ไอซีทีเตรียมแจกสติกเกอร์ไลน์ ‘ค่านิยม 12 ประการ’ ฟรี เป็นของขวัญปีใหม่ให้ประชาชน

16 ธ.ค.2557 เว็บไซต์เดลินิวส์รายงานเมื่อวานนี้ว่า กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) กำลังจัดทำสติกเกอร์ ‘ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ’ ให้โหลดฟรีผ่านแอพพลิเคชั่นไลน์เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชน พร้อมให้โหลดวันที่ 30 ธ.ค.นี้

เดลินิวส์รายงานว่า นางทรงพร โกมลสุรเดช รองปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) และโฆษกกระทรวงไอซีที กล่าวว่า กระทรวงไอซีทีอยู่ระหว่างจัดทำสติกเกอร์ให้โหลดฟรีผ่านแอพพลิเคชั่นไลน์ “ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ” ตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เพื่อเป็นของขวัญให้กับประชาชนคนไทยที่นิยมส่งสติกเกอร์ผ่านแอพพลิเคชั่นไลน์ได้แสดงความรู้สึกต่างๆ ถึงกันในปี 2558 หรือ ปีใหม่ที่จะถึงนี้

รองปลัดไอซีทีกล่าวว่า รัฐมนตรีกระทรวงไอซีทีได้ให้ทุกหน่วยงานประสานงานไปยังสำนักงานเลขาธิการนายกฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรวบรวมข้อมูลและว่าจ้างบริษัทเอกชนเพื่อออกแบบสติกเกอร์ให้ตรงตามวัตถุประสงค์ที่สุด โดยจะสรุปรูปแบบที่ชัดเจนกลางเดือนนี้เพื่อดำเนินการจัดทำและพร้อมให้โหลดฟรีในวันที่ 30 ธ.ค.นี้

สำหรับค่านิยม 12 ประการ ที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้า คสช.และนายกรัฐมนตรีนำเสนอไว้เมือวันที่ 11 ก.ค.2557  ประกอบด้วย

1. มีความรักชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นสถาบันหลักของชาติในปัจจุบัน
2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม
3. กตัญญู ต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์
4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษา เล่าเรียน ทางตรงและทางอ้อม
5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
7. เข้าใจ เรียนรู้ การเป็นประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง
8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
9. มีสติ รู้ตัว รู้คิด รู้ทำ รู้ปฏิบัติ ตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
10. รู้จักดำรงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจำเป็น มีไว้พอกินพอใช้ ถ้าเหลือก็แจกจ่าย จำหน่าย และขยายกิจการ เมื่อมีความพร้อม โดยมีภูมิคุ้มกันที่ดี
11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออำนาจฝ่ายต่ำ หรือกิเลส มีความละอาย เกรงกลัวต่อบาป ตามหลักของศาสนา
12. คำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม และต่อชาติ มากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง

ที่มา เดลินิวส์, ประชาไท
 

 

ข่าวรอบวัน

เนื้อหาแนะนำ

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์