Skip to main content
sharethis

ศิษย์เก่า-ปัจจุบัน ของ มข. 92 คน ลงชื่อในจดหมายเปิดผนึกถึงอธิการบดีและผู้บริหาร กรณีไม่ให้กลุ่ม People Go Network จัดกิจกรรมในพื้นที่มหาวิทยาลัย โดยต้องไปขออนุญาตกับทหารที่ มทบ.23 ก่อน จดหมายระบุ ทุกวันนี้สถาบันที่ทรงภาคภูมิกลับให้ทหารมากำหนดชะตาชีวิต ล่าสุด We Walk เดินถึงจุดหมายแล้ว ประกาศ ประชาชน=ประชาธิปไตย

16 ก.พ. 2561 กลุ่มเครือข่ายศิษย์เก่า-ศิษย์ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยขอนแก่น 92 คน เข้าชื่อออกจดหมายเปิดผนึกถึงอธิการบดีและผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข.) ในหัวข้อ "..เปิดพื้นที่เพื่อสังคม รักษาไว้ซึ่งเกียรติยศและความภาคภูมิใจของชาว มข ..." สืบเนื่องจากเหตุที่เครือข่ายประชาชน People Go Network ที่ทำกิจกรรม We Walk เดินมิตรภาพ มีแผนจะจัดเวทีเสวนาที่ มข. ในวันพรุ่งนี้ แต่คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยไม่ให้ดำเนินกิจกรรมใน มข. ต้องไปขออนุญาตจากทหารมณฑลทหารบกที่ 23 (มทบ.23)

จดหมายเปิดผนึกระบุว่า มข. เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของภาคอีสานที่อุทิศตนรับใช้สังคม ประชาชนมาอย่างยาวนาน แต่บัดนี้สถาบันการศึกษาที่ทรงภาคภูมิต้องถูกกำหนดชะตาชีวิตและการเรียนรู้ไว้ที่ค่ายทหาร ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันของ มข. ตามรายชื่อที่แนบท้ายจึงคาดหวังว่าอธิการบดีและผู้บริหารจะเปิดพื้นที่การเรียนรู้ในประเด็นทางสังคมที่หลากหลาย พร้อมกับการรับฟังการสะท้อนเรื่องราวปัญหาของประชาชน

ล่าสุด เฟสบุ๊คเพจ People Go Network รายงานว่า ทีมเดินมิตรภาพได้เดินทางถึงอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย จ.ขอนแก่น อันเป็นจุดหมายปลายทางเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยได้ประกาศว่า

"การมาถึงจังหวัดขอนแก่นของเราเป็นความหวังของการเริ่มต้นของประชาชน เริ่มต้นที่จะเดินเพื่อเสรีภาพ เราหวังว่าจะมีการ ‘เดินพหลโยธิน’ ‘เดินเพชรเกษม’ ‘เดินราชดำเนิน’ ต่อไป เดินเพื่อทวงถามเสรีภาพ ประชาธิปไตยที่เห็นถึงหัวผู้คนสามัญชนคนธรรมดาที่เขาเป็นเจ้าของประเทศอันแท้จริง

ฉะนั้น 8 แสนก้าวของเรามาหยุดที่นี่ เพื่อให้ก้าวที่ 800,001 ได้เริ่มต้น ที่นั่น ที่นี่ เพื่อให้เห็นว่าประชาชนมีสิทธิเดิน เดินเพื่อมิตรภาพ เดินเพื่อเสรีภาพ เดินไปหาอนาคตของเราเอง
 
ณ อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยแห่งนี้ ณ โอกาสที่ก้าวที่ 800,000 เดินมาถึง ณ โอกาสที่ก้าวที่ 800,001 จะได้เริ่มต้นขึ้น ขอจารึกคำ ๆ หนึ่งไว้ ณ ที่นี้ นั่นคือ ‘ประชาธิปไตย = ประชาชน’ "

จดหมายเปิดผนึก

ถึง อธิการบดีและผู้บริหาร มหาวิทยาวิทยาลัยขอนแก่น
“ .. เปิดพื้นที่เพื่อสังคม รักษาไว้ซึ่งเกียรติยศและความภาคภูมิใจของชาว มข ...”

สืบเนื่องด้วยในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 ชมรมนักศึกษาเพื่อการพัฒนา (ชนพ.) เเละเครือข่ายนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนเเก่น ได้ร่วมกับ เครือข่ายประชาชน People Go Network จัดให้มีกิจกรรม “ เวทีวัฒนธรรมและวิชาการ ครั้งที่ 4 : We Walk เดินมิตรภาพ - รัฐธรรมนูญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนา ” ตั้งแต่เวลา 08.00 น. - 18.00 น. ณ เวทีกิจกรรมองค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยได้รับการอนุมัติใช้สถานสำหรับการดำเนินกิจกรรมจากนายกองค์การนักศึกษา ม.ขอนเเก่น เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา

เเต่ในขณะเดียวกัน เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 จากการเข้าพบอธิการบดีเเละผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนเเก่น เพื่อนำเสนอรายละเอียดการจัดกิจกรรม กลับได้คำตอบว่าจากคณะผู้บริหารว่า ไม่สามารถให้ดำเนินกิจกรรมในมหาวิทยาลัยขอนเเก่นได้ ต้องไปขออนุญาตจากทหารมณฑลทหารบกที่ 23

มหาวิทยาลัยขอนเเก่น เป็นมหาวิทยาลัยเเห่งความภาคภูมิใจเเละมีเกียรติยศชื่อเสียงเสมอมาจากอดีตจนถึงปัจจุบัน เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของภาคอีสาน เป็นมหาวิทยาลัยที่อุทิศตนเพื่อการรับใช้สังคมเเละประชาชนมาอย่างยาวนาน สมดังบทเพลงท่อนหนึ่งที่ศิษย์มหาวิทยาลัยขอนแก่นมักจะได้อยู่เสมอมาเมื่อก้าวเข้าสู่รั้วมอดินแดง ดังว่า “ เคียงข้างผอง มวลชน ผู้ใช้แรงงาน ” บัดนี้ด้วยเหตุใด สถาบันการศึกษาที่ทรงภาคภูมิของพวกเรา จึงต้องต้องถูกกำหนดชะตาชีวิตและการเรียนรู้ไว้ที่ค่ายทหาร

พวกเราในนามของศิษย์เก่าเเละศิษย์ปัจจุบันของมหาวิทยาลัยขอนเเก่นตามรายชื่อแนบท้าย จึง " คาดหวัง " เเละ " มีความหวัง " ว่า อธิการบดีเเละผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนเเก่น จะร่วมกันรักษาเกียรติยศเเละความภาคภูมิใจของเราชาว ม.ขอนเเก่น โดยการ " เปิดพื้นที่ " ให้นักศึกษาเเละประชาชน สามารถจัดกิจกรรมเวทีวัฒนธรรมและวิชาการ ครั้งที่ 4 : We Walk เดินมิตรภาพ - รัฐธรรมนูญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนา เพื่อให้นักศึกษาภายในมหาวิทยาลัยขอนเเก่น ได้มีพื้นที่การเรียนรู้ในประเด็นทางสังคมที่หลากหลาย พร้อมกับการรับฟังการสะท้อนเรื่องราวปัญหาของประชาชน อาทิ ประเด็นหลักประกันสุขภาพเเละรัฐสวัสดิการ , ประเด็นทรัพยากรสิ่งเเวดล้อมเเละสิทธิชุมชน , ประเด็นเกษตรกรรมเเละความมั่นคงทางอาหาร , เเละประเด็นรัฐธรรมนูญกับการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อรักษาไว้ซึ่งเกียรติยศเเละความภาคภูมิใจของเราชาว ม.ขอนเเก่น ร่วมกันสืบไป..

 

ด้วยความเคารพ

เครือข่ายศิษย์เก่า-ศิษย์ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
16 กุมภาพันธ์ 2561

รายชื่อแนบท้าย..

