Skip to main content
sharethis

12 ก.ค. 2562 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า 12 องค์กรสนับสนุนการใช้กัญชาทางการแพทย์ ได้ออกแถลงการณ์เรื่อง สนับสนุนการใช้กัญชาทางการแพทย์เพื่อให้หมอพื้นบ้านเดชา ศิริภัทร ใช้รักษาผู้ป่วย กรณีจำเป็นเฉพาะรายได้ อย่างต่อเนื่องและทันต่อความต้องการของผู้ป่วย

เนื้อหาในแถลงการณ์ระบุถึงการประกาศสนับสนุนการใช้กัญชาทางการแพทย์ที่ประชาชนสามารถพึ่งตนเองได้ และได้ร้องร้องไปยังรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุข อนุทิน ชาญวีรกุล ให้ใช้อำนาจบริหารในการสั่งการให้คณะกรรมการอาหารและยา (อ.ย.)อนุมัติสูตรน้ำมันกัญชาของหมอพื้นบ้านเดชา ศิริภัทร เพื่อรักษาผู้ป่วย ซึ่งเวลานี้น้ำมันกัญชาของหมอพื้นบ้านเดชา ได้ผ่านการพิจารณาตำรับยาจาก คณะกรรมการของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกแล้ว แต่ยังติดอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาอนุมัติของ อ.ย. ซึ่งต่างจากกรณีของ ร.พ เจ้าพระยาอภัยภูเบศร ที่สามารถผ่านกระบวนการขออนุญาตทั้งการปลูก การผลิต การจำหน่ายและนำเข้า และได้รับการอนุมัติจาก อ.ย จนสามารถขอรับกัญชาของกลางจำนวน 662 กิโลกรัมจาก ปปส. โดยใช้เวลาดำเนินการเพียง 6 วัน (11 - 17 มิ.ย. 2562) ยิ่งกว่านั้น”น้ำมันกัญชา”(สูตรสารสกัดกัญชาผสม น้ำมันมะกอก) ของโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรยังสามารถนำมาใช้รักษาผู้ป่วยได้โดยไม่ต้องผ่านการพิจารณาขึ้นทะเบียนตารับจาก อย. หรือต้องมีประสบการณ์การใช้ในผู้ป่วยหนึ่งพันรายมาก่อนแต่อย่างใด นอกจากนี้ น้ำมันกัญชาสูตรดั้งเดิมของหมอพื้นบ้านเดชา ก็แตกต่างจากสูตรดัดแปลงของโรงพยาบาลอภัยภูเบศร์ ตรงที่ผสมด้วยน้ำมันมะพร้าวไม่ใช่น้ำมันมะกอกเท่านั้นเอง อนึ่ง ในการปรุงยาน้ำมันกัญชาสูตรหมอเดชา เพื่อผู้ป่วยเฉพาะราย ย่อมสามารถใช้กรรมวิธีปรุงยาตามภูมิปัญญาของหมอพื้นบ้านโดยไม่ต้องใช้มาตรฐานเดียวกับการผลิตยาแผนปัจจุบัน ซึ่งต้องใช้มาตรฐานการผลิต GMP WHO หรือ GMP ASEAN หรือ GMP PICs แต่อย่างใด

นอกจากนี้ยังมีข้อเรียกร้องให้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ใช้อานาจบริหารระหว่างที่ยังไม่ได้ แก้ไขกฎหมาย เพื่อเปิดทางให้แพทย์แผนไทยและหมอพื้นบ้านที่ผ่านการอบรมความรู้กัญชาจากกรมการแพทย์แผนไทยฯแล้ว ให้สามารถปลูกและผลิตยากัญชาเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยตามหลักธรรมจรรยาได้โดยไม่ชักช้า

สำหรับรายชื่อองค์ที่ร่วมลงนามในแถลงการณ์มีดังนี้  มูลนิธิข้าวขวัญ , มูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ , มูลนิธิชีววิถี (BIOTHAI) , มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน(ประเทศไทย) , มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค , มูลนิธิสุขภาพไทย , มหาวิทยาลัยรังสิต , เครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือก , เครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติ , ขบวนการสร้างเสริมสุขภาพประชาชน (ขสช.) , เครือข่ายผู้ป่วย (Healthy Forum) , คณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชน (กป.อพช.)
 

สแกน QR Code เพื่อร่วมบริจาคเงินให้กับประชาไท

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไท ได้ทุกช่องทาง Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube, TikTok หรือสั่งซื้อสินค้าประชาไท ได้ที่ https://shop.prachataistore.net