Skip to main content
sharethis

สมัชชาคนจนแถลงเนื่องในวันสตรีสากล 8มีนาคม2558 เรียกร้องรัฐบาลทหารยุติคุกคามผู้หญิงคนจนและครอบครัว ต้องคุ้มครองสิทธิเสรีภาพในทุกด้าน โดยเฉพาะสิทธิมนุษยชน สิทธิชุมชน และสิทธิในการจัดการทรัพยากร และคืนอำนาจอธิปไตยแก่ประชาชนโดยเร็ว ระบุประเด็นสัดส่วนผู้หญิงในสภา คำขวัญท่านผู้นำเป็นเพียงความฉาบฉวย บิดเบือน

๐๐๐๐

แถลงการณ์สมัชชาคนจน 
แถลงการณ์ในวาระวันสตรีสากล 8 มีนาคม 2558

จากการต่อสู้มาเกือบ 20 ปี สมัชชาคนจนเห็นว่า อำนาจรัฐที่ใช้ความอยุติธรรมและความรุนแรงมากดขี่ขูดรีดคนจนเพื่อผลประโยชน์ของทั้งชนชั้นนำและนายทุน ย่อมไม่สนใจว่าผู้ที่ได้รับผลกระทบจะเป็นชายหรือหญิง ด้วยเหตุนี้ ผู้หญิงในสมัชชาคนจนจึงต้องลุกขึ้นสู้เคียงบ่าเคียงไหล่กับผู้ชายในทุกโอกาส การต่อสู้ของผู้หญิงในสมัชชาคนจน จึงเป็นไปในทิศทางเดียวกับการต่อสู้ของกรรมกรสตรีในสหรัฐอเมริกา ที่ลุกขึ้นต่อต้านการกดขี่และการทารุณเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2400 ซึ่งเป็นที่มาของวันสตรีสากล

หัวใจของวันสตรีสากล คือการที่ผู้หญิงได้มีจิตสำนึกและลุกขึ้นมาต่อต้านการกดขี่ขูดรีดที่กระทำต่อผู้หญิง ทั้งทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม อันมีรากเหง้าจากลัทธิชายเป็นใหญ่ ซึ่งเป็นลักษณะอำนาจนิยมแบบหนึ่งที่มีอิทธิพลครอบงำแม้กระทั่งผู้หญิงด้วยกัน ยิ่งสังคมมีวัฒนธรรมชายเป็นใหญ่มากเท่าใด ผู้หญิงต้องตกอยู่ในความทุกข์ยากมากเท่านั้น เผด็จการทหารอำนาจนิยมที่หวนกลับคืนสู่สังคมไทยในปัจจุบัน ยิ่งเป็นลัทธิอำนาจนิยมแบบชายเป็นใหญ่ที่เข้มข้นรุนแรงอย่างที่สุด
เผด็จการทหารอำนาจนิยมได้กลายเป็นอุปสรรคต่อการต่อสู้ของผู้หญิงคนจน ในขณะเดียวกันก็หลอกล่อและเบี่ยงเบนความสนใจของประชาชนทั้งหญิงและชายไปจากประเด็นหลัก นั่นคือความเท่าเทียมและเป็นธรรมอย่างถ้วนหน้า ไปเป็นประเด็นฉาบฉวย เช่นการถกเถียงจำนวนผู้หญิงในสถาบันทางการเมืองต่างๆ การที่ผู้นำรัฐบาลทหารฉวยโอกาสในวันสตรีสากล กล่าวคำชื่นชมต่อผู้หญิง สัญญาจะผลักดันความเท่าเทียมและให้โอกาสผู้หญิงในการขับเคลื่อนประเทศ จึงเป็นการโกหกหลอกลวงและบิดเบือนความเป็นจริง เพราะคำชื่นชมและคำสัญญาดังกล่าวขัดแย้งกับธรรมชาติของเผด็จการทหารอำนาจนิยมโดยสิ้นเชิง

สมัชชาคนจนเห็นว่า เพื่อที่จะแสดงความจริงใจต่อผู้หญิงเนื่องในวันสตรีสากล สิ่งที่รัฐบาลทหารจะต้องรีบทำโดยเร่งด่วนคือการยุติการรังควานต่อผู้หญิงคนจน รวมถึงครอบครัวและญาติพี่น้องทั้งชายและหญิง ที่ลุกขึ้นต่อสู้เพื่อความเป็นธรรมและสิทธิเสรีภาพในทุกด้าน โดยเฉพาะสิทธิมนุษยชน สิทธิชุมชน และสิทธิในการจัดการทรัพยากร และคืนอำนาจอธิปไตยแก่ประชาชนโดยเร็วที่สุด เรายังขอเรียกร้องให้ผู้หญิงทุกคนได้ตระหนักรู้และปลดปล่อยตัวเองจากลัทธิชายเป็นใหญ่
เพื่อร่วมเฉลิมฉลองวันสตรีสากล สมัชชาคนจนขอแสดงความสมานฉันท์กับพี่น้องผู้หญิงทุกคน ทั้งในประเทศไทย และทั่วโลก ที่ร่วมกันต่อสู้เพื่อสถาปนาสังคมที่เท่าเทียม เป็นธรรม และมีสิทธิเสรีภาพแท้จริงเพื่อประชาชนทุกเพศ

ประชาธิปไตยที่กินได้  การเมืองที่เห็นหัวคนจน

สมัชชาคนจน

8  มีนาคม  2558
 

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไท ได้ทุกช่องทาง Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube, TikTok หรือสั่งซื้อสินค้าประชาไท ได้ที่ https://shop.prachataistore.net