1.) ผศ.ดร.ธนพร ศรียากูล มข.รุ่น25 ประธานสภานักศึกษาปี 2533

2.) ณัฐวุฒิ รุ่งวงษ์ มข. รุ่น23 กรรมการสโมสรนักศึกษา มข. ปี 2530

3.) นายทินกร อ่อนประทุม มข.รุ่น 26 กรรมการ สมข.ปี 2533

4.) ดร.พจน์ สารบรรณ มข.รุ่น 22 อุปนายกฯสโมสรนักศึกษา ปี 29

5.) นพ. เทวัญ ธานีรัตน์ นายก สมข. ปี2535

6.) รามินทร์ คำหอม กรรมการ มข.24 สมข. 2532

7.) สุพัฒน์ อารมณ์ดี กรรมการ สมข. 2533

8.) นายวิฑูรย์ เพชรมาก มข.29 ประธานสภานศ.ปี2537 และ2538

9.) นายบรรพต ศรีจันทร์นิตย์ กรรมการ สมข. 2532

10.) พยุงศักดิ์ คชสวัสดิ์ อุปนายก สโมสรนักศึกษาคณะมนุษยฯ มข 2535

11.) วุฒิพงศ์ จุฑาสงฆ์ กรรมการ สมข. 2528

12.) ถิรนัย อาป้อง มข43 กรรมการองค์การนักศึกษา มข. และประธานชมรมนักศึกษาเพื่อการพัฒนาปี 2551

13.) เฉลิมชัย ทองสุข ประธานชุมนุมมนุษย์สังคมศาสตร์สัมพันธ์ ปี 2533

14 นายถนัด แสงทอง มข.31 กรรมการ สโมสรนักศึกษาคณะมนุษย์ ปี 2539 15 นายอนุวัฒน์ พลทิพย์ รหัส 46 มข. รุ่น 40 อดีตประธานชมรมนักศึกษาเพื่อการพัฒนา (ชนพ.) ปี 2548

16.) อ.วชิรวัตติ์ อาริยะสิริโชติ รหัส 49 (ศิษย์เก่าคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)

17.) ณัฐวุฒิ กรมภักดี รหัส 49 (ประธานชมรมนักศึกษาเพื่อการพัฒนา ปี2553)

18.) สมพงศ์ อาษากิจ รหัส 47 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

19.) นายพุฒิพงศ์ มหาอุตร รหัส มข. 59

20.) นายวศิน พงษ์เก่า รหัส มข. 60

21.) กรชนก แสนประเสริฐ 473280100-3 คณะนิติศาสตร์

22.) พงศธร กาพมณีย์ รหัส 56 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

23.) นิติกร ค้ำชู 523270221-0 คณะนิติศาสตร์

24.) ชวลิต ทิพม่อม รหัส 51 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

25.) นันท์นภัส สมภูมิ รหัส 56 คณะมนุษยศาสตร์

26.) ธนาวุธ ทองลิ่มสุด นิติศาสตร์ รุ่น 4 รหัส 50

27.) มิ่งขวัญ ถือเหมาะ รหัส 56 มนุษศาสตร์ฯ

28.) ชยางกูร วรรักษา รหัส 55 คณะนิติศาสตร์

29.) รศ.ดร.ภก.พุฒิพงศ์ สัตยวงศ์ทิพย์ นายก สมข.2533

30.) นางสาวเบญจมาศ ชุมตรีนอก รหัส มข.46

31.) นายธนดล คงเกษม รหัส มข 50

32.) นายณรงค์ฤทธิ์ อุปจันทร์ รหัส มข 58

33.) วนวัฒก์ สัมมานิธิ รหัส 50 (มหาวิทยาลัยขอนแก่นรุ่น 44คณะมนุษย์ศาสตร์ และสังคมศาสตร์ รุ่น 33 พัฒนาชุมชนรุ่น 24 )

34.) นาวสาวสุภาวดี ปิงแก้ว 513080305-7

35.) วิบูลย์ วัฒนนามกุล MRDM รุ่น 1

36.) นางสาวศศิธร สุขบท 533080540-9

37.) สุกัญญา ไชยนุ 523080566-0

38.) เบญจมาศ บุตรจันทร์ 513021079-1

39.) นายชิตพล ผิวผาง รหัส มข 60

40.) ธนพฤกษ์ ชามะรัตน์

41.) อติเทพ จันทร์เทศ HS-SD รหัส 58

42.) ศิริลักษณ์ อุปพงษ์ รหัส51 คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์

43.) ชิดชนก วิสุงเร มข.51 มนุษยศาสตร์ฯ

44.) นุจรินทร์ เรืองสิวะกุล รหัส 54 คณะมนุษยศาสตร์

45.) ณัฐกานต์ ประชารัตน์ 563080567-2 มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์

46.) ชญาดา แก้วคูนอก รหัส52 คณะมนุษย์ศาสตร์

48.) สรัญญา กุลชะโมรินทร์ 583080444-0

49.) ธนาวุธ กิจรักษา รหัส50 HS KKU

50.) วารุณี วันมะโน รหัส57 มนุษย์ศาสตร์ฯ

51.) สุพัตรชัย อมชารัมย์ รหัส 52

52.) นางสาวพรไพลิน แก้ววังปา รหัส 54

53.) ไกรวุฒิ เต็งเจริญกุล รหัส 44

54.) นายกฤษดา ปัจจ่าเนย์ ป.ตรี รหัส 51 , ป.โท รหัส 57 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มข.

55.) ธวัชชัย สังข์สีมา รหัส 53 คณะมนุษย์ฯ

56.) รติพร วงค์ศักดิ์ รหัส 51 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

57.) นางสาววิศัลยา งามนา รหัส มข 60

58.) นายพุทธา เหลาเคน คณะวิทยาศาสตร์ เคมี จบปี 2535

60.) ศิวิมล วงศาอ้วน คณะมนุษยศาสตร์ฯ รหัส 56

61.) ชยลักษมี ส่งศรี รหัส 57 มนุษย์ศาสตร์ฯ

62.) ศรัญญู ปิยะศิลป์ 473080409-1

63.) นายกฤติเดช สุทธิวรรณา รหัส 48 คณะวิทยาเขตหนองคาย

64.) นฤเดช อุทังบุญ ศิลปกรรมศาสตร์ รหัส 56

65.) ชินวัตร. พลทัดสะ. รหัส 51. คณะ วิทยาการจัดการ.

66.) นวรัตต์ เสียงสนั่น รหัส 53 คณะมนุษย์ศาสตร์ฯ

67.) นายนพรัตน์ สุดตะมา อาสาสมัครนักสิทธิมนุษยชน รุ่นที่ 1 จากเครือข่ายนักศึกษาเรียนรู้สิทธิมนุษยชน มข. รหัส 58

68.) กิตติกาญจน์ หาญกุล มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รหัส 39

69.) ชาดไท น้อยอุ่นแสน รหัส58

70.) จันทิมาพร ชีวะสวัสดิ์ รหัส 57

71.) นางสาวจิดาภา ดรุณวรรณ วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น รหัส56

72.) วราภรณ์ บุตรศรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ รหัส 503040701-2

73.) เบญจวรรณ ดีเลิศ รหัส 503080669-8

74.) ปริญญา อิ่มกระโทก 463080063-0 / 473080390-6

75.) นางสาวขนิษฐา พิทักษ์พล รหัส 52

76.) สุวิชชา ดวงคำจันทร์ รหัส 58

77.) น.ส. ศิรินาฎ มาตรา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รหัส 41

78.) นางสาวสุดารัตน์ ปัดนา รหัส 52

79.) บุศบรรณ์ สมบูรณ์พันธ์ 543080919-5

80.) โศรยา จักรนารายณ์ รหัส 59

81.) นางอ้อมบุญ ทิพย์สุนา รหัส 30 ,59 กรรมการสมข.32

82.) ศิวพันธ์ นาทองห่อ รหัส 51

83.) พัชรียา แสนเสริม มนุษยศาสตร์ มข.51

84.) คำปิ่น อักษร คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รหัส 38

85.) ผศ.สุรพศ ทวีศักดิ์ ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาปรัชญา มข. รุ่นที่ 1

86.) ณภสสร ศรีธัญรัตน์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รหัส 30

87.) นางสาวจุฬามณี จรวงษ์ รหัส 56 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

88.) จุฑามาส ศรีหัตถผดุงกิจ 563270013-7

89.) จำเริง เรืองศรีอรัญ อุปนายกสโมสรนักศึกษาฯ ปี 2530

90.) นางสาวอภิญญา จารุวัฒนชัยกุล วิทยาศาสตร์ รหัส 573020199-2

91.) บัญชา เทียมกองกาญจน์ 463010143-2KKU#40 HS#29 CD#20 SDM#6

92.) รจนา ทิพย์สูงเนิน 463080152-1 KKU#40

-----------------------------------------

 

สแกน QR Code เพื่อร่วมบริจาคเงินให้กับประชาไท

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไท ได้ทุกช่องทาง Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube, TikTok หรือสั่งซื้อสินค้าประชาไท ได้ที่ https://shop.prachataistore.net