Skip to main content
sharethis

แฟ้มภาพเว็บข่าวรัฐสภา 

7 ก.ย. 2561 สำนักข่าวไทย และ INNnews รายงานว่า มีชัย ฤชุพันธุ์ ประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ กล่าวเปิดงานเลี้ยงขอบคุณสื่อมวลชน เนื่องในโอกาสใกล้หมดภารกิจการทำงาน โดยขอขอบคุณทุกฝ่ายที่มีส่วนร่วม โดยเฉพาะสื่อที่เป็นที่พึงให้กับประชาชน ในยามที่มีการบิดเบือน และหวังว่าวันข้างหน้าจะไม่มีเหตุอะไรที่จะต้องมี กรธ. อีก และหวังว่า กรธ. ชุดนี้จะเป็นชุดสุดท้าย พร้อมขอให้บ้านเมืองสงบสุข

“ที่ผมขึ้นมาพูดก่อนก็ไม่ได้เป็นไปตามที่วางไว้ เดิมจะให้สื่อพูดก่อนแล้วผมพูดหลังสุด แต่มันก็ไม่เป็นไปตามหวัง เหมือนกับรัฐธรรมนูญที่ร่าง ตั้งใจไว้อย่างแต่ออกมาอีกอย่าง” มีชัยกล่าว

ผู้สื่อข่าวประชาไท รายงานเพิ่มเติมว่า มีชัย นอกจากจะดำรงตำแหน่งเป็นประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนูญแล้ว ยังดำรงตำแหน่งเป็นสมาชิกคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) ด้วย สำหรับรายชื่อคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญชุดนี้ประกอบด้วย

มีชัย ฤชุพันธ์ สมาชิกคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เป็นประธานคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ

สุพจน์ ไข่มุกด์ อดีตตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ เป็นรองประธานฯ คนที่ 1

อภิชาต สุขัคคานนท์ อดีตประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เป็นรองประธานฯ คนที่ 2

อมร วาณิชวิวัฒน์  อาจารย์รัฐศาสตร์ จุฬาฯ และอดีตสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ เป็นโฆษก

นรชิต สิงหเสนี อดีตปลัดกระทรวงการต่างประเทศ เป็นโฆษก

กีระณา สุมาวงศ์ เนติบัณฑิต เป็นกรรมการ

จุรี วิจิตรวาทการ อดีตอธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) เป็นกรรมการ

ชาติชาย ณ เชียงใหม่ อดีตรองอธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) เป็นกรรมการ

เธียรชัย ณ นคร อาจารย์คณะนิติศาสตร์ มหาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เป็นกรรมการ

ธิติพันธ์ เชื้อบุญชัย อดีตสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2550 เป็นกรรมการ

พลเอกนิวัต ศรีเพ็ญ อดีตเจ้ากรมพระธรรมนูญ เป็นกรรมการ

ประพันธุ์ นัยโกวิท อดีตกรรมการการเลือกตั้ง เป็นกรรมการ

ภัทระ คำพิทักษ์ อดีตประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ เป็นกรรมการ

ภุมรัตน์ ทักษาติพงษ์ อดีตผู้อำนวยการ สำนักข่าวกรองแห่งชาติ เป็นกรรมการ

พลตรีวิระ โรจนวาศ อดีตผู้อำนวยการสำนักพระธรรมนูญทหารบก เป็นกรรมการ

ศุภชัย ยาวะประภาษ คณบดีคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นกรรมการ

อุดม รัฐอมฤต อดีตรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นกรรมการ

อัชพร จารุจินดา กรรมการกฤษฎีกาและอดีตเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เป็นกรรมการ

พลเอกอัฎฐพร เจริญพานิช อดีตเจ้ากรมพระธรรมนูญ เป็นกรรมการ

ปกรณ์ นิลประพันธ์  กรรมการร่างกฎหมายประจำสำนักงานคณะกรรมกฤษฎีกา เป็นเลขานุการคนที่ 1

ธนาวัฒน์ สังข์ทอง กรรมการร่างกฎหมายประจำสำนักงานคณะกรรมกฤษฎีกา เป็นเลขานุการคนที่ 2

สแกน QR Code เพื่อร่วมบริจาคเงินให้กับประชาไท

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไท ได้ทุกช่องทาง Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube, TikTok หรือสั่งซื้อสินค้าประชาไท ได้ที่ https://shop.prachataistore.net