เบรกมติ สช. ตั้ง 'เขตสุขภาพประชาชน' ชี้ขาดการมีส่วนร่วม ซ้ำซ้อนงาน

กลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพ เบรกมติ สช.จัดตั้งเขตสุขภาพประชาชน ชี้ไม่มีส่วนร่วม ขาดองค์ความรู้ ขัดหลักสมัชชา

7 ส.ค.2557 สืบเนื่องจากการที่สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ได้จัดประชุมปรึกษาหารือเมื่อวันที่ 2 ส.ค. 2557 ในกลุ่มผู้บริหารหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง และมี พลเรือตรี นวพล ดำรงพงศ์ ผู้แทนหัวหน้าฝ่ายสังคมจิตวิทยา คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เข้าร่วมประชุมด้วย โดยมีมติเสนอเรื่องเร่งด่วน ให้เห็นชอบหลักการในการจัดตั้งเขตสุขภาพประชาชน และแต่งตั้งคณะทำงานพัฒนารูปแบบการจัดตั้งเขตสุขภาพประชาชนเพื่อพัฒนารูปแบบให้แล้วเสร็จใน 1 เดือน โดยจะประชุมในวันศุกร์ที่ 8 สิงหาคมนี้

สุภัทรา นาคะผิว โฆษกกลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพ กล่าวว่า ข้อเสนอการปฏิรูประบบสุขภาพ โดยการจัดตั้งเขตสุขภาพประชาชน ที่เร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จใน 1 เดือน ของสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) ยังไม่อาจถือได้ว่าเป็นการปฏิรูประบบสุขภาพ ที่ยึดหลักธรรมาภิบาล และไม่ใช่การพัฒนานโยบายสาธารณะที่เอื้อต่อสุขภาพด้วยกระบวนการแบบมีส่วนร่วมที่ใช้องค์ความรู้เป็นฐานอย่างเพียงพอตามวิสัยทัศน์ของ สช. ทั้งยังเป็นกระบวนการที่ขาดการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชน

นิมิตร์ เทียนอุดม คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ภาคประชาชน กล่าวว่า การกระจายอำนาจและจัดให้เกิดระบบการบริหารสุขภาพในระดับเขต ถือเป็นแนวทางหนึ่งที่อาจนำไปสู่การปฏิรูประบบสุขภาพได้ แต่ไม่ใช่เรื่องเร่งด่วน และที่ผ่านมามีการออกแบบการบริหารแบบเขตสุขภาพ 13 เขต โดยระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ดังนั้นการปฏิรูประบบสุขภาพ ควรต้องมีการ ทบทวนระบบบริหารสุขภาพระดับเขตของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อหารูปแบบที่เหมาะสมและไม่ซ้ำซ้อนซึ่งอาจส่งผลต่อผู้ปฏิบัติ รวมไปถึงควรมีการทบทวนระบบบริหารสุขภาพระดับเขตของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

“เดิมมีเขตสุขภาพของ สปสช. และเขตสุขภาพของ สธ. อยู่แล้วหากมีการตั้งเขตสุขภาพประชาชนขึ้นมาอีก จะเป็นการตั้งกลไกที่ซ้ำซ้อนกับการบริหารที่มีอยู่แล้ว อาจจะทำให้มี 3 หน่วยงานที่ดูแลในเขตสุขภาพเดียวกัน ซ้ำซ้อนงาน บทบาทหน้าที่และความยุ่งยากในการปฏิบัติ”

นิมิตร์ กล่าวต่อว่า ต้องมีการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการออกแบบเครื่องมือ หรือกลไกในการที่จะปฏิรูประบบสุขภาพ เพราะแต่ละภาคส่วนต่างมีการพัฒนาแนวทางกลไกเพื่อนำไปสู่การปฏิรูปสุขภาพ การมีมติให้ตั้งคณะทำงานเพื่อจัดตั้งเขตสุขภาพประชาชนภายใน 1 เดือน ถือว่าเป็นการรวบรัด และไม่เคารพต่อกระบวนการมีส่วนร่วมตามแนวทางสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ

โฆษกกลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพ เสนอให้ตั้งคณะทำงานส่วนต่างๆ เพื่อร่วมกันพัฒนาแนวทางปฏิรูป ทั้งนี้ควรต้องให้ทุกภาคส่วนเข้าไปมีส่วนในคณะทำงานต่างๆ อย่างรอบด้าน เช่น การจัดตั้งคณะกรรมการเขตสุขภาพตามแนวทางของกระทรวงสาธาณสุขหรือตามแนวทางของสมัชาสุขภาพฯ หรือของ สปสช. ควรต้องมีสัดส่วนจากทุกภาคส่วนอย่างเหมาะสม และยังไม่ใช่ความเร่งด่วนในการปฏิรูป

“การปฏิรูปต้องมุ่งไปสู่การลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเป็นธรรม โดยประเด็นเร่งด่วนที่ควรสร้างความเป็นธรรมให้กับประชาชนในระบบสุขภาพ ในระยะเร่งด่วนนี้ คือการยกเลิกการร่วมจ่ายด้านสุขภาพของผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม ซึ่งเป็นเพียงกลุ่มเดียวที่ต้องจ่ายเงินเอง”  โฆษกกล่าว
           
“ขอเรียกร้องให้คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติที่จะมีการประชุมในวันที่ 8 สิงหาคม 2557 นี้ ไม่ควรที่จะมีการลงมติเห็นชอบใดๆ ในการจัดตั้งเขตสุขภาพประชาชน จนกว่าจะมีกระบวนการมีส่วนร่วมและลงความเห็นตามแนวทางสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ” สุภัทราทิ้งท้าย

ข่าวรอบวัน

เนื้อหาแนะนำ

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์