Skip to main content
sharethis
บอร์ด สปสช.ห่วงสถานการณ์ไข้หวัดใหญ่ หนุนวัคซีนป้องกันต่อเนื่อง ลดอัตราป่วยตาย 4 กลุ่มเสี่ยง ทั้งหญิงตั้งครรภ์ 4 เดือนขึ้นไป เด็กอายุ 6 เดือนถึง 2 ปี ผู้ป่วยโรคเรื้อรังประจำตัว และผู้สูงอายุ 65 ปีขึ้นไป ครอบคลุมเชื้อไข้หวัดใหญ่ 3 สายพันธุ์องค์การอนามัยโลกกำหนด  
 
6 พ.ย. 2559 นพ.ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา รองเลขาธิการ รักษาการเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กล่าวว่า โรคไข้หวัดใหญ่เป็นโรคพบบ่อยทุกกลุ่มอายุ ตั้งแต่เด็กเล็กจนถึงผู้สูงอายุ ทั้งเกิดได้ตลอดปี โดยเฉพาะในฤดูฝน จากข้อมูลการเฝ้าระวังโรคสำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. –31 ต.ค. 2559 ทั่วประเทศ พบผู้ป่วยพบผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่แล้ว 137,096 ราย เสียชีวิต 35 ราย โดยระหว่างวันที่ 1–18 ต.ค. 2559 พบผู้ป่วยถึง 9,176 ราย และมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น โดยเป็นจำนวนผู้ป่วยสูงกว่าค่ามัธยฐาน 5 ปีย้อนหลัง ทั้งสูงกว่าในช่วงเวลาเดียวกันของปี 2558 ถึง 2 เท่า ส่วนใหญ่เป็นสายพันธุ์ A(H1N1), A(H3N2) และสายพันธุ์ B 
 
นพ.ศักดิ์ชัย กล่าวว่า ไข้หวัดใหญ่เป็นโรคที่แพร่ระบาดเป็นประจำทุกปี ประกอบกับมีหลักฐานความคุ้มค่าการใช้วัคซีนป้องกัน บอร์ด สปสช.ได้กำหนดวัคซีนไข้หวัดใหญ่เป็นสิทธิประโยชน์เพื่อฉีดให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยงตั้งแต่ปี 2551 เป็นต้นมา ดำเนินการร่วมกับกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขและหน่วยบริการทุกสังกัด ก่อนเข้าสู่ช่วงการแพร่ระบาด มุ่งลดอุบัติการเจ็บป่วยและเสียชีวิตจากไข้หวัดใหญ่ โดยวัคซีนไข้หวัดใหญ่สามารถป้องกันโรคได้ 60-70% รวมถึงภาวะโรคแทรกซ้อน ลดการแพร่กระจายเชื้อไข้หวัดใหญ่ และลดค่าใช้จ่ายค่ารักษาพยาบาลโรคไข้หวัดใหญ่ โรคแทรกซ้อนและการขาดงาน
 
“ปีงบประมาณ 2559 ที่ผ่านมา สปสช.ได้จัดซื้อวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 3,100,000 โด๊ส ครอบคลุมป้องกันเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ 3 สายพันธุ์ ตามที่องค์การอนามัยโลกกำหนด ทั้งเป็นสายพันธุ์ที่แพร่ระบาดขณะนี้ พร้อมกระจายวัคซีนไข้หวัดใหญ่ไปยังสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ และสถานพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการ สปสช. โดยได้รณรงค์ช่วงระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงกรกฎาคมที่ผ่านมา ทำให้มีให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยงเข้ารับการฉีดวัคซีนก่อนหน้านี้ต่อเนื่อง”
 
รักษาการเลขาธิการ สปสช. กล่าวต่อว่า ในปี 2560นี้ บอร์ด สปสช. โดย ศ.คลินิกเกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สาธารณสุข เป็นประธาน ได้อนุมัติจัดซื้อวัคซีนไขหวัดใหญ่เช่นเดียวกับปี 2559 เพื่อประชาชนกลุ่มเสี่ยงมีภูมิป้องกันโรคต่อเนื่อง กำหนดการรณรงค์ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย.2560 – 31 ส.ค. 2560 เพื่อประชาชนกลุ่มเสี่ยงได้รับวัคซีนโดยเร็ว สามารถรับฉีดวัคซีนได้ตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย.2560 เป็นต้นไปจนกว่าวัคซีนจะหมด
 
ทั้งนี้ประชาชนกลุ่มเสี่ยงที่เป็นเป้าหมายการให้วัคซีนไข้หวัดใหญ่ มี 4 กลุ่มด้วยกัน ประกอบด้วย 1)หญิงมีครรภ์อายุครรภ์ 4 เดือนขึ้นไป 2)เด็กอายุ 6 เดือนถึง 2 ปีทุกคน 3)ผู้มีโรคเรื้อรังประจำตัว ได้แก่ ปอดอุดกั้นเรื้อรัง หัวใจ หืด ไตวาย หลอดเลือดสมอง ผู้ป่วยมะเร็งที่อยู่ระหว่างการได้รับเคมีบำบัด และเบาหวาน และ 4)ผู้สูงอายุมากกว่า 65 ปีทุกคน
 
 

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไท ได้ทุกช่องทาง Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube, TikTok หรือสั่งซื้อสินค้าประชาไท ได้ที่ https://shop.prachataistore.net