Tai Pride 2019 กิจกรรมที่ภูมิใจในความหลากหลาย หวังขจัดการเลือกปฏิบัติ

กลุ่มทางสังคมจัดงาน  Tai Pride : Be Proud of Diversity เนื่องในวันสิทธิมนุษยชนสากล 2562 แชร์เรื่องเล่า ละครเวที งานวิจัยห้องน้ำสาธารณะเพื่อทุกคน หวังสนับสนุนสิทธิมนุษยชน ความเสมอภาคทางเพศ และสิทธิความหลากหลายทางเพศ หวังให้คนชายขอบได้รับการยอมรับ มีตัวตน ปลอดภัย สนับสนุนการมีอยู่ของความหลากหลายและขจัดการเลือกปฏิบัติ

10 ธันวาคม 2562 เนื่องในโอกาสวันสิทธิมนุษย์ชนสากล คณะทำงานไท Prideจัดงาน Tai Pride : Be Proud of Diversity 2019 ที่สวนครูองุ่น มาลิก ซอยสุขุมวิท 55 เพื่อสนับสนุนเยาวชนและผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศ ผู้พิการ และกลุ่มคนชายขอบ

ผู้เข้าร่วมงาน Tai Pride ร่วมกันถ่ายภาพกับธงสีรุ้ง สัญลักษณ์ของกลุ่มความหลากหลายทางเพศ

โดยในปี 2562 ทางคณะทำงานไทPrideได้ยกประเด็นความภูมิใจในความหลากหลาย เช่น ผู้มีความหลากหลายทางเพศ นอนไบนารี ผู้พิการ มาเป็นประเด็นหลักในการจัดกิจกรรม และมีเป้าหมายเพื่อสนับสนุนกลุ่มคนชายขอบที่ถูกสังคมเพิกเฉย ทอดทิ้ง ให้ไได้ถูกยอมรับและมีโอกาสแสดงตัวตนและได้รับความปลอดภัยตามหลักสิทธิมนุษย์ชน รวมทั้งเพื่อสื่อสารการสร้างความตระหนักและความเข้าใจไปสู่สังคมในประเด็นของการเปิดรับและสร้างพื้นที่ปลอดภัยที่สนับสนุนการมีอยู่ของความหลากหลายโดยปราศจากการใช้กำลัง ความรุนแรง การเลือกปฏิบัติต่อคนที่มีความหลากหลายที่ปรากฎอยู่จริงในสังคม ไม่ว่าจะในส่วนของวัฒนธรรมและการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างสังคม

ภายในงานมีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อแบ่งปันข้อมูลและสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความหลากหลายทางเพศและสิทธิของผู้มีความหลากหลายทางเพศ เช่น

กิจกรรมแบ่งปันข้อมูลเงื่อนไขแห่งการสมรส มาตรา 1448 เพื่อสร้างความเข้าใจในตัวกฎหมายสมรสฉบับปัจจุบัน โดยอาทิตยา โจปะระ จากคณะทำงาน 1448forall ร่วมแบ่งปันข้อมูล โดยเสนอว่าไม่ควรทำกฎหมายฉบับใหม่ เนื่องจากร่าง พ.ร.บ. คู่ชีวิตที่ผ่านมาให้สิทธิคู่รักเพศหลากหลายไม่เทียบเท่ากับคู่รักต่างเพศ ทำให้ผู้มีความหลากหลายทางเพศกลายเป็นพลเมืองชั้นสอง ดังนั้นจึงควรแก้ไขกฎหมายเดิมให้ครอบคลุมคนทุกกลุ่มมากกว่า 

อาทิตยา โจปะระ

กิจกรรม The power of a borderless queer community (พลังของชุมชนเควียร์ไร้พรมแดน) โดยกลุ่ม Gender Equality Club มหาวิทยาลัยสแตมฟอร์ด เป็นการแบ่งปันประสบการณ์เกี่ยวกับความหลากหลายทางเพศในประเทศไทยของเยาวชนต่างชาติที่เข้ามาใช้ชีวิตและศึกษาในสังคมไทย ซึ่งร่วมแบ่งปันประสบการณ์โดย Zaak Garrett นักศึกษาวารสารศาสตร์และผู้ประกอบการทางสังคมจากสหรัฐอเมริกา Advika Ugale นักศึกษาชาวอินเดีย และ Miriam Herceg นักศึกษาชาวโครเอเชีย ซึ่ง Advika และ Miriam ต่างกล่าวว่าถึงแม้ว่าในประเทศไทยจะยังมีปัญหาการไม่ยอมรับความหลากหลายทางเพศ หรือการใช้ความหลากหลายทางเพศเป็นคำล้อเลียน แต่ก็ยังถือว่าเปิดกว้างมากกว่าประเทศของพวกเธอ

จากซ้ายไปขวา Miriam Herceg, Advika Ugale, และ Zaak Garrett

นอกจากนี้ยังมีการนำเสนองานวิจัยการออกแบบห้องน้ำสาธารณะเพื่อทุกคน (All Gender Toilet) โดยศุทธา มั่นคงนักศึกษาปริญญาโท คณะสถาปัตยกรรม เอกการจัดการออกแบบภายใน มหาวิทยาลัยกรุงเทพ นำเสนอการออกแบบห้องน้ำที่ประยุกต์แนวคิด Queer Universal Design สามารถคลายปัญหาความเป็นส่วนตัว ลดความเหลื่อมล้ำในสังคมไทยตามห้างสรรพสินค้า และมีการจัดเวทีสนทนาจากชุมชนคนที่มีความหลากหลาย เช่น กลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศ กลุ่มนอนไบนารี กลุ่ม Intersex ผู้ปกครองที่มีลูกเป็นผู้มีความหลากหลายทางเพศ ผู้พิการ และบุคคลไร้สัญชาติ

หนึ่งในผู้จัดงานร่วมแบ่งปันประสบการณ์การใช้ห้องน้ำในฐานะบุคคลหลากหลายทางเพศ ระหว่างการนำเสนองานวิจัย All Gender Toilet

ไม่เพียงเท่านั้น ยังมีการออกร้านขายของโดยองค์กรต่าง ๆ การแสดงละครแทรกสด “เห็นฉัน ไม่เห็นฉัน” จากคณะละครมาร็องดู การแสดงจาก Queer Riot การฉายภาพยนตร์ 1448 Love Amoung Us รักเรา..ของใคร และกิจกรรมการตั้งคำถามเรื่องโครงสร้างสังคมและอัตลักษณ์ชายขอบผ่านการแคสเกมโดยกลุ่มคานิงะ

ธงสีรุ้งที่ประดับตกแต่งภายในบริเวณงาน

คณะทำงานไท Pride เป็นการรวมตัวกันของสมาชิกของชุมชนผู้มีความหลากหลายทางเพศทั้งไทยและต่างชาติ จัดตั้งและรวมตัวกันโดยกลุ่มเยาวชน อาสาสมัคร องค์กรพัฒนาสังคมขนาดเล็ก นักกิจกรรมอิสระ และศิลปิน มีเป้าหมายเพื่อดำเนินกิจกรรมสนับสนุนและเคลื่อนไหวในประเด็นสิทธิมนุษยชน ความเสมอภาคทางเพศและสิทธิความหลากหลายทางเพศ โดยกิจกรรม Tai Pride ได้รับการสนับสนุนจากองค์กรแอมเนสตี้อินเตอร์แนชั่นแนล ประเทศไทย

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
Facebook : https://www.facebook.com/prachatai
Twitter : https://twitter.com/prachatai
YouTube : https://www.youtube.com/prachatai
Prachatai Store Shop : https://prachataistore.net
ข่าวรอบวัน
สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท