Skip to main content
sharethis

คณะกรรมาธิการต่างประเทศนำโดย "สุนัย จุลพงศธร" เยือนเปียงยาง ด้านเลขาธิการสมัชชาประชาชนเกาหลีเหนือระบุอดีตผู้นำ "คิม อิล ซุง" ได้พบมิตรจากประเทศไทยหลายโอกาสทำให้มิตรภาพระหว่างสองประเทศแนบแน่น และว่าเกาหลีเหนือจะส่งเสริมความร่วมมือกับไทย

นายสุนัย จุลพงศธร ประธานกรรมาธิการการต่างประเทศ สภาผู้แทนราษฎรเดินทางถึงสนามบินกรุงเปียงยางเมื่อ 28 ก.ย. (ที่มาของภาพ: KCNA)

นายสุนัย จุลพงศธร นำคณะเยือนห้องสมุด ที่มหาวิทยาลัยคิม อิล ซุง เมื่อ 29 ก.ย. (ที่มาของภาพ: KCNA)

นายคณวัฒน์ วศินสังวร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเข้าพบนายคิม ยอง นัม ประธานสภาบริหารสูงสุดของสภาประชาชนสูงสุดเกาหลีเหนือ เมื่อ 1 ต.ค. (ที่มาของภาพ: KCNA)

นายสุนัย จุลพงศธร ประธานกรรมาธิการการต่างประเทศ สภาผู้แทนราษฎร นำคณะถ่ายรูปร่วมกับนายคิม ยอง นัม ประธานสภาบริหารสูงสุดของสภาประชาชนสูงสุดเกาหลีเหนือ เมื่อ 1 ต.ค. (ที่มาของภาพ: KCNA)

 

เมื่อวันที่ 28 ก.ย. ที่ผ่านมา คณะกรรมาธิการการต่างประเทศ สภาผู้แทนราษฎร นำโดยนายสุนัย จุลพงศธร ประธานกรรมาธิการการต่างประเทศ เป็นหัวหน้าคณะ และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอาทิ นายพีรพันธุ์ พาลุสุข นายคณวัฒน์ วศินสังวร นายนิติภูมิ นวรัตน์ นายเอี่ยม ทองใจสด และนายเยาวนิต เพียงเกษ และคณะได้เดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี (สปป.เกาหลี) หรือ เกาหลีเหนือ

โดยหนังสือพิมพ์โรดอง ซิมมุน หนังสือพิมพ์ของพรรคแรงงานเกาหลี (WPK) รายงานเมื่อ 1 ต.ค. ว่า เมื่อวันที่ 28 ก.ย. คณะกรรมการกลางพรรคแรงงานเกาหลีนำโดยนายคิม ยอง อิล เลขาธิการสมัชชาประชาชน ได้จัดงานรับรองเพื่อเป็นเกียรติแก่การมาเยือนของคณะกรรมาธิการการต่างประเทศ สภาผู้แทนราษฎร ที่สมัชชาประชาชนมันซูแดเมื่อวันที่ 28 ก.ย. ที่ผ่านมา

 

เลขาธิการสมัชชาประชาชนเกาหลีเหนือระบุว่าจะส่งเสริมมิตรภาพระหว่างสองประเทศ

ด้านเลขาธิการสมัชชาประชาชน กล่าวว่าประธานาธิบดีคิม อิล ซุง ได้พบกับมิตรจากประเทศไทยหลายโอกาสทำให้มิตรภาพระหว่างสองประเทศแนบแน่น ประชาชนทั้งสองประเทศได้สร้างสายสัมพันธ์มิตรภาพและความร่วมมือ และได้พัฒนาไปอย่างดีบนพื้นฐานของความเคารพและความเท่าเทียมซึ่งกันและกัน และกล่าวด้วยว่า เกาหลีเหนือจะพยายามส่งเสริมมิตรภาพและความร่วมมือระหว่างทั้งสองสภาและระหว่างประชาชน ด้วยแนวคิดเรื่องเอกราช สันติภาพ และมิตรภาพ

ส่วนนายคณวัฒน์ ได้กล่าวแสดงความยินดีที่ได้มาเยือนเกาหลีเหนือ และแสดงความขอบคุณต่อการต้อนรับด้วยความยินดีของประชาชนเกาหลี ทั้งนี้การแลกเปลี่ยนการเยือนระดับสูงของทั้งสองประเทศ แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ฉันมิตร ทั้งในด้านการเมืองและในด้านอื่นๆ นายคณวัฒน์ยังแสดงความปรารถนาที่จะดำเนินการพัฒนาสายสัมพันธ์ฉันท์มิตรระหว่างสองประเทศด้วย

 

เข้าพบประธานสภาเกาหลีเหนือ พร้อมมอบของที่ระลึกแก่ "คิม จอง อึน"

สำนักข่าวกลางเกาหลี (KCNA) รายงานว่าในวันที่ 29 ก.ย. คณะ ส.ส. ของไทยได้เดินทางเยือนบ้านเกิดของคิม อิล ซุง ประธานาธิบดีคนแรกของเกาหลีเหนือ โดยผู้นำคณะ ส.ส. ได้กล่าวว่าประธานาธิบดีคิม อุล ซุงได้อุทิศตัวเพื่อิสรภาพของประเทศและความสุขของประชาชน เป็นผู้นำที่แท้จริงของประชาชน นอกจากนี้คณะ ส.ส. ยังได้ไปเยี่ยมชมห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์และสระว่ายน้ำที่มหาวิทยาลัยคิม อิล ซุง และหอคอยปรัชญาจูเช่ และสถานที่อื่นในเปียงยาง

ในวันที่ 1 ต.ค. ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของกำหนดการเยือน ประธานสภาบริหารสูงสุดของสภาประชาชนสูงสุดเกาหลีเหนือ นายคิม ยอง นัม พร้อมด้วยนายปัก คุน กวาง รองผู้อำนวยการแผนกของคณะกรรมการกลางพรรคแรงงานเกาหลีและเจ้าหน้าที่ ได้พบปะหารือกับผู้แทนของพรรคเพื่อไทย นายคณวัฒน์ วศินสังวร ที่อาคารรัฐสภามันซูแด

สำนักข่าวกลางเกาหลี รายว่า นายคณวัฒน์ กล่าวด้วยว่า สถานการณ์ของ สปป.เกาหลี ได้ทำให้ทราบดีว่าผู้นำที่เคารพ คิม จอง อึน รักประชาชนอย่างไร และเขามีความเฉียบแหลมอย่างไรในการเป็นผู้นำประชาชน และการไปเยือนโรงเรียนอนุบาลกยองซัง ทำให้ทราบถึงความรักอันอบอุ่นของคิม จอง อึน ที่มีต่อเด็ก

นายคณวัฒน์กล่าวด้วยว่า ความสัมพันธ์ทวิภาคีแห่งมิตรภาพและความร่วมมือจะพัฒนาต่อไปในอนาคต

โดยก่อนเดินทางกลับ สำนักข่าวกลางเกาหลี รายงานด้วยว่า นายคณวัฒน์ วศินสังวร รองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย ได้มอบของที่ระลึกจากนายยงยุทธ วิชัยดิษฐ หัวหน้าพรรคเพื่อไทย ผ่านนายคิม ยอง นัม ให้กับผู้นำของเกาหลีเหนือนายคิม จอง อึน เลขาธิการคนที่หนึ่งพรรคแรงงานเกาหลี ประธานคนที่ 1 คณะกรรมการป้องกันประเทศ ผู้บัญชาการสูงสุดกองทัพประชาชนเกาหลี และประธานคณะกรรมการกลางกองทัพด้วย

 

สังเขปความสัมพันธ์ไทย - เกาหลีเหนือ

ทั้งนี้ไทยและเกาหลีเหนือสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตอย่างเป็นทางการในปี พ.ศ. 2518 ในปี 2534 เกาหลีเหนือได้ยกระดับสำนักงานผู้แทนการค้าของตนในกรุงเทพมหานครที่ตั้งในปี 2522 เป็นสถานเอกอัครราชทูต ปัจจุบันยังไม่มีสถานทูตไทย ณ กรุงเปียงยาง แต่มีสถานเอกอัครราชทูตไทยที่ปักกิ่งดูแลกิจการที่เกี่ยวข้องกับเกาหลีเหนือ โดยมีการแลกเปลี่ยนการเยือนระหว่างสองประเทศหลายครั้ง เช่นในปี 2545 นายคิม ยอง นัม เคยนำคณะเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาล มีการลงนามข้อตกลงความร่วมมือ 3 ฉบับ

นอกจากนี้พระราชวงศ์ของไทยก็เคยเสด็จไปเยือนในหลายโอกาส โดยสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เสด็จเยือนในเดือนพฤษภาคมปี 2530 และในปี 2531 ทรงนิพนธ์หนังสือ "จากโคริโอสู่โคเรีย 8 วันในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี" ต่อมาในเดือนมีนาคมปี 2534 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเยือนเกาหลีเหนือและทรงพระราชนิพนธ์หนังสือ "แกะรอยโสม" ตีพิมพ์ในปีเดียวกัน และสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินเยือนในเดือนมีนาคมปี 2535 และเดือนมิถุนายนปี 2536

อนึ่งเมื่อวันที่ 15 ก.ย. ที่ผ่านมา สำนักข่าวกลางเกาหลีรายงานด้วยว่า นายคิม จอง อึน ผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือได้รับพระราชสาสน์จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ลงวันที่ 4 ก.ย. เนื่องในโอกาสวันสถาปนาสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี วันที่ 9 ก.ย. โดยในพระราชสาสน์ทรงส่งความอวยพรมายังนายคิม จอง อึน และส่งความปรารถนาดีอย่างจริงใจมายังนายคิม จอง อึนมีความสุขสวัสดิ์ และให้ประเทศและประชาชนมีความเจริญก้าวหน้าและความเจริญรุ่งเรือง

 

ที่มาของข่าว: แปลและเรียบเรียงจาก

Visits. September 28, 2012 (KCNA)

Thai Delegation Visits Mangyongdae. September 29, 2012 (KCNA)

Gift to Kim Jong Un from Thai Political Party Leader. October 1, 2012 (KCNA)

Kim Yong Nam Meets Thai Party Delegation. October 1, 2012 (KCNA)

Thai Party Delegation Feted, Rodong Sinmun, Oct.1, Juche 101 (2012)

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไท ได้ทุกช่องทาง Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube, TikTok หรือสั่งซื้อสินค้าประชาไท ได้ที่ https://shop.prachataistore.net