Skip to main content
sharethis

คณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชน ออกแถลงการณ์เรียกร้อง กลับคืนสู่การบริหารบ้านเมืองในระบบปกติของรัฐบาลและรัฐสภา ย้ำใช้อำนาจทหารและตำรวจเข้าควบคุมเป็นการคุกคามกลไกและบรรยากาศประชาธิปไตย เชื่อมั่นในพลังทางสังคม เร่งการเยียวยาประชาชนอย่างทั่วถึงและทันท่วงที จะนำพาสังคมไทยผ่านวิกฤตโควิด-19 

แฟ้มภาพ : ประชาไท

17 เม.ย.2563 คณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชน (กป.อพช.) ออกแถลงการณ์ กลับคืนสู่การบริหารบ้านเมืองในระบบปกติ เชื่อมั่นในพลังทางสังคม เร่งการเยียวยาประชาชนอย่างทั่วถึงและทันท่วงที จะนำพาสังคมไทยผ่านวิกฤตโควิด-19

แถลงการณ์ของ กป.อพช. เริ่มต้นด้วย การแสดงความเสียใจต่อผู้ที่ต้องสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รัก ส่งกำลังใจและความปรารถนาดี ไปยังผู้ที่อยู่ในกระบวนการรักษาการกักตัวและประชาชนทุกคนที่กำลังเผชิญสถานการณ์อันยากลำบากนี้ ขอขอบคุณความเสียสละและทุ่มเทของบุคลาการสาธารณสุขและพลังทางสังคมอื่น ๆ ที่กำลังร่วมในการ ช่วยเหลือแบ่งปันเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน

"เชื่อว่าเราสามารถแก้สถานการณ์วิกฤตโรคระบาดโควิด-19 นี้ได้ด้วยการใช้ การบริหารงานและกลไกปกติของรัฐบาลและรัฐสภา อย่างเข้มแข็งจริงจัง เช่นเดียวกับที่ประเทศ ประชาธิปไตยหลายประเทศ เช่น ไต้หวัน นิวซีแลนด์ ฟินแลนด์ดำเนินการอยู่ การรวมศูนย์อำนาจการสั่ง การที่นายกรัฐมนตรี และการใช้อำนาจทหารและตำรวจเข้าควบคุมสถานการณ์ย่อมเป็นการคุกคามกลไกและบรรยากาศประชาธิปไตย นับเป็นการลงทุนที่มากเกินไปสำหรับสังคมไทย" แถลงการณ์ กป.อพช. ระบุ

โดย กป.อพช. มีข้อเสนอ 6 ข้อ ประกอบด้วย 1. เรียกร้องให้รัฐบาลกลับคืนสู่การเมืองและการบริหารประเทศในระบบปกติ ที่ คณะรัฐมนตรีทั้งคณะทำงาน ทุกกระทรวงได้ทำภารกิจของตนอย่างเต็มกำลังเพื่อแก้ปัญหา รัฐสภาทำงาน ให้ความเห็นและตรวจสอบการทำงานของรัฐบาล

2. มาตรการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสำหรับประชาชน กป.อพช.เสนอให้รัฐบาลเพิ่มการตรวจคัดกรองเชิงรุกในชุมชน ในพื้นที่เสี่ยงให้มากขึ้น เพื่อการค้นพบผู้ติดเชื้ออย่างรวดเร็ว แทนการเน้นการตั้งรับและตรวจเท่าที่จำเป็นที่รัฐบาลทำอยู่ในปัจจุบัน และรัฐต้องจัดหาอุปกรณ์ในการตรวจคัดกรองให้เพียงพอ แจกฟรีหน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ อุปกรณ์การวัดไข้สำหรับการใช้ในระดับชุมชน ซึ่งเป็นอุปกรณ์สำคัญในการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคของประชาชนในช่วงการระบาดนี้

3. ปัญหาดังกล่าวไม่เพียงแต่จะสร้างผลกระทบต่อสุขภาพ เศรษฐกิจของประเทศ และการทำมาหากินของประชาชนในปัจจุบันเท่านั้น แต่จะยังคงทิ้งผลกระทบระยะยาวไว้ให้แก้ไข กป.อพช.ขอเรียกร้องให้รัฐบาลทบทวนยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูปประเทศ และแผนงบประมาณแผ่นดินของทุกกระทรวง ทุกกองทัพ และทุกหน่วยงานของรัฐเพื่อรองรับผลกระทบระยะยาวจากวิกฤตการณ์นี้

4. วางแผนและการใช้งบประมาณทั้งหมดที่จะใช้แก้ปัญหาที่เกิดจากวิกฤตโควิด-19 ทั้งที่จะมาจาก การทบทวนงบประมาณเดิม และจากเงินกู้ ต้องผ่านการอนุมัติของรัฐสภา โปร่งใสเปิดเผยต่อสาธารณะ และประชาชนตรวจสอบได้

5. กป.อพช.จะเห็นด้วยและสนับสนุนให้รัฐบาลมีมาตรการเยียวยาประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจาก การปิดสถานประกอบการ การลดการเดินทางเคลื่อนย้าย การอยู่บ้านเพื่อหยุดโรค และการประกาศเคอร์ฟิว แต่มาตรการเยียวยาที่ออกมาแล้วทั้ง 2 ชุด คือ ชุดแรกสำหรับแรงงาน(ในระบบ)และ ผู้ประกอบการ ชุดที่ 2 เงินเยียวยาสำหรับแรงงานนอกระบบและแรงงานอิสระ และ ชุดที่ 3 ที่กำลังจะออกมาให้เงินเยียวยาแก่เกษตรกร เพื่อแก้ปัญหาที่มาตรการสองชุดแรกไม่สามารถครอบคลุมประชาชนที่ เดือดร้อนทั้งหมด รวมทั้งปัญหาและความโกลาหลในการขึ้นทะเบียน การพิจารณาและการอุทธรณ์ของเงินเยียวยาเดือนละ 5,000 บาท ล้วนสะท้อนให้เห็นปัญหาของการคิด ตัดสินใจและดำเนินการโดยลำพัง ของรัฐบาลโดยขาดการปรึกษาและการทำงานร่วมกับท้องถิ่น องค์กรของประชาชน ภาคประชาสังคม ชุมชน กป.อพช.ขอเรียกร้องให้รัฐบาลเห็นความสำคัญของพลังทางสังคมที่มีอยู่อย่างเข้มแข็งในสังคมไทย เปิดการปรึกษาหารือและทำงานร่วม ให้มาตรการเยียวยาของรัฐไปถึงประชาชนผู้ได้รับผลกระทบทุกกลุ่ม โดยเฉพาะคนจน คนชายขอบ และผู้เปราะบาง อย่างครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ เพื่อที่จะไม่มีใครถูกทิ้งไว้ข้างหลังให้เผชิญปัญหาโดยลำพัง และ

6.กป.อพช.เห็นว่าสถานการณ์ฉุกเฉินและการควบคุมประชาชนอย่างเข้มข้นที่รัฐบาลกำลังดำเนินการ อยู่ควรจะเป็นมาตรการชั่วคราวเท่านั้น กป.อพช.ขอเรียกร้องให้รัฐบาลเข้าสู่การผ่อนคลายโดยเร็ว เมื่อ สถานการณ์โควิด-19 ในประเทศเราเริ่มคลี่คลายลง เพื่อให้วิถีการผลิต การทำมาหากินและการใช้ชีวิตของประชาชนคืนสู่ภาวะปกติ และเศรษฐกิจภาพรวมของประเทศได้ดำเนินต่อไป

 

สแกน QR Code เพื่อร่วมบริจาคเงินให้กับประชาไท

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไท ได้ทุกช่องทาง Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube, TikTok หรือสั่งซื้อสินค้าประชาไท ได้ที่ https://shop.prachataistore.net