Skip to main content
sharethis

เครือข่ายคนรุ่นใหม่เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม และสหภาพนักเรียน นิสิต นักศึกษาแห่งประเทศไทย ออกแถลงการณ์เรียกร้องนักศึกษาทั่วโลกเพื่อสนับสนุนการเคลื่อนไหวทางการเมืองของนักศึกษาฮ่องกง พร้อมชวนลงชื่อใน change.org

27 พ.ย.2562 เครือข่ายคนรุ่นใหม่เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม และสหภาพนักเรียน นิสิต นักศึกษาแห่งประเทศไทย ออกแถลงการณ์เรียกร้องนักศึกษาทั่วโลกเพื่อสนับสนุนการเคลื่อนไหวทางการเมืองของนักศึกษาฮ่องกง พร้อมทั้งเชิญชวนร่วมลงชื่อสนับสนุนนักศึกษาฮ่องกงใน change.org

สำหรับแถลงการณ์มีรายละเอียดดังนี้ : 

แถลงการณ์เรียกร้องนักศึกษาทั่วโลกเพื่อสนับสนุนการเคลื่อนไหวทางการเมืองของนักศึกษาฮ่องกง

โดย เครือข่ายคนรุ่นใหม่เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม และสหภาพนักเรียน นิสิต นักศึกษาแห่งประเทศไทย

ถึงเวลาทำสิ่งที่พวกเราทำได้ สร้างแรงกดดันไปยังมหาวิทยาลัยของคุณ ไม่ว่าจะเป็นคณะ หรือตัวแทนที่เกี่ยวข้อง เพื่อส่งเสียงสนับสนุนนักศึกษาฮ่องกง และประณามการใช้ความรุนแรงอย่างโหดเหี้ยมของตำรวจฮ่องกง รวมถึงการกระทำที่ขัดต่อหลักประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานของรัฐบาลเผด็จการในปัจจุบัน

“เริ่มต้นจากการประท้วงของนักศึกษาเกาหลีใต้ ต่อการนิ่งเฉยของรัฐบาลเกาหลีต่อกรณีการละเมิดหลักการประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน พวกเราจึงอยากเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่ นิสิตนักศึกษาทั่วโลกร่วมแสดงจุดยืนในการสนับสนุนการชุมนุมในฮ่องกง ด้วยการรวมพลังส่งแรงกดดันไปยังหน่วยงานทางการศึกษา ทั้งโรงเรียน และมหาวิทยาลัยที่ตนเองสังกัดอยู่ ไม่มีเวลาไหนแล้วที่หนุ่มสาวคนรุ่นใหม่ฮ่องกง จะต้องการการสนับสุนนจากเยาวชน คนรุ่นใหม่ทั่วโลกมากเท่ากับ ณ เวลานี้”

ตลอด 5 เดือนที่ผ่านมา ข้อเรียกร้องในการชุมนุมประท้วงคัดค้านร่างกฎหมายส่งผู้ร้ายข้ามแดน ได้พัฒนาจากการเรียกร้องให้ถอดถอนร่างกฎหมาย 1 ข้อ เป็นการเคลื่อนไหวทางการเมืองภายใต้หลักการ “Five demands, not one less” ข้อเรียกร้องทั้ง 5 ข้อ ได้แก่
1) ถอดถอนร่างกฎหมายส่งผู้ร้ายข้ามแดนทั้งฉบับ
2) ตั้งคณะกรรมการอิสระสอบสวนการใช้ความรุนแรงเข้าปราบปรามผู้ชุมนุมของตำรวจ
3) ถอดถอนการให้คำจำกัดความผู้ชุมนุมว่า “ผู้ก่อการจราจล”
4) ปล่อยตัวผู้ชุมนุมประท้วงที่ถูกจับ
5) สิทธิการเลือกตั้งตามหลักสากลทั้งต่อสภานิติบัญญัติและผู้นำรัฐบาล

เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา รัฐสภายุโรปโดยสมาชิก 85 คน ได้มีการอนุมัติญัตติ “มติการประชุมรัฐสภายุโรปต่อสถานการณ์ในฮ่องกง” ‘European Parliament resolution on the situation in Hong Kong’ (2019/2732(RSP)) และเพื่อส่งเสียงยืนยันให้มีการเลือกตั้งตามหลักสากลตามข้อเรียกร้องข้อที่ 5 รัฐบาลจีนจำเป็นต้องปฏิบัติตามปฏิญญาร่วมจีน-อังกฤษ ในปี 1984
การเคลื่อนไหวระหว่างประเทศครั้งนี้ ถือเป็นการประณามพฤติกรรมที่รัฐบาลจีนเข้ามาแทรกแซงกิจการภายในฮ่องกงอย่างต่อเนื่องและทวีความเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆ และเพื่อเน้นย้ำความสำคัญในการรักษาไว้ซึ่งสิทธิในการปกครองตนเองในระดับสูง (High Degree of Autonomy) ของฮ่องกงต่อไป รวมถึงเรียกร้องให้สหภาพยุโรปเลิกจัดส่งอาวุธให้ตำรวจฮ่องกง

กลุ่ม Freedom Hong Kong ได้เปิดเผยข้อมูลว่ากองกำลังตำรวจฮ่องกง ได้มีการใช้แก๊สนำ้ตา 9,124 นัดกระสุนยาง 4,385 นัด กระสุนหัวฟองน้ำ 969 นัด กระสุนถุงตะกั่ว 968 นัด และมีการจับกุมพลเมืองอายุตั้งแต่ 11- 83 ปี จำนวนถึง 4,428 คน เพราะการชุมนุมยืดเยื้อยาวนาน แค่วันที่ 12 พฤศจิกายนวันเดียว กองกำลังตำรวจฮ่องกงได้ล้อมปราบนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยจีนแห่งฮ่องกง (Chinese University of Hong Kong : CUHK) โดยใช้แก๊สน้ำตากว่า 1,567 นัด และกองกำลังตำรวจฮ่องกงถึงกับใช้หัวฉีดน้ำในมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นการคุกคามโดยตรงต่อความปลอดภัยของนักศึกษาและประชาชนทุกคนที่ชุมนุมอย่างสันติ ประชาชนฮ่องกงกว่า 88% ได้สัมผัสกับสารเคมีที่อันตรายและเป็นพิษแม้ว่าบางคนจะไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการชุมนุม

ประชาชนฮ่องกงก่อการประท้วงทั่วทั้งเมืองเพื่อประคับประคองแรงต่อต้านไว้ให้ได้ หลังจากเผชิญกับการกระทำที่โหดร้ายของตำรวจ ในขณะที่ตำรวจปราบจราจลเพิ่มกำลังล้อมที่ CUHK ในวันที่ 12 พฤศจิกายนและตำรวจเริ่มปิดล้อมที่มหาวิทยาลัยอื่นๆ ความขัดแย้งระหว่างนักศึกษาและตำรวจปราบจราจลยิ่งบานปลายเมื่อนักศึกษาได้รวมตัวกันต่อต้านการคุกคามของตำรวจ จนมหาวิทยาลัยหลายแห่งได้ประกาศหยุดเรียน

ในวันที่ 17 พฤศจิกายน ตำรวจปราบจราจลได้วางกำลังล้อมปราบที่ Hong Kong Polytechnic University (PolyU) นักศึกษากว่า 800 คนติดอยู่ในมหาวิทยาลัยอย่างน้อยสองคืน ตัวแทนสภานักศึกษาของ PolyU ชื่อ Oiwan Li กล่าวว่า “คนมากกว่า 40 คนมีสภาวะตัวเย็นผิดปกติหลังจากที่ถูกพ่นด้วยหัวฉีดน้ำ แต่ด้วยความที่ตำรวจได้จับตัวและนำตัวผู้ปฐมพยาบาลไปหมด ทำให้ไม่มีทรัพยากรที่เพียงพอจะดูแลผู้ป่วย”

จนถึงวันที่ 19 พฤศจิกายน มีคนราว 1,100 คนถูกจับที่ PolyU เหล่าศิษย์เก่า นักศึกษา และบุคลากรของ PolyU เรียกร้องบรรดาตำรวจให้มีการเจรจาอย่างมีเหตุผลและสันติแต่ไม่เป็นผล ผู้ปกครองและประชาชนอาสารวมตัวกันที่ทางเข้ามหาวิทยาลัยเพื่อเฝ้ารอลูกกลับออกมาและร้องขอต่อตำรวจให้ปล่อยตัวลูกๆ ของพวกเขาโดยไม่มีเงื่อนไข องค์กร Civil Human Rights Front ของฮ่องกงได้ส่งข้อความขอความช่วยเหลือจากนานาประเทศโดยกล่าวว่า “การปราบปรามและการกดขี่อย่างนองเลือดไม่ได้เป็นแค่ฝันร้ายอีกต่อไป แต่เป็นโศกอนาฏกรรมที่มีโอกาสเกิดสูงมากในชีวิตจริง”

การใช้กำลังที่ทั้งไม่จำเป็นและรุนแรงเกินไปของกองกำลังตำรวจฮ่องกงนั้นขัดต่อมาตรฐานและกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ ตามข้อวินิจฉัยที่ 26 (General Comments No.26) ของกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (ICCPR) โดยคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (United Nations Human Rights Council: UNHRC) ในปี 1997 ต่อคำถามเรื่องการส่งมอบฮ่องกงให้กับจีน “เมื่อใดก็ตามที่ประชาชนได้รับการคุ้มครองสิทธิตามกติการะหว่างประเทศแล้ว การคุ้มครองดังกล่าวจะตกแก่ผู้คนในเขตแดนนั้นและจะยังคงเป็นของพวกเขาต่อไป ไม่ว่าจะเปลี่ยนรัฐบาลหรือเกิดการแบ่งแยกประเทศ” ยิ่งไปกว่านั้น “คณะกรรมการจึงยืนยันได้ว่ากฎหมายระหว่างประเทศไม่อนุญาตให้รัฐยกเลิกหรือเพิกถอนมันไปได้” ด้วยมุมมองเช่นนี้ทำให้กฎหมายระหว่างประเทศที่รัฐบาลแห่งสหราชอาณาจักรให้สัตยาบันก่อนปี 1997 ยังคงมีผลในฮ่องกงจนถึงปัจจุบัน รัฐบาลฮ่องกงควรจะปฏิบัติตามกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ และกฎหมายสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตยของฮ่องกง

ประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชนเป็นรากฐานสำคัญของสังคมปัจจุบัน ในช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงประวัติศาสตร์ของสังคมต่างๆ ทั่วโลก เป็นที่ประจักษ์ว่านักศึกษามีบทบาทสำคัญในการเคลื่อนไหวทางสังคมเพื่อการเปลี่ยนผ่านทางประชาธิปไตยและพัฒนาสิทธิมนุษยชน พวกเราจำเป็นต้องสนับสนุนพวกเขาเมื่อพวกเขากำลังเผชิญกับการปราบปรามที่รุนแรงจากระบบการปกครองที่ไม่เป็นประชาธิปไตย แม้ว่าพวกเขาจะอยู่คนละซีกโลก พวกเราก็ไม่ควรเงียบและนิ่งเฉย

มีกลุ่มนักศึกษาและผู้สนับสนุนจากทั่วโลกออกมารวมตัวกันบนถนนหรือในมหาวิทยาลัยเพื่อแสดงการ สนับสนุนฮ่องกง เช่น ออสเตรเลีย เกาหลีใต้ นิวซีแลนด์ และที่อื่นๆ ความขัดแย้งและข้อพิพาทปะทุขึ้นระหว่างกลุ่มสนับสนุนการชุมนุมกับกลุ่มสนับสนุนรัฐบาลจีน ในระหว่างนั้น สถานฑูตจีนได้สนับสนุนพฤติกรรมของนักศึกษาจีนแทนที่จะใช้โอกาสนี้ให้ความรู้เรื่องคุณค่าของเสรีภาพในการชุมนุม โฆษกสถานฑูตจีนประจำประเทศเกาหลีใต้กล่าวว่า “เยาวชนจีนได้แสดงออกถึงความไม่พอใจและต่อต้านคำพูดและการกระทำที่บ่อนทำลายอำนาจอธิปไตยของจีนและบิดเบือนความจริง สิ่งเหล่านี้มีเหตุผลเช่นกัน”

แรงบันดาลใจจากการประท้วงของนักศึกษาเกาหลีใต้ต่อการเพิกเฉยของรัฐบาลเกาหลีที่มีต่อหายนะ ทางประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชนในฮ่องกง พวกเราขอให้ท่านกดดันต่อภาควิชา มหาวิทยาลัย ตัวแทนที่ได้รับการคัดเลือกในพื้นที่ของท่าน ให้แสดงความห่วงใยต่อการประท้วงของนักศึกษาและประชาชนฮ่องกง รวมถึงโน้มน้าวให้ภาควิชาและมหาวิทยาลัยของคุณให้การสนับสนุนแก่นักศึกษาฮ่องกง

นักศึกษาฮ่องกงที่กำลังประท้วงอยู่ต้องการการสนับสนุนจากนักศึกษาทั่วโลกอย่างเร่งด่วน! โปรดใช้สิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองของคุณในการแสดงความคิดเห็นและรวมตัวกันอย่างเสรีเพื่อ ช่วยเหลือพวกเขา

สแกน QR Code เพื่อร่วมบริจาคเงินให้กับประชาไท

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไท ได้ทุกช่องทาง Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube, TikTok หรือสั่งซื้อสินค้าประชาไท ได้ที่ https://shop.prachataistore.net