Skip to main content
sharethis

วันนี้ (30 มี.ค.) ระดับมลพิษหมอกควันในพื้นที่ จ.เชียงใหม่ ถึงขั้นวิกฤต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่แนะมาตรการฉุกเฉินขอให้อยู่ในบ้านหรืออาคารที่มีระบบฟอกอากาศ-งดกิจกรรมนอกอาคารทุกชนิด ผู้ว่าฯ จัดประชุมหารือแก้ปัญหาโดยเร่งด่วน เปิดห้องเป็นที่พักผ่อนปลอดมลพิษ โดยใช้ห้องอาคาร SME ภายในศูนย์แสดงสินค้านานาชาติฯ สามารถรองรับได้ประมาณ 1,000 คน 

30 มี.ค. 2562 วันนี้สถานการณ์มลพิษหมอกควันในพื้นที่ จ.เชียงใหม่ เข้าขั้นวิกฤต สภาพอากาศถูกปกคลุมด้วยหมอกควันสีขาวขุ่นหนาแน่นในหลายพื้นที่ และจาก ดัชนีคุณภาพอากาศเพื่อสุขภาพชาวเชียงใหม่ (ChiangMai Air Quality Health Index) (AQHI PM 2.5 เฉลี่ยรายชั่วโมง) พบว่ามีหลายจุดมีค่า PM 2.5 สูงมากกว่า 600 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ซึ่งสูงมากจนอาจทำให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนในวงกว้างได้

สภาพมลพิษหมอกควันที่ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง บริเวณ ต.ป่าตัน วันที่ 30 มี.ค. 2562 เวลาประมาณ 8.45 น.

สภาพมลพิษหมอกควันบริเวณหลังมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถนนสุเทพ ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ วันที่ 30 มี.ค. 2562 เวลาประมาณ 12.00 น.

สภาพมลพิษหมอกควันบริเวณหน้าโรงพยาบาลนครพิงค์ ถนนโชตนา ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม วันที่ 30 มี.ค. 2562 เวลาประมาณ 12.45 น.

สภาพมลพิษหมอกควันบริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเชียงใหม่แห่งที่ 1 (สถานีขนส่งช้างเผือก) ต.ศรีภูมิ อ.เมืองเชียงใหม่ วันที่ 30 มี.ค. 2562 เวลาประมาณ 13.00 น.

สภาพมลพิษหมอกควันบริเวณประตูช้างเผือก ต.ศรีภูมิ อ.เมืองเชียงใหม่ วันที่ 30 มี.ค. 2562 เวลาประมาณ 13.15 น.

เว็บไซต์สปริงนิวส์ รายงานว่า ศ.นพ.ขวัญชัย ศุภรัตน์ภิญโญ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวว่าขณะนี้สภาพอากาศในจังหวัดเชียงใหม่เข้าขั้นวิกฤติ โดยดูข้อมูลจากจุดที่มีสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ 9 แห่ง ในพื้นที่อำเภอรอบนอก เช่น อำเภอสะเมิง, อำเภอแม่แตง, แม่ริม , สันป่าตอง และอำเภอพร้าว มีค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ทะลุ 500 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ซึ่งสูงเกินค่ามาตรฐานมีผลกระทบต่อสุขภาพในระดับอันตราย โดยในมาตรฐานสากลหากว่าอยู่ระดับที่เกินค่าตัวเลขดังกล่าว ถือว่าเกินค่าดัชนีคุณภาพอากาศที่จะรายงานได้ หรือที่เรียกกันว่า Beyond AQI

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ออกมาตรการฉุกเฉินสำหรับการดูแลสุขภาพของประชาชนในภาวะที่คุณภาพอากาศอยู่เกณฑ์ที่สูงเกินปกติ

เพจมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Chiang Mai University ได้เผยแพร่ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง มาตรการฉุกเฉินสำหรับการดูแลสุขภาพของประชาชนในภาวะที่คุณภาพอากาศอยู่เกณฑ์ที่สูงเกินปกติ โดยระบุว่าสืบเนื่องจากในขณะนี้ บริเวณจังหวัดเชียงใหม่และพื้นที่ภาคเหนือโดยรวม มีหมอกควันปกคลุมอย่างหนาแน่น ปริมาณ PM2.5 ในอากาศอยู่ในระดับสูง ส่งผลให้ดัชนีคุณภาพอากาศ (Air Quality Index, AQI) อยู่ในเกณฑ์ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มที่มีความเสี่ยง สภาวะที่มีหมอกควันปกคลุมหนาแน่นจะคงอยู่ระหว่างวันที่ 30-31 มีนาคม 2562 และสถานการณ์มีแนวโน้มที่ดีขึ้นจากการพยากรณ์โดยอาศัยข้อมูลแหล่งความร้อนและการกระจายของหมอกควันที่รายงานโดยองค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติ (National Aeronautics and Space Administration, NASA) ของประเทศสหรัฐอเมริกา 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จึงขอแนะนำมาตรการฉุกเฉินสำหรับการดูแลสุขภาพของประชาชนในภาวะที่คุณภาพอากาศอยู่เกณฑ์ที่สูงเกินปกติ ดังต่อไปนี้ 1. ขอให้ประชาชนอยู่ในบ้านหรืออาคารที่มีระบบฟอกอากาศ 2. ควรงดกิจกรรมนอกอาคารทุกชนิด จนกว่าคุณภาพอากาศจะดีขึ้น 3. กรณีที่พักอาศัยไม่มีระบบฟอกอากาศ ควรอยู่ในอาคารสถานที่ที่ภาครัฐจัดหา หรืออาคารสาธารณะที่มีระบบฟอกอากาศ และ 4. หากมีความจำเป็น ไม่สามารถปฏิบัติข้อ 1-3 ได้ ควรออกนอกพื้นที่เสี่ยง หรือสวมหน้ากาก N95 ตลอดเวลา จนกว่าคุณภาพอากาศจะเข้าสู่ภาวะปกติ

ผู้ว่าฯ จัดประชุมหารือแก้ปัญหาโดยเร่งด่วน เปิดห้องเป็นที่พักผ่อนปลอดมลพิษ โดยใช้ห้องอาคาร SME ภายในศูนย์แสดงสินค้านานาชาติฯ 

สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ รายงานว่านายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยภายหลังเรียกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องประชุมด่วน ปรับมาตรการแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า และค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กเกินมาตรฐาน มีผลกระทบต่อสุขภาพประชาชน โดยกล่าวว่า สิ่งที่ต้องดำเนินการอย่างเร่งด่วน คือ แจ้งเตือนพี่น้องประชาชนสวมหน้ากากอนามัย งดทำกิจกรรมกลางแจ้ง พร้อมเร่งแจกหน้ากากอนามัยเพิ่มเติมให้กลุ่มเสี่ยงและพี่น้องประชาชนทั่วไป และให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องคุมเข้มทุกมาตรการอย่างต่อเนื่อง พร้อมจัดกำลังพลเข้าไปดับไฟเพิ่มเติม เข้มข้นเรื่องของการฉีดพ่นละอองน้ำ ล้างทำความสะอาดถนน และติดตั้งเครื่องพ่นละอองน้ำในเขตชุมชน เพื่อลดฝุ่นละอองในอากาศและสร้างความชุ่มชื้นให้อากาศหมุนเวียนได้ดีขึ้น กำชับทุกอำเภอเร่งดำเนินการจัดหาพื้นที่ปลอดภัย หรือเซฟตี้โซนให้ประชาชนในทุกอำเภอ และสร้างความเข้าใจให้พี่น้องประชนรู้จักวิธีป้องกันตนเองจากผลกระทบของฝุ่นละอองขนาดเล็ก และตระหนักถึงอันตรายของฝุ่นละอองขนาดเล็กที่มีผลต่อสุขภาพในระยะยาว

ทั้งนี้สำนักงานพัฒนาพิงคนคร ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน จัดพื้นที่ปลอดมลพิษจากฝุ่นละอองให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่อำเภอเมืองเชียงใหม่ มาพักผ่อน หลบหมอกควัน ที่บริเวณโถง ชั้น 1 อาคาร SME ภายในศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง รองรับประชาชนได้ประมาณ 1,000 คน 

สแกน QR Code เพื่อร่วมบริจาคเงินให้กับประชาไท

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไท ได้ทุกช่องทาง Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube, TikTok หรือสั่งซื้อสินค้าประชาไท ได้ที่ https://shop.prachataistore.net