หัวหน้า คสช.ขอร้องอย่าเลียนแบบหนัง-อยากชูสามนิ้วให้ชูที่บ้าน

พล.อ.ประยุทธ์ ออกรายการ "คืนความสุขให้คนในชาติ" เผยทำทุกอย่างให้นุ่มนวล ไม่อยากให้ทุกคนเกรงกลัว ถ้าไม่ได้ทำผิดไม่ต้องกลัว แนวทางปรองดองขั้นต้นมีดนตรี-บันเทิงเพื่อลดความกดดันของฝ่ายต่างๆ เพื่อให้พูดคุยกันได้ แต่กว่าจะไปตกลงหาคำตอบกันได้ก็ต้องรอขั้นที่ 2 คือสภาปฏิรูป พร้อมขอร้องอย่าชูสามนิ้วนอกบ้านจะผิดประกาศ คสช. วอนอย่าเลียนแบบภาพยนตร์ต่างชาติ ไทยไม่เหมือนที่อื่น

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ กล่าวในรายการ "คืนความสุขให้คนในชาติ" เมื่อคืนวันที่ 6 มิ.ย. 2557

 

6 มิ.ย. 2557 - ในรายการ "คืนความสุขให้คนในชาติ" โดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ถ่ายทอดทางสถานีโทรทัศน์กองทัพบกแห่งประเทศไทย (ชมคลิป) โดยมีรายละเอียดการแถลงดังนี้

000

สวัสดีครับพี่น้องประชาชนคนไทย ในทุกระดับ ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของข้าราชการ พลเรือน ตำรวจ ทหาร ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และคนไทยอื่นๆ ทุกพวก ทุกเหล่า ทุกกลุ่ม ที่ได้ช่วยกันร่วมมือกันในการขับเคลื่อนประเทศของเรา ร่วมกับคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม 2557 เป็นต้นมา

ส่วนของการเข้าควบคุมอำนาจของ คสช. ในปัจจุบันนั้น อยากจะกราบเรียนให้ทราบว่า มันมีเหตุผลและความจำเป็นสำคัญที่สุด คือเราเคารพในกระบวนการประชาธิปไตย การที่เราเข้ามาดำเนินการในขณะนี้นั้น เนื่องมาจากว่า เรามองแล้วว่า การบริหารราชการแผ่นดินใน 3 ส่วน คือ บริหาร นิติบัญญัติ และตุลาการ กำลังจะถูกทำลายลง เพราะฉะนั้นเราจำเป็นต้องรักษาประชาธิปไตยนี้ไว้ให้ได้ เราเข้ามาเพื่อสร้างความเข้มแข็งเหมือนกับเราเข้ามาเติมอิฐ เติมหิน เติมคอนกรีต เติมเหล็กเข้าไปให้กับสิ่งที่กำลังจะพังลงมา ได้ก่อร่างสร้างตัวขึ้นมาใหม่ เพื่อเข้าไปสู่การเป็นประชาธิปไตยโดยสมบูรณ์ นะครับ เหมือนกับที่ทุกคนต้องการ

ในส่วนของการที่ว่าจะล่มสลายนั้นคืออย่างไร คือในส่วนของข้าราชการที่มีความเกี่ยวพันเชื่อมโยงกันในการทำงาน ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายการเมือง ฝ่ายข้าราชการ ภาคธุรกิจ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคมต่างๆ นั้น มีความขัดแย้งกัน มีความก้าวก่ายในการทำงานซึ่งกันและกัน ซึ่งเป็นปัญหาอย่างมาก ทำให้เกิดการไม่เคารพกฎหมาย กฎหมายปกติใช้งานไม่ได้ จนกระทั่งต้องใช้กฎหมายพิเศษ ตั้งแต่พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคง พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน และกฎอัยการศึก

การปฎิบัติหน้าที่ขององค์กรอิสระมีปัญหา กระบวนการยุติธรรมในทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจ อัยการ ศาล มีปัญหาทั้งสิ้น ขาดความเชื่อมั่น ความเชื่อถือจากประชาชนทุกพวกทุกฝ่าย ประชาชนหลายส่วน หลายฝ่ายไม่มีการเคารพกฎหมาย ทำอะไรก็ตามนั้นไม่เกรงกลัวเจ้าหน้าที่ โดยอ้างถึงสาเหตุแห่งความขัดแย้ง การแก้ปัญหาดังกล่าวนั้น เราทำไม่ได้เลย

สังคมในวันนี้เป็นสังคมที่ไม่มีคุณธรรมมากนัก ผมจะไม่พูดถึงที่ดีอยู่แล้ว ผมจะพูดถึงสิ่งที่เสียหายอยู่ในปัจจุบัน ฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ ถ้าเรามีสังคมที่ไม่มีคุณธรรม ไม่มีจริยธรรม ไม่มีการปกครอง บริหารราชการหรือบ้านเมืองไปในลักษณะที่มีธรรมาภิบาล บ้านเมืองเราก็จะไปข้างหน้าไม่ได้ การปกครองนั้นจำเป็นต้องใช้ธรรมาภิบาล เหมือนเช่นที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงกระทำต่อแผ่นดินนี้ ต่อประชาชนคนไทยมาอย่างต่อเนื่องและยาวนาน

การเข้าครอบงำข้าราชการ และระบบอื่นๆ ในประเทศนี้ ถูกครอบงำโดยหลายพวก หลายฝ่าย ทุกวิถีทาง ทั้งบุคคล ทั้งพรรคการเมือง โครงการประชานิยมต่างๆ มีผลกระทบทั้งสิ้น แม้กระทั่งการออกกฎหมาย การจัดทำกฎหมายใหม่ก็มีปัญหาทั้งหมด เพราะติดกระบวนการต่างๆ ที่มีความต่อเนื่องเชื่อมโยง มีความก้าวก่ายในระบบแต่ละระบบ

ส่วนที่ดีก็มีอยู่ ผมพูดส่วนที่ไม่ดี ส่วนที่เป็นปัญหา การกระทำดังกล่าวนั้น ส่งผลให้เกิดความขัดแย้งในหลายระดับด้วยกัน ทั้งในภาคประชาชน และในส่วนของเศรษฐกิจสังคม ความสัมพันธ์ต่างประเทศ เราขาดความเชื่อมั่น ความเคารพนับถือ ทำให้เกียรติยศ เกียรติศักดิ์ของประเทศไทยของเรานั้น ไม่ได้รับความเชื่อมั่นจากต่างประเทศเท่าที่ควร

วันนี้เราเข้าใจว่าสังคมโลกเป็นสังคมแห่งประชาธิปไตย ถามว่าเราพร้อมหรือยังทั้งคน รูปแบบ วิธีการ การเข้าสู่การเป็นฝ่ายบริหาร การใช้อำนาจ การใช้จ่ายงบประมาณ การทุจริตต่างๆ เหล่านี้ต้องมีการแก้ไข เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาต่อไปในวันข้างหน้า แม้กระทั่งกระบวนการทางการเลือกตั้ง ซึ่งเป็นกระบวนการตั้งต้นของระบอบประชาธิปไตยนั้นจะต้องแก้ไขโดยทันที อำนาจเผด็จการ รัฐสภา เสียงข้างมาก ไม่เคารพเสียงข้างน้อยต้องแก้ไข สิ่งต่างๆ เหล่านี้ทำให้เกิดความขัดแย้ง ทำให้การบริหารราชการ การเมือง คนไทยไม่มีความสุข เจ้าหน้าที่ทำงานไม่ได้ ผมถามว่าแล้วท่านจะปล่อยให้เป็นแบบนี้ต่อไปได้หรือไม่ พวกเราทุกคนพยายามทุกอย่างเพื่อจะแก้ปัญหาโดยทางสันติวิธี พูดคุย เจรจา ลดข้อขัดแย้ง บางครั้งใช้กฎหมายก็ไม่สามารถกระทำได้ เหตุการณ์เหล่านี้เกิดมา 9 ปีเต็มๆ และที่เราเดือดร้อนมากที่สุดคือ 6 เดือนที่ผ่านมา มีการบาดเจ็บสูญเสียเป็นจำนวนมาก มีการดำเนินคดีทางกฎหมายมากมาย คดียังคงติดค้างอยู่ในกระบวนการอีกเป็นจำนวนมาก

สิ่งที่เราทำในวันนี้นั้น เราทำเพื่อให้ทุกอย่างนั้นกลับไปสู่ภาวะปกติ ทุกคนมีความสุข คืนความสุขให้กับคนในชาติ คนไทยทุกคน หรือชาวต่างประเทศ ขยายความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจ สังคม เตรียมการไปสู่การเป็นประชาคมอาเซียน และประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่จะมาถึงในเร็ววันนี้

วันนี้เราอาจจะมีทั้งคำชมและคำตำหนิ ในส่วนคำชมนั้น ผมถือว่าเป็นธรรมดาต้องมีทั้งคนรักทั้งเกลียด ทั้งชอบไม่ชอบ แต่สิ่งที่ผมจะเอามาเป็นส่วนในการพิจารณาในการดำเนินการขับเคลื่อนสั่งการทั้งหมด ผมจะรับคำตำหนิมาเป็นหลัก และนำมาสู่กระบวนการในการคัดกรองว่าเป็นไปด้วยความเห็นที่เจตนาดีหรือไม่นะครับ ถ้าเจตนาดีผมจะนำไปสู่การปฏิบัติ เพราะฉะนั้นธรรมดาต้องมีคำตำหนินะครับ คงจะไม่มีใครชมในขณะที่เราทำงานแบบนี้ แต่ให้รู้ว่าเราจะพยายามจะทำอย่างเต็มที่ เพื่อให้กระบวนการประชาธิปไตยนั้นเข้มแข็งและสมบูรณ์ ทุกพวก ทุกฝ่ายพอใจ

สำหรับการใช้อำนาจรัฐในปัจจุบัน กฎหมายปกติ และกฎอัยการศึก ยังคงมีความจำเป็นอยู่ควบคู่กันไป ที่ผ่านมานั้น กฎหมายปกติทุกคนไม่เคารพเชื่อฟัง วันนี้เราใช้กฎหมายที่แรงที่สุด แต่เราจะใช้เท่าที่จำเป็น อาจจะมีผลกระทบอยู่บ้างกับบางกลุ่ม บางฝ่าย บางพวก หรือต่างประเทศ ขอความกรุณาได้เข้าใจจุดมุ่งหมายของพวกเราด้วย

วันนี้ถ้าเราใช้กฎหมายแรงที่สุดแล้ว เราไม่สามารถจะทำให้คนอยู่ในกรอบได้ เพราะฉะนั้นไม่มีกฎหมายใดในโลกที่จะทำได้อีกแล้วสำหรับคนไทย เราจะพยายามทำให้ย้อนกลับไปสู่กฎหมายปกติให้ได้ ทุกคนต้องเคารพกฎหมาย ต่างชาติเขาก็จะเชื่อมั่น อย่าให้เขามองว่าคนไทยไม่เคารพกฎหมายใช้เสียงข้างมาก ใช้การประท้วง การทำรุนแรงมาโดยตลอดนะ อันนี้ต่างชาติเขามองเราแบบนั้น ต้องแก้ให้ได้ ความขัดแย้งการต่อสู้กันด้วยความรุนแรงหรือการปลุกระดมอย่างไรก็แล้วแต่ ถ้ายังดำรงอยู่ต่อไป การเลือกตั้งที่ทุกคนต้องการให้กระทำโดยทันทีนั้น ไม่สามารถกระทำได้อย่างสันติวิธีแน่นอน จะต้องมีการบังคับ มีการใช้อาวุธ มีการบังคับใช้กฎหมาย ผมถามว่าถ้าเลือกตั้งได้ ได้รัฐบาลใหม่มา แล้วยังเป็นรัฐบาลที่ยังมีความขัดแย้ง ประชาชนไม่ยอมรับ มีการประท้วง แล้วเราจะต้องใช้เจ้าหน้าที่ในการปราบปรามอีกถึงเมื่อไหร่ เราใช้การดำเนินการแบบนี้มาหลายครั้งแล้วก็ไม่สำเร็จ เพราะฉะนั้นก็จำเป็นนะครับจำเป็น

เพราะฉะนั้นในส่วนของการตั้งศูนย์การปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฎิรูป ที่ทุกคนให้ความสนใจในเวลานี้นั้น วัตถุประสงค์หลักของผมนั้นก็คือว่า ต้องการให้ทุกคนหันหน้ามาพูดคุยกัน หลังจากที่ทุกคนแบ่งฝักแบ่งฝ่ายมาเป็นเวลานาน ตั้งแต่ 9 ปีที่แล้ว จนก่อนวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 ให้เขาพูดคุยกันให้ได้ก่อน ทหารจะทำหน้าที่เป็นผู้อำนวยความสะดวกและเป็นผู้สังเกตการณ์ เป็นผู้ให้ข้อมูล โดยเอาข้อมูลจากทุกส่วน ทุกฝ่าย ทุกกลุ่มที่ทำมาแล้ว เรื่องการปรองดองสมานฉันท์ที่ทำไว้แล้วเดิมหลายคณะ และในส่วนของการปฏิรูปซึ่งมีหลายคณะทำมาเช่นเดียวกัน จะให้เขาไปคุยกัน ใครอยากจะมาคุยตรงนั้นมาคุย กลุ่มไหนอยากจะมาให้มา ทั้งการเมือง คู่ขัดแย้ง เรื่องระบบราชการ เรื่องกฎหมายหลายๆ เรื่องที่เป็นหัวข้อในการปฏิรูปมาคุยกัน เอาข้อมูลเหล่านี้มาให้ท่านดูกัน เพราะฉะนั้นผมก็เชิญชวนทุกฝ่ายให้มาคุยกัน โดยทหารจะไม่มีบทบาทอะไรมากกว่านั้น ไม่สามารถจะตัดสินได้ว่าอันนี้ใช่ อันนี้ไม่ใช่ ถูกหรือผิด ทุกอย่างจะนำไปสู่การดำเนินการขั้นที่ 2 ของรัฐบาลที่จัดตั้งขึ้นมา จะมีทั้งสภาปฏิรูป สภานิติบัญญัติ เรื่องทั้งหมดจะไปเข้าสภาปฏิรูป เรื่องใดที่เข้าใจกันแล้ว ทำได้แล้วก็ไปสู่ฝ่ายกฎหมายคือ นิติบัญญัติ จะทำออกมาเป็นกฎหมายถึงจะทำได้ ที่ผ่านมาผมเห็นทำมาตลอดไม่เคยทำได้สักที มีแต่คนพูด มีแต่หลักการและเหตุผล

วันนี้ผมมาเข้าดำเนินการจัดให้เพื่ออำนวยความสะดวกให้ทุกคนมาพูดคุยกันเท่านั้นเอง ก็จำเป็นอยู่บ้างที่ต้องมีการใช้กิจกรรมหลายๆ อย่าง เช่น ดนตรี บันเทิง ให้เขาได้คลี่คลาย ให้เขาได้ลดความกดดันของเขา ไม่อย่างนั้นคนคุยกันไม่ได้ บ้านเดียวกันคุยกันไม่ได้ สามีภรรยาคุยกันไม่ได้ พ่อแม่ลูกคุยกันไม่ได้ บ้านติดกันคุยไม่ได้ เพราะฉะนั้นนี่คือปัญหา ขอให้เข้าใจในเจตนาของผมด้วย นี่คือระยะที่ 1 เท่านั้นเอง ไม่มีข้อยุติ ไปมีข้อยุติในขั้นที่ 2 มีกฎหมายมาทำให้ถูกต้อง จะได้แก้ไข ไม่ว่าจะเป็นระบบราชการ โครงสร้างอะไรก็แล้วแต่ ทุกระบบทุกกระบวนการ ไปตกลงหาคำตอบกันให้ได้ในขั้นที่ 2 สภาปฏิรูป

ในส่วนของการทำงานในเรื่องนี้ หลายคน หลายพวกก็เป็นห่วงว่า เราใจร้อนเกินไป ผมว่าผมพยายามเต็มที่ เพื่อไม่ให้เกิดความขัดแย้งในขั้นที่ 2 ในการตั้งสภาฯ ไม่อย่างนั้นไม่พูดกันไว้เลย ทุกคนไม่ได้มาแสดงความคิดเห็นร่วมกันก่อนแต่แรก โดยยังไม่ได้ข้อยุติในขั้นต้น ก็จะไปเริ่มกระบวนการเหล่านี้ในขั้นที่ 2 ทำให้สภาปฏิรูปเดินหน้าไปไม่ได้ ก็ขอร้องทุกคนให้เข้าใจตรงนี้ด้วย และแนวทางต่างๆ ก็เป็นแนวทางที่ท่านผู้รู้ทั้งหลาย ทุกกลุ่ม ทุกฝ่าย นักวิชาการเสนอมาแล้วทั้งสิ้น ผมเพียงแต่ให้เขารับทราบ เพราะที่ผ่านมาเขาไม่เคยอ่านอะไรเลย เขาไม่เคยดูอะไรเลยจากสื่อ เขาดูจากฝ่ายที่เขาชอบ ทุกคนทราบดี สำหรับในส่วนของปัญหาที่ว่ามียาวนานนั้น บางอย่างผมคิดว่าคงไม่ใช่ 9 ปี หรือไม่ใช่ 6 เดือน บางอย่างเป็นสิบๆ ปียังไม่ได้รับการแก้ไขในระบอบประชาธิปไตยปกติ เพราะท่านจะทราบดีว่าทุกอย่างมีผลกระทบต่อทางด้านการเมืองทั้งสิ้น หรือผลประโยชน์ก็แล้วแต่ ซึ่งผมไม่ได้พูดถึงคนที่ทำความดี คนสุจริต เป็นปัญหามาโดยตลอด วันนี้เราต้องทำให้เรียกว่าเราเปิดช่องทางให้กับข้าราชการได้ทำงานในสิ่งที่เขาวาดหวังไว้ว่าทุกคนจะต้องเป็นข้าราชการที่ดีของแผ่นดินนี้ เป็นข้าราชการของประชาชนที่ทำหน้าที่ในการบำบัดทุกข์ บำรุงสุขในหลักการของการเป็นข้าราชการที่ดีที่ถวายสัตย์กันทุกปี เป็นข้าราชการที่ดีในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอย่างแท้จริง หากว่าได้มีการแก้ไขระบบบริหารราชการการเมือง การปรับปรุงดูแลระบบข้าราชการให้มีการบูรณาการเชื่อมต่อ เชื่อมโยงทั้งคน เงิน งบประมาณ แผนงานทั้งหมด ให้เป็นพื้นที่ให้ได้ ก็จะเกิดภาพกว้างที่มีการเริ่มต้นที่ดี จากนั้นส่วนต่างๆ ที่มีงบประมาณต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นส่วนกลาง ส่วนท้องถิ่น ส่วนภูมิภาคจะซอยเล็กลงไปให้ลงพื้นที่ให้ได้ ถ้าเราไม่เริ่มต้นแบบนี้จะเป็นการเริ่มต้นที่ไม่เป็นชิ้นเป็นอัน จะไม่แก้ปัญหามาอย่างบูรณาการหรืออย่างสิ้นเชิง เช่น เรื่องน้ำ ที่ดิน ผลกระทบอื่นๆ ที่มีมาอย่างต่อเนื่อง และคนที่เดือดร้อนคือประชาชนคนไทยทั้งสิ้น

สำหรับประเทศอื่นๆ ในโลกนั้น ธรรมดาโลกประชาธิปไตยก็ต้องเป็นแบบนี้ เราเพียงแต่ว่าขอเวลาสร้างชาติ สร้างประชาธิปไตยของคนไทยที่มีระเบียบ มีวินัย และมีความเข้าใจประชาธิปไตยอย่างแท้จริง มีระบบธรรมาภิบาล มีความพอเพียงตามแนวทางของปรัชญาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทุกคนมีความเท่าเทียมกัน สังคมมีคุณธรรมเผื่อแผ่แบ่งปัน คำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน ผมถึงบอกว่าทุกคนต้องมองไปข้างหน้า ข้างหน้าคือประชาชน ข้างหน้าคือปัญหาที่เราต้องฟันฝ่า ไม่ต้องมองตัวเองก็คือ ตัวเองต้องดี ไม่มองตัวเองให้ไปเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ทุกคนทราบดี

วันนี้เราทำงานมาเพียงแค่ประมาณ 10 กว่าวัน เกือบๆ 2 อาทิตย์ เราก็เอาความเดือดร้อน ความเร่งด่วน โดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจของประชาชนระดับที่มีปัญหามากที่สุด มีรายได้น้อยมาดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ขับเคลื่อนงาน 21 กระทรวงให้ทำงานร่วมกับข้าราชการตามนโยบายของ คสช. ตามคำสั่งการอนุมัติของผมในฐานะหัวหน้า คสช. โดยฟังเสียงผู้มีส่วนร่วมทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นภาคเศรษฐกิจ สังคม ประชาชนภายนอก เอามาเป็นแนวทางในการปฏิบัติในทุกๆ เรื่อง ไม่ใช่ว่าเราคิดอะไรแล้วก็สั่งลงไป โดยที่ไม่รับฟังความเห็นต่าง ไม่รับฟังปัญหาจากใครเลย โดยใช้อำนาจคงไม่ใช่แบบนั้น ที่จำเป็นต้องทำแบบนี้เพราะว่า ข้อมูลเดิมๆ มีอยู่แล้วทุกเรื่อง เรามาทบทวน มาแก้ไข มาปรับปรุง มาประชุมร่วมกันและแลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกัน เพื่อที่จะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาร่วมกับ คสช.ให้ได้ อะไรที่ทำได้ไม่เป็นภาระไม่มีผลกระทบระยะยาวทุกระบบ เช่น ระบบการเงิน การคลัง หนี้สาธารณะ ก็ดำเนินการได้ ทุจริตคอร์รัปชั่น ทั้งที่ผ่านมาหรือยังอยู่ในกระบวนการต้องทบทวนแล้วดำเนินการให้เหมาะสม ในเรื่องโครงการที่มีปัญหาดังกล่าว สำหรับผู้ที่มีความผิดก็ต้องถูกดำเนินการตามกฎหมาย ทั้งนี้ ต้องไม่มีผลประโยชน์ ไม่มีใครไปเรียกร้อง ไม่มีใครไปเสนอให้อย่างที่มีการกล่าวอ้างมาโดยตลอดเวลาว่า ไม่ถูกต้อง ไม่โปร่งใสในทุกโครงการ ในทุกกิจการที่ผ่านมา

ด้านความมั่นคงซึ่งรับผิดชอบหลายกระทรวงด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นกระทรวงกลาโหม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงการต่างประเทศ มีความเกี่ยวข้องกันทั้งหมด เพราะว่าความมั่นคงต้องพูดถึงทั้งในประเทศและต่างประเทศด้วย เพราะฉะนั้น สิ่งที่เราต้องทำความเข้าใจกันต่อไปคือ คำว่าการเป็นประชาคมอาเซียน การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซึ่งต่างกัน มีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกัน อาเซียนคือทุกประเทศที่อยู่ในกลุ่มอาเซียนด้วยกันทั้งหมด มี 3 เสาหลัก สำหรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเรากำลังจะก้าวเข้าไปในปลายปี 2558 ที่ใกล้จะถึงนี้ ต้องเตรียมการทั้งหมด วันนี้เรามีการกำหนดนโยบายที่ชัดเจน โดยเหมือนของรัฐบาลมีผู้รับผิดชอบชัดเจน ใครจะรับเรื่องไหนไปทำ กระทรวงไหนจะรับไป ก็ต้องไปเดิน ไม่ใช่มีแต่หลักการแล้วไม่มีการปฏิบัติ ไม่มีหน่วยปฏิบัติหลัก รอง เสริม ไม่มีไม่ได้มันเป็นสิ่งสำคัญ เพื่อที่จะสร้างความเชื่อมั่นเรากับต่างประเทศ

ในส่วนของการดำเนินการต่างๆ ตามที่ได้กำหนดไปนั้น ผมได้กำหนดไปให้ส่วนขับเคลื่อนทั้งหมดนั้นไปทำมา ทั้งนี้จะต้องอยู่ในกรอบของสภาพัฒน์ฯ ในส่วนของสำนักงบประมาณจะต้องร่วมกันจัดทำตั้งแต่แรก ในส่วนนี้มีการประเมินผล สิ่งใดที่ไม่สัมฤทธิ์ ไม่มีผลสัมฤทธิ์ ไม่ฟังเสียงประชาชน มีการต่อต้านเหล่านี้ ถึงแม้จะเป็นงานด้านความมั่นคงก็ต้องทบทวน ความร่วมมือความสัมพันธ์ต่างประเทศทุกช่องทาง ไม่ว่าจะทางราชการ รัฐ เอกชนต่างๆ ต้องร่วมมือกันเร่งในการประชาสัมพันธ์ให้มากขึ้น โครงการความร่วมมือกัน การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีของทหารต่อทหาร รัฐต่อรัฐ ประชาชนต่อประชาชนตามแนวชายแดนต้องกว้างขวางขึ้น การจัดทำโครงการป่าอาเซียนเริ่มต้นจากแนวชายแดนไปก่อน จะเริ่มโดยทันที วันนี้เริ่มต้นไปในหลายพื้นที่ไปแล้ว โดยทหารเป็นผู้ดำเนินการมาล่วงหน้าให้แล้ว

การจัดตั้งโรงงานชายแดน การควบคุมแรงงานทั้ง 3 ส่วน ได้แก่ แรงงานประจำวันเช้าไปเย็นกลับ แรงงานตามห้วงฤดูกาล แรงงานรายปีเหล่านี้ต้องได้รับการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบโดยทันที ผมให้หน่วยงานด้านความมั่นคงรับผิดชอบไปแก้ไขดำเนินงาน ซึ่งที่ผ่านมามีส่วนงานที่รับผิดชอบอยู่แล้ว วันนี้บางคณะก็ไม่มี บางคณะก็ไม่ครบต้องไปจัดตั้งมาใหม่ให้เรียบร้อย ในส่วนของแรงงานนั้นหรือโรงงานชายแดนนั้นมีความจำเป็น เพราะไม่อย่างนั้นถ้าไม่มีโรงงานชายแดน ไม่มีการสร้างงานในพื้นที่ชนบท คนจะเข้ามาในกรุงเทพฯ จะแออัด และมีการกระทำความผิดกฎหมายมากขึ้น ยาเสพติด แรงงานต่างด้าว หรือการลักขโมยในพื้นที่เมืองใหญ่ๆ จะเกิดขึ้น เป็นปัญหาด้านความมั่นคงในระยะสั้นและระยะยาว

สำหรับงานด้านความมั่นคงขอเรียนว่า ต้องให้ความสำคัญ คงไม่อยากให้ทุกคนคิดว่าถ้างานด้านความมั่นคงแล้วต้องเป็นเรื่องของทหาร ตำรวจ หรือราชการเท่านั้น ทุกคนมีส่วนร่วมในงานด้านความมั่นคง ทุกคนเฝ้าระวังได้ ทุกคนแจ้งเหตุร้องเรียน ร้องทุกข์อะไรได้ทั้งหมด นั่นคือหน้าที่ของประชาชนทั่วไป เมื่อมันถึงขั้นที่เราต้องดำเนินการเจ้าหน้าที่จะเข้าไป บังคับใช้กฎหมาย ทั้งเริ่มต้นเอง ทั้งข้อมูลจากท่าน ถ้าท่านไม่ทำแล้วปล่อยให้มันลุกลามบานปลายไปสุดท้าย และให้เจ้าหน้าที่ไปทำก็เกิดความรุนแรง ต้องบังคับใช้กฎหมายอย่างรุนแรง ใช้กำลังกันอะไรกันก็เสียหายไปทั้งหมด เพราะฉะนั้นประชาชนต้องเรียนรู้ว่า เราจะดูแลตัวเองกันได้อย่างไร ดูแลสังคมได้อย่างไร เพื่อให้เจ้าหน้าที่กับประชาชนนั้นขัดแย้งกันให้น้อยที่สุด ถ้าทุกคนทำได้แบบนี้ ความขัดแย้งมันไม่เกิด กฎหมายก็ไม่ต้องถูกบังคับใช้มากขึ้น เจ้าหน้าที่ก็ไม่มีส่วนร่วมในการเรียกร้องผลประโยชน์ต่างๆ สิ่งเหล่านี้ก็ไม่เกิดขึ้น เหมือนกับที่บ้านเมืองต่างๆ ที่เขาเจริญแล้ว เจ้าหน้าที่แทบไม่ต้องอะไร เขานั่งและคอยดู คอยตรวจเยี่ยม ตรวจตรา ผมคิดว่าเราต้องไปสู่จุดนั้นให้ได้และโดยเร็วด้วย

ในส่วนของการเสริมสร้างกำลังของกองทัพ ไม่ว่าจะเป็นคน อาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆ นั้น ผมจะกำกับดูแลให้เป็นไปตามแผนการพัฒนากองทัพ ทั้งด้านบุคลากร ยุทโธปกรณ์ สิ่งอุปกรณ์ต่างๆ เพราะมีราคาสูง วันนี้ชำรุดก็ต้องซ่อม ส่วนที่ต้องทดแทนที่มีอายุมากๆ ทั้งหมดอยู่ในแผนพัฒนาทั้งสิ้น ไม่ได้มีกระบวนการทุจริตอะไรต่างๆ ทำอย่างนั้นไม่ได้ครับ เราต้องระมัดระวัง อันนี้เป็นงานฝ่ายความมั่นคง ซึ่งต้องทำความเข้าใจกันทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทั้งกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ทั้งกระทรวงการต่างประเทศ ก็ต้องสร้างความเข้าใจให้มากขึ้นในการบริหารของเรา ในความมุ่งหมายของเรา จะทำให้เกิดความมีเสถียรภาพ การยอมรับนับถือของต่างชาติให้มากขึ้น จากนี้เป็นต้นไป

เรื่องการจำนำข้าว การระบายข้าวต่างๆ เหล่านี้มีความสัมพันธ์ต่อเนื่องกัน ถ้าเรารีบระบายข้าวจนเกินไปจะทำให้เกิดการเสียราคา แล้วเกิดการทุจริต ต้องมีการพิสูจน์ทราบ มีตรวจบัญชี ตรวจข้าวก่อน ซึ่งอันนี้เป็นเรื่องของกระบวนการยุติธรรมที่เขาจะส่งประสานมาที่ คสช. ให้ไปช่วยสนับสนุนในการตรวจสอบ เป็นหน้าที่ของฝ่ายกระบวนการยุติธรรมที่จะต้องดำเนินการ วันนี้เราเตรียมความพร้อมไว้ให้แล้ว หากมีผู้กระทำความผิดในเรื่องเหล่านี้ คงจะต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายในกระบวนการยุติธรรมที่มีอยู่

ในส่วนของข้าวนั้น ผมคิดว่า วันนี้เท่าที่ทราบข้อมูลขั้นต้น ราคาข้าวต่อตันรู้สึกจะสูงขึ้นมาเล็กน้อย เนื่องจากเรายังระงับการระบายข้าวไว้ชั่วคราว เพราะฉะนั้นข้าวหมุนเวียนในท้องตลาดค่อนข้างที่จะจำกัด อันนี้เป็นข้อมูลที่ผมทราบจากสมาคมข้าว ผมว่าเป็นสิ่งที่ดี ถ้าเรารีบระบายไม่มีการตรวจสอบ เพราะรีบจะเอาเงินมาคืน ราคาข้าวก็ตกทั้งหมด เพราะฉะนั้นอันนี้เราจะทำด้วยความรอบคอบ ยุติธรรม เป็นธรรมและโปร่งใส

การขออนุญาตของ BOI อันนี้เป็นเรื่องของฝ่ายเศรษฐกิจ ผมยกขึ้นมาพูดก่อน เพราะว่าต้องมีการจัดตั้งบอร์ดให้ได้เร็วๆ และในส่วนของการพิจารณาดำเนินการคงต้องเพิ่มมาตรการต่างๆ มากขึ้น ไม่ใช่ว่า 7 แสนล้านบาทอนุมัติทั้งหมดทีเดียวคงไม่ใช่ ผมได้เสนอแนะและให้แนวทางไปแล้วว่า น่าที่จะเอามาตรการต่างๆ เพิ่มขึ้น แล้วใครทำได้ก็อนุมัติไปก่อน เช่น ในเรื่องของการใช้พลังงานทดแทน การประหยัดพลังงาน การสร้างงาน สร้างอาชีพ รายได้ให้กับคนไทย ผลประโยชน์ที่เป็นธรรมให้กับรัฐ สิ่งต่างๆ เหล่านี้จะต้องพิจารณาเป็นลำดับแรก และที่สำคัญคือการสร้างความเข้มแข็งให้กับประเทศของเรา ไม่ใช่ประกอบการแล้วนำขายนอกประเทศเท่านั้น จะต้องใช้วัตถุดิบของเรา ที่เรามีมากมายให้เกิดประโยชน์เพิ่มมูลค่าดีกว่าที่เราจะเอาไปขายให้ต่างประเทศในลักษณะที่มีมูลค่าต่ำ ทำได้ไหม ก็ให้แนวทางไปแล้ว ทุกคนก็ไปพิจารณามาแล้วกัน เพราะฉะนั้น งานใด แผนงานใด หรือบริษัทใดทำได้ แบบนี้ ก็จะได้รับการพิจารณาก่อน รวมความไปถึงเรื่องโรงงานสี่ด้วย ต้องตรวจสอบอนุมัติให้เกิดประโยชน์กับคนไทย สร้างความเข้มแข็ง ประหยัดพลังงาน ใช้พลังงานทดแทน ก็จะได้รับการพิจารณาเป็นลำดับแรก

สิ่งที่สำคัญคือ ผมอยากให้ประเทศเรามีโรงงานอุตสาหกรรม ไม่ว่าจะขนาดเล็ก ขนาดกลาง หรืออะไรก็แล้วแต่ คงต้องเริ่มขนาดเล็กหรือกลางไปก่อน เพื่อผลิตชิ้นส่วนที่สำคัญที่มีเทคโนโลยีสูง ไม่ใช่เพียงแค่ตัวถัง หรืออะไรต่างๆ ที่ราคาต่ำ ผมอยากให้มีเทคโนโลยีสูงขึ้นมา เช่น ทำส่วนของเครื่องยนต์หลักๆ ได้ไหม หรือทำเครื่องยนต์ทั้งเครื่องได้ไหม ถ้าเรายังคงพึ่งพาอาศัยคนอื่นอยู่แบบนี้ วันหน้าเราก็ไม่มีอะไรเป็นของตัวเอง ไม่มีทาง ไม่มีโอกาส เพราะฉะนั้น เมื่อเขาเข้ามาเขาต้องให้ความรู้เรา เราก็ต้องนำเทคโนโลยีที่เขาถ่ายทอดนำไปสู่การปฏิบัติให้เป็นรูปธรรม เพราะฉะนั้นต้องมีสัดส่วนในการใช้ของภายในประเทศเรา

การเบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐปี 2557 ที่อนุมัติไปแล้ว ถ้าทบทวนแล้ว ตรวจสอบแล้ว ทำได้ก็จะเร่งทำ เพราะให้เกิดการหมุนเวียน เกิดความก้าวหน้าในแต่ละโครงการเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนด้วย หมุนเวียนให้ทั้งในประเทศ ต่างประเทศ ทั้งระดับบน ระดับล่าง อะไรก็แล้วแต่ การลงทุนต่างๆ ก็ไม่ได้มีการย้ายฐานการผลิตไปที่อื่น มีการลงทุนเพิ่ม แต่ทั้งนี้ต้องอยู่ในกติกาที่เรากำหนดไว้ให้ชัดเจน ถ้าเราไม่มีกติกาชัดเจน เรามุ่งหวังแต่เพียงสร้างแรงจูงใจให้เขาอย่างเดียว ประเทศเราก็อยู่ที่เดิม

ในส่วนการจัดทำงบประมาณปี 2558 อันนี้ก็ทำคู่ขนานอยู่แล้ว เพื่อให้เกิดความโปร่งใส และไม่ให้เกิดปัญหาด้านงานงบประมาณก็จะมีส่วนของสำนักงบประมาณ ส่วนของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) มาดำเนินการด้วยตั้งแต่ต้น เพราะฉะนั้นเขาจะได้ควบคุมในเรื่องของการใช้จ่ายงบประมาณตั้งแต่แรก เมื่อเอากลุ่มงานที่ตรงกัน เช่น เรื่องน้ำ เรื่องสาธารณูปโภค ที่มีหลายกระทรวง มาคุยกันเป็นกลุ่มหลักๆ และให้แนวทางนโยบาย แล้วก็คุยร่วมกัน ใครจะหลัก ใครจะรอง ใครจะเสริมก็ไปทำมาเพื่อให้เกิดภาพโดยรวมเกิดขึ้น ไม่อย่างนั้นก็ซ้ำซ้อนกัน ก็ลงเป็นพื้นที่เหมือนเดิม วันนี้ต้องให้ทั่วถึง ให้ประชาชนทุกคนได้มีโอกาสใช้ในทุกระดับให้เกิดความเป็นธรรม อะไรต้องใช้งบประจำ อะไรต้องกู้ อะไรเอกชนจะมาร่วม ทั้งนี้ต้องมีหน่วยงานหลักเรื่องน้ำ สาธารณูปโภค อันนี้จัดความสำคัญลำดับแรก การสร้างงาน สร้างรายได้ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจพยายามจะทำให้เร็วที่สุด เพราะฉะนั้นขณะนี้ทุกอย่างกำลังทำอยู่ ร่วมกันระหว่าง คสช. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับงานด้านงบประมาณ ทั้งในส่วนนโยบาย ในส่วนของตรวจสอบ และในส่วนของการปฏิบัติ

โครงการริเริ่มใหม่ การบูรณาการกำลังดำเนินการอยู่ ขณะนี้เรามีการจัดตั้งคณะทำงานด้านงบประมาณการตรวจสอบขึ้นมา ที่อาจจะมีทหารอยู่ในส่วนนั้น เพื่อเป็นแกนนำ เพื่อขับเคลื่อนให้ แต่ในส่วนของภายในจะเชิญส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในเรื่องของการตรวจสอบของรัฐมาประกอบไปด้วย เพื่อจะลงมาตรวจสอบทุกกระทรวง ทบวง กรม ทุกแผนงานที่น่าจะเป็นปัญหาหรือยังไม่ชัดเจน ไม่สามารถตอบคำถาม หรือไม่สามารถเป็นไปตามนโยบายได้ เพื่อเสนอให้หัวหน้า คสช. ได้ตัดสินใจอีกครั้งหนึ่ง จะได้ไม่เกิดการผิดพลาด เราจะไม่ผลีผลามการใช้จ่ายงบประมาณ ถึงแม้ว่าจะรีบอย่างไร แต่ถ้าไม่ถูกต้อง ดำเนินการไปก็เสียหายในวันหน้า อย่างเช่นที่เคยผ่านมา เพราะฉะนั้นทุกอย่างจะต้องระมัดระวัง ทุกขั้นตอนจะต้องโปร่งใส หยุดการทุจริตคอร์รัปชั่นให้ได้ เพราะฉะนั้น อย่าไปหลงเชื่อใครว่า ผู้ใดจะสามารถมาสั่งการ สามารถมาให้หัวหน้า คสช. สั่งเรื่องนี้ เรื่องนั้นให้ ไม่มีทาง ผมไม่พบใครทั้งสิ้น เพราะฉะนั้นเราจะทำอะไรที่สังคมต้องการแก้ไข เราก็จะทำให้ แล้วเราก็จะทำตัวเป็นเยี่ยงอย่าง เป็นตัวอย่าง อะไรที่ผมไม่ได้พูดเองจากปากของผม กรุณามาถามผมหรือถามผ่านกลไกของ คสช. ได้ตลอดเวลา ว่าใช่หรือไม่ จริงหรือไม่ มีคนไปกล่าวอ้างอย่างโน้น อย่างนี้ ไม่มีนะครับ ผมไม่พบใครเลย ผมเพียงแต่รับคำปรึกษามาจากหลายส่วน หลายฝ่ายโดยผ่านคณะทำงานของผมทั้งสิ้น

การให้คำปรึกษาในปัจจุบันนั้น มีหลายช่องทาง ทั้งแบบเป็นทางการ และไม่เป็นทางการ วันนี้เรามีตั้งเป็นทางการอยู่ตามคำสั่งที่ทุกท่านเห็นอยู่แล้ว หน่วยงานภายนอกก็รวบรวมมาจากสื่อ จากเสียงประชาชน จากผู้หวังดีทุกภาคส่วน ก็จะมาเข้ากระบวนการการกลั่นกรองเอามารวมเข้าด้วยกัน แล้วผมจะเป็นผู้พิจารณาว่าอันไหนที่มีประโยชน์ อันไหนที่ทำได้ทันที อันไหนเป็นระยะที่ 2 ที่ 3 อะไรก็แล้วแต่ ผมถือว่าคำแนะนำทุกอย่างนั้นเป็นประโยชน์ และที่สำคัญผมให้ดูในส่วนของสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆ ด้วย ว่ามีคำติชม คำตำหนิ คำแนะนำ คำแนะนำมีเป็นหมื่นตอนนี้ ผมใช้คำว่ามากมายแล้วกัน ก็พยายามจะทำให้ได้ 84 วันจะให้ทำหมดหลายพัน หลายหมื่นเป็นไปไม่ได้ ก็พยายามจะรวบรวมเข้ากลุ่มงานตามที่เราจัดตั้งไว้แล้วไปขับเคลื่อนให้ได้โดยเร็ว เราคงทำไม่ได้ทั้งหมด ก็คงเป็นระยะที่ 1, 2, 3 อย่างที่เรียนไปแล้ว

อย่างไรก็ตามขอให้มั่นใจการทำงานของเรา ความเดือดร้อนของประชาชนเป็นหลัก เรื่องข้าว ผลิตผลการเกษตร ภาษี ราคาพลังงาน ทุกอย่างต้องทบทวน ชะลอ เพื่อจะหาหนทางปฏิบัติที่ดีที่สุด ที่เกิดความชอบธรรม ไม่ได้ทำเพื่อใคร ประชาชนต้องพอใจ แต่พอใจก็ต้องรู้ ต้องมีหลักการและเหตุผล วันนี้เราเชื่ออะไรในสิ่งที่ไม่มีข้อเท็จจริง เราเชื่อในสิ่งที่เราชอบ เชื่อในสิ่งที่เราอยากจะฟัง แต่ถ้าเราฟังทุกพวก ทุกฝ่าย จะเห็นว่า ปัญหาอยู่ตรงไหน ข้อมูลที่แท้จริงอยู่ไหน บางครั้งเรื่องเดียวกัน ตัวเลขคนละเรื่อง ความเป็นไปเป็นมาคนเรื่องกันหมด เพราะฉะนั้น ผมจะต้องหาโอกาสให้หน่วยงานที่มีปัญหาทั้งหมดได้มีโอกาสได้ชี้แจง โต้แย้งซึ่งกันและกันในประเด็นต่างๆ และท่านต้องฟังดูว่าเป็นอย่างไร

วันนี้ ท่านให้ผมทำหลายๆ อย่าง ซึ่งมันยังไม่ได้ข้อเท็จจริง เป็นเรื่องของการพูดคุย มารู้จากสื่อ จากอะไรก็แล้วแต่ซึ่งไม่ได้ ต้องใช้กฎหมาย ใช้กระบวนการต่างๆ อีกมากมาย เรื่องพลังงาน อะไรต่างๆ เรื่องรัฐวิสาหกิจ ต้องมีการทบทวนอย่างถี่ถ้วน เพราะมีความสลับซับซ้อน มีความต่อเนื่องเชื่อมโยง ถ้ารีบทำตรงนี้ มีผลกระทบต่ออีกหลายระบบด้วยกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการลดภาษี ลดราคาน้ำมัน วันนี้ถ้าหากว่าไม่ทบทวนโครงสร้างพลังงาน เราคงทำอย่างใดอย่างหนึ่งก่อนไม่ได้ วันนี้ได้แค่ชะลอไว้ก่อน แล้วก็หาทางแก้ปัญหา เพราะเหล่านี้เป็นแผนงานหรือการดำเนินการเป็นปีๆ ที่ผ่านมาโดยรัฐบาลอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด ถ้าเราปรับโครงสร้างไม่ได้ แล้วเราไปลดราคามาก ๆ ตามที่ทุกคนเรียกร้อง ปัญหาจะตามต่อไปในภาคขนส่ง ภาคระบบสาธารณูปโภค ราคาสินค้ามากมาย เพราะฉะนั้น เดี๋ยวต้องมาคลี่คลายกันให้ได้โดยเร็ว ต้นทุนที่มา มาอย่างไร การจัดสรรผลประโยชน์ กำไร ประโยชน์ที่คนไทยได้รับ ต้องมาทำความเข้าใจอันเดียวกันก่อน เพื่อจะได้เกิดการแก้ไขอย่างยั่งยืน

