โปรดเกล้าฯ วิรัช ชินวินิจกุล-จรัลธาดา กรรณสูต เป็นองคมนตรี

ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศแต่งตั้งองคมนตรี โดยพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้วิรัช ชินวินิจกุล รองประธานศาลฎีกา และจรัลธาดา กรรณสูต ที่ปรึกษาสำนักราชเลขาธิการ อดีตปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นองคมนตรี

วิรัช ชินวินิจกุล (ซ้าย) และจรัลธาดา กรรณสูต (ขวา) (ที่มา: สำนักงานสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง/สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์)

จรัลธาดา กรรณสูต เมื่อครั้งเป็นปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปฏิบัติหน้าที่เป็นพระยาแรกนา ในพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ เมื่อ พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2552 ในภาพเป็นพระราชพิธีเมื่อ พ.ศ. 2552 (ที่มา: Kapook/มติชน)

 

13 ธ.ค. 2559 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 133 ตอนพิเศษ 290 ง เผยแพร่ประกาศแต่งตั้งองคมนตรี มีใจความว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า ตามที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งองคมนตรี ตามประกาศลงวันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2559 แล้วนั้น บัดนี้ ทรงพระราชดําริเห็นเป็นการสมควรแต่งตั้งองคมนตรีเพิ่มขึ้นอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 2 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.2557 ประกอบกับมาตรา 12 และมาตรา 13 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง 1. นายวิรัช ชินวินิจกุล เป็น องคมนตรี 2. นายจรัลธาดา กรรณสูต เป็น องคมนตรี ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 12 ธันวาคม พุทธศักราช 2559 เป็นปีที่ 1 ในรัชกาลปัจจุบัน ผู้รับสนองพระราชโองการ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรี

สำหรับ วิรัช  ชินวินิจกุล เกิดเมื่อ 7  พ.ย.  2495 สำเร็จการศึกษาจากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และเนติบัณฑิตไทย เป็นผู้พิพากษาศาลฎีกา เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม รองประธานศาลฎีกา และยังเป็นกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม (ก.ต.)

ก่อนหน้านี้มติคณะรัฐมนตรีเมื่อ 4 พ.ย. 2557 เห็นชอบให้เสนอชื่อ วิรัชไปเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคดีพิเศษ (กพค.) ซึ่งเป็นตำแหน่งที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรม รมว.ยุติธรรมเป็นรองประธานกรรมการ ต่อมาในที่ประชุมคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม (ก.ต.) เมื่อ 1 ธ.ค. 2557 วิรัชแจ้งต่อที่ประชุมขอถอนตัวจากการเสนอไปเป็นคณะกรรมการคดีพิเศษ (อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง)

สำหรับ จรัลธาดา กรรณสูต ที่ปรึกษาสำนักราชเลขาธิการ อดีตปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และอดีตอธิบดีกรมประมง เมื่อครั้งเป็นปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เคยรับหน้าที่พระยาแรกนา ในพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ เมื่อปี พ.ศ. 2551-2552 ในช่วงรับราชการเคยมีส่วนร่วมถวายงานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ อาทิ โครงการฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งทะเลอันเนื่องมาจากพระราชดำริ [1] โครงการจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเลด้วยรถยนต์เก่าของกรุงเทพมหานคร [2] โครงการฟาร์มทะเลตัวอย่างตามพระราชดำริ [3] การเลี้ยงปลาเทราต์ภายในโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำริ ดอยดำ อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ [4] ฯลฯ

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
Facebook : https://www.facebook.com/prachatai
Twitter : https://twitter.com/prachatai
YouTube : https://www.youtube.com/prachatai
Prachatai Store Shop : https://prachataistore.net

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท