โควิด-19: ตายเพิ่ม 2 นนทบุรีเคอร์ฟิว สมุทรปราการจำกัดเวลาเปิดร้านค้า

สรุปสถานการณ์โควิด-19 รอบวัน เสียชีวิตเพิ่ม 2 ราย ป่วยเพิ่ม 127 สมุทรปราการจำกัดเวลาเปิดร้านค้า นนทบุรีเคอร์ฟิว 23.00 - 05.00 น. ประชุม ครม. อาจมีลดขนส่งมวลชน ตร. เตือน โกหกโควิด-19 วันเอพริล ฟูลส์ เดย์ มีโทษหนัก ราชทัณฑ์งดญาติเข้าเยี่ยมถึง 30 เม.ย. ผบ.เรือนจำนครนายกติดโควิด-19

31 มี.ค. 2563 รายงานสถานการณ์โควิด-19 รอบวัน นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) และกระทรวงสาธารณสุข แถลงสถานการณ์ผู้ป่วยโควิด-19 วันนี้ พบผู้ป่วยรายใหม่ 127 ราย เสียชีวิต 2 ราย รวมเสียชีวิต 11 ราย ยอดผู้ป่วยยืนยันสะสม 1,651 ราย

โดยผู้เสียชีวิตรายแรกของวันนี้มีอาชีพเป็นนักดนตรี มีอาการไอ ไข้ กลับจากกรุงเทพฯ ไปต่างจังหวัดที่ภาคอีสาน อีกรายเป็นชายอายุ 79 ปี มีประวัติเดินทางกลับจากมาเลเซียตั้งแต่ 7 มี.ค. มีอาการป่วยหลังเดินทางกลับมา 14 วัน

ผู้ป่วย 127 รายแบ่งเป็น 3 กลุ่ม กลุ่มแรกมาจากสนามมวย สถานบันเทิง และสัมผัสกับผู้ป่วยที่มีรายงานมาแล้ว 62 ราย กลุ่มสอง ผู้ป่วยอื่นๆ 49 คนที่มีทั้งสัญชาติไทยและต่างชาติที่กลับจากต่างประเทศ บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขที่ติดเชื้อ 3 รายมีความเชื่อมโยงกับการดูแลผู้ป่วยโควิด ส่วนกลุ่มที่ 3 จำนวน 16 รายอยู่ระหว่างรอสอบสวนโรคและประวัติ (ที่มา:ไทยรัฐ สำนักข่าวไทย)

 

สมุทรปราการจำกัดเวลาเปิดร้านค้า นนทบุรีเคอร์ฟิว 23.00 - 05.00 น.

วันเดียวกันนี้ ชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน จ.สมุทรปราการ ลงนามประกาศคำสั่งเรื่อง มาตรการควบคุมการแพร่ของโรคติดต่ออันตรายในท้องที่จังหวัดสมุทรปราการ ระบุว่า เนื่องด้วยสมุทรปราการพบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อโควิด-19 และผู้ป่วยเข้าเกณฑ์ระวัง (PUI) สูงขึ้น

โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสมุทรปราการ จึงออกคำสั่งไว้ดังต่อไปนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 63 ถึง 30 เม.ย. 63

  1. ปิดร้านสะดวกซื้อ ช่วงเวลา 23.00-05.00 น. ของวันรุ่งขึ้น และให้เพิ่มมาตรการ ช่วงเวลาเปิดโดยจัดให้มีระยะห่างลูกค้าไม่น้อยกว่า 1 เมตร เช่น บริเวณเคาน์เตอร์คิดเงิน เป็นต้น และจัดให้มีเจลล้างมือบริการลูกค้าบริเวณประตูทางเข้า พร้อมทั้งผู้ให้บริการและลูกค้าต้องใส่หน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาที่ให้บริการ

  2. ตลาดนัด ให้เจ้าของตลาดจัดให้มีบริการเจลล้างมือ และประชาสัมพันธ์ให้ผู้ขายและผู้ซื้อต้องใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า ตลอดเวลาที่ให้บริการ

  3. ให้ประชาชนทุกคนสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกครั้งก่อนออกจากบ้าน

  4. ให้วัดทุกวัด ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติของมหาเถรสมาคมและคณะสงฆ์จังหวัดสมุทรปราการโดยเคร่งครัด

วันเดียวกันนี้ สุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ลงนามในประกาศ เรื่อง มาตรการพึงปฏิบัติเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ฉบับที่ 2: ขอความร่วมมือประชาชนงดการออกนอกเคหสถาน ใจความว่า เนื่องจากพบจำนวนผู้ติดเชื้อ ผู้สัมผัสโรคใน จ.นนทบุรีเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วทุกัน และยังมีผู้ป่วยบางรายเสียชีวิต หากสถานการณ์ดำเนินต่อไป อาจมีผู้ป่วยมากเกินขีดความสามารถในการรองรับผู้ป่วยในโรงพยาบาล จำเป็นต้องเพิ่มมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาด

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) โรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนนทบุรี ประกอบความในข้อ 5 ข้อ 7 และข้อ 10 ของข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2558(ฉบับที่ 1) ลงวันที่ 25 มี.ค. 2563

ขอความร่วมมือประชาชนทุกคน งดออกนอกเคหสถานตั้งแต่เวลา 23.00 น. - 05.00 น. ของวันรุ่งขึ้น ยกเว้นว่าเป็นผู้ขนส่งสินค้า ผู้ที่ต้องปฏิบัติงานในช่วงเวลาดังกล่าว หรือมีความจำเป็นเร่งด่วน  ตั้งแต่ 31 มี.ค. 2563 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง ประกาศ ณ วันที่ 31 มี.ค. 2563

ทั้งนี้ ที่ จ.นนทบุรี มีผู้ป่วยสะสมแล้ว 63 ราย รักษาหายแล้ว 14 ราย รักษาตัวที่โรงพยาบาล 48 ราย เสียชีวิต 1 ราย (ที่มา: ไทยรัฐ ำนักข่าวไทย)

ประชุม ครม. อาจมีลดขนส่งมวลชน ตร. เตือน โกหกโควิด-19 วันโกหกมีโทษหนัก

เมื่อบ่ายวันนี้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ แถลงหลังประชุม ครม. โดยเน้นย้ำมาตรการลดความเสี่ยงการแพร่เชื้อ ลดเที่ยวการเดินรอบขนส่งมวลชน โดยมาตรการต่างๆ จะเข้มข้นขึ้นตามลำดับ ให้เจ้าหน้าที่พลเรือน ทหารตรวจสอบเรื่องการพนัน ในส่วนหนี้นอกระบบ ให้ประชาชนแจ้งเจ้าหน้าที่ตามด่านตรวจจุดสกัดในพื้นที่รับเรื่อง จากนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะตรวจสอบ เรียกมาดำเนินคดีหรือไกล่เกลี่ย

ในส่วนการจะปิดการเดินทางออกนอกเขต หรือภายใน กทม. จะต้องดูผลกระทบหลายๆ ส่วน โดยให้กระทรวงคมนาคมพิจารณา กรณีมาการเคลื่อนย้ายคนจำนวนมากโดยไม่จำเป็น หากควบคุมไม่ได้ก็อาจลดการให้บริการขนส่งมวลชนทั้งรถไฟฟ้า รถไฟ รถเมล์

ประยุทธ์กล่าวในกรณีมาตรการช่วยเหลือผู้ไม่อยู่ในระบบประกันสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 เดือนละ 5,000 บาท เป็นเวลา 3 เดือนว่า ขณะนี้มีผู้ลงทะเบียนแล้วเบื้องต้น 20 ล้านคน แต่จะต้องมีการตรวจสอบคุณสมบัติว่าเข้าหลักเกณฑ์การช่วยเหลือหรือไม่  โดยจะให้กระทรวงการคลังชี้แจงคุฯสมบัติผู้ที่จะได้รับเงินเยียวยาให้ตรงกลุ่มเป้าหมาย 

ในส่วนของ พ.ร.ก.ฉุกเฉินนั้น นายกฯ กล่าวว่า กฎหมายให้อำนาจใช้คราวละ 3 เดือน แต่ขณะนี้ประกาศใช้เพียงแค่ 1 เดือนก่อน หากยังไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้ จะต้องมีการขยายระยะเวลาต่อไปเรื่อย ๆ แต่ยังไม่มีแนวโน้มยกเลิกการใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน เพราะมาตรการต้องเข้มข้นตามลำดับ และมาตรการการเข้า-ออกประเทศ ยังคงเป็นไปตามมาตรการที่กำหนดไว้

ด้าน พ.ต.อ.กฤษณะ พัฒนเจริญ รองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เตือนว่า ในวันที่ 1 เม.ย. ที่มีการถือว่าเป็นวันโกหก หรือเอพริล ฟูลส์ เดย์ (April Fool's Day) หากมีผู้ไม่ประสงค์ดีปล่อยข่าวเท็จเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของโควิด-19 จะมีความผิดฐานเสนอข่าวอันไม่เป็นความจริง ทำให้ประชาชนหวาดกลัว อันเป็นการฝ่าฝืนข้อกำหนดตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉิน มีโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และการนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลอันเป็นเท็จ มีโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 

(ที่มา: สำนักข่าวไทย [1] [2])

ราชทัณฑ์งดญาติเข้าเยี่ยมถึง 30 เม.ย. ผบ.เรือนจำนครนายกติดโควิด-19

วันนี้ (31 มี.ค.) พ.ต.อ.ณรัชต์ เศวตนันทน์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ กล่าวว่า เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 มีความรุนแรงมากขึ้นและอาจแพร่ระบาดเข้ามาภายในเรือนจำ ทางกรมราชทัณฑ์ได้ออกประกาศให้เรือนจำ ทัณฑสถาน ทั่วประเทศงดการเยี่ยมญาติต่อไปจนถึง 30 เม.ย. 2563 เนื่องจากสถานการณ์หรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

ณรัชต์ยังกล่าวว่า ได้รับรายงานด่วนจาก นพ.บุญมี วิบูลย์จักร์ ผู้บัญชาการเรือนจำ จ.นครนายก ว่าเจ้าตัวล้มป่วยด้วยโรคปอดอักเสบ เข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลใน จ.นครนายกเมื่อคืนวันที่ 30 มี.ค. และได้ทราบผลวันนี้จากการตรวจว่าติดไวรัสโควิด-19 และกำลังย้ายเข้ารับการรักษาในกรุงเทพฯ ทั้งนี้ บุญมีได้ลาพักผ่อนประจำปี และไม่ได้เข้าเรือนจำตั้งแต่ 27 มี.ค. เป็นต้นมา

ณรัชต์มอบหมายให้ นพ.วีระกิตติ์ หายปริพรรณ์ รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ ลงพื้นที่ประสานงานกับสาธารณสุข จ.นครนายก และสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 เพื่อวักประวัติผู้ป่วย ตรวจคัดกรอง เก็บตัวอย่างจากเจ้าหน้าที่และผู้ต้องขัง (ที่มา: คมชัดลึก สำนักข่าวไทย)

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
Facebook : https://www.facebook.com/prachatai
Twitter : https://twitter.com/prachatai
YouTube : https://www.youtube.com/prachatai
Prachatai Store Shop : https://prachataistore.net
ข่าวรอบวัน
สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท