Skip to main content
sharethis

คณาจารย์และประชาชน 301 รายชื่อ ออกแถลงการณ์เรียกร้องให้กองทัพถอนฟ้องบุคคล 5 ราย ที่ถูกแจ้งความฝ่าฝืนคำสั่งหัวหน้า คสช. 3/2558 กรณีกิจกรรมและป้าย 'เวทีวิชาการไม่ใช่ค่ายทหาร' ในงานประชุมไทยศึกษาที่เชียงใหม่ พร้อมเรียกร้องให้ยกเลิกคำสั่งหัวหน้า คสช. 3/2558 ยุติการคุกคามเสรีภาพทางวิชาการและเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น

แฟ้มภาพ 'ชุมชนนักวิชาการนานาชาติ' ในการประชุมไทยศึกษาครั้งที่ 13 และนักวิชาการด้านไทยศึกษา 176 รายชื่อ ออกแถลงการณ์ 'ขอคืนพื้นที่ความรู้และสิทธิเสรีภาพของพลเมืองในสังคมไทย' เมื่อ 17 ก.ค. 2560 ต่อมารอง ผบ.กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย จ.เชียงใหม่ ฟ้องนักวิชาการ นักเขียน และสื่อมวลชน รวม 5 ราย ข้อหาฝ่าฝืนคำสั่งหัวหน้ คสช. 3/2558

ป้าย 'เวทีวิชาการ' 'ไม่ใช่' 'ค่ายทหาร' ในวันที่ 18 ก.ค. 2560 ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของงานประชุมไทยศึกษาครั้งที่ 13 หลังจากตลอดการจัดงานมีเจ้าหน้าที่ทหารและตำรวจ ทั้งในและนอกเครื่องแบบเข้ามารบกวนในการประชุมวิชาการ (ที่มา: คนส.)

ภาพที่ยุกติ มุกดาวิจิตร จากคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นำเสนอในช่วงสรุปการประชุมไทยศึกษาครั้งที่ 3 เมื่อ 18 ก.ค. 2560 เป็นภาพทหารในเครื่องแบบเข้ามาในบริเวณที่มีการจัดการประชุมไทยศึกษา ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ (CMECC) จ.เชียงใหม่

 

20 ส.ค. 2560 กรณี สภ.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ออกหมายเรียก ชยันต์ วรรธนะภูติ ผู้อำนวยการศูนย์ภูมิภาคศึกษาด้านสังคมศาสตร์และการพัฒนาอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (มช.) และเพื่อนนักวิชาการ นักเขียน สื่อมวลชน รวม 5 คน ให้มารับทราบข้อกล่าวหาฝ่าฝืนคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่ 3/2558 ชุมนุมทางการเมืองเกินห้าคนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากหัวหน้า คสช. หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย กรณีกิจกรรมในการประชุมวิชากาารไทยศึกษา ที่ จ.เชียงใหม่ เมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา โดยผู้แจ้งความคือ พ.อ.สืบสกุล บัวระวงศ์ รองผู้บัญชาการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดเชียงใหม่ และรองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 ได้มอบอำนาจให้ ร.ท.เอกภณ แก้วศิริ มาเป็นผู้แจ้งความร้องทุกข์ที่ สภ.ช้างเผือก

ล่าสุดวันนี้ (20 ส.ค.) นักวิชาการและประชาชน 301 คน ร่วมกันลงลายชื่อออกแถลงการณ์ 'กรณีการออกหมายเรียกคณะผู้จัดงานและผู้เข้าร่วมการประชุมวิชาการไทยศึกษานานาชาติ ครั้งที่ 13' เรียกร้องให้ถอนข้อกล่าวหาต่อบุคคลที่ถูกฟ้องทั้ง 5 ราย เรียกร้องให้ยกเลิกคำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 3/2558 เพื่อรื้อฟื้นความเชื่อมั่นและบรรยากาศในการแลกเปลี่ยนเพื่ออนาคตของสังคมไทย ยุติการคุกคามเสรีภาพทางวิชาการและเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น พร้อมย้ำว่า การแลกเปลี่ยน ถกเถียงเพื่อกำหนดอนาคตควรเป็นสิทธิที่ทุกคนสามารถมีส่วนร่วม มิได้ถูกผูกขาดหรือจำกัดสิทธิโดยกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง โดยรายละเอียดของแถลงการณ์มีดังนี้

000

แถลงการณ์

กรณีการออกหมายเรียกคณะผู้จัดงานและผู้เข้าร่วมการประชุมวิชาการไทยศึกษานานาชาติครั้งที่ 13

จากกรณีที่รองผู้บัญชาการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดเชียงใหม่ ได้แจ้งความกับสถานีตำรวจภูธรช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ และสถานีตำรวจภูธรช้างเผือกได้ออกหมายเรียกให้ผู้จัดการประชุมและผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการไทยศึกษานานาชาติ ครั้งที่ 13 ให้ไปรับทราบข้อกล่าวหาฝ่าฝืนคำสั่งหัวหน้า คสช.ที่ 3/2558 เรื่อง การมั่วสุมหรือชุมนุมทางการเมือง ณ ที่ใดๆ ที่มีจำนวนตั้งแต่ห้าคนขึ้นไป โดยไม่ได้รับอนุญาตจากหัวหน้า คสช. หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย

ข้าพเจ้าทั้งหลายผู้มีรายชื่อท้ายแถลงการณ์ฉบับนี้ ยืนยันว่า การประชุมวิชาการไทยศึกษานานาชาติ ถือเป็นเวทีวิชาการหลักที่ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เกี่ยวกับไทยศึกษาทั้งในด้านภาษาศาสตร์ เศรษฐกิจ สังคม การเมือง รวมไปถึงอนาคตของสังคมไทยท่ามกลางความท้าทายของโลกโลกาภิวัตน์ การจัดประชุมวิชาการไทยศึกษาจะจัดขึ้นทุก 3 ปี และในการประชุมแต่ละครั้ง มีนักวิชาการทั้งจากในประเทศและระหว่างประเทศมาร่วมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาสังคมไทย สำหรับการประชุมครั้งนี้ มีนักวิชาการจากทั่วโลกเข้าร่วมการประชุมมากกว่า 1,000 คน พร้อมกับหัวข้อการประชุมกว่า 200 หัวข้อ มีกิจกรรมควบคู่ไปกับการสัมมนา อาทิ การออกร้านหนังสือ ภาพยนตร์สารคดี การแสดงนิทรรศการ เป็นต้น ซึ่งถือว่าสามารถสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนเพื่ออนาคตของประเทศไทยอย่างยิ่ง การถือป้ายมหาวิทยาลัยไม่ใช่ค่ายทหารเป็นกิจกรรมเล็กน้อยที่เป็นเพียงการสื่อสารถึงความไม่เหมาะสมของการแทรกตัวของเจ้าหน้าที่ความมั่นคงในการสัมมนาเท่านั้น โดยนัยนี้ การออกหมายเรียกผู้จัดการประชุมและผู้เข้าร่วมในข้อกล่าวหาฝ่าฝืนคำสั่งหัวหน้า คสช.ที่ 3/2558 เรื่อง การมั่วสุมหรือชุมนุมทางการเมือง จึงไม่สมเหตุสมผล ก่อให้เกิดการคุกคามเสรีภาพทางวิชาการและเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น ซึ่งก่อให้เกิดการทำลายบรรยากาศของสังคมในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เพื่อสังคมไทยในอนาคตเป็นอย่างมาก

ด้วยเหตุนี้ ข้าพเจ้าทั้งหลายผู้มีรายชื่อท้ายแถลงการณ์ฉบับนี้ จึงขอเรียกร้องให้

1.ถอนการแจ้งความกล่าวหา ดร.ชยันต์ วรรธนะภูติ นางสาวภัควดี วีระภาสพงษ์ นายชัยพงศ์ สำเนียง นายธีรพล บัวงาม และนายนลธวัช มะชัย โดยทันที

