Skip to main content
sharethis

'วุฒิสภา' เห็นชอบให้ตั้ง กมธ.วิสามัญศึกษาแนวทางการสร้างคนดี คนเก่ง สู่สังคมเพื่อพัฒนาชาติไทยอย่างยั่งยืนด้วยคะแนน 188 เสียง ส.ว. แนะ สร้างคนดี คนเก่งและคนกล้าไปพร้อมกับการสร้างและพัฒนาสังคมดี สร้างที่ยืนให้กับบุคคลเหล่านี้เพื่อประโยชน์ของประเทศชาติ

3 ธ.ค. 2562  ที่ประชุมวุฒิสภา มีมติเห็นชอบให้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาแนวทางการสร้างคนดี คนเก่ง สู่สังคมเพื่อพัฒนาชาติไทยอย่างยั่งยืน ที่ พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง มหรรณพ เดชวิทักษ์ ตวง อนทะไชย และพล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ สมาชิกวุฒิสภา ร่วมเสนอ ด้วยคะแนน 188 เสียง ไม่เห็นด้วย 2 เสียง งดออกเสียง 5 เสียง จากจำนวนผู้เข้าประชุม 195 คน

สมาชิกวุฒิสภาส่วนใหญ่ เห็นด้วยอย่างยิ่งและสนับสนุนแนวทางการตั้ง กมธ. ข้างต้น แต่มองว่าเป็นเรื่องที่ยาก หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงต้องบูรณาการการทำงานร่วมกันอย่างจริงจัง เพื่อทำให้คนดีเกิดขึ้นในสังคม พร้อมตั้งข้อสังเกตและข้อเสนอแนะในหลายประเด็น เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการทำงานของคณะ กมธ. ชุดนี้ อาทิ กำหนดเส้นทางการดำเนินงาน สร้างคนดี คนเก่ง รวมถึงคนกล้าไปพร้อมกับการพัฒนาสังคม ชุมชน  เพื่อให้การศึกษาเรื่องดังกล่าวเกิดผลสัมฤทธิ์อย่างแท้จริง เป็นรูประธรรมและจับต้องได้  การดำเนินงานต้องควบคู่ไปกับการสร้างสังคมดี สังคมเก่ง การศึกษาและการทำงานของ กมธ.จะต้องมองจากกระบวนการทางสังคมและมุ่งเน้นปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของคน สร้างระบบการเรียนรู้ร่วมกันจากการปฏิบัติจริงของสังคม สร้างความรัก ความสามัคคี เพื่อใช้เป็นที่ยึดเหนี่ยวของเยาวชนและทุกคนที่อยู่ในประเทศไทย ดึงทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมทำงานใน กมธ. เพื่อความรอบด้าน รวมถึง จัดระบบการศึกษาที่คำนึกถึงเยาวชนที่อาศัยอยู่ในท้องถิ่นอย่างเท่าเทียม เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ

นอกจากข้อสังเกตและข้อเสนอแนะข้างต้น สมาชิกวุฒิสภา ยังได้ระบุด้วยว่า อย่างสับสนกับนิยามของคำว่า คนเก่ง กับ คนดี ทั้งนี้ ในหลวง รัชกาลที่ 9 ได้พูดถึงการปกครองบ้านเมืองไว้ ว่า บ้านเมืองเรามีทั้งคนดีและไม่ดี ไม่สามารถให้ทุกคนเป็นคนดี แต่เราต้องสร้างที่อยู่ ที่ยืนให้กับคนดี และอย่าให้คนชั่วมาสร้างความเดือดร้อนให้กับบ้านเมือง การสร้างความดีต้องเริ่มที่เด็ก ให้ทำเพื่อตนเอง ครอบครัว วงตระกูล สังคมและประเทศชาติ และต้องให้เขาได้รับผลของการกระทำความดีด้วย พร้อมแนะให้ กมธ. ดำเนินงานร่วมกับโครงการกองทุนศึกษา และร่วมกันศึกษาแนวทาง หาทางเชื่อมโยงกับรัฐบาล เพื่อผลักดันให้ผลการศึกษาเป็นรูปธรรมที่จับต้องได้ และเกิดผลสัมฤทธิ์ที่เป็นประโยชน์อย่างแท้จริง

พล.อ.อ.ประจิน กล่าวว่า ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะทั้งหมดที่สมาชิกวุฒิสภา ได้นำเสนอต่อที่ประชุม มีความชัดเจนและเป็นประโยชน์อย่างมากในการนำมากำหนดทิศทางที่จะสร้างคนดี คนเก่งเพื่อพัฒนาชาติไทย พร้อมจะบูรณาการการทำงานร่วมกันกับทุกภาคส่วนและรวบรวมทุกผลงานที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของ กมธ.มาใช้ประโยชน์ให้ได้มากที่สุด

ที่มา : วิทยุและโทรทัศน์รัฐสภา

สแกน QR Code เพื่อร่วมบริจาคเงินให้กับประชาไท

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไท ได้ทุกช่องทาง Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube, TikTok หรือสั่งซื้อสินค้าประชาไท ได้ที่ https://shop.prachataistore.net