กต. เล็งเผยแพร่แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงให้กลุ่ม G77

12 ต.ค. 2558 ดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ(กต.) กล่าวถึงกรณีที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มอบหมายให้กระทรวงการต่างประเทศขับเคลื่อนการทำหน้าที่ประธานกลุ่มประเทศกำลังพัฒนาหรือ G77 ว่า กลุ่ม G77 เป็นกลุ่มที่มีความสำคัญ โดยระหว่างการเดินทางเยือนประเทศจีนก็ได้หารือกับทางการจีนว่าจะร่วมกันทำอย่างไรได้บ้างเพื่อทำให้บทบาทดังกล่าวมีคุณค่า รวมถึงการกระชับความสัมพันธ์กับกลุ่ม G77 มากยิ่งขึ้น ซึ่งมองว่าสามารถทำได้หลายช่องทาง อาทิผ่านทางประเทศที่มีผู้แทนทางการทูต และสถานทูตไทยแต่ละประเทศที่สามารถจะเข้าไปมีปฏิสัมพันธ์โดยผ่านทางสถานทูตของกลุ่ม G77 ที่อยู่ในเมืองหลวงนั้นๆ เพื่อหาจุดร่วมที่จะทำงานร่วมกัน อาทิ การพัฒนาที่ยั่งยืน และหวังว่าไทยจะได้แนะนำแนวความคิดเศรษฐกิจพอเพียงที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้แก่ชาวไทย ให้กับประเทศสมาชิก G77 ด้วย เนื่องจากประเทศกำลังพัฒนามีวิถีชีวิตที่สามารถนำแนวความคิดดังกล่าวไปยึดถือและเป็นแนวปฏิบัติได้

ที่มา : สำนักข่าวไทย และ คมชัดลึก

แสดงความคิดเห็น

พื้นที่ประชาสัมพันธ์