สนช.รับหลักการร่าง พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ แล้ว

สนช.รับหลักการร่าง พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ กำหนดความผิดเกี่ยวกับการถ่ายวิดีโอในโรงภาพยนตร์ เพิ่มข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์เพื่อประโยชน์ผู้พิการ คุ้มครองข้อมูลการบริหารสิทธิ กำหนดข้อยกเว้นการกระทำละเมิดลิขสิทธิ์ของนักแสดงเพิ่มขึ้น รวมทั้งกำหนดให้ศาลมีอำนาจสั่งให้ผู้กระทำผิดต้องจ่ายค่าเสียหายเพิ่มขึ้น ตลอดจนสั่งทำลายสิ่งที่ใช้ในการกระทำความผิดได้

16 ต.ค.2557 สำนักข่าวไทยรายงานว่า ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) วันนี้ มีมติรับหลักการร่าง พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ ฉบับที่…พ.ศ. …. การกำหนดความผิดเกี่ยวกับการถ่ายวิดีโอในโรงภาพยนตร์ ด้วยคะแนน 184 งดออกเสียง 2 เสียง พร้อมตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ 15 คน แปรญัตติภายใน 7 วัน กรอบเวลาดำเนินการภายใน 30 วัน

ทั้งนี้ ร่าง พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ ฉบับที่ … พ.ศ….. แก้ไขเพิ่มเติมจาก พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 เนื่องจากปัจจุบันมีปัญหาการทำซ้ำ ด้วยการบันทึกภาพและเสียงจากภาพยนตร์ในระหว่างการฉายในโรงภาพยนตร์ทั้งไทยและต่างประเทศโดยไม่ได้รับอนุญาต สร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจต่ออุตสาหกรรมภาพยนตร์และธุรกิจที่เกี่ยวข้อง จึงเพิ่มบทกำหนดโทษสำหรับความผิดดังกล่าว หากผู้ใดกระทำการละเมิดลิขสิทธิ์ ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 6 เดือน ถึง 4 ปี หรือปรับตั้งแต่ 100,000-800,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าวยังเพิ่มบทบัญญัติเกี่ยวกับข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์เพิ่มเติม เพื่อประโยชน์ของคนพิการทางการมองเห็น การได้ยิน และสติปัญญา รวมทั้งคนพิการประเภทอื่นที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกา ที่จะสามารถเข้าถึงงานอันมีลิขสิทธิ์ได้ตามความจำเป็น

นอกจากนี้ ที่ประชุมมีมติหลักการร่าง พ.ร.บ. ลิขสิทธิ์ ฉบับที่..พ.ศ. …. การคุ้มครองข้อมูลการบริหารสิทธิ ด้วยคะแนน 182 เสียง และงดออกเสียง 2 เสียง พร้อมให้คณะกรรมาธิการวิสามัญชุดเดียวกับกรรมาธิการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ เรื่องการกำหนดความผิดเกี่ยวกับการถ่ายวิดีโอในโรงภาพยนตร์จำนวน 15 คน พร้อมแปรญัตติภายใน 7 วัน กรอบเวลาดำเนินการภายใน 30 วัน

ทั้งนี้ ร่าง พ.ร.บ. ลิขสิทธิ์ ฉบับที่…พ.ศ. …. การคุ้มครองข้อมูลการบริหารสิทธิ รองรับกรณีที่ปัจจุบันมีการนำข้อมูลการบริหารสิทธิ และมาตรการทางเทคโนโลยี มาใช้ในการคุ้มครองงานที่มีลิขสิทธิ์ของนักแสดง จึงกำหนดให้มีการคุ้มครองข้อมูลการบริหารสิทธิ รวมทั้งกำหนดข้อยกเว้นการกระทำละเมิดลิขสิทธิ์ของนักแสดงเพิ่มขึ้น รวมทั้งกำหนดให้ศาลมีอำนาจสั่งให้ผู้กระทำผิดต้องจ่ายค่าเสียหายเพิ่มขึ้น ตลอดจนมีอำนาจสั่งทำลายสิ่งที่ใช้ในการกระทำความผิดได้

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังเห็นชอบให้เลื่อนการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.กองอาสารักษาดินแดน และร่าง พ.ร.บ.ราชบัณฑิตย์สภา ออกไปเป็น วันพรุ่งนี้ (17 ต.ค.) เนื่องจากรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องติดภารกิจไม่สามารถมาชี้แจงได้

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
Facebook : https://www.facebook.com/prachatai
Twitter : https://twitter.com/prachatai
YouTube : https://www.youtube.com/prachatai
Prachatai Store Shop : https://prachataistore.net

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

พื้นที่ประชาสัมพันธ์