กรุงเทพโพลล์เผยผลสำรวจนับถอยหลัง 15 วันก่อนลงประชามติ

กรุงเทพโพลล์เผยผลสำรวจนับถอยหลัง 15 วันก่อนลงประชามติ ระบุร้อยละ 44.7 ระบุว่า “เห็นชอบ” เพิ่มขึ้นจากผลสำรวจครั้งที่ผ่านมาร้อยละ 3.1 ขณะที่ร้อยละ 9.8 ระบุว่า “ไม่เห็นชอบ” (เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.6) ส่วนร้อยละ 12.2 ระบุว่า “งดออกเสียง” (เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.6) และมีถึงร้อยละ 33.3 ระบุว่า “ไม่แน่ใจ”
 
23 ก.ค. 2559 อีก 15 วันจะถึงวันลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ กรุงเทพโพลล์โดยศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ  จึงสำรวจความคิดเห็นประชาชน เรื่อง “ นับถอยหลัง 15 วันก่อนลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ 7 ส.ค. 59” โดยเก็บข้อมูลกับประชาชนจากทุกภูมิภาคทั่วประเทศจำนวน 1,581 คน พบว่า 
 
เมื่อถามประชาชนว่าหากมีการดีเบตร่างรัฐธรรมนูญจะทำให้มีผลต่อการตัดสินใจรับหรือไม่รับร่างฯ มากน้อยเพียงใด ส่วนใหญ่ร้อยละ 57.3 เห็นว่ามีผลค่อนข้างน้อยถึงน้อยที่สุด ขณะที่ร้อยละ 28.3 เห็นว่ามีผลค่อนข้างมากถึงมากที่สุด ส่วนที่เหลือร้อยละ 14.4 ไม่แน่ใจ
 
ทั้งนี้เมื่อถามต่อว่าการที่แกนนำจาก 2 พรรคการเมืองใหญ่ ไม่รับร่างรัฐธรรมนูญ ทำให้มีผลต่อการตัดสินใจรับหรือไม่รับร่างรัฐธรรมนูญมากน้อยเพียงใด ส่วนใหญ่ร้อยละ 66.6 เห็นว่ามีผลค่อนข้างน้อยถึงน้อยที่สุด ขณะที่ร้อยละ 17.6 เห็นว่ามีผลค่อนข้างมากถึงมากที่สุด ส่วนร้อยละ 15.8 ไม่แน่ใจ
 
สำหรับความตั้งใจจะไปออกเสียงลงประชามติรับร่างรัฐธรรมนูญ ในวันที่ 7 ส.ค. 59 ที่จะถึงนี้นั้น ส่วนใหญ่ร้อยละ 85.8 ตั้งใจว่าจะไป เพิ่มขึ้นจากผลสำรวจเมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม ร้อยละ 2.1 ขณะที่ร้อยละ 7.1 ตั้งใจว่าจะไม่ไป  (เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.5) และร้อยละ 7.1 ยังไม่แน่ใจ (ลดลงร้อยละ 3.6)
 
สุดท้ายเมื่อถามว่าหากวันนี้เป็นวันออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญจะเห็นชอบกับร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้หรือไม่ ส่วนใหญ่ร้อยละ 44.7 ระบุว่า “เห็นชอบ” เพิ่มขึ้นจากผลสำรวจครั้งที่ผ่านมาร้อยละ 3.1 ขณะที่ร้อยละ 9.8 ระบุว่า “ไม่เห็นชอบ” (เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.6) ส่วนร้อยละ 12.2 ระบุว่า “งดออกเสียง” (เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.6) และมีถึงร้อยละ 33.3 ระบุว่า “ไม่แน่ใจ”