เรื่องการรับผลประโยชน์ทุจริตเอื้อประโยชน์ คสช. ยืนยันไม่มีผลประโยชน์ใดๆ ทั้งสิ้น เพราะเรามาเพื่อจะแก้สิ่งเหล่านั้น เราคงไม่มาทำใหม่ เพราะฉะนั้นตรวจสอบให้ดี ทั้ง คสช. ทั้งข้าราชการ ต้องไว้วางใจกันก่อน คือคนถ้าจะโกง ห้ามอย่างไรก็จะโกง และหาทางโกงกันจนได้ แต่ทุกคนก็ต้องเฝ้าดูกัน ช่วยกันระมัดระวัง และใช้วิธีการอันถูกต้องตามกฎหมายมาบอก มาแจ้งความ จะได้ตรวจสอบ ผมรับทุกเรื่องที่จะตรวจสอบให้ อย่าไปใช้การกระทำผิดกฎหมาย การใช้ความขัดแย้ง ใช้การต่อสู้กันของประชาชนมาเป็นตัวกำหนดว่าใครจะชนะ ใครจะแพ้ ใครจะถูก ใครจะผิด ไม่ได้ ขอให้แจ้ง คสช. จะลงไปแก้ไขลงไปตรวจสอบให้ การใช้อำนาจเด็ดขาดในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ การเงินการคลังนั้น เป็นอันตรายต่อระบบการเงินการคลังของประเทศในระยะยาว วันนี้หนักสุดคือ เรื่องพลังงาน ภาษี ราคาสินค้า ขนส่ง ระบบนายทุน มีปัญหามากต้องแก้ไข ประชาชนต้องเข้าใจ ถ้าหากว่าผมทำวันนี้ก็เป็นเหมือนประชานิยม วันหน้าก็เกิดปัญหา วันนี้พอใจ วันหน้าผิดพลาด พวกเราก็ถูกตำหนิ ข้าราชการถูกตำหนิ ฉะนั้นต้องอยู่ในขั้นการดำเนินการทั้งหมดในขณะนี้อย่างรวดเร็ว

ในส่วนการอนุมัติโครงการนั้น ไม่ต้องกังวล วันนี้เราจะเร่งดำเนินการโดยเร็วเพื่อให้เกิดการหมุนเวียนด้านเศรษฐกิจ สัปดาห์หน้าจะเป็นการประชุมเหมือนกับมีการประชุมโดยคณะรัฐมนตรี หรือว่านายกรัฐมนตรีในการที่อนุมัติโครงการต่างๆ ที่เกินอำนาจของกระทรวงหรือรัฐมนตรี อาทิตย์หน้าจะเริ่มดำเนินการ

ในส่วนของการลงทุนต่างประเทศนั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการหลักๆ โครงการที่มีราคาสูง และต้องได้ผลประโยชน์ระยะยาวของต่างประเทศลงทุนนั้น ผมคิดว่าต้องทบทวน ถ้าเราให้เขาทำทั้งระบบ แต่เขาต้องได้ผลประโยชน์เป็นระยะเวลานานๆ หรือว่าต้องใช้พื้นที่เขาในการดำเนินการไปในเรื่องธุรกิจอื่นๆ ของเขาด้วย ผมคิดว่าต้องทบทวนทั้งหมด การตกลงใดๆ ก็ตาม ประชาชนทั้งประเทศต้องเห็นชอบ และกฎหมาย ความมีศักดิ์ศรีของประเทศไทย ผมพูดรวมๆ อย่างนั้น เจตนารมณ์ของผมคือการที่จะทำอย่างไรให้ประเทศชาติเกิดความรัก ความสามัคคี ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน สร้างกฎระเบียบของสังคมขึ้นมา มีความเป็นธรรม ชอบธรรม โปร่งใส มีประโยชน์ต่อประชาชนอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม การทุจริตย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าจะต้องไม่มี ต้องหยุดให้ได้ในระยะเวลานี้และต่อๆ ไป

ในส่วนของกระบวนการยุติธรรมนั้น คงต้องให้ท่านเป็นผู้ดำเนินการ ท่านทราบดีอยู่แล้ว ไม่ว่าจะเป็นตำรวจ อัยการ ศาล องค์กรอิสระ ท่านจะต้องทำอะไร มีคดีความอะไรที่อยู่ในกระบวนการ อะไรยังไม่เข้า ท่านต้องดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ของท่านโดยไร้ความกดดัน ที่ผ่านมาถูกดำเนินการโดยความกดดันทั้งสิ้น ทำให้เกิดความไม่เข้าใจ เกิดความไม่เชื่อมั่นในกฎหมายถึงการกระทำของทุกองค์กร วันนี้ท่านต้องสร้างความเข้มแข็งของตนเองพร้อมกับปฏิบัติหน้าที่ไปด้วย วันนี้เรายกความกดดันเหล่านี้ออกไปแล้ว ต้องดำเนินการ โดยสรุปแล้ว ผมพูดไปอะไรหลายๆ อย่างที่เกี่ยวข้องกับหลายๆ คนคือเรื่องการลดเคอร์ฟิวหรือลดมาตรการต่างๆ ในพื้นที่ เราเริ่มดำเนินการตามลำดับ วันนี้นอกจากในพื้นที่กำหนดไว้แล้วเดิม ในพื้นที่ท่องเที่ยวเราได้ลดเพิ่มไป ฉะนั้นสิ่งใดก็ตามที่ดำเนินการก็จะลดไปเรื่อย เรื่องสื่อ เรื่องการปิดควบคุมสื่อ บางสื่อซึ่งผิดกฎหมาย หรือมีผลกระทบต่อความขัดแย้ง คงต้องหาข้อตกลงทำสัญญา อยากจะเรียนว่า สื่อที่มาจากดาวเทียมมีปัญหาหลายส่วน ไม่ว่าจะเป็นวิทยุ โทรทัศน์หลายๆ อย่างอยู่ในขั้นการทดลองออกอากาศ เพราะฉะนั้นยังไม่ถูกต้องตามกฎหมาย วันนี้ต้องเรียกมา ถ้าผิดยังไม่ถูกต้อง ต้องปิดไปก่อน แล้วมาทำข้อตกลง ทำสัญญา ให้ถูกต้องตามกฎหมายที่ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ควบคุม

ผมพูดถึงสื่อทุกสื่อขอความกรุณาทำให้ถูกต้อง และอย่ากล่าวถึงความขัดแย้งหรือมาโจมตี มาว่า กล่าวถึง คสช. ซึ่งกำลังทำงานอยู่ในขณะนี้ ขอร้องกัน

อาวุธสงครามวันนี้เราจับมาได้มากพอสมควร มีการสืบหาความต่อเนื่องเชื่อมโยงมีหลายระดับ หลายพวกหลายฝ่าย ซึ่งเป็นข้อมูลทางด้านการสืบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจและกระบวนการยุติธรรม เราจะดำเนินการต่อไปอย่างเข้มงวด เคยบอกแล้วว่าให้เอามาคืน เอามามอบ ถ้าเกินกำหนดแล้วจับกุมทันที วันนี้สืบหาต้นตอ คำสั่งการ อาวุธมาจากไหนอย่างไร วันนี้เยอะมาก และคลี่คลายไปได้เยอะแล้ว และอยากเรียนว่าทุกคนจะได้สบายใจ คงไม่ใช่เฉพาะช่วง แต่เรื่องพวกนี้มีมาอย่างต่อเนื่องมากบ้างน้อยบ้างเพราะว่าชายแดนเราไม่ได้มีรั้วรอบขอบชิดที่ชัดเจน มีทหาร ตำรวจ มีส่วนงานความมั่นคงไปเฝ้า ก็เฝ้าได้เป็นจุดๆ บางอย่างพอสกัดกั้นได้ก็ไปเส้นทางใหม่ แต่ผมไม่ปฏิเสธความรับผิดชอบ ต้องมีมาตรการอื่นๆ ที่จะทำให้เสริมการปฏิบัติการทางทหาร ทางเจ้าหน้าที่ให้ดีขึ้น เช่น ในเรื่องของความทันสมัยในการใช้เทคโนโลยี ใช้กล้อง เหมือนต่างประเทศทำ ซึ่งเราไม่สามารถทำได้ เพราะว่าติดขัดด้านงบประมาณ วันนี้เราต้องใช้คน ใช้ประชาชนช่วยกันเฝ้าระวังด้วยตามแนวชายแดน

ในด้านสังคมจิตวิทยา การปลูกจิตสำนึก การศึกษา สาธารณสุข การเข้าถึงการบริการ การเพิ่มลดจำนวนขนาด การก่อสร้างถาวรวัตถุที่มีราคาแพงต้องลดลงให้เป็นระยะ เราสร้างคนก่อนดีกว่า สร้างคนที่มีคุณภาพมากกว่าสร้างปริมาณ ตึกรามบ้านช่อง ที่ทำการมีขนาดที่พอเพียง ระยะที่หนึ่งถ้าต้องสร้างใหม่ สร้างงดงามสวยหรู แต่บริการไม่ได้ประชาชนไม่พึงพอใจ ผมว่าไปทำคนให้ดีก่อน เหมือนนกน้อยทำรังแต่พอตัวไปก่อน แล้วระยะสอง ระยะสาม ค่อยไปทำต่อ ประชาชนเสียเวลา เสียค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปมา ก็ต้องมีการให้บริการให้ข้อมูลข่าวสารหรือการแก้ไขปัญหาให้ประชาชนในทุกพื้นที่ จะด้วยระบบงานเอกสาร เจ้าหน้าที่เหมือนเดิม หรือจะมีระบบที่ทันสมัยก็แล้ว ก็กำลังไปคิดอยู่สั่งการไปแล้ว

เรื่องวัฒนธรรมความเป็นคนไทย ความภูมิใจในความเป็นชาติ รักสถาบัน เหล่านี้คงต้องช่วยกันพูดช่วยกันแนะนำ และบรรจุเข้าไปในการเรียนการสอนของกระทรวงศึกษาธิการด้วย

เรื่องการท่องเที่ยววันนี้ต้องให้เขาเกิดความปลอดภัย ไม่ใช่เขามาเมืองไทยเขาทำผิดกฎหมายอะไรก็ได้ เรื่องยาเสพติด เขามาเรื่องอะไรที่มันไม่ดี วันนี้ท่านเห็นอยู่แล้ว ถ้าในภาพยนตร์เขาจะกล่าวถึงเรื่องนี้ เรื่องนั้นเดี๋ยวมาประเทศไทย ผมอายเขานะ ท่านไม่อายเหรอ เวลาที่เขาเขียนลงไปในบทภาพยนตร์ของต่างประเทศ ทุกคนต้องช่วยกันผู้ประกอบการต้องอยู่ในกรอบ ในวัฒนธรรมความเป็นไทยต้องรักชาติด้วยกัน

เรื่องศาสนาเหมือนกัน ทุกศาสนาในโลกอยู่ประเทศไทยได้หมด พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่านทรงสนับสนุนทุกศาสนาในโลก ทุกศาสนาสอนให้คนเป็นคนดี แต่มันก็มีคนบางจำพวกที่เขาเรียกว่าเป็นมาร ก็แก้ไขกันไป ใครมีหน้าที่อย่าให้คนขาดการเคารพนับถืออีกต่อไป

การพัฒนาครูระบบการศึกษา หลักสูตรต่างๆ ประวัติศาสตร์ สิทธิหน้าที่ เบญจศีล เบญจธรรมกลับเข้ามาใหม่ในระบบการศึกษา เพื่อสร้างวินัยความเข้มแข็งคนในชาติ ทั้งกาย ใจ จิตสำนึก ความรับผิดชอบต่อสังคม ถ้าเราสร้างประชาชน สร้างเด็กเยาวชน ข้าราชการ ทุกฝ่ายทุกภาคส่วนให้มีกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ ไม่ใช่คิดสั้นๆ ทำแล้วเลิก ต่อไปต้องไม่เกิดขึ้น คิดให้ยาวๆ มีสมาธิหน่อย มีเหตุมีผล อย่าเชื่ออะไรที่เขาพูดมาอย่างเดียว ต้องพิสูจน์ทราบก่อน ผลประโยชน์แห่งชาติเป็นหลัก การถูกแบ่งปันให้กับสังคมที่มีความอารีอารอบ ไม่ใช่สังคมที่เข่นฆ่าให้ร้ายซึ่งกันและกัน แบบนี้มันต้องไม่เกิดขึ้นอีกต่อไป เราต้องแข่งขันหลายประเทศ การท่องเที่ยวสำคัญที่สุดมีรายได้หลักหลายแสนล้านต่อปี ต้องรีบดำเนินการ

การใช้จ่ายงบประมาณ ผมห่วงเรื่องเดียว การใช้จ่ายงบประมาณเป็นเรื่องของงานการเมือง เรื่องของการประชานิยมไม่ทั่วถึง ผมคิดว่าทุกคนต้องร่วมมือกัน ข้าราชการก็ต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันให้ดี ผมว่าต่างชาติต้องเข้าใจ ในช่วงนี้ ขอเวลาดูผลงาน หน่วยงานแก้ปัญหาก่อน ให้เวลาเราระยะหนึ่ง เราเสียเวลากับการทะเลาะกันในชาติมานานเต็มที่แล้ว นานเพียงพอแล้ว จะต้องไม่ให้เกิดขึ้นต่อไป คสช. ไม่ไปทะเลาะกับใครที่เห็นต่าง ไม่ว่าจะเป็นต่างประเทศหรือในประเทศ ทุกคนมีเหตุผลของตนเอง เพียงแต่ว่าเราต้องมีคุยกัน และมาแก้ปัญหาของพวกเราอย่างยั่งยืน

เรื่องกฎหมายผมเรียนไปแล้ว ในเรื่องการดำเนินคดี การดำเนินการอะไรต่างๆ ทุกคนเร่งรัดผมเหลือเกิน คือสรุปทุกอย่างกลับมาที่ คสช. หมดแล้ว ต้องทำนี่ทำนั่น เวลานั้นเวลานี้ เดี๋ยวนี้บัดนี้ การจัดตั้ง การแต่งตั้ง การยกเลิกต่างๆ ทั้งหมด ผมเข้าใจว่าท่านเดือดร้อน ท่านมีปัญหา ท่านไม่วางใจ แต่ขอเวลาผมแก้ไขหน่อยได้ไหม อย่าให้มากเลยเดี๋ยวผิดไปวันหน้าก็เกิดปัญหาต่อไปอีกครั้งหนึ่ง

ในส่วนของ Road Map ต่างๆ นั้น พูดไปแล้ว มี 3 ระยะ อย่ากังวล กรุณาเข้าใจหน่อยบางทีไปที่ความหมาย แปลความหมายผิดตลอด ผมไม่เข้าใจวิธีการแปลสื่อความหมาย ผมว่าผมพูดชัดเจน ที่พูดเยอะ พอพูดน้อยท่านก็ไม่เข้าใจ พูดเยอะท่านก็ไปเอาสิ่งเล็กๆ น้อยๆ มาจับผิดจับถูกอีก ผมไม่รู้ว่าผมจะพูดอย่างไร ตอนนี้เราจะทำงานด้วยความทุ่มเท เสียสละ แก้ปัญหา 9 ปีที่ผ่านมาให้ได้ และสถิติความเชื่อมั่นในต่างประเทศดีขึ้นตามลำดับ โดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจ สถาบันที่มีชื่อของต่างประเทศ จะให้เครดิต ให้การยอมรับ ตลาดหุ้นสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในหลายเดือนที่ผ่านมา มูลค่าซื้อขายตอนนี้มากมาย ก็เป็นที่น่ายินดี เหล่านี้เกิดขึ้นไม่ได้ถ้าทุกคนไม่ร่วมมือกัน ถ้าเราทุ่มเทไม่เห็นแก่เหน็ดเหนื่อย เพื่อพี่น้องประชาชน นี่ผมพูดถึงข้าราชการ คสช. ทั้งหมด ต้องทุ่มเทเสียสละให้ประชาชนมากกว่านี้ ให้ทดแทนที่ระยะเวลาหลายปี ท่านทำภายใต้ความกดดัน ท่านทำภายใต้ความครอบงำ หลายพวกหลายฝ่าย เพราะฉะนั้นประชาชนลำบากมานานแล้ว ท่านทำให้เขา เพราะเราจะทำตามสัญญาที่มีต่อกันก็คือ การคืนความสุขให้กับทุกคนในชาติ ให้ได้

เรื่องข้าวก็เบาไปในขณะนี้ ฉะนั้นต่อไปก็เตรียมแก้ปัญหาในเรื่องอื่นๆ การระบายข้าวอย่าห่วง งบประมาณก็เดินไปตามลำดับ มาตรการต่างๆ จะลดลง ที่มีผลกระทบต่อการท่องเที่ยว ที่มีผลกระทบกับสิทธิมนุษยชน โดยมีความจำเป็น ผู้เห็นต่างวันนี้ได้ให้คนไปพูดคุยกับท่านอาจารย์ที่ไปอยู่ต่างประเทศแล้ว ท่านบอกว่ายินดีที่จะร่วมมือกับพวกเรา ตอนแรกก็ไม่เข้าใจกันทั้งหมด ทุกประเด็น ทุกคนที่เป็นสัญลักษณ์ทางพรรคการเมือง สัญลักษณ์ประชาธิปไตย ผมก็ไม่อยากไปบังคับเคลื่อนไหวกับท่าน แต่ท่านต้องเข้าใจสถานการณ์ในวันนี้ และวันหน้าหลังจากเราแก้ปัญหาได้ ท่านจะเคลื่อนไหว ท่านจะมีความคิดเห็นทางการเมืองอะไรเชิญครับ แต่ขออย่าให้เกิดความขัดแย้งอีกต่อไป อะไรที่หนักนิดเบาหน่อยก็ขออภัยกันด้วยแล้วกัน

ขณะนี้เรื่องการสร้างความเข้าใจ ไม่ใช่ภาคข้าราชการอย่างเดียว ไม่ใช่ทหาร ตำรวจ หรือกระทรวงการต่างประเทศ ตอนนี้ผมให้ทุกภาคส่วนช่วยกัน ภาคธุรกิจติดต่อใคร เข้าไปบอก ไปอธิบายให้เขา ส่งเอกสารทั้งหมดไปว่าเราทำงานกันอย่างไร ความก้าวหน้าคืออะไร อะไรคือปัญหา ผมส่งให้เขาหมด ทั้งไทยทั้งอังกฤษ เขาต้องไปพูดกับทูต ฉะนั้นทุกคนก็กังวลว่าเรากว้างขวางพอหรือยัง เราพูดเอง ทำเอง ทำสิ่งที่อยากจะพูดมันก็ได้แค่นั้น ต้องให้ทุกคนช่วยกันพูดเป็นปากเป็นเสียงให้เราเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติในอนาคต

สิ่งที่ต้องดำเนินการเร่งด่วนคือ เรื่องอิทธิพล การพนัน ตู้ม้า อะไรต่างๆ เหล่านี้ การพนันฟุตบอล วันนี้ก็เดือดร้อน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเอาไปแก้ไขเพื่อให้พ่อแม่สบายใจ มีความสุข หนี้สินต่างๆ มากมาย หนี้สินเขาเรียกว่าหนี้สินต้องชำระ ไม่ใช่ คสช. บอกไม่ต้องชำระ ไม่ใช่ บอกว่าต้องชำระ หนี้นอกระบบต้องชำระ เพียงแต่ต้องให้เกิดความเป็นธรรมชอบธรรม เราจะช่วยในการประนอมหนี้ ในการชะลอให้ แต่ท่านต้องชำระเขา และชำระด้วยความเป็นธรรม ผมไม่อยากให้เราไปทำให้เกิดหนี้นอกระบบมากขึ้นไปกว่าเดิม แต่ต้องใช้หนี้ในระบบ และเกิดความเป็นธรรมจะดีกว่า เพราะสามารถควบคุมได้ หากใช้หนี้นอกระบบให้มากขึ้นเรื่อยๆ หนี้ในระบบก็หายไปอีก และนำไปสู่กระบวนการผลประโยชน์มากขึ้น

เรื่องอื่นๆ จริงๆ มีเยอะนะ เยอะกว่านี้อีกเยอะ ก็คงหาเวลาคุยกับท่านต่อไปในอนาคต ขอร้องนิสิต นักศึกษา กลุ่มสิทธิมนุษยชนอะไรต่างๆ ก็แล้วแต่ วันนี้ถ้าท่านเคลื่อนไหววันนี้ ก็ไม่ได้รับการแก้ไข และท่านก็ต้องทำแบบนี้ไปอีกไม่รู้เท่าไร ท่านเลือกเอาแล้วกันว่าจะทำอย่างไร ถ้าท่านประท้วงไปเรื่อย ท่านก็ถูกดำเนินการตามกฎหมาย สิ่งต่างๆ เหล่านี้ก็เกิดให้ท่านประท้วงมาอีกทุกยุคทุกสมัยนั่นแหละ ท่านไปคิดเอาเองนะ น้องๆ นิสิต นักศึกษา หลานๆ ทุกคนคงต้องเข้าใจนะ ท่านต้องให้เวลาชาติในการที่จะ เรียกว่าภูมิคุ้มกันมากกว่านะ เมื่ออะไรไม่สามารถเดินไปได้ เราต้องหยุดแล้วก็แก้ไขและเดินต่อไปนะครับ ต้องช่วยกันทำงานอย่างหนักนะครับ ทุกคน นะ

เรื่องต่างๆ ที่อยากจะให้ทุกคนได้ทราบหลักๆ คงหมดแล้วล่ะ เรื่องชะลอภาษี เรื่องอัตราต่างๆ คงแก้ไขทั้งหมด การสร้างธุรกิจค้าปลีกรายย่อย ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ อุตสาหกรรมขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ กำลังปรับปรุงทั้งหมด อย่ากังวล ทุกเรื่องเอามาพูดหมด มีการเสนอมาบ้าง หลักการบ้าง อะไรที่ยังทำไม่ได้ วันนี้ผมทราบหมดแล้ว เพราะข้าราชการก็บอกมา ประชาชนก็ฟ้องมา สื่อก็ฟ้องมา ไม่รู้ คงเยอะก็ซ้ำเสียส่วนใหญ่ ก็จัดหมวดหมู่ได้ ใช้คำว่าชะลอไว้ก่อน ปรับปรุงก่อนทั้งระบบ มันถึงจะสั่งการได้ชัดเจน และทบทวนทุกอย่าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของรายได้ประเทศ รายจ่ายของประเทศ การลงทุนสาธารณูปโภคแพงมากในปัจจุบัน และไปดูว่าลงทุนสาธารณูปโภคไปแล้วใครได้ประโยชน์สูงสุด อุตสาหกรรม โรงงานใช้มากที่สุด ประชาชนมีส่วนในการใช้สัดส่วนแล้วน้อยมาก เพราะฉะนั้นจะดูว่าเขาจะช่วยเราได้อย่างไรในการที่จะต้องมาดูแลในเรื่องของสาธารณูปโภค ไฟฟ้า ประปา หรือการสร้างมลพิษทางอากาศ อะไรเหล่านี้ ขยะต้องแก้ไขหมดแหละ การสร้างโรงงานขยะ ขนาดใหญ่ ขนาดเล็ก การแยกขยะ ผมได้สั่งการไปหมดแล้วเรื่องเหล่านี้ แต่ทุกอย่างจะต้องไปสู่การแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน ประเทศไทยเข้มแข็งนะครับ ทุกอย่างน่าจะเดินไปได้ด้วยดีนะ

เพราะฉะนั้นเรามาช่วยกันปฏิรูปประเทศหน่อยมั้ย ขอร้องกัน ช่วยกันปฏิรูป ช่วยกันสร้างประเทศไทยขึ้นมาใหม่ จากการที่ใกล้จะพังทลายลงไปทุกระบบเนี่ย ต้องช่วยผม ช่วย คสช. ช่วยข้าราชการ วันนี้ต้องไม่มีพวกไม่มีฝ่าย

วันนี้มีการชู 3 นิ้วใช่ไหม ก็โอเคเป็นเรื่องของหลักการ เป็นเรื่องของต่างประเทศ ผมก็ไม่ไปขัดแย้งอะไรกับท่าน ท่านอยากจะชูก็ชู ชูในบ้านได้ไหม อย่ามาชูข้างนอกแล้วกัน ก็ขัดต่อประกาศ มีปัญหามาโดยตลอด วันนี้เรามี 5 นิ้ว 2 นิ้วเพื่อชาติ เพราะชาติสำคัญกว่าอย่างอื่น อีก 3 นิ้วคือศาสนา พระมหากษัตริย์ และประชาชน จะได้รวมกันเป็น 5 นิ้วเป็นมือ ถ้าทำ 2 มือมันก็เป็น 10 นิ้ว มันก็เป็นสองเท่าก็เร็วขึ้น ขอร้องว่าไปชูเลย 3 นิ้ว ไปเลียนแบบเขาทำไมต่างชาติในภาพยนตร์ ประเทศไทยไม่เหมือนคนอื่น ประเทศไทยเป็นประเทศเดียวในโลก ผมอยากให้ทุกคนภูมิใจ ท่านยังอยู่กันได้ จะทะเลาะกัน จะโกรธกัน จะเกลียดกัน เดี๋ยวมันก็อยู่กันได้ แต่ขอเวลา นะ วันนี้เรามาช่วยทำให้เวลานั้นเร็วขึ้นเท่านั้นเองนะครับ ขอเวลา

ขอบคุณทุกท่านที่กรุณาสละเวลามาฟังผมพูดคุยในวันนี้ ผมก็พยายามจะทำให้ทุกอย่างมันดูนุ่มนวลลงนะ ผมไม่อยากให้ทุกคนมาเกรงกลัวอำนาจการใช้อำนาจรัฐโดยการใช้กฎหมายสูงสุด ผมอยากให้ทุกอย่างเนี่ยใครทำผิดก็ต้องรู้ว่าตัวเองผิด นั่นถึงน่าจะกลัว ถ้าใครไม่ได้ทำอะไรผิด ไม่ต้องมากลัว เพราะเราจะคืนความชอบธรรม ความเป็นธรรมให้กับท่านทุกคน ถ้าท่านพิสูจน์ได้ว่าท่านไม่ผิด หรือท่านไม่ได้ทำ เพราะฉะนั้นกระบวนการยุติธรรมเป็นคนตัดสิน ขอบคุณอีกครั้งหนึ่ง ขอความร่วมมือนะครับจากทุกคนในประเทศนี้ ถ้าทุกคนเป็นคนไทยน่าจะเข้าใจผมนะวันนี้ ขอบคุณครับ สวัสดีครับ

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
Facebook : https://www.facebook.com/prachatai
Twitter : https://twitter.com/prachatai
YouTube : https://www.youtube.com/prachatai
Prachatai Store Shop : https://prachataistore.net

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

พื้นที่ประชาสัมพันธ์