มอ.สงขลา แถลงแจง 4 ข้อ กรณีเชิญ 'ปวิน' สอนออนไลน์ เผยตั้ง กก.สอบแล้ว

14 ก.พ. 2564 เว็บไซต์แนวหน้า รายงานว่าจากกรณี รศ.ดร.ปวิน ชัชวาลพงศ์พันธ์ ผู้ต้องหาคดี ม. 112  และผู้ลี้ภัยทางการเมือง ได้รับเชิญให้มาสอนออนไลน์วิชาการต่างประเทศ (สหรัฐฯ-จีน-อาเซียน) กับคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และต่อมานายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศ สั่งการให้กระทรวงการอุดมศึกษาฯ ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงนั้น 

ต่อมาวันที่ 13 ก.พ. 2564 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (มอ.สงขลา) ได้ออก แถลงการณ์ กรณีการบรรยายพิเศษทางออนไลน์ของคณะเศรษฐศาสตร์ เมื่อวันพุธที่ 10 ก.พ. 2564 มีเนื้อหาดังนี้

“จากกระแสวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับการเรียนการสอนในรายวิชาของคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เมื่อวันพุธที่ 10 ก.พ. 2564 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเรียนชี้แจงดังนี้

1. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ยึดมั่นในความมีอิสระทางวิชาการของผู้สอน โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้เรียน และอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบต่อสังคม

2. ผู้สอนในรายวิชาดังกล่าวดำเนินการเชิญผู้บรรยายพิเศษตามที่มีการวิพากษ์วิจารณ์โดยไม่เป็นไปตามขั้นตอน และข้อตกลงตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ที่ได้กำหนดไว้ก่อนเปิด การเรียนการสอนรายวิชาดังกล่าว

3. อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงกรณีนำบุคคลมาบรรยายพิเศษ ตามคำสั่งที่ 0213/2564 ลงวันที่ 13 ก.พ. 2564 เพื่อให้เกิดความกระจ่างและเกิดความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย และให้ดำเนินการโดยเร่งด่วน หากพบว่ามีความผิดจริง จะได้ดำเนินการทางวินัยและจรรยาบรรณต่อไป

4. ในการเชิญผู้บรรยายพิเศษ มหาวิทยาลัยกำชับให้ทุกคณะ/หน่วยงาน ต้องดำเนินการเรียนการสอนให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติที่กำหนดไว้ โดยต้องได้รับการอนุมัติจากคณบดี/หัวหน้าส่วนงาน/หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายก่อนดำเนินการเรียนการสอน เพื่อป้องกันกรณีเช่นนี้ที่อาจจะเกิดขึ้นอีกในอนาคต

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยไม่ได้นิ่งนอนใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และได้ดำเนินการด้วยความเคารพในความคิดเห็น ที่หลากหลายภายใต้ความเหมาะสมทางคุณธรรม จริยธรรม กฎหมาย และความรับผิดชอบต่อสังคม

มหาวิทยาลัยต้องขออภัย พร้อมทั้งขอแสดงความรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ดังกล่าว และขอขอบพระคุณในความห่วงใย ตลอดจนข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ เพื่อให้มหาวิทยาลัยสามารถดำเนินการตามพันธกิจได้อย่างมีคุณค่าต่อสังคมต่อไป”

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
Facebook : https://www.facebook.com/prachatai
Twitter : https://twitter.com/prachatai
YouTube : https://www.youtube.com/prachatai
Prachatai Store Shop : https://prachataistore.net

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

พื้นที่ประชาสัมพันธ์