Skip to main content
sharethis

รองเลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดิน จี้ชาวบ้านชาวคลองไทรออกนอกพื้นที่ พร้อมบริษัทที่ถูกศาลตัดสิน โดยที่ยังไม่มีมาตราการรองรับ ด้านชาวบ้านยันสิทธิในการอยู่อาศัย ตามแนวทางการแก้ไขปัญหาของรัฐบาลที่ผ่านมา

23 ส.ค. 2558 ผู้สื่อข่าวได้รับรายงานว่า เมื่อวันที่ 19 ส.ค. ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกร (ส.ป.ก.) ได้เดินทางเข้าไปในชุมชนคลองไทรพัฒนาเพื่อชี้แจงถึงกรณีที่บริษัทจิวกังจุ้ยพัฒนา จำกัด เรียกร้องค่าเสียประโยชน์การใช้ในที่ดินในพื้นที่ของ ส.ป.ก โดยชี้แจงว่า สรุปบริษัทแจ้งถอนฟ้องเนื่องจากเจ้าของบริษัทไม่มีตัวตนในทางกฎหมายแล้ว ขณะเดียวกันยังได้พูดคุยกับชาวบ้านถึงกรณีที่ศาลฎีฏาตัดสินให้ ส.ป.ก ชนะคดี ซึ่งเป็นโจทก์ฟ้องร้องขับไล่บริษัทจิวกังจุ้ยฯ เมื่อวันที่ 11 พ.ค. ที่ผ่านมา โดยได้พูดคุยทำความเข้าใจกับชาวบ้านว่า หากจะมีการบังคับคดีให้บริษัทออกจากพื้นที่ ก็จำเป็นต้องให้ชาวชุมชนคลองไทรฯ ออกนอกพื้นที่ด้วยเช่นกัน เนื่องจากมีความจำเป็นต้องจัดสรรที่ดินใหม่

หนึ่งในสมาชิกชุมชนคลองไทร เปิดเผยว่า ได้รับรูปหนังสือราชการจาก นายธนู มีแสงเงิน รองเลขาธิการ ส.ป.ก. ส่งถึงผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี หนังสือที่ กษ 1205/5591 ลงวันที่ 6 ก.ค. 2558 ต่อกรณีการอาศัยอยู่ในพื้นที่ของ ส.ป.ก โดยตอนหนึ่งระบุว่า

“ส.ป.ก พิจารณาแล้วว่า หาก ส.ป.ก. อนุญาติผ่อนผันให้กลุ่มสหกรณ์การเกษตรสหพันธ์เกษตรกรภาคใต้ จำกัด อยู่ในที่ดินพิพาท แปลงบริษัทจิวกังจุ้ย พัฒนา จำกัด เป็นการชั่วคราวต่อไป จะทำให้เกิดปัญหายืดเยื้อ โดยกลุ่มสหกรณ์ ดังกล่สว จะยึดถือครองที่ดินเพื่อกลุ่มตนเองรวมถึงกดดัน จังหวัดและ ส.ป.ก. ให้ดำเนินการจัดการที่ดินทั้งแปลงให้เฉพาะกลุ่ม ทำให้ไม่สามารถจัดที่ดินให้ราษฎร์อื่นได้ด้วยความเป็นธรรม จึงขอให้จังหวัดสุราษฎร์ธานีมอบหมายให้ ส.ป.ก. สุราษฎร์ธานี บังคับคดีเด็ดขาดกับผู้บุกรุกทั้งหมด เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายและสามารถดำเนินการจัดการที่ดินอย่างมีประสิทธิภาพ...”

อย่างไรก็ตาม ชาวชุมชนคลองไทรฯ ได้อ้างถึงสิทธิในการอาศัยอยู่ในพื้นที่ โดยระบุถึง นโยบายรัฐบาลอภิสิทธิ์ เวชาชีวะ โดยวางแนวทางการแก้ไขปัญหาโดยการให้มีการจัดที่ดินในรูปแบบสหกรณ์  และรูปแบบโฉนดชุมชน ซึ่งชุมชนได้รับการผ่อนผันให้อยู่ในพื้นที่จนกว่าจะแก้ไขปัญหาแล้วเสร็จ ตามมติคณะกรรมการอำนวยการแก้ไขปัญหาของเครือข่ายปฏิรูปที่ดิน ครั้งที่ 1/2552 วันที่ 11 ม.ค. 2552 รวมทั้ง สมัยรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ได้มีข้อตกลงระหว่างขบวนการประชาชน เพื่อสังคมที่เป็นธรรม กับรัฐบาล โดยได้ผ่อนผันให้อาศัยอยู่ในพื้นที่จนกว่าจะแก้ไขปัญหาแล้วเสร็จ

 

ข้อมูลพื้นที่ชุมชนคลองไทรพัฒนา

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 2 ตำบลไทรทอง อำเภอชัยบุรี จังหวัด สุราษฎร์ธานี มีสมาชิกชุมชนทั้งหมด จำนวน 45 ครัวเรือนสถานะของพื้นที่ตามกฎหมายเป็นที่ ส.ป.ก. พื้นที่ทั้งหมด จำนวน 906 ไร่

เรื่อง คดี ส.ป.ก. ฟ้องบริษัทจิวกังจุ้ยพัฒนา จำกัดในปี 2550 ส.ป.ก. ชนะคดีศาลสั่งให้ บ.จิวกังจุ้ยพัฒนา และบริวารออกจากพื้นที่ แต่ บ.จิวกังจุ้ย ขอยื่นอุทธรณ์ทุเลาบังคับคดี ล่าสุดศาลฎีกาตัดสินให้ ส.ป.ก. ชนะคดีขับไล่บริษัทออกจากพื้นที่ เมื่อวันที่ 11 พ.ค. 2558  แต่ปัจจุบัน (23 ส.ค. 2558) ยังไม่มีการบังคับคดีให้บริษัท และบริวาร ออกจากพื้นที่

 

ความชอบธรรมการเข้าใช้ประโยชน์ในพื้นที่ของชาวบ้าน

1. คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ 71 / 52 แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการเพื่อแก้ไขปัญหาของ เครือข่าย ปฏิรูปที่ดินแห่งประเทศไทย สั่ง ณ วันที่ 9 มีนาคม 2552 ลงนามโดย นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ได้มีมติเห็นชอบให้ผ่อนผันให้ราษฎรได้อยู่อาศัยและทำกินในที่ดิน ตามวิถีชีวิตปกติไปพลางก่อนจนกว่าจะแก้ไขปัญหาแล้วเสร็จ

2. มติคณะกรรมการอำนวยการแก้ไขปัญหา ของ เครือข่ายปฏิรูปที่ดินแห่งประเทศไทย (คปท.) วันที่ 11 มีนาคม 2553 ส.ป.ก. ได้มีมติให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งการมายัง ส.ป.ก.ให้ผ่อนผันให้ชุมชนต่างๆ ที่เป็นสมาชิกของเครือข่ายปฏิรูปที่ดินฯ สามารถอยู่อาศัยและทำกินในพื้นที่ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมได้จนกว่า กระบวนการฟ้องขับไล่บริษัทและนายทุนจะแล้วเสร็จ

3. มติคณะกรรมการประสานงานเพื่อจัดให้มี โฉนดชุมชน (ปจช.) ให้ชุมชนคลองไทรพัฒนาเป็นพื้นที่ นำรองโฉนดชุมชน วันที่ 6 ตุลาคม 2553 (นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย รัฐมนตรี ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในสมัยนั้นเป็นประธาน ปจช.)

4. บันทึกขัอตกลง (MOU) ข้อ 1,3 ระหว่าง พีมูฟ กับ ตัวแทนรัฐบาล ยิ่งลักษณ์ ใน วันที่ 22 พฤษภาคม 2556

5. เจ้าหน้าที่ชุดรังวัดของ ส.ป.ก.ลงพื้นที่รังวัดแนวเขตให้ชัดเจน ในเดือน พฤษภาคม 2557 และได้เข้ามาปักป้าย ส.ป.ก. เพื่อยืนยันว่าเป็นพื้นที่ของ ส.ป.ก.

 

 

สแกน QR Code เพื่อร่วมบริจาคเงินให้กับประชาไท

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไท ได้ทุกช่องทาง Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube, TikTok หรือสั่งซื้อสินค้าประชาไท ได้ที่ https://shop.prachataistore.net