยในความรัก" ซึ่ง "มันไม่เป็นประชาธิปไตยเลยแม้แต่นิดเดียว"[/quote]

แค่สงสัยอะนะ.(ไม่ได้ค้าน) มันก็แค่วาทะกรรมเด็ดที่ชอบอ้างจนคนเคลิ้ม..เสียงส่วนใหญ่ต้องเคารพเสียงส่วนน้อย.

..เสียงส่วนใหญ่ไม่เคารพเสียงส่วนน้อย..มีกฎหมายก็ว่าไปซิ..เช่นมีหลักฐานว่า คนส่วนใหญ่ไปดักตีหัว ดักปล้นพวกคนส่วนน้อย(สลิ่ม) ก็จัดไป..แต่อย่านั่งเทียนป้ายสีเหมือนเสียงข้างน้อยนิสัยแย่ๆบางพวกที่ชอบทำ..

ที่น่าสงสัยจริงๆคือว่า...ไอ้เสียงข้างน้อยที่ไม่ยอมเคารพเสียงส่วนใหญ่...สักครั้งนี่..มันด้านจิงๆ
ค้านดะมันทุกเริ่อง.ชอบปลุกม็อบป่วนบ้านป่วนเมืองชอบเสี้ยมทหารให้ออกมายึดอำนาจ แล้วพวกนี้ควรจะจัดอยู่ในฟายรั่มไหน

....หรือว่า..ที่จริงมันก็แค่แก็งค์เสื้อนอกอันธพาลการเมือง..แพ้แล้วพาลจิงมะ.

ระวังนะใครหลงเชื่อ.คนพาลกะคนถ่อย(อย่างไอ้ 3 ตุ๊ดสายล่อฟ้าแห่งบลูสกาย)..ก็กลายเป็นลูกสมุนเป็นแนวร่วมแก็งค์อันธพาลการเมือง ช่วยพายเรือให้โจรนั่งไปโดยปริยาย

-แล้วพวกมึงเรียกร้องให้คนไปเล

-แล้วพวกมึงเรียกร้องให้คนไปเลือกพวกมึงเยอะๆทำไมล่ะตอนเลือกตั้งไอ้หมาตุลย์ พอประชาชนไม่เลือกเสือกมาด่าประชาชน ถ้าพวกมึงอยากให้ประชาชนเลือกพวกมึงเยอะๆพวกมึงต้องให้ประชาชนมากกว่าที่รัฐบาลเพือไทยและทักษิณให้ประชาชน เห็นแต่ตอนที่พวกมึงเป็นรัฐบาลมีแต่พวกมึงแบ่งกันแดกเองแต่ล่ะคนได้ดิบได้ดีกินเงินเดือนแพงที่มาจากภาษีประชาชน แต่ประชาชนต้องแบกรับค่าครองชีพสูงแต่รายได้น้อย ไอ้สมองกลวงเอ๋ย เห็นน่ามันดูมันกินดีอยู่ดีแต่พวกมันกับเจ้านายมันจะรู้หรือเปล่าว่าประชาชนหาเช้ากินค่ำเขาลำบากขนาดไหน ประชาชนเขาไม่ได้ทำให้เทวดาเดือดร้อนหรอกแต่เทวดาอย่ามาทำให้ประชาชนเดือดร้อนเพราะความอิจฉาริษยาของตัวเอง

........ นอกจากนี้

........
นอกจากนี้ นพ.ตุลย์ยังเชื่อว่า กรณีการตัดสินจำคุกอากง 20 ปี และโจ กอร์ดอน เป็นการจัดฉากขึ้น เพื่อให้กลุ่มที่ต้องการแก้ไข ม. 112 ใช้เป็นข้ออ้าง และเป็นแผนการของทักษิณ ชินวัตร..........
..........
เฮ้ย คิดได้งัย เนี่ย

thepostman

[quote=thepostman]........
นอกจากนี้ นพ.ตุลย์ยังเชื่อว่า กรณีการตัดสินจำคุกอากง 20 ปี และโจ กอร์ดอน เป็นการจัดฉากขึ้น เพื่อให้กลุ่มที่ต้องการแก้ไข ม. 112 ใช้เป็นข้ออ้าง และเป็นแผนการของทักษิณ ชินวัตร..........
..........
เฮ้ย คิดได้งัย เนี่ย[/quote]
-มันก็พูดแก้ความกลวงขอสมองพวกมันไปอย่างนั้นล่ะครับ เพราะช่วงนี้มีข่าววงลึกออกมาว่าพวกอำมาตย์มันจะเล่นประเด็น112เอารัฐบาลและนิติราษฎร์ผูกเข้าด้วยกันแล้วหาข้ออ้างล้มรัฐบาลโดยข้ออ้างเดิมๆคือล้มสถาบันและไม่จงรักภัภดี นี้ล่ะคือสาเหตุที่เขาต้องการแก้ไข112เป็นเพราะพวกมันเองนั้นล่ะครับ สุดท้ายมันก็โยนขี้ให้ศัตรูทางการเมืองของตัวเอง เหี้ยจริงๆพวกมัน

Pu wrote:หมอ คงจะยังไม่ตื่น

[quote=Pu]หมอ คงจะยังไม่ตื่น มองโลกแคบมาก และดูถูกคนไทยมาก[/quote]

นอกจากจะดูถูกคนไทยแล้ว หมอตวย คนนี้ยังดูถูกคน สปปล. ผ่านทีวี ด้วยครับ
คุณจะปกป้องสถาบันก็เป็นสิทธิของคนไทยทุกคน แต่การดูถูก ดูแคลนว่า คนโน้นโง่ คนนั้นควาย นั้นคือการแสดงออกถึงความเขลาเบาปัญญาของคุณ
ผู้เจริญแล้วเขาไม่ทำกัน

ขอฝากถึงหมออีกครั้ง ....อ่านแล้วโปรดพิจารณา

แพทย์ศาสตร์ฝึกรักษา.... คนไข้
แต่หม-ตุลย์นั้นไซร้.... ฝึกเฝ้า
เห่าหอนก็พอได้ .... เลียไข่ อำมาตย์
เพื่อนวิชาชีพเศร้า... เสื่อมเสีย เกียรติภูมิ

scprnzss

[quote=scprnzss]สรุปคือคนไทยโง่ ตัวเองฉลาดแล้ว เป็นอิสระแล้ว ดิฉันจะหัวเราะหรือร้องไห้ดี

ในความเห็นของดิฉัน คุณตุลย์ไม่ฉลาด คุณตุลย์มีความหวาดกลัว กลัวการถกเถียงอย่างมีเหตุผล มีอย่างที่ไหน บอกมาได้ว่ามาดีเบตเชิงวิชาการกับนิติราษฏร์ได้ แต่ไม่ขอออกทีวี กลัว "ผู้ไม่หวังดี" จะโจมตี หุหุหุ คือกลัวว่าเขาจะโจมตีในความไม่เอาอ่าวของตัวเองซะละมังคะ

ในเนื้อข่าวกล่าวว่าคุณเป็นแพทย์ คุณเป็นอาจารย์แพทย์ คุณแน่ใจหรือคะ

คุณเป็นแพทย์แต่ให้ความเห็นว่าถ้ารักษาโดยยาแล้วโรคไม่หายก็จะต้องให้ยาแรงขึ้น (ในการเปรียบเทียบกับเรื่องการลงโทษตามม. 112) คุณเคยได้ยินคำว่าโรคดื้อยาไหมคะ หากเป็นอย่างนั้น คนที่ไม่ได้เป็นแพทย์อย่างดิฉัน ด้วยสามัญสำนึก หรือที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า common sense คิดว่าควรจะใช้ตัวยาอื่นดีไหม หรืออาจจะต้องเปลี่ยนวิธีรักษา (treatment) ด้วยวิธีหรือกระบวนการอื่น

นอกจากนี้คุณก็ไม่ควรเป็นอาจารย์ด้วย เพราะคนที่เป็นอาจารย์ควรเป็นตัวอย่างที่ดีแก่ลูกศิษย์ในจริยธรรมหลาย ๆ เรื่อง รวมถึงความกล้าหาญด้วย แต่คุณไม่มี คุณมีแต่ความกล้าบ้าบิ่น

ในความเห็นของดิฉัน คุณไม่ควรจะเป็นอะไรเลยสักอย่างนอกจากเป็นปากกระบอกเสียงของพวกกลุ่ม ultra-royalism เท่านั้น[/quote]

เห็นด้วยมากเลยครับ
หมอตุลย์อาจจะลืมไปว่า ยุคสมัยที่คนไข้ต้องเชื่อแพทย์ราวกับว่าเป็นเทพเจ้า ต้องยึดถือตาม Doctor's order เท่านั้นเป็นสรณะ ได้ผ่านไปแล้ว รพ. ทั่วไปที่ได้มาตรฐานสากล แม้กระทั่งใน รพ. จุฬาฯ เขาต้องติดประกาศฉบับหนึ่งไว้อย่างเปิดเผย คือคำประกาศสิทธิของคนไข้ คนไข้มีสิทธิในระดับหนึ่งที่จะรับรู้ ตัดสินใจเกี่ยวกับอาการไข้ของเขาเองและชีวิตของเขาเองครับ

สิทธินั้น รวมไปถงสิทธิในการขอ second opinion จากหมอมากกว่าหนึ่งคนด้วย เมื่อคนไข้ไม่แน่ใจว่าคำวินิจฉัยของหมอคนแรกถูกต้อง คำประกาศอันนี้ย้ำชัดถึงการยอมรับว่า หมอก็ผิดพลาดได้ วินิจฉัยโรคผิดได้ และย้ำถึงการเคารพสิทธิพื้นฐานของคนไข้โดยแท้

ลองเปลี่ยนเอาคำว่า หมอ ออก ใส่คำว่า อภิชน เข้าไป เปลี่ยนคำว่า คนไข้ ออก ใส่คำว่า ประชาชนเข้าไปแทน หมอเริ่มจะเห็นภาพอะไรลางๆ รึยังครับ เราประชาชนมีสิทธิรู้และร่วมตัดสินใจในสิ่งที่เกี่ยวกับชีวิตของเราด้วยตัวเราเอง และมีสิทธิที่จะสงสัยด้วยว่า อภิชนทั้งหลายวินิจฉัยโรคเราผิดหรือเปล่า ถ้าผิด เราย่อมมีสิทะิเรียกร้องแนวทางการรักษาใหม่ได้ ไม่ใช่ตะบี้ตะบันรักษาผิดๆ ต่อไป ใช้ยาแรงขึ้นๆๆๆๆๆ ต่อไปให้สะใจหมอซาดิสม์บางคน จนชีวิตเราต้องดับสูญไปในที่สุด

ถ้าเราสงสัยว่าทำไมเขาจึงอยากแ

ถ้าเราสงสัยว่าทำไมเขาจึงอยากแก้ ม.112 ก็เข้ามาค้นในเวบนี้ เมื่อค้นไปค้นมาก็ตะลึง เรื่องแก้ ม.112 นี้เล็กน้อยไปถนัดตา เพราะแม้แต่พระศาสนาคนแถวนี้เขายังหมิ่น

chet

[quote=chet]ถ้าเราสงสัยว่าทำไมเขาจึงอยากแก้ ม.112 ก็เข้ามาค้นในเวบนี้ เมื่อค้นไปค้นมาก็ตะลึง เรื่องแก้ ม.112 นี้เล็กน้อยไปถนัดตา เพราะแม้แต่พระศาสนาคนแถวนี้เขายังหมิ่น[/quote]
-ถ้าไม่ไปทำเหี้ยๆแล้วใครเขาจะด่าพระล่ะครับคุณ พระทำผิดวินัยประชาชนเขาก็ด่ามันก็เหมือนกันนั้นกับพระนั้นล่ะ หัดใช้สมองกลวงๆคิดบ้างชิครับคุณ

0000000000000 wrote:chet

[quote=0000000000000][quote=chet]ถ้าเราสงสัยว่าทำไมเขาจึงอยากแก้ ม.112 ก็เข้ามาค้นในเวบนี้ เมื่อค้นไปค้นมาก็ตะลึง เรื่องแก้ ม.112 นี้เล็กน้อยไปถนัดตา เพราะแม้แต่พระศาสนาคนแถวนี้เขายังหมิ่น[/quote]
-ถ้าไม่ไปทำเหี้ยๆแล้วใครเขาจะด่าพระล่ะครับคุณ พระทำผิดวินัยประชาชนเขาก็ด่ามันก็เหมือนกันนั้นกับพระนั้นล่ะ หัดใช้สมองกลวงๆคิดบ้างชิครับคุณ[/quote]

ขอฝากถึงพระเกษมที่เพชรบูรณ์ ด้วยครับ
อาบัติปาจิตตีย์ บ่อยๆ จะกลายเป็งสังฆาฑิเสต
ศีลข้อสี่ ไม่ใช่แค่พูดปดอย่างเดียว แต่รวมถึงส่อเสียด หยาบคาย เพ้อเจ้อ ด้วย

ไม่อยากดังแล้วนิ่งๆไว้
พูดมาก เสียมาก พูดน้อย เสียน้อย
ไม่พูด ไม่เสีย นิ่งเสีย โพธิสัตว์

เทสๆ

เทสๆ

เทสๆอีกทีไม่แน่ใจ

เทสๆอีกทีไม่แน่ใจ พอเอาจริงมันอุ้มข้อความทุกทีเสียเวลานั่งพิมพ์เป็นชั่วโมงที่สุดมันอุ้มส่ะ?

ลองดูถ้าไปก็ได้อ่าน

ลองดูถ้าไปก็ได้อ่าน เขียนขาดสมาธิออกทะเลทุกที

ผมถามหมอตุ๋นก่อนเงื่อนไขต้นน้ำ ก่อนที่จะให้เกิดเรื่องแบบนี้ หมอตุ๋นเข้าใจอะไรจริงๆหรือไม่ ว่าใครแหย่ขาลงมาในสภาวะฝุ่นตลบ สร้างเงื่อนไขมหาเงื่อนไขเองอย่างบอกว่าไม่รู้ ถ้าไม่เต๋าถ่วงหรือหลับหูหลับตา ว่า ต้นน้ำของปัญหาหลายเรื่องมันเกิดอะไรขึ้น

ใครผู้กระทำผู้ถูกกระทำ เสื้อแดงออกมาเพราะอะไร ทีมงานวิ่งพลัดกี่คูณให้ร้าย(พธม.) มีทั้งปลุกคนไทยตื่นจากระบอบทักษิณจริง แต่นัยยะแฝงที่สนธิเสนอม.7แล้วได้ปฎิวัตินั้นคือการชงเรื่องแบบทีมงานวิ่งพลัดกี่คูณให้ร้าย เพื่อส่งไม้ต่อให้มีการใช้อำนาจนอกปชต.มาอย่างไม่เป็นธรรมมายังผู้ถูกระทำ

แม้อ้างล้มระบอบทักษิณ แต่วิธีการนั้นมันผิดยิ่งกว่าและเสียหายบานปลายมากกว่า เนื้อหาต้นน้ำของปัญหาหลายเรื่องมันคือเงื่อนไขให้เกิดเรื่องนี้ ไม่ใช่อยู่ดีๆ ใครจะไปอภิปรยถ้าบทบาทหลายเรื่อง ไม่สร้างเงื่อนไขเอง

ตัวเนื้อหาแบบนี้ล่ะคือสิ่งที่นิติราษฎร์ พยายามนำเสนอทางออกให้ อย่างตรงมาตรงไป แต่พวกคุณหมอตุ๋นบิดเบือนเนื้อหา หาว่ามีวาระซ่อนเร้น เพราะ คุณรับความจริง อีกด้านที่มันตรงมาตรงไปไม่ได้มากกว่า

เงื่อนไขคือถ้าเรา จะเอาเรื่อง ขึ้นบนโต๊ะมาแบบนโต๊ะ เพื่อผ่าตัดเอาสิ่งไม่ดีออก มันต้องสามารถที่จะชี้แจงตรงไหนดีไม่ได้ได้ทุกเรื่องอย่างตรงมาตรงไปก่อน

แล้วเนื้อหาตรงนั้นที่มันเป็นขอ้เท็จจริงทางวิชาการที่มันจริงเกินไป เขานำเสนอเพื่อหาทางออกร่วม พวกคุณกลับไปตีความว่ามีวาระซ่อนเร้น บนความดักดานที่พยายามจะบิดเบือนความจริง หรือขังตัวเองไว้กับกับดักทางความคิดอันนั้น

ปล.น่าจะโดนอุ้มข้อความ

คือมันระแวงจนขาดสมาธิว่าจะโดน

คือมันระแวงจนขาดสมาธิว่าจะโดนบล้อกข้อความ คือผมโดนจนไม่มที่นยี่เป็นเดือนเพราะเหตุนี้ ไม่เข้าใจประชาไทเหมือนกันพวกเดียวกัน ทำกันทำไม แล้วแต่ล่ะคน เตือนแล้วโดนเขาต้อนจริงไหมมีปัญญาโต้เขาไหม?

กาปกป้องด้วยวิธีการปิดแผ่นฟ้า

กาปกป้องด้วยวิธีการปิดแผ่นฟ้าด้วยฝ่ามือ ให้ยาฝิ่นกับฉิ๋นซี "รักกันให้บรรลัย หน้าไหว้หลักหลอก พอกความไม่จริงให้หนา ด้วยวิธีการวิ่งหนีความจริงแบบพวกคุณแบบนี้น่ะ คือทางออกของบ้านเมือง?

การหยิบประเด็นมาอภิปราย ด้วยการหยิบแค่อวัยวะปลายน้ำของปัญหา เช่น ผลที่มันมีมากขึ้น แล้วเสนอให้งมเข็ม หรือปิดแผ่นฟ้าด้วยฝ่ามือปัญหาที่ปลายน้ำวิ่งหนีความจริง แบบนี้ หรือคือทางออกของพวกคุณ?

มองว่าถ้าปล่อยมันจะยิ่งเยอะ ด้วยวิธีการแบบเอาขี้เฒ่าไปกลบเตาปฎิกรณ์ปัญหาไว้ ด้วยวิธีคิดโง่เง่าเต๋าตุ๋น ดักดานของพวกคุณ แทนที่จะช่วยกันดับปัญหาที่เหตุ ที่ปล่อยเงื่อนไขมหาเงื่อนไขลงมาตรงนั้น

นั้นคือนิติราษฎร์ เขาไปไกลถึงตรงนั้น? แต่ความจริงบางเรื่องคุณรับไม่ได้และเงื่อนไขอำนาจนิยมจึงปิดปากแค่นั้นเอง? จึงล้มกระดานนี้ อย่ามาอ้างโน้นอ้างนี่เปิดมาเต็มเลย เจอกันที่ไหนก็ได้

หางเครื่องหางแถวกระดหลกกะลาแบบพวกคุณ จะเอาให้คลานหาทางกลับบ้านไม่เจอ ตรงนี้ไม่สดวก ระแวงอุ้มข้อความ

ภูไท ณ ภูพาน

[quote=ภูไท ณ ภูพาน ][quote=0000000000000][quote=chet]ถ้าเราสงสัยว่าทำไมเขาจึงอยากแก้ ม.112 ก็เข้ามาค้นในเวบนี้ เมื่อค้นไปค้นมาก็ตะลึง เรื่องแก้ ม.112 นี้เล็กน้อยไปถนัดตา เพราะแม้แต่พระศาสนาคนแถวนี้เขายังหมิ่น[/quote]
-ถ้าไม่ไปทำเหี้ยๆแล้วใครเขาจะด่าพระล่ะครับคุณ พระทำผิดวินัยประชาชนเขาก็ด่ามันก็เหมือนกันนั้นกับพระนั้นล่ะ หัดใช้สมองกลวงๆคิดบ้างชิครับคุณ[/quote]

ขอฝากถึงพระเกษมที่เพชรบูรณ์ ด้วยครับ
อาบัติปาจิตตีย์ บ่อยๆ จะกลายเป็งสังฆาฑิเสต
ศีลข้อสี่ ไม่ใช่แค่พูดปดอย่างเดียว แต่รวมถึงส่อเสียด หยาบคาย เพ้อเจ้อ ด้วย

ไม่อยากดังแล้วนิ่งๆไว้
พูดมาก เสียมาก พูดน้อย เสียน้อย
ไม่พูด ไม่เสีย นิ่งเสีย โพธิสัตว์[/quote]
-ผมชอบพระเกษมนะ ผมหมายถึงพระจอมปลอมที่ยกตัวเองว่าประเสริญเลิศกว่าผู้ใดต่างหากครับ ท่านรู้ผมรู้5555555555

อะตอม

[quote=อะตอม]เทสๆโดนเข้าแล้ว[/quote]
-เราก็ต้องเห็นใจเว๊ปประชาไทครับ คุกในประเทศนี้ไม่เข้าใครออกใคร รอให้ประเทศไทเป็นประชาธิปไตยจริงๆ อีกไม่กีปีหรอกครับ ถึงตอนนั้นจะโพสต์อะไรก็ไม่มีใครไปลบของเราหรอก ผมก็โดนบ่อยๆ

นักการเมืองเป็นผู้แทนของปวงชน

นักการเมืองเป็นผู้แทนของปวงชน หากไม่ให้ปวงชนเลือกแล้วจะให้ใครเลือกครับคุณหมอ ทำไมคุณหมอยังดูถูกเหยียดหยามคนไทยด้วยกันว่าคนโง่มาก การศึกษาต่ำมาก ที่จริงการศึกษาคือชีวิต คนเราได้รับการศึกษาจากชีวิตและประสบการณ์จริง ใช่ว่าจะศึกษาเพื่อขอรับใบประกาศวุฒิจากสถาบันการศึกษาอย่างเดียว ยิ่งปัจจุบัน ชาวชนบทรับการศึกษาหลายด้าน ตาสว่างขึ้นมากแล้ว ปลูกข้าว ปลูกผัก เลี้ยงสัตว์ให้คุณหมอทานทุกวัน ก็จากคนที่คุณหมอดูถูกเหยียกหยามเขานี่แหละครับ
คุณหมอคงเรียนประวัติศาสตร์ชาติไทยเอาเริ่งจากสุโขทัยเป็นต้นมา คนหรือกลุ่มคนที่ล้มสถาบันก็มีแต่พวกที่ใกล้ชิดกับสถาบันทั้งนั้น เช่นพระญาติใกล้ชิดและขุนศึกผู้ใกล้ชิด คุณลองทบทวนดู ไม่มีชาวบ้านแต่อย่างใดเลย ส่วนมากชาวบ้านเขาถือเป็นวาสนาเสียอีกที่ได้เห็นเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินด้วยตาเขาเอง ลองศึกษาดูแล้วค่อยมาพูดนะครับ
ม.112 เป็นข้อเสนอการหาทางแก้ปัญหาให้สังคมไทยทางหนึ่งเท่านั้น สิ่งใดที่เห็นว่าสังคมแย่ลง คนทำความผิดมากขึ้นรุนแรงขึ้นแสดงว่าเรื่องนั้นๆมีปัญหาควรหาทางแก้ ไม่ใช่ปล่อยทิ้งไว้ คนที่มองคนอื่นไร้ค่าอาจถือว่าเป็นกับดัก หากไร้ขอบเขตเกินไปอาจเป็นเครื่องมือที่จะเกิดอันตรายต่อผู้ใช้ได้ ควรแก้ไขให้เหมาะสม ไม่ใช่เรื่องที่มีเจตนาหมิ่น เป็นเรื่องผลของสังคมไทยที่คนไทยควรมีส่วนร่วมแตะต้องได้เพื่อการพัฒนาให้ดีขึ้นครับ
สุดท้าย ขอร้องคุณหมอ อย่าลืมเท้า(ตีน)ตัวเองครับ

กระทรวงศึกษาธิการได้โปรดออกมา

กระทรวงศึกษาธิการได้โปรดออกมาชี้แจงแถลงไขโดยด่วน

หมอตะลุนตุนตุน เพิ่งบอกว่า

"ทำให้ประชาชนที่อยู่ในชนบทและขาดการศึกษาตกเป็นเครื่องมือของนักการเมือง"

" สังคมไทยยังไม่พร้อมในการถกเถียงทางวิชาการที่สันติ เนื่องจากคนไทยยังขาดการศึกษาอยู่มาก"

คนไทยยังขาดการศึกษาอยู่มากจริงไหม ?? กี่เปอร์เซ็นต์ ?? การศึกษาของประชาชนทั้งประเทศแยกแต่ละระดับมีกี่เปอร์เซ็นต์??

และต้องเรียนจบระดับไหนถึงจะผ่านเส้นมาตรฐานของคำว่า "มีการศึกษา"

นายกยิ่งเลิฟรีบสั่งตรวจสอบผลการทำงานของกระทรวงศึกษาธิการให้ไว เค้าหาว่ามาอย่างนี้ ถ้ามันจริงดังว่าสั่งย้ายทั้งกระทรวงเลยท่าจะดีนะ

หุหุหุ

อันที่จริงต้องขอขอบคุณ

อันที่จริงต้องขอขอบคุณ นพ.ตุลย์ สิทธิสมวงศ์ ที่ได้ช่วยเ็ป็นตัวอย่างโง่ๆที่ชั่วร้ายให้สาธารณะชนทั่วไปได้ยลยิน มิน่าล่ะต่างประเทศถึงได้จัดให้ประเทศไทยเป็นประเทศกำลังพัฒนามาเสียตั้งนานสองนาน เพราะขนาดเป็นนายแพทย์ยังมีมุมมองที่คับแคบได้ใจขนาดนี้ น่าสงสารคนที่อยู่ใกล้ชิดจังเลย

อะไรที่คุณค้าน

อะไรที่คุณค้าน เราต้องทำ
อะไรที่คุณให้ทำ เราจะไม่ค้าน และ เราจะไม่ทำ

ถ้าบัญญัติกฏหมายว่า

ถ้าบัญญัติกฏหมายว่า บุคคลเมื่อเห็นพระ แล้วต้องทำความเคารพกราบไหว้ ต้องไปวัดทุกวันศีล ไม่เช่นน้นจะมีโทษสถานเดียวคือ...ประหารชีวิต...เช่นนี้จะทำพระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองในประเทศไทย จริงหรือ?....ท่านคิดดูดี ๆ นะครับ พวกอนุรักษ์นิยมทั้งหลาย.....

อยากจะโม้นิดนึงครับว่าผมที่ยั

อยากจะโม้นิดนึงครับว่าผมที่ยังเรียนอยู่ป.ตรีอยู่เลยยังภาษาอังกฤษดีกว่า
และเชื่อว่าอีกหลายคนคงเป็นเช่นนั้น นี่ยังไม่พูดถึงระดับความคิดนะครับ

หมอตุลย์นี่ม่างงงงง สุดยอดจริง ๆ ครับ :D