2.รื้อฟื้นความเชื่อมั่นและบรรยากาศในการแลกเปลี่ยนเพื่ออนาคตของสังคมไทย ยุติการคุกคามเสรีภาพทางวิชาการและเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น โดยยกเลิกคำสั่งหัวหน้า คสช.ที่ 3/2558

ทั้งนี้ การแลกเปลี่ยน ถกเถียงเพื่อกำหนดอนาคตควรเป็นสิทธิที่ทุกคนสามารถมีส่วนร่วม มิได้ถูกผูกขาดหรือจำกัดสิทธิโดยกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง

ด้วยความสมานฉันท์

1. นพ.ดร. โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ กระทรวงสาธารณสุข
2. ดร.เดชรัต สุขกำเนิด คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3. ศ.ดร. ชาญวิทย์ เกษตรศิริ ข้าราชการบำนาญ ธรรมศาสตร์
4. ศ.ดร.ทวีทอง หงส์วิวัฒน์ มหาวิทยาลัยมหิดล
5. ศ.ดร. ยศ สันตสมบัติ คณะสังคมศาสตร์ มช
6. ศ. สุริชัย หวันแก้ว ศูนย์ศึกษาสันติภาพและความขัดแย้ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
7. นาง เกศสุภรณ์  เขื่อนเพชร คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
8. ด.ช.เขมรินทร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
9. เคท ครั้งพิบูลย์ นักวิชาการอิสระ
10. นาย เจตณรงค์ ลิขิตบัณฑูร นิสิตคณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 
11. เฉลิมพงศ์ ตอเสนา
12. นายเดชาธร สีหาบุตร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
13. ดร. เตชนิธิ ดิษยนันทไพบูลย์  นักวิชาการอิสระ
14. เนตรดาว เถาถวิล
15. นางสาว เนาวรัตน์  หัสพันธ์
16. เบญจมาศ บุญฤทธิ์ PhD candidate, University of Aberdeen 
17. นางสาวเพ็ญพิศ ชงักรัมย์ ศูนย์ศึกษาชาติพันธุ์และการพัฒนา คณะสังคมศาสตร์ มช.
18. เมธิรา มุลพรม
19. นายเมธี  ใจศรีนักวิชาการอิสระ
20. ผศ.ดร.เยาวนิจ กิตติธรกุล สถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง ม.สงขลานครินทร์
 
21. เศรษฐภูมิ บัวทอง วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
22. นางเศรษฐราณี แย้มแสงสังข์
23.  เสฎฐวุฒิ ยุทธาวรกูล นักศึกษาปริญญาโท คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
24. ผศ. ดร.เสาวณิต จุลวงศ์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
25. เสือ อภิชาติเกรียงไกร มหาวิทยาลัยชาวนา
26. ดร.เอกพลณัฐ ณัฐพัทธนันท์ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
27. อาจารย์เอกฤทัย ฉัตรชัยเดช ม.ราชภัฏอุตรดิตถ์
28. เอนก รักเงิน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา
29. เอื้ออารี  แจ่มผล ข้าราชการบำนาญ
30. ผศ.ดร.แพร จิตติพลังศรี อักษรศาสตร์ จุฬาฯ
 
31. แสวง มาละแซม นักวิชาการอิสระ
32. ผศ.ดร.โอฬาร ถิ่นบางเตียว คณะรัฐศาสตร์ ม.บูรพา
33. อ. ดร.ไชยณรงค์ เศรษฐเชื้อ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
34. อาจารย์ไพโรจน์   ไชยเมืองชื่น คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
35. รศ. ดร.กนกวรรณ มะโนรมย์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
36. กรกนก โกตระกูล
37. อ.ดร.กรพนัช ตั้งเขื่อนขันธ์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
38. น.ส.กรพินธุ์ โตทับเที่ยง
39. กรรณิการ์ กิจติเวชกุล กลุ่มศึกษาข้อตกลงเขตการค้าเสรีภาคประชาชน
40. นายกฤดิกร วงศ์สว่างพานิช นักศึกษาปริญญาเอก มหาวิทยาลัยเกียวโต
 
41. กฤตยา สูงแข็ง
42. กฤษฎา บุญชัย
43. นายกวิน  บุญธารา พลเมือง
44. นส.กันต์สิริ ชุนณวงษ์
45. นางสาว กัลยาวีร์ แววคล้ายหงษ์ ผู้สื่อข่าว TNN24
46. นายกาญจนพงค์ รินสินธุ์ สำนักวิชาศิลปศาสตร์ หลักสูตรอาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
47. กาญจนา เหล่าโชคชัยกุล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
48. กาณฑ์ พงษ์ประภาพันธ์ วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
49. กำพล จิตตะนัง โครงการปกป้องปักษ์ใต้
50. กิตติ วิสารกาญจน ม.ศิลปากร
 
51. กิตติกาญจน์ หาญกุล ม.ธรรมศาสตร์
52. กิตติพล สรัคคานนท์
53. กิติมา ขุนทอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มรภ.สกลนคร
54. กุลธีร์ บรรจุแก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
55. น.ส. ขวัญชนก กิตติวาณิชย์ University of Manchester
56. นายขวัญชัย เกิดแดน คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
57. อาจารย์ ดร.ขวัญฟ้า ศรีประพันธ์ คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
58. นายคงศักดิ์ ตรงธรรมพร คณะศิลปศาสตร์ ภาควิชาประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
59. ผศ.ดร. คนางค์ คันธมธุรพจน์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
60. นายคมสัน กิมาลี สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 
61. คมสัน พรมรินทร์
62. นางสาวคำเพิ่ง บุญไทย
63. นางสาวคำปิ่น อักษร นักข่าวพลเมืองภาคอีสาน
64. คุณวุฒิ บุญฤกษ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
65. คู่บุญ จารุมณี
66. ฆัสรา ขมะวรรณ มุกดาวิจิตร
67. งามศุกร์ รัตนเสถียร สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
68. จตุชัย แซ่ซือ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
69. จอม เพชรประดับ สื่ออิสระ ลี้ภัยการเมืองในอเมริกา
70. ผศ.จักร แสงมา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 
71. จักรกฤษ กมุทมาศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
72. จันทจิรา เอี่ยมมยุรา คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
73. จันทนี เจริญศรี คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
74. น.ส.จันทร  โพธิ์จันทร์
75. จันทรา ธนะวัฒนาวงศ์
76. จารุปภา วะสี แผนงานสุขภาวะผู้หญิงและความเป็นธรรมทางเพศ สมาคมเพศวิถีศึกษา
77. จิรชาติ  สันต๊ะยศ อาจารย์พิเศษ / นักวิชาการอิสระ
78. จุไรพร จิตพิทักษ์
79. นายฉัตรชัย  ผ่านสำแดง ประชาชน
80. รศ.ดร.ฉันทนา บรรพศิริโชติ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 
81. รศ.ฉันท์หทัย (อรทัย) อาจอ่ำ มหาวิทยาลัยมหิดล
82. นางชนิดา เผือกสม คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
83. นายชยันต์ ผลโภค
84. นางสาวชลิตา ศรีแก้ว
85. ผศ.ชัชชัย คุ้มทวีพร คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
86. ชัชฎา กำลังแพทย์ นักศึกษา คณะรัฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ 
87. ชัชวาล ปุญปัน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
88. ชัยชนะ เลิศธรรมตระกูล
89. ชัยธวัช สีผ่องใส รัฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์ 
90. ชานันท์ ยอดหงษ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
91. นายชินวร อิ่มเกษม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
92. ฐาปกรณ์ กำจร 
93. ฐิติกร เจนถาวร
94. นายณัฏฐาพงศ์ อภิโชติเดชาสกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
95. ณัฐกานต์ อัครพงศ์พิศักดิ์
96. น.ส.ณัฐปวีณ์ ชินอัครพงศ์
97. นายณัฐพล ตันตระกูลทรัพย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
98. นายณัฐพล ศุภสิทธิ์
99. ณัฐพล อิ้งทม คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
100. นายณัฐวุฒิ อุปปะ ศูนย์เสริมสร้างองค์กรชาวบ้านเพื่อฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม จ.พิษณุโลก
 
101. ดรุณี  ไพศาลพาณิชย์กุล คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
102. ผศ.ตะวัน วรรณรัตน์
103. นายทยิดา เปรมสละ
104. นพ.ทวีศักดิ์ นพเกษร อิสระ
105. นายทองนพ นาคอุไร นิด้า
106. ทัศนัย เศรษฐเสรี คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
107. นายทิตศาสตร์  สุดแสน มูลนิธิศูนย์ข้อมูลชุมชน
108.  ธเนศ อ่าวสินธุ์ศิริ
109. ศ. ดร. ธเนศวร์ เจริญเมือง คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
110. นางสาวธนพร ศรีสุกใส นักวิจัยอิสระ
 
111. ดร.ธนพฤกษ์ ชามะรัตน์ สาขาวิชาพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
112. นายธนพล พันธุ์งาม นิสิตวนศาสตร์ชุมชน-สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
113. ธนากร อัฏฐ์ประดิษฐ์
114. ธนากรณ์ อินทร นิสิตปริญญาโท สาขารัฐศาสตร์ ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
115. พระธรรมยุทธ์ ภูมิธเนศ อิสระ
116. นางสาวธรรมศาสตร์ โสตถิพันธุ์ สถาบันสันติศึกษา ม.สงขลานครินทร์
117. ธัญญาพร กิจนุกร การพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
118. ธารา บัวคำศรี
119. ธีระพงศ์ โพธิ์มั่น สถาบันชุมชนลุ่มน้ำโขง
120. นายนพพล อัคฮาด นักศึกษาปริญญาเอก มหาวิทยาลัยมหิดล
 
121. นภาพร อติวานิชยพงศ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
122. อ.นรุตม์ เจริญศรี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
123. ผศ. ดร.นฤมล ทับจุมพล คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
124. นวภู แซ่ตั้ง อิสระ
125. นันทา เบญจศิลารักษ์ มูลนิธิสื่อประชาธรรม
126. นางสาวนันท์นภัส เมืองวงษ์ ศูนย์ชาติพันธุ์ฯ
127. นางสาวนิตินันท์ การพร้อม
128. นางสาวนิภาพร มาลีลัย เอกชน
129. นายนิรันดร  คำนุ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
130. อาจารย์นิลุบล  ไพเราะ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง  ม.มหาสารคาม
 
131. นายนิวัฒน์ ร้อยแก้ว กลุ่มรักษ์เชียงของ
132. นุจรี ใจประนบ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
133. นายบวร ทรัพย์สิงห์ สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
134. นายบาลี พุทธรักษา ขรก.บำนาญ คณะมนุษยศาสตร์ ม.เชียงใหม่
135. ผศ.ดร.บุญเลิศ วิเศษปรีชา คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ม.ธรรมศาสตร์
136. นางสาวบุญตา สืบประดิษฐ์ มูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ภาคเหนือ 
137. ผศ.บุญส่ง ชัยสิงห์กานานนท์ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
138. นายบูรพา เล็กล้วนงาม เดอะอีสานเรคคอร์ด จ.ขอนแก่น
139. นายปฏิพัทธ์ สถาพร นักศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
140. ดร.ปรมตถ ณ ระนอง Royal University of Law and Economics , Cambodia
 
141. ประทีป ฉายลี วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยนเรศวร
142. นายประสิทธิ์ ครุธาโรจน์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
143. ปรัชญาพร โพธิ์แก้ว
144. นางสาวปรารถนา  นามนิตย์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
145. รศ.ดร.ปรีชา อุปโยคิน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
146. ปฤณ เทพนรินทร์ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
147. ปวลักขิ์ สุรัสวดี มหาวิทยาลัยมหิดล
148. ปารณัฐ สุขสุทธิ์ มูลนิธิสาธารณสุขกับการพัฒนา
149. นางสาวปาริชาต สุนทร สพม.1
150. รศ.ปาริชาติ วลัยเสถียร นักวิชาการอิสระ
 
151. นายปิง วิชัยดิษฐ คณะมนุษย์ศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
152. รศ.ดร.ปิ่นแก้ว เหลืองอร่ามศรี คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
153. ผศ.ดร.ปิ่นวดี  ศรีสุพรรณ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
154. นายปิยชัย นาคอ่อน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
155. นายปิยชาติ  มรกตคันโธ
156. นายปิยะภูมิ กาญจนเจริญ สถาบันเกษตรกร(สหกรณ์)
157. ผศ.ดร.ปิยะรัตน์ นิ่มพิทักษ์พงศ์ นักวิชาการอิสระ
158. อ.พงศธร นัทธีประทุม ม.รามคำแหง
159. พนิดา อนันตนาคม คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
160. นางพรพิมล โรจนโพธิ์ มูลนิธิสัมมาชีพ
 
161. พรสุข เกิดสว่าง มูลนิธิเพื่อนไร้พรมแดน
162. นางสาวพรหม  แก้วหาญ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
163. นางพริ้ม  บุญภัทรรักษา
164.  พริษฐ์ รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์
165. นางสาวพลอยรุ้ง สิบพลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร
166. นายพัชร์ นิยมศิลปะ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิยาลัย
167. พัชรินทร์  ไชยรบ นักวิจัยอิสระ
168.  พัชรินทร์ สิรสุนทร นักวิชาการอืสระ
169. อาจารย์ ดร.พัทธ์ธีรา นาคอุไรรัตน์ สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
170. อาจารย์ พันธุ์พิพิธ  พิพิธพันธุ์ คณะรัฐศาสตร์ มอ. ปัตตานี
 
171. พิทยา ว่องกุล
172. นายพิพัฒน์ สุยะ ภาควิชาปรัชญา คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
173. นายภัทรนันท์ ลิ้มอุดมพร นิสิตระดับปริญญาเอก ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
174. ว่าที่ ร.อ. หญิง ภัทรมน สุวพันธุ์ นิสิตหลักสูตรรัฐศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต(เศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหารจัดการ) ม.บูรพา
175. ภัทรา วรลักษณ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
176. ภาณุวัชร์ โพธิ์นอก
177. นายภาณุวัตร จันทร์ดี นักศึกษา คณะอักษรศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากร
178. นายภานนท์ คุ้มสุภา นักวิชาการอิสระ
179. ภาสกร อินทุมาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
180. นายภูเดช  แสนสา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
 
181. นายภูริณัฐร์  โชติวรรณ มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร
182. มนตรา  พงษ์นิล คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
183. นางสาวมนทกานต์ ฉิมมามี สถาบันวิจัยสังคม จุฬาฯ
184. นางมรรยาท อัครจันทโชติ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
185. มัทนา โกสุมภ์ นักวิชาการอิสระ
186. ยุภาวรรณ แสงกาศ
187. รัศมี เอกศิริ สถาบันวิจัยสังคม จุฬาฯ
188. น.ส.ราณี หัสสรังสี คณะทำงานวาระทางสังคม สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
189. รามิล กาญจันดา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. วิทยาเขตกำแพงแสน
 
190. ลลิตา หาญวงษ์
191. ลัดดา  กาฬจันทร์
192. ดร.ลัดดาวัลย์ ตันติวิทยาพิทักษ์ นักกิจการเสรี
193. วชิรวัตติ์ อาริยะสิริโชติ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
194. วรปรัชญ์ มะโนวัง
195. วราพร ครามบุตร
196. วราลี ศิระมานะกุล CMU / NIDA
197. ผศ.ดร.วริตตา ศรีรัตนา คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
198. นายวัชรพงศ์ พุ่มชื่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
199. วัชรฤทัย บุญธินันท์
200. นายวันพิชิต  ศรีสุข คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
 
201. วาสนา วงศ์สุรวัฒน์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
202. วาสนา ศรีจำปา
203. รศ.ดร.วิชัย กาญจนสุวรรณ สถาบันสันติศึกษา ม.สงขลานครินทร์
204. วิทยา อาภรณ์ สำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
205. นายวิทัศน์ ฝักเจริญผล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
206. นายวิธูร บัวแดง นักวิจัยอิสระ
207. ผศ.ดร.วินัย ผลเจริญ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
208. วิมลสิริ เหมทานนท์ มหาวิทยาลัยมหิดล
209. นาย วิริยะ สว่างโชติ นักวิชาการอิสระ
210. นายวิวัฒน์  ตามี่ เครือข่ายองค์กรพัฒนาเอกชนด้านชนกลุ่มน้อยและชาติพันธุ์
 
211. นายวีรบูรณ์ วิสารทสกุล วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์
212. นายวุฒิ บุญเลิศ เครือข่ายกะเหรี่ยงเพื่อวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมเขตงานตะนาวศรี
213. นายวุฒิรักษ์ แพงตาแก้ว อดีตนายกสโมสรนักศึกษาวิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต
214. นางสาวศจี กองสุวรรณ มูลนิธิอีสต์ ฟอรั่ม
215. นายศตานนท์ ชื่นตา ชาวนา ประชาชนธรรมดา
216. ศยามล เจริญรัตน์ สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
217. นายศรยุทธ เอี่ยมเอื้อยุทธ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
218. ศรัณย์ภัทร ไชยพิศ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
219. ผศ.ดร.ศรันย์ สมันตรัฐ ภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
220. นายศราวุฒิ ประทุมราช นักกิจกรรมด้านสิทธิมนุษยชน
 
221. ศราวุฒิ วิสาพรม วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
222. ดร.ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี มอ.ปัตตานี
223. นางสาว ศรีสุรางค์  แสนสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
224. นายศักดิ์ดนัย  สวัสดิ์ผล นิสิตเอกสังคม ศึกษาศาสตร์  มมส.
225. ศิริธร ศิริวรรณ Cornell University 
226. นางสาวศิรินันต์ สุวรรณโมลี นักวิชาการอิสระ
227. นางสาวศิรินาฎ มาตรา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
228. นางศิริมา  โคตตาแสง กระทรวงสาธารณสุข
229. ศิริลักษณ์ คำจันทร์
230. นายศิริวัฒน์ คันทารสกลุ่มเพื่อนกระบวนกร
 
231. นายศิริวุฒิ บุญชื่น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
232. ศิวกร ราชชมภู นักศึกษา
233. นายศิวศิลป์ จุ้ยเจริญ นักศึกษาปริญญาโท คณะศิลปศาสตร์ ธรรมศาสตร์
234. ศุภวรรณ  ชนะสงคราม โครงการอาหารปันรัก หาดใหญ่ สงขลา
235. อ.ดร.ศุภสิทธิ์  ต๊ะนา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
236. นางสาวศุภิสรา ชินอัครพงศ์
237. ผศ.ดร.ษัษฐรัมย์ ธรรมบุษดี วิทยาลัยสหวิทยาการ ธรรมศาสตร์
238. ดร.สมพันธ์ เตชะอธิก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มข.
239. สมัคร์ กอเซ็ม Thirdspace Publishing
240. สมิทธิรักษ์ จันทรักษ์ นักวิชาการอิสระ
 
241. ดร.สรณรัชฎ์ กาญจนะวณิชย์
242. ดร. สร้อยมาศ รุ่งมณี ม.ธรรมศาสตร์
243. นายสลัก ลิ่มสอน สัญชาติ เชื้อชาติไทย 
244. นางสาว สวรรยา วัฒนศิริเสรีกุล
245. สันทราย วงษ์สุวรรณ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
246. ผศ. ดร.สาวิตรี คทวณิช
247. นางสาวสิกขา สองคำชุม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
248. ผศ.ดร.สิตางศุ์ พิลัยหล้า อิสระ
249. สิทธิชาติ พิทักษ์กิจงาม นิสิต สาขาการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
250. อาจารย์สิริลักษณ์ หุ่นศรีงาม คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 
251. สิรีธร  ถาวรวงศา นักศึกษาปริญญาเอก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
252. สุเมธ เจริญทรัพย์ 
253. สุทธิชัย  รักจันทร์ นิสิตปริญญาโท
254. สุพจน์ ชุณหโชติอนันต์
255. นายแพทย์สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ ชมรมแพทย์ชนบท
256. นายสุร แก้วเกาะสะบ้า Land Watch Thai
257. สุรชัย ตรงงาม ทนายความ
258. อ. ดร.สุรวิทย์ อัสสพันธุ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
259. สุรสม กฤษณะจูฑะ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
260. รศ.สุรัสวดี  หุ่นพยนต์ ผู้ประสานงานวิจัยของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
 
261. สุรางค์รัตน์ จำเนียรพล สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
262. นางสุวรักษ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา
263. อติศักดิ์ จึงพัฒนาวดี
264. อนิรุทร์ มูลวันดี อิสระ
265. อภิชญา โออินทร์ นักวิชาการอิสระ
266. นายอภิชิต ศิริชัย นักวิชาการอิสระ
267. นางสาวอภิญญา พลทม นักศึกษาปริญญาโท คณะศึกษาศาสตร์ ม.ศิลปากร
268. นางสาวอมรรัตน์  สิทธิ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
269. นางอรนุช ผลภิญโญ
270. นายอรรถเศรษฐ์   จริยธรรมานุกูล นักวิชาการอิสระ
 
271. อรรถจักร์ สัตยานุรักษ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
272. ผศ.อรรถพล อนันตวรสกุล ครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
273. อรศรี  งามวิทยาพงศ์ วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์  ม.ธรรมศาสตร์
274. ผศ.ดร.อลงกรณ์ อรรคแสง วิทยาการเมืองการปกครอง ม.มหาสารคาม
275. อังกูร หงษ์คณานุเคราะห์ ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
276. อัจจิมา แสงรัตน์
277. นางสาวอัญชัน มีโส มหาวิทยาลัยขอนแก่น
278. นางสาวอัญชิษฐา โพธิวงษ์ นิสิตสาขาการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
279. อาคม สมหวัง
280. อาทิตย์ ศรีจันทร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
 
281. อานนท์ บุญเชิดชู ประชาชน
282. อาจารย์อานันท์ นาคคง คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
283. อารยาภัสร์ เดชมา ข้าราชการครู สพม.1
284. นางอารีย์รัตน์ สายฟ้า
285. อารีรัตน์ กิตติศิริ
286. อิทธิพล ไชยศรี อิสระ
287. นายอินทนนท์ สุกกรี
288. อิลหาม มะนะแล นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
289. นส.อุบลวรรณ ชัยมงคล
290. Miss Atchareeya Saisin Chiang Mai University 
 
291. Chanetwallop N Khumthong  Economics ,Chulalongkorn University 
292. MrsIsriya Bunyasiri Kasetsart university 
293. Jiraporn Chanup
294. Neeranooch Malangpoo University of Wisconsin-Madison
295. Nopparat Luemak
296. Pakkamol Siriwat Ph.D. Candidate, University of Cambridge
297. Dr.Ratana Tosakul Thammasat University
298. Dr.Richard Friend University of York, UK
299. Ms.Thita Ornin CSDS Chulalongkorn University 
300. MrTinnaphop Sinsomboonthong London School of Economics and Political Science (LSE) 
301. Urai Yangcheepsutjarit Chiangmai university
สแกน QR Code เพื่อร่วมบริจาคเงินให้กับประชาไท

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไท ได้ทุกช่องทาง Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube, TikTok หรือสั่งซื้อสินค้าประชาไท ได้ที่ https://shop.prachataistore.net