เดือน พ.ย. 2561 กอ.รมน. ยึดใบกระท่อมชายแดนใต้ได้ 3,633 กิโลกรัม

กอ.รมน. ภาค 4 ส่วนหน้า สรุปผลการดำเนินงานตามนโยบายเร่งด่วนในเรื่องการควบคุมพื้นที่และการแก้ไขปัญหายาเสพติด ในห้วงเดือน พ.ย. 2561 ยึดยาบ้า 806,314 เม็ด, กัญชา 18 กิโลกรัม, กระท่อม (ใบ/กาก) 3,633 กิโลกรัม, กระท่อม (น้ำ) จำนวน 2,506 กิโลกรัม, ไอซ์ 9.9 กิโลกรัม, ยาแก้ไอ จำนวน 846 ขวด, เฮโรอีน 19 กิโลกรัม และยาอี 114 เม็ด บังคับใช้กฎหมาย กับผู้ค้ารายใหญ่ และผู้ค้ารายย่อย จำนวน 940 ราย 

เมื่อวันที่ 30 พ.ย. 2561 เวลา 09.30 นาฬิกา พันเอก ธนาวีร์  สุวรรณรัตน์ รองโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า เปิดเผยว่า ตามที่ แม่ทัพภาคที่ 4/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ได้ประกาศเจตนารมณ์ในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในเรื่องสำคัญ และเร่งด่วน คือการแก้ไขปัญหายาเสพติด ควบคู่ไปกับการควบคุมพื้นที่ ให้ปลอดภัย เพื่อให้เอื้อต่อการพูดคุยสันติสุข ความคืบหน้าของการดำเนินการในขั้นปฏิบัติการ เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 2561ที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันมีผลการปฏิบัติดังนี้
    
1. การแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยใช้กลไกของศูนย์ปฏิบัติการร่วมอำเภอทั้ง 37 อำเภอ บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีการประชุมติดตามผลการปฏิบัติผ่านระบบจอภาพทุกวันเวลา 07.30 นาฬิกา มีผลการปฏิบัติ ในห้วง 1 – 28 พ.ย. 2561 ดังนี้  - การบังคับใช้กฎหมาย กับผู้ค้ารายใหญ่ และผู้ค้ารายย่อย จำนวน 940 ราย - ตรวจยึดยาเสพติด ยาบ้า จำนวน 806,314 เม็ด, กัญชา จำนวน 18 กิโลกรัม, กระท่อม (ใบ/กาก) จำนวน 3,633 กิโลกรัม, กระท่อม (น้ำ) จำนวน 2,506 กิโลกรัม, ไอซ์ จำนวน 9.9 กิโลกรัม, ยาแก้ไอ จำนวน 846 ขวด, เฮโรอิน จำนวน 19 กิโลกรัม และยาอี จำนวน 114 เม็ด สำหรับการดำเนินการต่อผู้เสพยาเสพติด มีผู้เข้ารายงานตัวเข้าสู่ขบวนการคัดกรอง จำนวน 3,956 ราย ในจำนวนนี้นำเข้าสู่กระบวนการบำบัดพื้นฟู ณ ศูนย์บำบัดยาเสพติด จำนวน 1,670 ราย

2. การควบคุมพื้นที่ให้ปลอดภัย โดยใช้การปฏิบัติการลาดตระเวน และนอนนอกฐานเพื่อดูแลพื้นที่ให้ทั่วถึง และนำกำลังภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน สรุปสถิติเหตุการณ์ และการสูญเสียในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ในห้วง 1-28 พ.ย. 2561 มีการก่อเหตุทั้งสิ้น 34 เหตุการณ์ โดยแยกเป็นเหตุความมั่นคง จำนวน 8 เหตุการณ์, เรื่องส่วนตัว จำนวน 15 เหตุการณ์, ก่อกวน 5 เหตุการณ์ และอยู่ระหว่างการตรวจสอบ 6 เหตุการณ์ การสูญเสียจากสาเหตุความมั่นคง จำนวน 12 ราย และเรื่องส่วนตัว จำนวน 11 ราย เปรียบเทียบการก่อเหตุรุนแรง และการสูญเสียในห้วงเดียวกันของปี 2560 มีเหตุความมั่นคงจำนวนเท่ากัน การสูญเสียในภาพรวมลดลง 1 ราย
        
กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า จะดำเนินการตามนโยบายเร่งด่วนของ มทภ.4/ผอ.รมน.ภาค 4 ในเรื่องการควบคุมพื้นที่ไม่ให้เกิดเหตุ และการแก้ไขปัญหายาเสพติดให้เห็นผลเป็นรูปธรรม ใน ๓ เดือน และได้เพิ่มมาตรการป้องกันการก่อเหตุในห้วงเทศการเฉลิมฉลองปีใหม่ 2562 ที่จะถึงนี้ ขอความร่วมมือ จากพี่น้องประชาชน สามารถนำผู้ติดยาเสพติดไปบำบัดรักษา ติดต่อที่ศูนย์ปฏิบัติการร่วมอำเภอทุกอำเภอ และแจ้งเบาะแสยาเสพติดทางตู้ ปณ.41 ปณจ.เมือง จ.ยะลา 95000 หรือโทร สายด่วน 1341 ตลอด 24 ชั่วโมง
 

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
Facebook : https://www.facebook.com/prachatai
Twitter : https://twitter.com/prachatai
YouTube : https://www.youtube.com/prachatai
Prachatai Store Shop : https://prachataistore.net
ข่าวรอบวัน
สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท