6 เม.ย. 'เชียงใหม่' ไม่มีผู้ป่วยเพิ่ม สะสม 38 คน 'แม่ฮ่องสอน-น่าน-ตาก' ห้ามเดินทางเข้า-ออกพื้นที่ ยกเว้นได้รับอนุญาต

6 เม.ย. 2563 'เชียงใหม่' ไม่มีผู้ป่วยเพิ่ม สะสม 38 คน | 'ลำพูน' ไม่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ ยังคงสะสมที่ 4 ราย อยู่ใน รพ.ทั้ง 4 ราย | 'พะเยา' พระวัดสันป่าม่วง ออกมาฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อให้ชาวบ้านในพื้นที่ | 'แม่ฮ่องสอน-น่าน-ตาก' ห้ามเดินทางเข้า-ออกพื้นที่ ยกเว้นได้รับอนุญาตเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อเป็นกรณีไป หลังพบยอดผู้ติดเชื้อเพิ่ม


พระวัดสันป่าม่วง จ.พะเยา ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรคให้ชาวบ้านในพื้นที่ ป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อของไวรัส COVID-19 | ที่มาภาพ: สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์

6 เม.ย. 2563 ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเฉพาะกิจ จังหวัดเชียงใหม่ (ศ.ข.ฉ.ก.) ได้แถลงข่าวสถานการณ์เชื้อไวรัส COVID-19 ในพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่ ประจำวันที่ 6 เม.ย. 2563 เพื่อแจ้งข้อมูลความคืบหน้าของสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่โดยไลฟ์สดผ่านเพจข้อมูลข่าวสารเฉพาะกิจจังหวัดเชียงใหม่

นายแพทย์วรัญญู จำนงประสาทพร รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในจังหวัดเชียงใหม่ ว่าวันนี้ (6 เม.ย. 2563) ยังคงผู้ป่วยติดเชื้อ 38 ราย ไม่พบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อเพิ่ม ยังคงรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 31 ราย รักษาหายและกลับบ้านได้แล้ว 7 ราย มีผู้ป่วยเข้าเกณฑ์เฝ้าระวังโรค 795 ราย กลับบ้านแล้ว 703 ราย ยังคงอยู่ในโรงพยาบาลอีก 92 ราย มีผู้ที่เดินมาจากกรุงเทพมหานครและเขตปริมณฑล มายังจังหวัดเชียงใหม่ทั้งสิ้น 8,681 ราย อยู่ระหว่างการกักตัวและสังเกตอาการที่บ้าน 6,179 ราย ติดตามครบ 14 วันแล้ว 2,502 ราย

สำหรับผู้ป่วยยืนยันรายที่ 37 ของจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นเพศหญิง มีอาชีพเป็นเด็กเอนเตอร์เทน จากการคัดกรองผู้สัมผัส ในวันที่ 20 มี.ค. 2563 ที่ห้องเช่าจัดงานเลี้ยง แยกวิทยุธานิน พบผู้ร่วมงานที่เป็นเด็กเอนเตอร์เทน 4 คน ผู้ร่วมงานเลี้ยงชาวเชียงใหม่ 3 คน ส่วนที่เหลือเป็นผู้ที่เดินทางมาจากกรุงเทพฯ 1 คน และจังหวัดเชียงราย 4 คน ซึ่งทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ได้ประสานไปยังพื้นที่ดังกล่าวเพื่อติดตามคัดกรองโรคต่อไป

'ลำพูน' ไม่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ ยังคงสะสมที่ 4 ราย อยู่ใน รพ.ทั้ง 4 ราย

ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จังหวัดลำพูน รายงานสถานการณ์ประจำวันที่ 6 เมษายน 2563 ดังนี้

มีผู้เดินทางกลับจากต่างประเทศสะสม 505 ราย เดินทางมาจากต่างประเทศเขตโรคติดต่ออันตราย 4 ประเทศ ได้แก่ จีน (รวมฮ่องกง และมาเก๊า) จำนวน 48 ราย อยู่ในระยะเฝ้าระวัง 7 ราย เกาหลีใต้ 37 ราย อยู่ในระยะเฝ้าระวัง 3 ราย อิตาลี 3 ราย พ้นกำหนดระยะเฝ้าระวังแล้วทั้ง 3 ราย เดินทางมาจากต่างประเทศพื้นที่มีการระบาดต่อเนื่องและควรหลีกเหลี่ยงการเดินทาง (29 ประเทศ) จำนวน 268 ราย อยู่ในระยะเฝ้าระวัง 44 ราย ประเทศอื่นๆที่มีการรายงานการเกิดโรค 149 ราย อยู่ในระยะเฝ้าระวัง 16 ราย ผู้เดินทางกลับจากกรุงเทพ – ปริมณฑล จำนวนสะสม 1,161 คน ยังอยู่ในระยะเฝ้าระวังทั้งหมด พบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อสะสม 4 ราย ทั้ง 4 รายอยู่ในการดูแลของแพทย์ที่โรงพยาบาล ยังไม่ได้กลับบ้าน อาการทั่วไปไม่รุนแรง แพทย์ให้การรักษาตามอาการ ผลตรวจผู้สัมผัสใกล้ชิดทั้งหมดไม่พบเชื้อ และเพื่อความมั่นใจจึงมีมาตรการให้นายอำเภอ ออกคำสั่งให้ผู้เกี่ยวข้องกักตัว เฝ้าระวัง 14 วัน ต่อเนื่อง

ทั้งนี้มีผู้เข้าเกณฑ์เฝ้าระวัง (PUI) สะสม 120 ราย ไม่พบเชื้อ 112 ราย รอผลตรวจ 4 ราย รักษาตัวในโรงพยาบาล 16 ราย กลับบ้านแล้ว 104 ราย ในส่วนกรณีของการรอผลตรวจอีก 4 รายนั้น อยู่ในการกำกับดูแลของแพทย์ในโรงพยาบาล และเป็นผู้เข้าเกณฑ์ต้องสงสัยเฝ้าระวังตามกระบวนการทางการแพทย์ ความคืบหน้าจะรายงานให้ทราบต่อไป

'พะเยา' พระวัดสันป่าม่วง ออกมาฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อให้ชาวบ้านในพื้นที่


พระวัดสันป่าม่วง จ.พะเยา ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรคให้ชาวบ้านในพื้นที่ ป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อของไวรัส COVID-19 | ที่มาภาพ: สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์

6 เม.ย. 2563 พระครูวินัยธร วราศักดิ์ ญาณวิชโย เจ้าอาวาสวัดสันป่าม่วง ต.สันป่าม่วง อ.เมือง จ.พะเยา ได้นำทีมพระช่วยกันระดมฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโควิด-19 ตามหมู่บ้านและสถานที่ต่างๆในเขตตำบลสันป่าม่วง ซึ่งพระครูวินัยธร รู้ถึงขั้นตอนวิธีการการใช้ยาฆ่าเชื้อ ซึ่งได้นำถังฉีดยาฆ่าเชื้อโรคอัตโนมัติมาทำการฉีดพ่นทั้งในบริเวณวัดและในหมู่บ้านอย่างทั่วถึง เพื่อเป็นการป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

โดยพระครูวินัยธร วราศักดิ์ ญาณวิชโย เจ้าอาวาสวัดสันป่าม่วง กล่าวว่าได้ติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 มาตลอด กระทั้งรัฐบาลและทางคณะสงฆ์ได้ประกาศยุติการประกอบกิจของสงฆ์ และห้ามพระสงฆ์ออกจากวัดในระยะนี้ ซึ่งคิดว่าสังคมไทยมีความผูกพันกันจนแยกไม่ออกระหว่างบ้าน วัด โรงเรียน ในเวลาปกติชาวบ้านในนามอุบาสก อุบาสิกา ก็ได้ช่วยเหลือทำนุบำรุงวัดและพระสงฆ์มาโดยตลอด เมื่อบ้านเมืองประสบวิกฤติเช่นนี้ ชาวบ้านได้รับผลกระทบเดือดร้อน จึงเห็นว่าพระสงฆ์ก็สามารถที่จะช่วยเหลือประชาชนและสังคมส่วนรวมได้ จึงตัดสินใจเป็นจิตอาสาสู้ภัยโควิด-19 ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโควิด-19 และจะทำการฉีดพ่นตามบ้านต่างๆ ที่ร้องขอสนับสนุนต่อไปด้วย 

'แม่ฮ่องสอน-น่าน-ตาก' ห้ามเดินทางเข้า-ออกพื้นที่ ยกเว้นได้รับอนุญาต 

6 เม.ย. 2563 กองบังคับการตำรวจทางหลวง เผยข้อมูล 10 จังหวัด ห้ามประชาชนเดินทางเข้า-ออกข้ามเขตพื้นที่จังหวัด โดยใช้อำนาจตามมาตรา 22 และมาตรา 3 ของพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) โรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ประกอบข้อกำหนดซึ่งออกตามความในมาตรา 9 ของ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ออก “คำสั่งจังหวัด” ให้ “ปิดเมือง” ได้แก่

1. แม่ฮ่องสอน
2. น่าน
3. ตาก
4. ตราด
5. ภูเก็ต
6. สงขลา
7. สตูล
8. ปัตตานี
9. ยะลา
10. นราธิวาส

โดยจังหวัดที่สั่ง “ล็อกดาวน์” ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ที่พบผู้ติดเชื้อจำนวนมาก โดยเฉพาะจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ยอดผู้ป่วยโควิด-19 เพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดด จากการแพร่กระจายของคนไทยที่เดินทางกลับจากการประกอบพิธีทางศาสนาที่ประเทศมาเลเซีย

ทั้งนี้ การปิดจังหวัด ยกเว้นแต่เพื่อประโยชน์ในการรักษาพยาบาล การทำให้ปลอดภัยจากเชื้อ การป้องกันโรค การขนส่งสินค้าจำเป็น สินค้าอุปโภค บริโภค อุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ ยานพาหนะเพื่อการกู้ชีพ กู้ภัยฉุกเฉิน รถพยาบาล และยานพาหนะของราชการ หรือได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อเป็นกรณีไป และผู้ที่ได้รับการยกเว้น ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกำหนด

ที่มาเรียบเรียงจาก ข้อมูลข่าวสารเฉพาะกิจของจังหวัดเชียงใหม่ | สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ [1] [2] [3] | ผู้จัดการออนไลน์

 

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

แสดงความคิดเห็น

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

พื้นที่ประชาสัมพันธ์