Skip to main content
sharethis

แพทยสภามีมติยกข้อกล่าวโทษหมอเหรียญทอง เหตุพฤติกรรมการเหยียดคนไข้ไม่เกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพ หลังเอกชัยร้องให้เพิกถอนใบนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม เมื่อปี 2562 จากการใช้วาจาไม่เหมาะสม เลือกปฏิบัติต่อคนไข้

2 ต.ค. 2563 เฟซบุ๊กเอกชัย หงส์กังวาน เปิดเผยว่า แพทยสภามีมติยกข้อกล่าวโทษ นพ.เหรียญทอง แน่นหนา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมงกุฏวัฒนะ หลังเอกชัยร้องให้เพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมจากกรณีที่ใช้วาจาไม่เหมาะสมต่อวิชาชีพหลายครั้ง เช่น ควายในร่างคน, หญิงสามานย์ และไอ้กุ๊ย เป็นต้น โดยแพทยสภาให้เหตุผลว่า พฤติกรรมดังกล่าวของ นพ.เหรียญทอง แน่นหนา ไม่เกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

 

เดือนมกราคม พ.ศ. 2562 ผมเรียกร้องต่อแพทยสภาให้เพิกถอนใบประกอบโรคศิลปะของ เหรียญทอง แน่นหนา...

Posted by เอกชัย หงส์กังวาน on Friday, 2 October 2020

 

เอกชัยยื่นขอให้แพทยสภาเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมของ นพ.เหรียญทอง แน่นหนา เมื่อ 17 ม.ค. 2562 หลังเอกชัยเดินทางเข้าพูดคุยกับ ผอ.โรงพยาบาลมงกุฏวัฒนะ เมื่อ 11 ม.ค. 2562 เพื่อตั้งคำถามทำไมถึงมีอคติชอบเหยียดคน และติดป้ายไม่จงรักภักดี แม้คนเหล่านี้ต้องการเพียงการเลือกตั้ง แล้ว นพ.เหรียญทอง ตอบว่า ทุกอย่างไปเพื่อปกป้องสถาบัน

ที่ พส.011/10301

30 กันยายน 2563

เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการแพทยสภา

เรียน นายเอกชัย หงส์กังวาน

ตามที่สำนักงานเลขาธิการแพทยสภาได้รับคำร้องจากท่านว่า กรณีช่วงปี พ.ศ. 2561-256 ท่านพบว่านายแพทย์เหรียญทอง แน่นหนา (ผู้ถูกร้อง) ได้เขียนข้อความลงบน Facebook ข้อความว่า “หญิงสามานย์” เขียนข้อความระบุคนไข้บางประเภทว่า “ควายในร่างคน” และมีการเรียกบุคคลอื่นว่า “ไอ้กุ๊ย” ซึ่งผู้ร้องเห็นว่าเป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมเป็นเหตุให้เสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพ นอกจากนี้ท่านได้รณรงค์ให้มีการเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมของผู้ถูกร้อง ในเว็บไซต์ www.Change.org โดยมีผู้ร่วมลง ชื่อให้มีการเพิกถอนใบอนุญาตฯ ดังกล่าว 300 คน จึงขอให้แพทยสภาตรวจสอบจริยธรรมการประกอบวิชาชีพเวชกรรมของนายแพทย์เหรียญทอง แน่นหนา (ผู้ถูกร้อง) นั้น

ในการนี้ แพทยสภาโดยมติคณะกรรมการแพทยสภา ในการประชุมครั้งที่ 3/2563 วันที่ 12 มีนาคม 2563 ได้ทำการพิจารณาสำนวนสอบสวนพร้อมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องแล้วพบว่า พฤติกรรมดังกล่าวของนายแพทย์เหรียญทอง แน่นหนา ไม่เกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพเวชกรรม มีมติ ยกข้อกล่าวโทษ นายแพทย์เหรียญทอง แน่นหนา

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

นายแพทย์วิสูตร ฟองศิริไพบูลย์

รองเลขาธิการแพทยสภา ทำการแทนเลขาธิการแพทยสภา

สแกน QR Code เพื่อร่วมบริจาคเงินให้กับประชาไท

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไท ได้ทุกช่องทาง Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube, TikTok หรือสั่งซื้อสินค้าประชาไท ได้ที่ https://shop.prachataistore.net