'สหพันธ์นักศึกษาปาตานี' จัดวันสิทธิสากล ย้ำคู่สงครามในพื้นที่ต้องเคารพในสิทธิ-เสรีภาพ

PerMAS ออกแถลงการณ์ขอประชาชนจับตาสถานการณ์ด้านสิทธิฯ ในปาเลสไตน์ เฝ้าระวังและร่วมขับเคลื่อนเพื่อสิ่งแวดล้อม ในกรณีโรงไฟฟ้าถ่านหิน อ่าวปาตานี ย้ำการแสวงหาทางออกความขัดแย้งในพื้นที่ คู่สงครามต้องเคารพในสิทธิและเสรีภาพของประชาชนอย่างแท้จริง

10 ธ.ค. 2560 เนื่องในวันสิทธิมนุษยชนสากล ที่อาคารสถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี มีการจัดกิจกรรมงานมหกรรมนิทรรศการสิทธิมนุษยชนสากล โดยในงานมีการอภิปรายจากผู้ร่วมที่หลากหลายทั้งในแง่มุมมองและประสบการณ์ในหัวข้อ 1. สถานการณ์สิทธิภายใต้กฏหมายพิเศษ จาก ศูนย์ทนายความมุสลิม 2. ว่าด้วยการต่อต้านการทรมาน การกระทำอื่นๆ ที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม จาก กลุ่มด้วยใจ 3. สถานการณ์สิทธิเด็กในปาตานี จาก Nusantara  4. สิทธิสตรีในบริบทความขัดเเย้ง จาก Perwani และ 5. สิทธิทางทรัพยากรเเละสิ่งแวดล้อม จาก ผู้ประสานงานปัตตานี-สงขลา

ในกิจกรรมดังกล่าวยังมีเวทีเสวนา ภายใต้หัวข้อ Respect-Right-Dignity of PATANI โดยวิทยากรมีดังนี้ เบญจรัตน์ แซ่ฉั่ว อาจารย์ประจำสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ซากีย์ พิทักษ์คุมพล อาจารย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สุไฮมิง ดูละสะ รองผู้อำนวยการสถาบันปาตานี และ อาฟิส ยะโกะ ประธานสหพันธนิสิตนักศึกษานักเรียนเเละเยาวชนปาตานี PerMAS  เป็นผู้ดำเนินรายการ

นอกจากนี้ สหพันธ์นิสิตนักศึกษา นักเรียน และเยาวชนปาตานี (PerMAS) ออกแถลงการณ์เนื่องในวันสิทธิมนุษยชนสากล โดยมี 3 ข้อเรียกร้อง ประกอบด้วย 1. ขอเรียกร้องให้ประชาชนทุกคนเฝ้าระวังสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนโดยเฉพาะสิทธิทางการเมืองอันเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษย์ทุกคนทุกชนชาติ โดยเฉพาะกรณี สิทธิความเป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยของชนชาติปาเลสไตน์ 2. ขอให้ประชาชนทุกคนเฝ้าระวังและร่วมขับเคลื่อนเพื่อให้ขบวนการเคลื่อนไหวเพื่อสิ่งแวดล้อม ในกรณี โรงไฟฟ้าถ่านหิน อ่าวปาตานี มีสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นทางการเมืองและสามารถยุติการสร้างโรงฟ้าฟ้าถ่านหิน ที่ถูกผลักดันด้วยอำนาจเผด็จการที่ไม่สนใจสิทธิและเสียงของประชาชนผู้เป็นเจ้าของพื้นที่ และ 3. ในกรณีการแสวงหาทางออกความขัดแย้งทางเมืองเรื่องอำนาจอธิปไตยเหนือดินแดนปาตานีนั้น ทาง PerMAS เชื่อมั่นอย่างยิ่งว่า ด้วยสิทธิเสรีภาพในการกำหนดการปกครองของตนเองเท่านั้นที่จะสามารถยุติความขัดแย้งทางการเมืองในครั้งนี้ได้ และขอเรียกร้องให้คู่สงครามเคารพในสิทธิและเสรีภาพของประชาชนผู้เป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยอย่างแท้จริง

 

รายละเอียดแถลงการณ์ : 

แถลงการณ์ สหพันธ์นิสิตนักศึกษา นักเรียน และเยาวชนปาตานี วันสิทธิมนุษยชนสากล

ด้วยวันที่ 10 ธ.ค. ของทุกปีเป็นวันสิทธิมนุษยชนสากล “International Human right Day” ซึ่งในปีนี้เนื่องด้วยโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ 70 ปีของปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนสากล ทางสหประชาชาติได้รณรงค์เชิญชวนให้ ทุกชาติทุกรัฐให้คุณค่าและความสำคัญต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ด้วยสถานะความเป็นมนุษย์ที่ทุกคนล้วนเกิดมาด้วยอิสรภาพ  ความเท่าเทียม และมีศักดิ์ศรี แต่ด้วยอำนาจนิยม การล่าอาณานิคม โครงสร้างทางการเมืองที่ไม่เคารพในสิทธิมนุษยชน สิทธิของชนชาติ ทำให้เกิดความขัดแย้งจนนำมาสู่การใช้อาวุธในการต่อสู้เพื่อสิทธิและเสรีภาพของชนชั้นที่ถูกกดขี่

สหพันธ์นิสิตนักศึกษานักเรียนและเยาวชนปาตานี (PerMAS) เป็นองค์กรที่เคลื่อนไหวทางการเมือง เพื่อสันติภาพปาตานี ยึดมั่นในหลักประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชน หวังเป็นอย่างยิ่งว่าด้วยพลังการขับเคลื่อนของประชาชนทุกคนจะสามารถเป็นหุ้นส่วนสำคัญในการผลักดันให้ สิทธิเสรีภาพและประชาธิปไตย เป็นคุณค่าร่วมที่สำคัญของเราทุกคน

ในโอกาสนี้ทาง PerMAS ขอเสนอข้อเรียกร้องดังต่อไปนี้

1.         ขอเรียกร้องให้เราประชาชนทุกคนเฝ้าระวังสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนโดยเฉพาะสิทธิทางการเมืองอันเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษย์ทุกคนทุกชนชาติ โดยเฉพาะกรณี สิทธิความเป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยของชนชาติปาเลสไตน์

2.         ขอให้เราประชาชนทุกคนเฝ้าระวังและร่วมขับเคลื่อนเพื่อให้ขบวนการเคลื่อนไหวเพื่อสิ่งแวดล้อม ในกรณี โรงไฟฟ้าถ่านหิน อ่าวปาตานี มีสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นทางการเมืองและสามารถยุติการสร้างโรงฟ้าฟ้าถ่านหิน ที่ถูกผลักดันด้วยอำนาจเผด็จการที่ไม่สนใจสิทธิและเสียงของประชาชนผู้เป็นเจ้าของพื้นที่

3.         ในกรณีการแสวงหาทางออกความขัดแย้งทางเมืองเรื่องอำนาจอธิปไตยเหนือดินแดนปาตานีนั้น ทาง PerMAS เชื่อมั่นเหลือเกินว่า ด้วยสิทธิเสรีภาพในการกำหนดการปกครองของตนเองเท่านั้นที่จะสามารถยุติความขัดแย้งทางการเมืองในครั้งนี้ได้  และขอเรียกร้องให้คู่สงครามเคารพในสิทธิและเสรีภาพของประชาชนผู้เป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยอย่างแท้จริง

ด้วยจิตรักสันติภาพและประชาธิปไตย

สหพันธ์นิสิตนักศึกษา นักเรียน และเยาวชนปาตานี

10 ธันวาคม 2560

 

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
Facebook : https://www.facebook.com/prachatai
Twitter : https://twitter.com/prachatai
YouTube : https://www.youtube.com/prachatai
Prachatai Store Shop : https://prachataistore.net
ข่าวรอบวัน
สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท