Skip to main content
sharethis

ครม.อนุมัติงบให้สาธารณสุขอีก 4.6 พันล้านรับมือโควิดระลอกใหม่ในปี 64 รวมถึงมีรายงานการจัดหาวัคซีน เบื้องต้นไตรมาสแรกจะได้วัคซีนจากบริษัทซิโนแวคจากจีน 2 ล้านโดส ส่วนวัคซีนจากแอสตราเซเนกา 26 ล้านโดสคาดว่าได้มิถุนายน 64 ทั้งนี้มีเป้าฉีดวัคซีนให้ 33 ล้านคนในปี 64

แฟ้มภาพ

5 ม.ค.2564 เว็บไซต์ทำเนียบรัฐบาลเผยแพร่ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี ถึงผลการประชุมมาตรการรับมือโควิด-19 โดยสาระสำคัญคือการต่ออายุ พ.ร.ก.ฉุกเฉินออกไปอีกตั้งแต่วันที่ 16 ม.ค. - 28 ก.พ. 2564 รวมถึงมาตรการอื่นๆ และความคืบหน้าการจัดหาวัคซีนที่ขณะนี้มี 2 บริษัทโดยเป็นของบริษัทซิโนแวค 2 ล้านโดสที่จัดหาเร่งด่วนภายในไตรมาสแรก และแอสตราเซเนกา 26 ล้านโดสที่คาดว่าจะได้มิ.ย.2564 และที่ประชุมมีมติให้สั่งเพิ่มอีก 35 ล้านโดส รวมเป็น 31 ล้านโดส

ในรายงานผลการประชุมระบุว่า ที่ประชุมมีมติ ควรให้การพิจารณาประกาศพื้นที่ควบคุมสูงสุด พื้นที่ควบคุม และพื้นที่เฝ้าระวังสูง ตามสถานการณ์และความรุนแรงของการแพร่ระบาด โดยไม่จำเป็นต้องมีมาตรการควบคุมพื้นที่ในรูปแบบเดียวกันทั่วทั้งจังหวัด โดยดำเนินมาตรการควบุมการเคลื่อนย้ายออกนอกเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุด โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีข้อขัดข้องในการสอบสวนโรคและพื้นที่ความเสี่ยงสูงเช่น จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง จังหวัดจันทบุรี จังหวัดตราด เป็นต้น และตั้งจุดตรวจคัดกรองการเดินทางเข้าออกพื้นที่อย่างเข้มข้น

มท.ออกประกาศตั้งด่านตรวจ ปิดสถานบริการ ร้านอาหารนั่งได้ถึง 3 ทุ่ม

อีกทั้งยังระบุถึงการกำหนดให้เป็นความรับผิดชอบของผู้ประกอบการที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุข จนเป็นเหตุให้เกิดการแพร่ระบาด โดยอาจพิจารณาให้มีมาตรการลงโทษตามระดับความรุนแรงของการแพร่ระบาดของโรค กล่าวถึงการดำเนินมาตรการอื่นๆ เช่นห้ามนั่งทานอาหารหลัง 3 ทุ่ม เป็นต้น

ที่ประชุมยังเห็นชอบข้อเสนอยกระดับการป้องกันและควบคุมโรคโควิด - 19 จากแนวโน้มจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด - 19 เพิ่มขึ้นก้าวกระโดดอย่างต่อเนื่อง และคาดการณ์ว่าระยะ 2 สัปดาห์ข้างหน้านี้ จะมีการแพร่กระจายของเชื้อเพิ่มขึ้น ประกอบด้วย

  1. การกำหนดให้พื้นที่ 5 จังหวัด ได้แก่ สมุทรสาคร ระยอง ชลบุรี จันทบุรี และตราด เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด
  2. การควบคุมและจำกัดการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวอย่างเข้มงวด และ
  3. การจัดตั้งโรงพยาบาลสนามในจังหวัดที่พบผู้ป่วยเพิ่มขึ้นมาก โดยบูรณาการความร่วมมือระหว่างจังหวัดและหน่วยงานต่าง ๆ

ประเด็นการตั้งโรงพยาบาลสนามในที่ประชุมระบุถึงการสนับสนุนศูนย์ห่วงใยคนสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ในการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม 2 แห่ง เตียงนอน จำนวน 1,000 เตียง และเตรียมโรงพยาบาลสนาม จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ ค่ายมหาเจษฎาราชเจ้า อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โรงพยาบาลสนามสโมสรเรือใบหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี และสนามฝึกบ้านจันทเขลม จังหวัดจันทบุรี

นอกจากนั้นในที่ประชุมระบุถึงการป้องกันการแพร่ระบาดตามแนวชายแดนว่า ให้กวดขันกองกำลังป้องกันชายแดน ตำรวจและฝ่ายปกครองในการระวังลักลอบเข้าเมืองจากประเทศเพื่อนบ้านทุกที่ และเพิ่มความถี่การเฝ้าและลาดตระเวณ วางเครื่องกีดขวางตามช่องทางและท่าข้าม เพิ่มเครื่องมือทุกระบบเช่น กล้องวงจรปิดและใช้โดรน

ที่ประชุมยังมีมติให้ต่อ พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ ออกไปอีก นับตั้งแต่ 16 ม.ค.-28 ก.พ.2564 โดยให้เหตุผลว่าขณะนี้เกิดการระบาดระลอกใหม่ภายในประเทศเป็นวงกว้างและกระจายไปหลายเขตพื้นที่ มีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นสูงในแต่ละวันทั้งคนไทยและแรงงานข้ามชาติ ซึ่งผู้ติดเชื้อที่เดินทางยังไม่ปรากฏอาการของโรคทำให้เชื้อแพร่ออกไปในลักษณะเป็นกลุ่มก้อนและอาจทำให้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มในกลุ่มผู้ป่วยหนัก

