Skip to main content
sharethis
29 ส.ค. 2558 สหภาพแรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอและตัดเย็บเสื้อผ้าสัมพันธ์เปิดเผยว่าหลังการเข้าพบรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเข้าชี้แจงข้อเท็จจริงและขอให้ทางฝ่ายปกครองของจังหวัดเชียงใหม่ช่วยแก้ปัญหาให้กับพนักงานเนื่องจากบริษัท จอร์จี้ แอนด์ลู จำกัด เมื่อวันที่ 27 ส.ค. ที่ผ่านมานั้น ซึ่งได้ข้อสรุปว่าทางรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้สั่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบว่าบริษัทจอร์จี้ แอนด์ลู จำกัด ประสบปัญหาภาวะด้านการเงินและยอดการสั่งซื้อจริงหรือไม่ รวมทั้งทางสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ ได้ระบุว่าทางสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ ได้ไปร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวน สถานีตำรวจภูธรสันกำแพงเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2558 ที่ผ่านมา
 
ล่าสุดสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ได้ทำหนังสือชี้แจงต่อสหภาพแรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอและตัดเย็บเสื้อผ้าสัมพันธ์ว่าในส่วนคดีแพ่งนั้นพนักงานจำนวน 76 คน มีสิทธิที่จะยื่นคำร้องตามมาตรา 123 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ต่อพนักงานตรวจแรงงานได้ เมื่อพนักงานตรวจแรงงานได้รับคำร้องแล้วจะพิจารณาวินิจฉัยและมีคำสั่งภายใน 60 วันนับแต่รับคำร้อง หากนายจ้างไม่ปฏิบัติตามคำสั่งและไม่ไปอุทธรณ์ต่อศาลภายในกำหนด จะถือว่าคำสั่งของพนักงานตรวจแรงงานเป็นที่สุด ลูกจ้างก็จะมีสิทธิยื่นคำร้องขอรับเงินสงเคราะห์จากกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนไปก่อนในอัตราไม่เกิน 60 เท่าของค่าจ้างรายวัน (คนละไม่เกิน 18,000 บาท) 
 
โดยทางสหภาพแรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอและตัดเย็บเสื้อผ้าสัมพันธ์ระบุว่าพนักงานบางส่วนยังจะรอท่าทีของนายจ้างว่าจะจ่ายเงินตาม ม.75 หรือไม่ ก่อนที่สิทธิที่จะยื่นคำร้องตามมาตรา 123 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ในลำดับต่อไป
 

 

สแกน QR Code เพื่อร่วมบริจาคเงินให้กับประชาไท

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไท ได้ทุกช่องทาง Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube, TikTok หรือสั่งซื้อสินค้าประชาไท ได้ที่ https://shop.prachataistore.net