ประชาธิปไตยในสายน้ำและลมหนาว

การกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น โดยให้ประชาชนเลือกตั้งผู้บริหารโดยตรง ดำเนินต่อเนื่องมา 13 ปีแล้ว หลังรัฐธรรมนูญ 2540 ประกาศใช้ แต่ความกังขาถึงความเติบโตของประชาธิปไตยระดับย่อยที่สุดและศักยภาพขององค์กรท้องถิ่นว่าจะตอบสนองต่อประชาชนในพื้นที่ได้ดีเพียงใดอาจถูกหยิบยกขึ้นมาวิเคราะห์วิจารณ์ผ่านการจัดการปัญหาในหลายๆ ประเด็น

การจัดการภัยพิบัติก็เป็นหนึ่งในนั้น แน่นอนมีข้อจำกัดทั้งเรื่องระเบียบการทำงานและงบประมาณที่ทำให้ท้องถิ่นต้องปรับตัวหาช่องทางที่จะตอบสนองต่อปัญหาของประชาชน ขณะเดียวกัน เราพบว่า ประชาชนในท้องถิ่นแสดงความพึงพอใจต่อการตอบสนองขององค์กรท้องถิ่นที่พวกเขาเลือก แม้จะยังทำหน้าที่ไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์

แสดงความคิดเห็น

พื้นที่ประชาสัมพันธ์