นอกจากนั้นคณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบและอนุมัติงบประมาณตามที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เป็นค่าใช้จ่ายในการบรรเทา แก้ไขปัญหา และเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 เป็นเงินจำนวน 4,661,116,203 บาท และโครงการเตรียมพร้อมรับมือระยะการระบาดระลอกใหม่

ไตรมาสแรกวัคซีนจากจีน 2 ล้านโดส AstraZeneca คาดได้มิ.ย.64

ส่วนประเด็นความคืบหน้าในการหาวัคซีนตามเป้าหมายให้ครอบคลุมประชากรไทย 33,000,000 คน ภายในปี 2564 ซึ่งเป็นร้อยละ 50 ของประชากรในประเทศ ซึ่งในรายงานระบุแหล่งที่มาของของวัคซีนไว้ 3 แหล่งได้แก่

1. กระทรวงสาธารณสุขเจรจากับบริษัทผู้ผลิตวัคซีนของประเทศจีน Sinovac Biotech จำกัดเพื่อจัดหาเร่งด่วนจำนวน 2,000,000 โดส ภายในไตรมาสแรกของปี 2564 ทั้งนี้ต้องได้รับอนุญาตขึ้นทะเบียนจากสถาบันอาหารและยาของประเทศจีนก่อน โดยวัคซีนชุดนี้ต้องมีการฉีด 2 ครั้งโดยครั้งที่สองจะฉีดซ้ำในกลุ่มที่รับวัคซีนเข็มแรกห่างกัน 1 เดือน โดยใช้งบงบประมาณรวม 1,228,208,000 บาท

2. จากบริษัท AstraZeneca จำกัด จำนวน 26,000,000 โดส คาดว่าจะได้รับวัคซีนประมาณมิถุนายน 2564 ในส่วนนี้กำลังเจรจาเพื่อให้ได้วัคซีนภายในไตรมาสแรกของปี 2564 และในที่ประชุมยังมีมติให้พิจารณาสั่งซื้อเพิ่มอีก 35,000,000 โดส รวมเป็นทั้งหมด 61,000,000 โดส

3. การจัดจาก COVAX Facility ร้อยละ 20 ทั้งนี้ อยู่ระหว่างการพิจารณาเงื่อนไขและเจรจาต่อรอง โดยในส่วนนี้เป็นของโครงการความร่วมมือระหว่างองค์การอนามัยโลก และสหภาพยุโรป (COVAX เป็นโครงการกระจายวัคซีนให้แก่ประเทศต่างๆ โดยเฉพาะประเทศยากจนและรายได้ปานกลาง)

โดยในรายงานระบุว่า 2,000,000 โดสแรกมีเป้าหมายการฉีดในช่วงเดือนกุมภาพันธ์-เมษายน 2564 ทั้งนี้แม้ในรายงานสรุปการประชุมจะไม่ได้ระบุว่าเป็นวัคซีนจากแหล่งใด แต่หากดูตามข้อมูลข้างต้นคาดว่าจะเป็นวัคซีนจาก Sinovac Biotech จำกัด ที่จะได้ในช่วงไตรมาสแรก โดยมีการแบ่งการฉีดออกเป็น 3 ช่วง

ช่วงแรก วัคซีน 200,000 โดสแรก ในเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ในกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ สาธารณสุขด่านหน้า (รวมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน) และเจ้าหน้าที่ทำงานภาคสนามในพื้นที่ควบคุมสูงสุด เช่น จ.สมุทรสาคร จ.ระยอง จ.ชลบุรี เป็นต้น จำนวน 20,000 คน และในกลุ่มเสี่ยงติดเชื้อที่มีภาวะแทรกซ้อนสูง และกลุ่มจำเป็นอื่น ๆ จำนวน 180,000 คน

ช่วงที่สอง วัคซีน 800,000 โดสแรก ในเดือนมีนาคม 2564 ซึ่งจะเป็นการฉีดวัคซีนเข็มที่สองในกลุ่มแรกจำนวน 200,000 โดส และวัคซีน จำนวน 600,000 โดส ในกลุ่มจังหวัดควบคุมสูงสุด ชายแดนตะวันตกและภาคใต้ เป็นบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขด่านหน้า (รวมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน) จำนวน 60,000 คน และในกลุ่มเสี่ยงติดเชื้อมีภาวะแทรกซ้อนสูงและกลุ่มจำเป็นอื่น ๆ จำนวน 540,000 คน

ช่วงที่สาม วัคซีน 1,000,000 โดส จะถูกใช้ในเดือนเมษายน 2564 โดยจะฉีดวัคซีนเข็มที่สองในกลุ่มที่สอง จำนวน 600,000 คน และสำหรับกรณีที่มีการระบาด จำนวน 400,000 โดส

กระทรวงสาธารณสุขให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องวัคซีนแก่ประชาชน รวมถึงการติดตามผลเกี่ยวกับวัคซีน เช่นจำนวนชนิดของวัคซีน และวัคซีนที่ได้รับการจดทะเบียนแล้ว รายงานประสิทธิผลและความปลอดภัยของแต่ละชนิ รวมถึงรายงานอาการแพ้หลังรับวัคซีน แนวทางการบริหารจัดการวัคซีน ราคา และการกระจายวัคซีน

สแกน QR Code เพื่อร่วมบริจาคเงินให้กับประชาไท

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไท ได้ทุกช่องทาง Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube, TikTok หรือสั่งซื้อสินค้าประชาไท ได้ที่ https://shop.prachataistore.net