Skip to main content
sharethis

2 เม.ย. 2563 'เชียงใหม่' ผู้ติดเชื้อเพิ่ม 2 ราย สะสม 36 ราย ผู้ประกอบการโรงแรมเปิดให้บุคลากรทางการแพทย์เข้าพักฟรี เพื่อตอบแทนในความเสียสละทุ่มเทให้ทุกคนปลอดภัย | 'เชียงราย' ตั้งด่านจุดตรวจการเดินทางเข้า-ออก พื้นที่จังหวัด | 'พะเยา' ประชุมให้งบฯ เลี้ยงอาหารประชาชนหมู่บ้านที่พบผู้ติดเชื้อ | หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 32 เคลื่อนย้ายกำลังพลมาปฏิบัติภารกิจในพื้นที่จังหวัด 'น่าน'

ผู้ประกอบการโรงแรมใน จ.เชียงใหม่ เริ่มทยอยเปิดให้บุคลากรทางการแพทย์เข้าพักฟรี เพื่อตอบแทนในความเสียสละทุ่มเทให้ทุกคนปลอดภัย | ที่มาภาพ: สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์

2 เม.ย. 2563 ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเฉพาะกิจ จังหวัดเชียงใหม่ (ศ.ข.ฉ.ก.) ได้แถลงข่าวสถานการณ์เชื้อไวรัส COVID-19 ในพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่ ประจำวันที่ 2 เม.ย. 2563 เพื่อแจ้งข้อมูลความคืบหน้าของสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่โดยไลฟ์สดผ่านเพจข้อมูลข่าวสารเฉพาะกิจจังหวัดเชียงใหม่

นายแพทย์วรัญญู จำนงประสาทพร รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในจังหวัดเชียงใหม่ว่าวันนี้ (2 เม.ย. 2563) จังหวัดเชียงใหม่ พบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อโควิด-19 เพิ่ม 2 ราย รวมผู้ป่วยยืนยันสะสม 36 ราย โดยรายแรกเป็นผู้ป่วยที่เดินทางมาจากสถานที่แพร่ระบาด คือ จังหวัดภูเก็ต และอีก 1 ราย เป็นกลุ่มที่เฝ้าระวังที่มีประวัติเกี่ยวข้องกับสถานบันเทิง

ทั้งนี้ขณะนี้จังหวัดเชียงใหม่ มีผู้ป่วยเข้าเกณฑ์เฝ้าระวังโรคจำนวน 687 ราย ตรวจแล้วไม่พบเชื้อและกลับบ้านจำนวน 635 ราย และสังเกตอาการอยู่ในโรงพยาบาลจำนวน 52 ราย สำหรับยอดผู้ป่วยยืนยันสะสม 36 ราย ของจังหวัดเชียงใหม่นั้น มาจากกลุ่มที่เดินทางกลับมาจากพื้นที่ระบาด จำนวน 9 ราย กลุ่มผู้สัมผัสร่วมบ้านผู้ป่วยยืนยันจำนวน 3 ราย และกลุ่มมีประวัติเกี่ยวข้องกับสถานบันเทิงในจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 24 ราย

ผู้ประกอบการโรงแรมเปิดให้บุคลากรทางการแพทย์เข้าพักฟรี เพื่อตอบแทนในความเสียสละทุ่มเทให้ทุกคนปลอดภัย

ที่มาภาพ: สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์

นายตัน ภาสกรนที นักธุรกิจชื่อดัง และเป็นผู้ประกอบการโรงแรมกลางเมืองเชียงใหม่ เปิดเผยถึงการเปิดโรงแรมอีสตินตันบริเวณแยกรินคำ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ให้บุคลากรทางการแพทย์ได้เข้าพักโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. เป็นต้นมา โดยวันแรกมีบุคลากรทางการแพทย์จากโรงพยาบาลนครพิงค์ทยอยเข้าพักแล้ว 30 คน จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบต่อภาคธุรกิจและประชาชนทุกคน รวมถึงธุรกิจโรงแรมที่ไม่มีผู้เข้าพัก จึงเกิดแนวคิดนำพื้นที่โรงแรมให้บุคลากรทางการแพทย์ได้ใช้ประโยชน์  โดยเฉพาะแพทย์และพยาบาลที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ดูแลประชาชนให้พ้นจากไวรัสโควิด-19 นับว่าเป็นผู้เสียสละที่ต้องเหน็ดเหนื่อยและมีความเสี่ยง  จึงอยากตอบแทนด้วยการเปิดสถานที่โรงแรมที่อยู่ใจกลางเมือง ให้บุคลากรทางการแพทย์ได้เข้าพักเพื่อประหยัดเวลาการเดินทางโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย นอกจากนี้ยังมีบริการอาหารและซักอบรีดให้ฟรีทุกวัน สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ที่ประสงค์จะเข้าพักสามารถติดต่อผ่านทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

นอกจากนี้ยังมีผู้ประกอบการโรงแรมรายอื่นๆ ที่เปิดให้บุคลากรทางการแพทย์ ได้พักฟรีเช่นกัน เช่นโรงแรม Stay With Hug หลังอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ ต.ศรีภูมิ  อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ถือเป็นการตอบแทนในความทุ่มเท ที่ช่วยดูแลให้ทุกคนปลอดภัยจากไวรัสโควิด-19

'เชียงราย' ตั้งด่านจุดตรวจการเดินทางเข้า-ออก พื้นที่จังหวัด

นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายเปิดเผยว่าตามที่นายกรัฐมนตรีได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ตั้งแต่วันที่ 26 มี.ค. 2563 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ซึ่งจังหวัดเชียงราย ได้มีการกำหนดมาตรการเร่งด่วน โดยให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองจังหวัด อำเภอ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหาร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในเขตพื้นที่ ร่วมกันตั้งด่านตรวจ จุดสกัด สกัดกั้น และคัดกรองบุคคลที่จะเข้าพื้นที่จังหวัดเชียงราย เพื่อจัดระเบียบการเดินทางและการจราจร รวมทั้งเฝ้าระวังบุคคลกลุ่มเสี่ยงด้วยการสังเกตลักษณะอาการเบื้องต้น พร้อมใช้มาตรการคุมเข้มตามกระบวนการสาธารณสุขกับผู้เดินทางข้ามพื้นที่ที่ต้องสงสัยเข้าเกณฑ์การสอบสวนโรคเพื่อลดความเสี่ยงต่อการแพร่กระจายเชื้อโรค โดยให้เจ้าหน้าที่เรียกตรวจยานพาหนะทุกประเภทตลอดเวลา 24 ชั่วโมง และตรวจสอบบุคคลที่เดินทางเข้ามาภายในจังหวัดเชียงราย โดยไม่อนุญาตให้บุคคลเข้าพื้นที่จังหวัดเชียงราย เพื่อทำการคัดกรองและควบคุมสำหรับผู้ที่ไม่สามารถแสดงเหตุผลความจำเป็น เว้นแต่เป็นผู้มีภูมิลำเนาหรือปฏิบัติงานในพื้นที่โดยจะต้องปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด คือ ให้สวมหน้ากากอนามัย ให้เจ้าหน้าที่คัดกรอง ให้ประชาชนบนยานพาหนะจะต้องนั่งหรือยืน เว้นระยะห่างอย่างน้อย 1 เมตร ผู้ขับขี่และผู้โดยสารทุกคนจะต้องสวมหน้ากากอนามัย หรือ หน้ากากผ้า จะต้องผ่านการตรวจวัดอุณภูมิร่างกาย จัดเก็บบันทึกข้อมูลและหมายเลขโทรศัพท์ เพื่อใช้ในการติดตามสอบถามอาการ ให้คำแนะนำการปฏิบัติตนป้องกันเชื้อโรค เช่น ให้สวมหน้ากากอนามัย เพื่อลดโอกาสในการแพร่เชื้อโรค ให้ล้างมือบ่อยๆ ด้วยสบู่หรือเจลล้างมือ เมื่อพบผู้มีอาการไข้ และอาการทางเดินหายใจ หรือมีเหตุสงสัยว่าเป็นผู้ติดเชื้อโรคโควิด 19 ให้ดำเนินการแยกกัก กักควบคุมตัวไว้สังเกตอาการ พร้อมแจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่และนำส่งโรงพยาบาลในพื้นที่ โดยมอบหมายให้นายอำเภอท้องที่เป็นผู้รับผิดชอบในการบริหารและจุดตรวจให้เป็นไปตามมาตรการของจังหวัดเชียงราย ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 เป็นต้นไป

มทบ.32 นำหน้ากากอนามัยและเจลล้างมือแจกจ่ายแก่กำลังพลกองร้อย 


ที่มาภาพ: สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์

เนื่องด้วยในสภาวการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ที่ยังคงมีแนวโน้มในการแพร่กระจายเชื้อที่เพิ่มมากขึ้น โดยมีหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างได้ออกมารณรงค์ให้ความรู้เบื้องต้นถึงวิธีการป้องกันตนเองให้รอดพ้นปลอดภัยจากเชื้อไวรัสอันตรายชนิดนี้ ด้วยการสวมใส่หน้ากากอนามัย และหมั่นล้างมือให้สะอาดด้วยน้ำสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ แต่ปัจจุบันกลับพบว่าทั้งหน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอล์เริ่มขาดตลาดไม่สามารถหาซื้อได้ตามจำนวนที่ต้องการ ทางหน่วยงานกองทัพบก โดยมณฑลทหารบกที่ 32 ค่ายสุรศักดิ์มตรีลำปาง ได้ตระหนักถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้น จึงได้ร่วมกับ สมาคมแม่บ้านทหารบก สาขามณฑลทหารบกที่ 32 รวบรวมสมาชิกกลุ่มแม่บ้าน ช่วยกันทำการตัดเย็บหน้ากากอนามัยจากเศษผ้า พร้อมจัดทำเจลแอลกอฮอล์สำหรับล้างมือ ให้มีจำนวนมากพอเพื่อจะได้นำแจกจ่ายแก่กำลังพลในสังกัด รวมถึงสมาชิกครอบครัวกำลังพลทุกนาย

โดยวันนี้ (2 เม.ย.) ที่กองร้อยมณฑลทหารบกที่ 32 ค่ายสุรศักดิ์มนตรีลำปาง ตำบลหัวเวียง อำเภอเมืองลำปาง พล.ต.จิราวัฒน์  จุฬากุล ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32 พร้อมด้วย นางบุญยนุช  จุฬากุล ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขามณฑลทหารบกที่ 32 ได้ร่วมกันนำหน้ากากอนามัย ที่ทางสมาชิกแม่บ้านของสมาคมฯ สามารถทำการตัดเย็บได้แล้วเสร็จ รวมจำนวนกว่า 1,000 ชิ้น และเจลแอลกอฮอล์สำหรับล้างมืออีกจำนวนหนึ่ง ส่งมอบให้ถึงมือแก่กำลังพลทุกนายในสังกัด ที่อยู่ประจำการภายในกองร้อยค่ายสุรศักดิ์มนตรีลำปาง พร้อมกันนี้ได้ร่วมเดินตรวจเยี่ยมบ้านพักภายในค่ายทหาร นำหน้ากากอนามัยและเจลล้างมือ แจกจ่ายให้แก่สมาชิกแม่บ้าน ครอบครัวของกำลังพลทุกนาย

ซึ่งในการนี้ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32 พร้อมด้วย ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขามณฑลทหารบกที่ 32 ได้ร่วมพบปะพูดคุยกับเจ้าหน้าที่กำลังพลทหาร รวมถึงสมาชิกแม่บ้าน ครอบครัวของกำลังพล โดยกล่าวเน้นย้ำขอให้ทุกคนได้ปฏิบัติตามมาตรการข้อสั่งการของจังหวัดในช่วงสถานการณ์ฉุกเฉิน เพื่อการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ "ไวรัสโคโรน่า 2019 COVID-19" พร้อมกับให้ทุกคนได้ช่วยกันดูแลสุขภาพของตนเอง ปฏิบัติตนตามหลักวิธีสุขอนามัยของกระทรวงสาธารณสุขที่ได้มีการรณรงค์ให้ทราบแล้วโดยทั่วกัน ทั้งการสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งและสวมอย่างถูกต้องถูกวิธีเมื่อจำเป็นต้องเข้าไปในพื้นที่สาธารณะ หรือ สถานที่แออัดที่มีผู้คนอยู่รวมกัน, การหลีกเลี่ยงและไม่ใกล้ชิดกับผู้ป่วยที่มีอาการไอ จาม น้ำมูกไหล เหนื่อยหอบ เจ็บคอ และให้ระมัดระวังการสัมผัสพื้นผิวที่ไม่สะอาดซึ่งอาจมีเชื้อโรคเกาะติดอยู่ รวมทั้งควรมีการล้างมือให้สะอาดตามสุขอนามัย, งดเว้นการจับตา จมูก ปาก ขณะที่ยังไม่ได้ล้างมือ, หลีกเลี่ยงการใกล้ชิดสัมผัสกับสัตว์ต่างๆ โดยที่ไม่มีการป้องกัน, นอกจากนี้ให้รับประทานอาหารที่สะอาดปรุงสุกใหม่ๆ แยกภาชนะในการรับประทาน และควรดูแลสุขภาพออกกำลังกาย นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ

'พะเยา' ประชุมให้งบฯ เลี้ยงอาหารประชาชนหมู่บ้านที่พบผู้ติดเชื้อ

2 เม.ย.2563 นายชุติเดช มีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธาน ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพะเยาครั้งที่ 5/2563 ที่ห้องประชุมใหญ่ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดพะเยา โดยมีคณะกรรมการซึ่งเป็นหัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม โดยในที่ประชุมได้ให้หน่วยงานราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง บูรณาการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด 19 รวมถึงขอให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ ได้ให้ความร่วมมือ ซึ่งหากมีการควบคุมและป้องกันที่ดี ก็จะทำให้ผู้ติดเชื้อไม่มากและการรักษาโดยบุคลากรทางการแพทย์ รวมถึงเครื่องมือมีเพียงพอ แต่หากไม่มีการดำเนินการตามมาตรการของภาครัฐที่กำหนด ก็อาจจะทำให้มีผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้น และเครื่องมือทางการแพทย์โดยเฉพาะเครื่องช่วยหายใจอาจจะไม่เพียงพอต่อผู้ป่วยที่เพิ่มมากขึ้นในอนาคตได้ โดยมาตรการที่สำคัญคือการเว้นระยะห่างทางสังคม ซึ่งจะต้องถือปฏิบัติอย่างเข้มงวด รวมถึงมาตรการตามที่กระทรวงสาธารณสุขได้แนะนำอย่างเข้มงวดและจริงจัง 

นายชุติเดช มีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ได้เป็นประธานประชุมคณะกรรมการประเมินสถานการณ์ระดับความรุนแรงของภัยพิบัติ วิเคราะห์สถานการณ์การดำเนินการในเชิงป้องกัน หรือยังยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน กรณีโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโควิด 19 โดยมีการพิจารณาค่าใช้จ่ายในการป้องกันยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2562  เพื่อพิจารณาสนับสนุนแก่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานจุดตรวจบูรณาการจำนวน 6 จุด ที่ปฏิบัติการตรวจคัดกรอง บุคคลที่เดินทางเข้าออกในพื้นที่จังหวัดพะเยา เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด 19  รวมถึงพิจารณาสนับสนุนงบประมาณในการจัดเลี้ยงอาหารแก่อำเภอที่เสนอแผนในการควบคุมงดการเดินทางเข้าออกของหมู่บ้านที่พบผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ในพื้นที่อำเภอจุนและอำเภอเชียงคำ รวมถึงอำเภอดอกคำใต้ และอำเภออื่นๆ ที่อาจพบเป็นพื้นที่เสี่ยงการแพร่ระบาดด้วย  

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 32 เคลื่อนย้ายกำลังพลมาปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ 'น่าน' ระบุก่อนเคลื่อนย้ายมีการกักตัวตรวจสุขภาพก่อนเดินทาง 15 วัน หลังเคลื่อนย้ายกักตัวอีก 14 วัน

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 32 ได้มีการเคลื่อนย้ายกำลังพลมาปฏิบัติภารกิจในพื้นที่จังหวัดน่าน ระหว่างวันที่ 29-31 มี.ค. 2563 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 32 ได้ชี้แจงว่า การเคลื่อนย้ายกำลังพลฯ ครั้งนี้ ได้ดำเนินการตามมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ทุกนายอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ก่อนการเคลื่อนย้ายกำลังพล ได้มีการกักตัวตรวจสุขภาพก่อนเดินทาง 15 วัน มีการคัดกรองกำลังพลทุกนายก่อนขึ้นรถโดยสาร รถโดยสารที่หน่วยใช้ในการเคลื่อนย้ายกำลังพล ได้ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโตวิต-19 ทุกคัน ระหว่างการเคลื่อนย้ายมีการกำกับดูแลอย่างใกล้ชิด งดการพบปะกับบุคคลกลุ่มเสี่ยงตามเส้นทาง และหลังการเคลื่อนย้ายจะมีการกักตัว 14 วัน ทำทะเบียนควบคุมรายบุคคล มีระบบติดตามตรวจสอบกำลังพลของหน่วยอย่างเข้มงวด เป็นไปตามมาตรการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด - 19 ของกระทรวงสาธารณสุข และของกองทัพบกอย่างเคร่งครัด ภายหลังจากการกักตัว 14 วันแล้ว กำลังพลทุกนายมีความพร้อมที่จะปฏิบัติภารกิจ เพื่อสนับสนุนช่วยเหลือพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดน่าน อย่างเต็มกำลังความสามารถ ซึ่งกำลังพลที่เคลื่อนย้ายมาปฏิบัติภารกิจในพื้นที่จังหวัดน่าน ทั้งหมดเป็นกำลังพลที่มีภูมิสำเนาอยู่ในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือที่ไปประจำการที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นระยะเวลา 8 ปี จึงได้ย้ายกำลังพลมาประจำการหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 32 จังหวัดน่าน ดังกล่าว

'แพร่' สั่งปิดสถานที่ต่างๆ เพิ่มเติม พร้อมขยายระยะเวลาสถานที่ที่สั่งปิดก่อนหน้านี้

นางกานต์เปรมปรีด์ ชิตานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เปิดเผยว่าตามที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดแพร่ มีคำสั่งที่ 1/2563 ให้ปิดสถานที่ต่างๆ เป็นการชั่วคราว เพื่อป้องกันและลดโอกาสเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 ประกอบด้วย สถานบริการ ตาม พ.ร.บ.สถานบริการ พ.ศ.2509 และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมไปถึงสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะคล้ายสถานบริการ, สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ตาม พ.ร.บ.สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ.2559, สถาบันการศึกษาภาครัฐและเอกชนทุกระดับ, สถาบันกวดวิชา, สถานที่ออกกำลังกายภายในอาคาร, สถานประกอบกิจการโรงมหรสพ, ร้านเกมส์, สวนสนุกในห้างสรรพสินค้าและเครื่องเล่นในสนามกลางแจ้งตามตลาดนัดชั่วคราว และสนามชนไก่ ตั้งแต่วันที่ 19 มี.ค. ถึงวันที่ 1 เม.ย. 2563 รวม 14 วัน แต่เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรค COVID-19 ยังไม่ดีขึ้น คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดแพร่ จึงได้มีคำสั่งที่ 5/2563 ลงวันที่ 30 มี.8. 2563 ให้ขยายระยะเวลาปิดสถานที่ตามคำสั่งที่ 1/2563 ออกไปจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย หรือมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

นอกจากนี้ คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดแพร่ ยังได้พิจารณาให้สั่งปิดสถานที่ต่างๆ เป็นการชั่วคราวเพิ่มเติม ตั้งแต่วันที่ 30 มี.ค. 2563 โดยออกเป็นคำสั่งที่ 6/2563 ประกอบด้วย

1.ห้างสรรพสินค้าทุกแห่ง ยกเว้นในส่วนที่เป็นซุปเปอร์มาเก็ต แผนกขายยา แผนกอาหาร แผนกสินค้าเบ็ดเตล็ด ที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต และศูนย์บริการโทรศัพท์มือถือหรือระบบสื่อสาร เพื่อความสะดวกและความเป็นอยู่ตามปกติของประชาชน ไม่ให้ขาดแคลนหรือเดือดร้อน

2.ห้องสมุดสาธารณะ ทุกแห่ง

3.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของรัฐและเอกชน (เนิร์สเซอรี่) ทุกแห่ง

4.โต๊ะสนุกเกอร์ บิลเลียด ทุกแห่ง

และ 5.สถานที่ท่องเที่ยวในเขตอุทยานแห่งชาติและวนอุทยาน พิพิธภัณฑ์สถาน และศูนย์ OTOP

โดยให้ผู้ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามคำสั่งและมาตรการป้องกันโรคที่กระทรวงสาธารณสุขให้คำแนะนำโดยเคร่งครัด หากฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตตามคำสั่ง ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปีหรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ หากผู้ใดมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ โทรศัพท์ 054-511 145 ต่อ 207

'แม่ฮ่องสอน' อ.แม่สะเรียง เข้มข้น นอภ. ตรวจด่าน ผู้ใหญ่บ้านตรวจจุดคัดกรองทุกวัน


ที่มาภาพ: สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์

นายธนกฤต ฉันทะจำรัสศิลป์ นายอำเภอแม่สะเรียง ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ ผู้ปฎิบัติหน้าที่จุดตรวจ ถนนหลวงหมายเลข 108 สายเชียงใหม่ - แม่ฮ่องสอน ณ จุดตรวจหน้าถ้ำ ต.แม่สะเรียง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน ซึ่งเป็นจุดเชื่อมต่อกับจังหวัดอื่นๆ นับเป็นหนึ่งในหลายมาตรการที่เน้นให้มีการระวังการเข้าออกพื้นที่มากที่สุด

การลงพื้นที่ใกล้ชิดชุมชนนั้น ผู้ใหญ่บ้าน บ้านแม่หาร หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านกาศ, บ้านน้ำดิบ หมู่ที่ 1 ต.แม่ยวม,  บ้านทุ่งแล้ง​ หมู่ที่ 1 ต.แม่คง, บ้านห้วยโผ หมู่ที่ 6 ต.แม่ยวม , บ้านพะมอลอ หมู่ที่ 9 ต.บ้านกาศ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) อาสาสมัคร ร่วมด้วยชุดปฏิบัติการพลเรือน 304 พระนเรศวร ออกตรวจจุดคัดกรองในพื้นที่เฝ้าระวัง พร้อมประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคโควิด-19 ควบคู่ไปกับการสอดส่องดูแล ประชาชนกลุ่มกักตัวผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่อื่น โดยเฉพาะจากต่างประเทศ จากจังหวัดพื้นที่เสี่ยง และตามแผนปฏิบัติการจะออกปฏิบัติงานทุกวันต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติหรือมีการเปลี่ยนแปลง

ที่มาเรียบเรียงจาก ข้อมูลข่าวสารเฉพาะกิจของจังหวัดเชียงใหม่ | สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] 

สแกน QR Code เพื่อร่วมบริจาคเงินให้กับประชาไท

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไท ได้ทุกช่องทาง Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube, TikTok หรือสั่งซื้อสินค้าประชาไท ได้ที่ https://shop.prachataistore.net