รมว.แรงงาน ขอให้กลุ่มผู้ประกันตนร่วมแสดงความคิดเห็นปฏิรูประบบบำนาญประกันสังคม

พล.อ.ศิริชัย รมว.แรงงาน ขอบคุณกลุ่มผู้ใช้แรงงาน ที่ช่วยตรวจสอบการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน โดยเฉพาะสิทธิประโยชน์จากระบบประกันสังคมกรณีชราภาพ พร้อมชวนแสดงความคิดเห็นปฏิรูประบบบำนาญประกันสังคม

แฟ้มภาพ กระทรวงแรงงาน

20 ต.ค. 2560 รายงานข่าวจากกระทรวงแรงงานแจ้งว่า วิวัฒน์ จิระพันธุ์วานิช ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า พล.อ.ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ขอบคุณกลุ่มผู้ใช้แรงงาน ที่ช่วยตรวจสอบการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน โดยเฉพาะสิทธิประโยชน์จากระบบประกันสังคมกรณีชราภาพ ที่กระทรวงแรงงานได้ดำเนินการไปแล้ว คือ พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 กำหนดให้รัฐบาลต้องออกเงินสมทบ เพื่อการจ่ายประโยชน์ทดแทนกรณีสงเคราะห์บุตร และกรณีชราภาพ ในอัตราร้อยละ 1 และให้นายจ้างและผู้ประกันตนออกเงินสมทบ ในอัตรา ร้อยละ 3 ของค่าจ้างผู้ประกันตน ซึ่งรัฐบาลปัจจุบันได้ออกเงินสมทบกองทุนประกันสังคมมากกว่าทุกชุดที่ผ่านมา

สำหรับพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 มีวัตถุประสงค์หลัก ประการแรก เพื่อให้ผู้รับบำนาญไม่ตกอยู่ในภาวะยากลำบากในการครองชีพหรือต่ำกว่าระดับความยากจน และประการที่สอง เพื่อให้ผู้รับบำนาญ มีการทดแทนรายได้ประจำต่อเนื่อง ในอัตราที่สอดคล้องกับรายได้ก่อนเกษียณ โดยสนธิสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) กำหนดให้ผู้ทำงาน 30 ปี ควรได้รับบำนาญไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของค่าจ้างก่อนเกษียณ แต่สำหรับผู้ประกันตนของไทยนั้น สำนักงานประกันสังคมให้สูงกว่ากล่าวคือ ผู้ที่ทำงานโดยส่งเงินสมทบ 30 ปี จะได้รับบำนาญร้อยละ 41.5 ของค่าจ้างก่อนเกษียณ 

ทั้งนี้ สำนักงานประกันสังคมยังอยู่ระหว่างการศึกษาสิทธิประโยชน์ให้ผู้ประกันตนในด้านอื่นๆ เช่น การปรับเพิ่มบำนาญตามอัตราค่าครองชีพให้แก่ผู้ที่รับบำนาญไปแล้ว เพื่อรักษามาตรฐานการใช้จ่ายของผู้รับบำนาญเมื่ออายุมากขึ้นและเมื่อค่าเงินเปลี่ยนไป รวมทั้งการปรับเพิ่มบำนาญให้แก่ผู้รับบำนาญรุ่นแรก ซึ่งมีระยะเวลาการส่งเงินสมทบน้อยเพราะขาดโอกาส และการบูรณาการกับกองทุนบำนาญอื่นๆ ของประเทศ เพื่อกำหนดระดับของบำนาญ และแผนการจัดเก็บเงินสมทบที่สอดคล้อง และเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจของประเทศ  เป็นต้น นอกจากนี้ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ประกันตน สำนักงานประกันสังคมได้เปิดเวทีประชุมรับฟังความคิดเห็นในการปฏิรูประบบบำนาญไปแล้ว 6 ครั้ง ซึ่งได้รับข้อมูลที่ดีในการกำหนดแนวทาง และจะเปิดเวทีให้แสดงความคิดเห็นอีก 6 ครั้ง ใน 6 จังหวัด  คือ  ครั้งที่ 7 จ.ขอนแก่น วันที่ 30 – 31 ต.ค. 2560  ครั้งที่ 8  จ.อุบลราชธานี วันที่ 6 - 7 พ.ย. 2560 ครั้งที่ 9 จ.ระยอง วันที่ 13 -14 พ.ย. 2560  ครั้งที่ 10 จ.เพชรบุรี วันที่ 20 - 21 พ.ย. 2560  ครั้งที่ 11 จ.สมุทรปราการ วันที่ 24 พ.ย. 2560  และครั้งที่ 12 กรุงเทพมหานคร วันที่ 28 พ.ย. 2560 

รายงานข่าวระบุด้วยว่า กระทรวงแรงงาน จึงขอเชิญชวนกลุ่มผู้ประกันตน เข้าร่วมแสดงความคิดเห็นในการปฏิรูประบบบำนาญประกันสังคม ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของตนเองให้ดีที่สุด โดยผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามและจองที่นั่ง ได้ที่สำนักงานประกันสังคม โทรศัพท์หมายเลข 0 2956 2345 หรือ สายด่วนประกันสังคม 1506 ในวันและเวลาราชการ

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
Facebook : https://www.facebook.com/prachatai
Twitter : https://twitter.com/prachatai
YouTube : https://www.youtube.com/prachatai
Prachatai Store Shop : https://prachataistore.net
ข่าวรอบวัน
สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

พื้นที่ประชาสัมพันธ์